Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - НОЕМВРИ 2008

08 IT 55X8 0JE1
Италианска университетска изследователска група е разработила иновативно устройство, главно насочено към сектора, занимаващ се с рециклиране на пластмаси. Смес от парченца пластмаса и флуидно вещество се транспортират през група тръби подобно на зрънца пясък, които летят с вятъра. Изследователската група търси партньори, работещи в сферата на рециклирането, и които се интересуват от по-нататъшно подобряване на процеса.

08 IT 53U1 0JDW
Италиански изследователски институт, специализиран във възобновяема енергия, е разработил новаторска система против кражби на фотоволтаични модули. Тази система позволява получаване на информация за новото местположение на откраднатия модул и пречи на производството на енергия. Изследователският институт търси партньори с цел разработка, производство и комерсиализация на предложената технология.

08 ES 28G2 0J3V
Група испански учени са разработили и регистрирали нов метод за поправка и подобряване на нефокусирани и/или размазани снимки или фотограми чрез използване на математически алгоритъм, който се основава на деконволюция. Изобретателите търсят фирми, които се занимават с обработка на снимки и биха се интересували от някакъв вид лицензионно споразумение.

08 DE 1594 0JAL
Немски професор е разработил система, която позволява да се определи как може да се оптимизира употребата на слънчева енергия в даден район. Тя се основава на компютърен метод за анализ, които открива райони с висок потенциал за употреба на слънчева енергия. Системата е вече готова за пазара. Предлаганата услуга е насочена към фирми и включва индивидуалното приложение на тази технология за оценка на даден район.

08 LV 58AD 0J31
Изследователски институт е разработил иновативна многоканална технология за получаване на данни от до 1000 източника на сигнали едновременно. Технологията може да осигурява масивно и ефективно събиране на информация за компютризирани системи за диагностика и наблюдение. Институтът търси индустриални партньори, които се интересуват от разработка и производство на предлаганите софтуерни и хардуерни инструменти и партньори за развойна дейност.

08 LV 58AD 0J1O
Латвийски изследователски институт е разработил технология и устройство за определяне на изместването на твърда пластмасова пяна и други порести материали. Предимствата пред сега използваните методи включват определяне на изместването директно върху плоска, паралелепипедна мостра с променлива база за измерване на дължината и височината. Институтът търси лицензиране или техническо сътрудничество с промишлен партньор или партньор, извършващ развойна дейност с цел по-нататъшна разработка на технологията.

08 GB 43O3 0J8B
Британска фирма предлага обработка на повърхности със силициев диоксид, която може да се приложи към почти всички видове повърхности, вкл. тъкани, метали, керамика, пластмаси и кожа. Тази технология използва покрития с наноразмери за да покрие повърхността на тъканта или субстрата и осигурява високоустойчиво покритие срещу зацапване, надраскване и корозия. Търсят се партньори за търговски споразумения, лицензиране и техническо сътрудничество.

08 LU 87GA 0JBZ
Голям американски производител на плодови сокове и работещ в глобален мащаб, желае да увеличи до възможно най-голяма степен размерът на частиците на преципитата, който се получава в следствие на концентриране на течности. Целта е да се получат по-големи кристални частици, които да се утаяват по-бързо, намаляват образуването на котлен камък в тръби и оборудване и подобряват ефективността на процеса по отстраняване на вода от утайката. Фирмата търси техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

08 IT 55W4 0JCR
Италианска ИТ фирма, специализирана в изображения и цифрови архиви, е разработила инструмент, който търси автоматично цифрово маркирани изображения в интернет. По интернет се маркират и предоставят снимки с висока разделителна способност, докато в същото време инструментът следи и наблюдава тяхната употреба. Фирмата се интересува от лицензионни споразумения и техническо сътрудничество.

08 IT 55W4 0JCL
Италианска ИТ фирма е разработила софтуерна платформа за управление на цифрови активи и права върху архиви на снимки в уеб среда. Платформата е проектирана за напълно автоматичен достъп, разглеждане в многобройни разделителни способности, динамично разпределяне, поставяне на цена и издаване на фактура за колекции от цифрови изображения. Фирмата търси техническо сътрудничество.

08 FR 36l5 0J9G
Френско МСП разработва високопроизводителни клапани за задържане на флуиди и гарантира качество в различните производствени процеси чрез международните сертификати, дадени на производството му: ISO 9001:2000.

08 BE 0319 0JAU
Белгийска лаборатория за микроелектроника се занимава с проектиране, производство и изпитване на полупроводникови устройства и интегрални схеми. Тя е разработвала високопроизводителни сензори. Интегралните схеми на лабораторията са демонстрирали свойства и функционалност, както и работа при висока температура до 350 градуса Целзий. Лабораторията търси техническо сътрудничество за по-нататъшна разработка и нови приложения.

08 IT 55W4 0JCC
Италианска ИТ фирма е разработила софтуер, който позволява на потребителите на Интернет да разглеждат изображения в уеб браузър, при всякаква разделителна способност, с висока яснота и способности за защита чрез цифрово маркиране и даунлоуд. Интерфейсът може да бъде проектиран чрез компонент на Флаш програмата и/или чрез HTML/Java. Фирмата търси техническо сътрудничество.

08 IT 55W4 0JC9
Италианска ИТ фирма е разработила софтуерна платформа от бизнес клас, която е специално проектирана за събиране, редактиране, индексиране, търсене и обединяване на всякакъв вид неструктурирано цифрово съдържание. Тя поддържа разнообразие от формати за подаване на данни и може да се скалира до стотици милиони документи. Фирмата търси финансов партньор или индустриален партньор, който се интересува от разпространение или износ на технологии.

08 FR 35K8 0JBE
Френско МСП, разработващо устройства,които използват възобновяема енергия, търси електрически генератори с мощност 0.5 kW и 1 kW и асоциирани инвертори с цел производство на малки вятърни турбини.

08 DE 1593 0J4O
Немско МСП, специализирано в запис на данни, контрол на достъпа и теледиагностика, е разработило уеб базирана система против кражби, която работи на базата на GSM. Системата предотвратява непозволената употреба на строителна техника и информира клиента за нейното местоположение и дейност. Фирмата търси индустриални партньори с цел създаване на смесено дружество.