Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - НОЕМВРИ 2010

10 LV 58AD 3J44 TR
Латвийска компания, занимаваща се с проектиране и изграждане на басейни, търси иновативни материали за строителство на басейни. Новите материали трябва да бъдат екологично чисти и лесни за употреба. Материалите трябва да са изпитани, да бъдат достъпни на пазара и технологията им на прилагане - напълно разработена. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 GB 44O7 3IY3 TR
Лондонско МСП търси партньор, който да помогне за определяне механизма на действие при лечение на различни кожни състояния. Съвместният проект ще изследва защитните действия на новооткрит козмецевтичен продукт, разработен от предприятието, който е полезен за здравето на кожата. Фирмата търси научен / индустриален партньор за съвместно по-нататъшното развитие на продукта.

10 US 87GA 3J9Q TR
Голяма американска компания търси предложения за икономически ефективна безжична система за доставка на големи потребителски стоки. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукт, договор за изследвания, доказателство на концепция, водещо до увеличаване на производството, съвместно разработване и постигане на споразумение за доставки за 50.000 единици годишно.

10 SI 68CP 3J4Y TO
Словенскo МСП, разработи нова технология за възстановяване на замърсени с метални отпадъци почва и седименти. Технология включва измиване "на място” на почвата или седиментите, рециклиране на преработена вода и рециклиране на етилендиамин тетраацетат (EDTA). Компанията също така предлага и лабораторни и пилотни тестове за приложимост за намиране оптималното решение за възстановяване на дадено замърсено място. Те търсят партньори от промишлеността / общини за разработване на технологията.

10 PL 62AP 3J30 TR
Полска фирма за производство на пелети се интересува от технологии за измерване на калоричната стойност на пелетите. Пелетите, като високо биологично гориво, се произвеждат от отпадъчна дървесина, като например дървени стърготини, дървесни трески и частици, слама от житни растения и рапица и енергийни култури. Фирмата търси измервателна техника, позволяваща бързо измерване на калоричността на пелети, произведени в производствени условия. Компанията желае да закупи готови технологии и предпочита търговско споразумение с техническа помощ.

10 ES 25E2 3J5W TO
Каталонска изследователска група е разработила технология за извличане на максимална мощност от фотоволтаични (PV) панели. Технологията използва патентован Maximum Power Point Tracking метод за получаване на максимална енергия от фотоволтаични панели. Методът предлага до 100% точност на проследяване. Технологията е подходяща за фотоволтаични панели както с високо, така и с ниско потребление на енергия. Те търсят партньори, заинтересовани от адаптиране и внедряване на технологията в конкретни приложения и въвеждането й на пазара.

10 IT 55W9 3IM5 TR
Италиански изследователски център търси нова технология, която позволява прилагането на радиочестотна идентификация (RFID) в модния сектор. Технологията RFID използва електронни етикети (тагове) за съхранение на данни и за идентифициране на обекти; етикетите не се нуждаят от пряка видимост и може да бъдат вградена в пакети. Центърът има интерес в областта на технологичното партньорство, насочено към разработване на приложения за радиочестотна идентификация за модния сектор.

10 EE 21B9 3J5B TO
Естонско МСП е разработило ново енергоспестяващо решение за сгради с апартаменти, което събира топлината, преминаваща през централната вентилация и я използва в отоплителната система (включително за топла вода) на сградата. В същото време вентилацията на сградата се подобрява. Уловителят на топлина се изгражда на върха на вентилационните комини на сградите, като пренасочва топлинната енергия към главната отоплителна система на сградата. Предприятието се интересува от лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

10 ES 27F3 3J5D TO
Андалуски университет е разработил хетерогенен процес за производство на био горива, по-специално на биодизел, като използва каталитична трансестерификация на растителни масла или животински мазнини с ниско молекулно тегло, алкохол при меки температурни условия и атмосферно налягане. Цинкат, по-специално алкален метал или двувалентен преходен метал, се използва като прекурсор за активни твърди катализатори. Университетът се интересува от техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.

10 NL 60AH 3J4N TR
Холандски бижутер е разработил иновативна заключваща система за обеци, предпазваща от загуба. Холандският бижутер търси индустриален партньор за съвместно разработване на машини за мащабно производство на необходимите pinces и скоби. Стандартните pince и скоби се нуждаят от модификации, които не могат да се направят със сегашните производствени машини. Изискват се специфични познания за високоскоростна обработка и манипулация на крехката златна / сребърна нишка.

10 SE 67CG 3IGO TR
МСП от Северна Швеция, производител на бутилирана вода от най-високо качество, търси партньор, който може да осигури технология за изграждане на линия за производство bag-in-box.

10 SE 67CG 3IHT TR
МСП от Северна Швеция е разработилo новаторска система, която ще замени конвенционалното укрепване на бетон. Налице са редица технически предимства и могат да бъдат извлечени големи икономически ползи. Компанията търси партньор, който може да помогне с опит и финансиране, за да се изнесе системата на пазара.

10 PT 65BN 3I94 TO
Португалски изследователски център, работещ в областта на ИКТ, е разработил приложение за мобилни телефони Android за измерване нивото на активност на дадено лице. Платформата включва fall detector и възможността да се използва в социалните мрежата. Изследователският център търси фирми, работещи с приложения за мобилни телефони или интелигентна заобикаляща среда за търговски споразумения с техническа помощ.

10 PT 65BN 3ITU TO
Изследовател от португалски университет е разработил система за водни или парни нагреватели, с цел да се поощри пестенето на питейна вода, която обикновено отива в канала. Изобретението гарантира, че водата е над предварително определената температура. Предимствата на това изобретение включват икономически и екологични ползи. Университетът търси компании за водни или парни нагреватели нагревател за съвместно развитие и лицензиране.

10 PL 64BF 3J1Y TO
Изследователски институт от Южна Полша е разработил подвижен стенд за измерване на твърдост, използван за оценка на качеството на машините. Това патентовано решение дава възможност за прилагане в производствени условия и съкращава процеса на измерване. Изследователите търсят промишлено производствено предприятие, за предоставяне на техническо сътрудничество, особено за адаптиране на решението за специфични нужди.

10 NL 60AF 3IXF TO
Датско предприятие работи върху LED асимилационна технология за тестване и разработване на части за прикрепване. Компанията притежава няколко патента. Единият патент е за ефективно електроснабдяване, което заедно с електрическата верига, консумира само 6% от общата ел. консумация. Вторият патент се отнася до ефективно топлинно разнасяне, повишаващо броя на LED върху единично табло. И двете технологии могат да бъдат използвани заедно с други LED технологии. Търсят се партньори за лицензионно споразумение и/или техническо сътрудничество.

10 NL 60AF 3J5I TO
Датско предприятие е разработило малко проследяващо устройство за управление на транспорта. Устройството е лесно за използване, има ниска цена и използва локализиране в реално време с динамични карти. Тази система има опцията да проследява кой къде отива и с коя кола. Това е цялостно решение за всяка компания, която иска да увеличи оборота си от транспорта. Компанията търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество с транспортни компании.

10 NL 60AF 3IYF TR
Датско предприятие е разработило продукти за пазарна ниша с висока производителност, за която имат нужда от уреди за тестване. Компанията е заинтересована от намиране на европейски производители - партньори, които да произведат 5000 изработени по поръчка контейнери за проба. В бъдеще могат да бъдат търсени и още специфични партньори. Технически чертежи ще бъдат изпратени при поискване след първи контакт.

10 IT 55W4 3J8Q TO
Италианско предприятие е разработило и патентовало евтина 3D сканираща система на човешкото тяло, лесно преносима, измислена и проектирана за текстилната индустрия. Процесът на сканиране отнема само 4 секунди и може да възстанови точността и реалните размери на хората в 3D, измерва хора, извлича изисканите мерки (височина, дължина, обиколки), класифицира измерените телесни форми в морфологични класове. Компанията търси търговско споразумение с техническо сътрудничество.

10 IT 53V2 3J9I TR
Малко италианско предприятие, активно в сферата на производство на прозорци, търси нови производствени техники (профили, материали) и ноу-хау за правенето на прозорци. Търсят се партньори за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

10 CH 84FB 3J4W TR
Швейцарска инженерингова лаборатория, специализирана в анализа на аудио и видео продукти, търси компания за инженерингови услуги, имаща опит в изпитването на полупроводници, която предлага напреднали химични и материални анализи на органични, провеждащи светлина диоди като например оптична микроскопия или сканираща електронна микроскопия. Търси се техническо сътрудничество.

10 US 87GA 3J7I TR
Голяма американска компания търси предложения за продукти, свързани с традиционната билкова медицина, които могат да лекуват специфични здравни индикатори. Те се интересуват от придобиване на продукта, лицензиране, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на обема на производство, съвместно разработване, договор за доставка, договор за изследване.

10 US 87GA 3J7E TR
Голяма американска компания търси предложения за нови технологии за редуцирането на въздушното съпротивление между повърхности, потопени в движещи се течности или газове. Компанията се интересува от лицензиране, придобиване на продукти, договори за проучване, тестване на концепцията, водещо до увеличаване на производството, съвместни разработки.

10 RO 662C 3IIT TO
Румънска софтуерна компания с 20 годишен опит в софтуерните системи, е разработила ERP софтуер, който може да бъде доставен като софтуер като услуга. Основното предимство е, че не е необходимо клиента да закупува какъвто и да било софтуер и хардуер. Той може да използва съществуващото оборудване и актуалния персонал. Фирмата търси потенциални партньори, за да достигне лицензионно или търговско споразумение с техническа помощ.

10 CH 84FD 3J45 TR
Швейцарски институт за приложни научни изследвания търси алуминий, алуминосиликат или панели с глинена пяна с взаимно свързана шупливост. Минимални размери: 60 х 60 х 2,5 см. с размер на порите от 1 до 3 мм. Партньорът трябва да е производител или технически център, който е в състояние да доставя малки серии на керамична пяна с потребителски свойства. Предвижда се договор за подизпълнение.

10 CZ 0754 3J2Z TO
Компания за НИРД от Чехия предлага универсална 3D CNC лазерна станция, изобретена по собствен дизайн. Работната станция е подходяща за заваряване, отнемане или рязане на материала (също във взаимни комбинации). Фирмата търси производители или потребители на производството и производствените линии.

10 BE 0427 3IV1 TR
Белгийско предприятие търси партньор, който може да гравира титаниев лист фотохимически. Фирмата е проектантска компания, основно активна в проектирането и изграждането на малки части и възли за висококачествени крайни потребителски стоки. Тези части са важна естетическа функция, поради което качество е от решаващо значение. Устойчивостта е важна част от фирмената политика, затова само екологично чисти гравиращи процеси ще бъдат разглеждани. Търсят се компании с производствени възможности.

10 NL 60AF 3J4Z TR
Холандски университет, специализиран в хранително-вкусовите технологии, храненето, поведението на потребителите, в момента разработва предложение по 7РП KBBE.2011.2.3-05: преработени храни с по-ниска сол, мазнини и захар. Търси се предприятие в начална фаза с опит в технологията на храните и / или имащо бизнес в хранително-вкусовата промишленост (процес на преформулиране) за завършване на консорциума. Освен технологично разработване, от предприятието се иска да сподели опит от миналото си преформулиране (бариери, фактори на успеха).

10 US 87GA 3J4H TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии, които могат да осигурят хидрофилни до хидрофобни трансформации в повърхностни покрития. Технологията се изисква за подпомагане на предоставянето на хидрофилни материали в среди, които се нуждаят от значителна хидрофобна функционалност. Компанията се интересува от лицензиране, придобиване на продукти, договор за проучване, доказателство за концепция, водеща до увеличаване на производството, договор за съвместни разработки.

10 PL 63AU 3J4G TO
Полско предприятие от Долна Силезия е разработило уникална система за визуален контрол и анализ на картината за откриване на дефекти по повърхността на джантата. Основното предимство на технологията е изключителна скорост и обхват на възможните за откриване дефекти. Фирмата търси партньори за разработване на нови приложения на технологията и нейното адаптиране към нови пазари.

10 PL 63AU 3J46 TO
Полско МСП от Долна Силезия, специализирано в изчислителните системи е разработило автоматична система за производство, покриваща графиците за модулно производство. Основното предимство на тази технология е автоматизацията на задачите, което спестява време и дава по-точни резултати. Компанията търси партньори за разработване на нови приложения на технологията и адаптирането й към специфичните нужди на пазара.

10 PL 63AU 3ILY TR
Малка полска компания от Западна Полша, която е една от най-модерните ферми за отглеждане на охльови в Централна и Източна Европа, търси технология за обработване на месо от охльови за протеини.

10 HU 50R8 3J6K TO
Унгарско МСП разработи нова технология за транспортиране на отпадни води, използваща специална помпа за отпадни води, предлагаща комплексна процедура, включваща транспортиране, смесване, хомогенизиране и проветряване на отпадъчните води без това са намалява качествата на отпадните води. Основните предимства на разработката са: ниски оперативни разходи, при процеса не се отделя миризма и кислород. Компанията търси партньори за лицензиране/съвместно производство или производствено споразумение.

10 DE 093I 3HSL TO
Германско МСП, разположено в Югоизточна Саксония е разработило висяща технология за придвижване на различни продукти с различни форми, размери и тегло. Новата технология е иновативна комбинация от типични елементи с ново ноу-хау. Предлаганата технология представлява колона за повдигане, обръщане и сваляне чрез ролки с максимална тежест 100 кг и диаметър 500 мм. Компанията търси партньори за техническо сътрудничество и тестване на нови приложения.

10 CZ 0746 3J0A TR
Водещ чешки доставчик на метални материали и технологии, търси партньори за участие в изследване за МСП, финансирано от Седма рамкова програма за производството и изграждането на матрици. Целта на проекта е да се приложат нови стоманени инструменти и методи за топлинна обработка, включително дълбоко криогенно третиране и термо-химическо третиране за удължаване на живота им и по-голяма износоустойчивост.