Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - НОЕМВРИ 2009

09 DE 1486 3EG9 TO
Малка баварската фирма е разработила ELISA Stick-тест - нов метод за количествен или полуколичествен анализ на замърсители в храни и проби от околната среда. Не е необходимо да се подготвят проби или специална техника. Възможно е голямо разнообразие от приложения. Системата е вече на пазара. Фирмата търси партньори в цяла Европа за съвместно разработване и разпространение на нови тест-комплекти за нови приложения.

09 DE 1378 3EQF TO
Немска фирма предлага нова технология за бъркачки за всички видове индустрии, от инженерни науки до химикали, хартия, храни и напитки, бои и лакове. Поради умело разработените пространствени и ъглови връзки тази новаторска технология предлага оптимален процес на смесване с висока производителност и ниски експлоатационни разходи. Фирмата търси техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

09 RO 74DO 3ETA TO
Румънска фирма е разработила и възнамерява да произвежда линейни (бутални) електромагнитни двигатели. Предимствата са: лесни за изграждане, модулни, компактни, ефективни и без емисии. Двигателят може да се използва за общи цели, дори като движеща сила. Търсят европейски партньори за техническо сътрудничество, споразумение за производство, търговско споразумение и финансови ресурси за приключване на проектирането и изпълнението на прототипи и производство.

09 GB 41n8 3EUY TO
Британска фирма е разработила просто предпазно устройство, позволяващо на водача на моторното превозно средство бързо и лесно да тества своите спирачни светлини, без да се нуждае от нечия чужда помощ. Продуктът се състои от телескопична сглобка, която може да се поставя и фиксира между волана и спирачния педал, като по този начин позволява на водача да види спирачните светлини отзад на превозното средство. Търси се надежден партньор за производството, търговията и разпространение на продукта в Европа.

09 BG 0528 3EK4 ТО
Българска фирма е разработила иновативен и рентабилен генератор с импулсна сила, приложим в сферата на машиностроенето и строителни машини, обработка на метали и пластмаси, минното дело и пътно строителство. Фирмата търси технически, производствени и търговски споразумения с индустриални партньори.

09 DE 0855 3EOH ТО
Немски университет разработва нов промо-каучук. Изобретението разкрива набор от специфични за трахеите промотори на Руско глухарче, който разкрива вида на каучуковия ген. Така глухарчето може да бъде алтернатива на каучуковото дърво, което в момента е единственият източник за търговски естествен латекс. Технологията може да подобри количеството и качеството на каучука на Руското глухарче. Те търсят индустриални партньори за лицензиране и / или съвместни изследвания.

09 PL 64BD 3EQE ТО
Полска фирма е специализирана в производството на антикорозионни покрития, компоненти за стоманени тръбопроводи за газ, петрол, отопление, водоснабдяване и канализация. Тя притежава технология за антикорозионна защита на надземно преминаващи газопроводи с лента за антикорозионни покрития. Фирмата търси партньори от строително-ремонтната промишленост за сътрудничество в областта на антикорозионната защита на надземно преминаващи газопроводи.

09 PL 64BD 3ER7 ТО
Малка полска фирма е разработила устройство за отстраняване натрупването на прах от различни повърхности, главно в енергетиката. Устройството работи на базата на метода на акустиката. То дава възможност на дългосрочна действие, без да се налага изключването на котли, оборудвани с инсталации за суха димна газова десулфуризация. Компанията търси индустриални партньори, които се интересуват от по-нататъшно развитие и фирми за тестване на нови приложения.

09 EE 21C0 3ESX ТО
Естонска фирма е разработила мощна технология за изчислително проектиране на нови съединения с предварително зададени свойства. Точната оценка на тези параметри е изключително важна за химическата и фармацевтичната промишленост, както и в секторите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Компанията търси техническо сътрудничество, подизпълнители и / или лицензиране.

09 BG 0528 3EWY ТО
Българска фирма е разработила и произвела рентабилни импулсни машини за производство на брикети и пелети от дървени материали и селскостопански отпадъци. Технологията се основава на вграждане на генератори на импулсна енергия към производствените машини. Предлаганата технология постига по-висока плътност на произведените пелети и брикети. Фирмата търси техническо и търговско сътрудничество с индустриални партньори.

09 BG 0528 3EWZ ТО
Българска фирма е изобретила и разработила импулсни преси с големи импулсни сили при висока честота и амплитуда на импулсното тяло от 1 до 10 мм. Технологичното решение резултира в постигането на много висока плътност, здравина и геометричната точност на пресования елемент. Фирмата търси техническо сътрудничество, производствени и търговски споразумения с индустриални партньори.

09 FR 38m7 3EKB TR
Френско МСП, специализирано в заваряване чрез електрони и лазери търси партньори в същата област или промишлеността. Фирмата търси технологично сътрудничество, съвместно предприятие или споразумение за производство.

09 RU 86FG 3EX4 TO
Руско МСП е модифицирало конвенционалната технология за шлайфане и полиране на цветни метали чрез оригинални абразивни шлифовъчни дискове. Технологията е внедрена в промишлеността. Търсят се партньори за съвместно предприятие, производствено споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

09 FR 35k9 3E0D TO
Малка френска фирма е патентовала ръчна скоба приложима в напояването. Само с един инструмент градинарите могат да правят дупки и да поставят устройствата за капково напояване в тръбите за напояване. Фирмата търси производители на градинарски инструменти, напоителни системи или инструменти, които се интересуват от закупуване на патента или лицензионни права.

09 NL 60AH 3EC2 TO
Холандска фирма е разработила нова биосъвместима добавка за CIP (почистване на място), приложима в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки на базата на естествени повърхностноактивни и изолиращи агенти. Продуктът може да намали драстично (> 60%) използването на сода каустик в оборудването за процесите на почистване. Продуктът е изключително подходящ за предприятия, произвеждащи алкохол и преработка на царевично нишесте. Търси се сътрудничество с партньори работещи в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.

09 HU 50R8 3EX0 TO
Унгарска фирма е разработила оксиметър за измерване пулса на плода с цел да се намали броят на ражданията чрез Цезарово сечение. Поради малките си размери, устройството може да се постави върху главата на плода през вагината и е в състояние да измери телесната температура и сърдечната честота на плода. Технологията е подходяща за болници, клиники и здравни центрове. Търсят се промишлени партньори за разработване на готово за пускане на пазара устройство, представянето му в медицинските среди, както и започване на серийно производство.

09 LT 57AB 3DSL TO
Литовско МСП, работещо в сектора на ИКТ предлага оригинални решения основани на базата от на данни MySQL. Те помагат в автоматизирането на маркетинга, продажбите, поръчките и производствените процеси и имат интегрирана система за електронна търговия. Компанията търси партньори (ИКТ компании) за лицензионни договори, допълнителни споразумения за съвместно развитие, търговски споразумения за по-нататъшно развитие и маркетинг.

09 PL 64BD 3DOL TO
Полска фирма е разработила течен продукт / спрей, който премахва стари пластове боя от всякакви повърхности: покриви,елементи със сложни форми и други. Използва се за почистване, в строителство или други отрасли.Спрейят е тестван и се прилага на пазара. Търсят се партньори от химическата и обработваща индустрия.

09 HU 50S5 3EO9 TO
Унгарска фирма разработва метално-възстановяваща технология за повърхностна обработка с помощта на галванопластика. Това дава възможност за намаляване на металните загуби до 1-2%. Възвръщаемостта от инвестицията е 3-4 години. Компанията се интересува от лицензионно или търговско споразумение с техническа помощ.

09 SE 67CB 3EZR TO
Швейцарска архитектурна и строителна компания предлага ноу-хау в областта на пасивни сгради, сгради, без отоплителни системи. Фирмата търси техническо сътрудничество.

09 RO 66BW 3F0V TO
Румънска софтуерна компания е разработила комплексна софтуерна платформа за здравни и лечебни заведения. Основното предимство: управление на всички данни с цел намаляване на разходите за хоспитализация. Фирмата търси ИКТ компания за дистрибуция и лицензионно споразумение.

09 HR 89GM 3EC8 TO
Хърватска компания, специализирана в производството на пчеларско оборудване,търси партньори в Европейския съюз за по-нататъшно развитие и тестване на комплекти за кошери за две майки. Компанията е отворена за различни форми на сътрудничество, като производство и дистрибуция.

09 FI 30I1 3F2J TO
Финландски технически изследователски център е разработил пасивен инструмент за еднопосочно измерване на качеството на изпълнение на услуги. Инструментът е ефективен за измерване на приложения в реално време, например, VoIP и видео-конферентна връзка. Инструментът показва резултатите в реално време, и също може да записва статистически данни за последващите анализ. Центърът търси оператори, мрежови администратори и разработчици на софтуер, за техническо или търговско сътрудничество.

09 DE 0855 3EW3 TO
Немска фирма предлага на уникално ноу-хау, инженеринг и технологии за сортиране, рециклиране, преработка и потребление на промишлени отпадъци, особено остатъчни вещества и електронен скрап. Търсят се промишлени или инженерстви партньори за технически и търговски споразумения с техническа помощ.

09 HU 50R7 3EVY TO
Една малка унгарска фирма e разработила система за дистанционно наблюдение и контрол на слънчеви колектори, използвани за отопление и производство на топла вода за къщи. Фирмата търси промишлен или сервизен партньор за софтуер, разработване, производство на електроника и др.