Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮНИ 2013

13 ES 276D 3RQ8 TO
Испанско МСП е разработило инструмент от Английски на Испански език, с разбор и етикетиране на всяка дума в документа, като по този начин значително подобрява резултатите от търсенето. Търсят сe партньори от областта на ИКТ за техническо сътрудничество или партньорства за управление на документи за търговско споразумение, заедно с техническа помощ. Лицензионно споразумение или съвместни предприятия също са добре дошли.

13 IL 80EP 3RN0 TO
Израелско частно финансирано МСП е разработило надеждна интернет платформа за точни и подробни изследвания на общественото мнение. Проектът предоставя уникален начин за интегриране със системи за управление на съдържанието, социалните мрежи и услуги в областта на блоговете, събиране на информация от посетителите на сайта и анализиране на събраните данни. Фирмата търси сътрудничество с органите на интернет медии, издатели, академични / научноизследователски институции за по-нататъшно развитие на системата като цяло и поотделно на компанията.

12 DE 1375 3QUW TO
Немски изобретател е разработил устройство за теглене на мотокари. С помощта на устройството счупен мотокар може бързо да бъде преместен от пътя. Патентованият прототип е в редовна експлоатация. Изобретателят търси лицензионни партньори за серийно производство и развиващи се партньори, като например инженерни фирми за подобряване на продукта.

12 AM 83FA 3PQK TO
Арменска фирма е разработила нова технология за увеличаване на човешкия имунитет на база вода. Това е ефективен метод за микро-елемент баланс за рехабилитация на организма. Водата може да се използва също и в селското стопанство за изчистване на земята от осоляване. Целевите партньори са фирми от сферата на здравеопазването (пансиони , спа центрове, почивни станции, хотели, земеделски стопанства). Фирмата търси техническо сътрудничество, споразумение за съвместно предприятие и търговско споразумение.

13 IL 80EP 3RMZ TO
Израелско МСП е разработило процес на култивиране на редица коралови видове, източници на калций за костни пълнители. Основните предимства на тази технология са, че тя дава възможност за развитие на устойчиви и с дълъг живот, свободни от болести, клонинги на коралите с контролирани параметри на растеж. Компанията търси индустриални и академични партньори, заинтересовани от по-нататъшното развитие на продуктите и научни институти и фирми за тестване на приложенията на продуктите.

13 GB 4103 3RR5 TR
Компания от Обединеното кралство използва инсталации за обезсоляване в отдалечени места. Възникнала е възможност за намаляване на размера и теглото с 70% на временно пренасочваните инсталации . Допустимо е по-голямо потребление на енергия. Търсят се подобрения и алтернативи за обратна осмоза. Видът на сътрудничество ще зависи от степента на развитие и може да включва съвместно по-нататъшно развитие, консултации, инвестиции.

13 GB 4103 3RR3 TR
Клон на производствен бизнес от Обединеното кралство търси начини да неутрализира 2-пиролидон и 2-метил-1,3-пропандиол. Съединенията трябва да бъдат уловени в парна фаза и/или рециклирани или безвредени с химични или физични методи. Компанията има капацитет за съвместно по-нататъшно развитие prom dresses 2013.

12 IT 53U4 3QVC TO
Изследователски център от Южна Италия, отговарящ за иновациите и развитието в областта на храните е разработила иновативна продуктова база за пици без глутен. Това е продукт с нова концепция, насочен към пациенти, страдащи от целиакия с акцент върху проблемите на околната среда. По-специално това е безглутенно прясно тесто за пица, замесено със закваска и вече набухнало. Групата търси финансови и индустриални партньори за начало на технически споразумения.

13 IT 56Z4 3RR0 TO
Експерт по пчеларство, в сътрудничество с ферма в северна Италия, произвеждаща органични храни, е разработил и прилага патент за нова технология, която позволява по-лесно и по-бързо извличане на пчелен мед от кошера и опаковането му. Предлаганата система може да се автоматизира. Търсят се фирми, работещи в селското стопанство и пчеларството за лицензионни споразумения и техническо сътрудничество.

13 DE 1271 3RQZ TO
Германска ИТ-компания е разработила система за разположение и локализация на железопътния транспорт, която оптимизира планирането чрез използване на информация за местоположението на влаковете в реално време. Данните се събират от инфраструктурните системи за контрол на операторите или GPS системи за позициониране и обработка в реално време. Компанията търси железопътни компании за търговско споразумение с техническа помощ.

12 PL 61AL 3REE TO
Полска фирма предлага сондажно оборудване за багери от ново поколение . Големият обем строителни работи, свързани с въвеждането на много нови области на пътищата и възстановяване на съществуващите пътища, магистрали, увеличава търсенето на специални приспособления за по-бърза и по-точна подготовка на основите или инсталация на строителни обекти, като например шумовите бариери. Фирмата търси партньор от строителството за лицензионно споразумение.

12 PL 61AL 3RFB TO
Полско предприятие предлага система от тръби и фитинги с компенсатори предпазващи от дим. Използването на компенсатори е много важно, тъй като по време на пожар, тръбите за димни газове се удължават от високата температура. Това е естествен процес на термично разширение на материали. Фирмата търси партньори, основно ангажирани в инсталирането на системата за изсмукване на пушека за лицензионно споразумение.

13 NL 60AH 3ROB TO
Холандско МСП е разработило технологична платформа за синтез на висококачествени желатинови частици с напречни връзки. Предвидените приложения са хемостат агент, възстановяване на тъканите, зарастването на раните или конструкция за закрепване на клетки. Холандската компания има опит в производството на материала и търси промишлени фармацевтични, от областта на науката за живота или биотехнологични партньори, интересуващи се от сътрудничество за развитие на предложението или доразработване на продукта .

13 DE 1067 3RQL TO
Малка немска фирма е разработила нова технология за термотекстил на базата на трикотажни платове, прилагани в специални термо облекла, например термо бельо и друг изискан текстил. Фирмата търси партньори от научните изследвания и промишлеността, занимаващи се с изискан текстил (напреднали текстилни материали), насочени към техническо сътрудничество и / или търговски споразумения с техническа помощ, лицензионни споразумения и финансови ресурси

13 AT 0108 3RQN TO
Австрийска фирма е разработила компактен и високоефективен механичен уред за преобразуване на отработената топлина в електричество. Устройството ще позволи използването на доста неизползвани и изгубени източници на енергия. Уредът може да се произвежда масово, много е надежден и може да се използва за широк спектър от приложения, включително тежкотоварни превозни средства, стационарни двигатели и биомаса- горелки. Търси се партньор за съвместно по-нататъшно изследване и развитие или финансиране.

13 DK 20B7 3RP3 TO
Датски предприемач е изобретил технология за безопасно прекъсване на слънчеви панели в случай на пожар. Влизането в горяща сграда със слънчеви панели може да бъде смъртоносно за пожарникаря, защото панелите продължават да произвеждат електричество. Този риск може да направи невъзможно гасенето на пожара и представлява значителен риск за обитателите на дома. Фирмата търси лицензионно споразумение, споразумение за смесено дружество, споразумение за производство и финансови ресурси.

13 KR 9A9E 3RQI TO
Корейски университет е разработил технология, която контролира нивото на рН по време на ензимен отзвук с помощта на твърда киселина в дестилирана вода без буферен разтвор, който осигурява метод за производство на GABA (гама-аминомаслена киселина) като не се генерира сол след озвука. Tърсят се партньори, които се интересуват от лицензионно споразумение за техническо сътрудничество.

12 IT 53U4 3REI TO
Изследователска група от южната част на Италия, предлага идея за патент за решаване на проблемите на анализа, организацията и управлението на огромното количество документи в Интернет и Интранет с помощта на езиков подход, основан на анализ на естествен език, семантично сходство и техники за знания. Изследователската група търси финансови и индустриални партньори за по-нататъшното развитие на технологията.

12 ES 276D 3RIC TO
Андалуска изследователска група е разработила нова група на енологични продукти - типове винен оцет, ароматизирани с различни плодове. Тези специални оцети имат високо съдържание на полифеноли - вещества, които ги правят особено полезни за здравето на потребителите. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

12 GB 46P4 3QGJ TR
Сформирана Шотландска компания, активна на пазара на контрола на енергия търси иновативни продукти за спестяване на енергия, които да включи в продуктовото си портфолио. Компанията може да помогне с развитие, персонализиране и комерсиализация и предлага сигурни пътища за продажби в новото строителство, реконструкцията и автоматизацията на дома / уреди за автоматичен контрол на електроуредите в дома, на пазара в Обединеното кралство. Продуктите могат да бъдат самостоятелни или модулни, със способност за интегриране. Компанията е отворена за техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

13 MT 59AE 3RPN TR
Малтийско МСП предлага микробиологично изследване на храни чрез вземане на проби. В момента компанията извършва тези тестове с използването на традиционните системи . Въпреки това, тя се стреми да промени своята технология и като използва agarfilm карти / ленти вместо петриеви блюда. Фирмата търси партньори, които имат технически опит в производството и опаковането на стерилни адхезивни /залепващи/ ленти.

13 CZ 0744 3RNZ TO
Чешка компания, фокусирана върху прилагането на процеси за мембранно разделяне при третирането на водата, предлага технологично решение за производство на лекарствена натурална сол от термални води чрез процеса електродиализа. Технологията е в състояние да получи лекарствена натурална сол за по-нататъшна употреба с всички полезни и лечебни ефекти на оригиналния източник. Търсят се предприемачи и фирми в областта на спа индустрията за техническо сътрудничество или търговско споразумение.

13 PL 61AN 3RPS TO
Научен институт от Северна Полша е разработил система, която използва ГИС (Географска информационна система) база данни на геометрична мрежа от пешеходни пътеки в града и е в състояние да намира маршрут от което и да е указано място до желана дестинация. Освен това, системата помага на незрящи хора, като ги навигира по намерения маршрут. Навигацията е на полски език. Институтът търси партньор, интересуващ се от от търговско споразумение с техническа помощ.

13 ES 29G7 3RPP TR
Испанско МСП, работещо в областта на сигурността, сензорните системи и противопожарнaта охрана, разработва система за аварийно управление на базата на изкуствен интелект за сигурност при изпълнение на целия процес, видео търсене и анализ по напълно автономен начин. Компанията се интересува от техническо сътрудничество за развитие на нови изкуствени модули, които да бъдат интегрирани в системата.

13 IT 56Z7 3RQ7 TO
Италианско МСП е разработило безстепенна трансмисионна (CVT) кутия, предлагаща максимален въртящ момент и ефективно предаване като използва само зъбчати колела. Патентованата технология е по-проста, по-лека, по-малка и по-евтина от днешните еквивалентни системи. Тази система CVT може да се използва от всеки традиционен двигател, електромотор, парни или вятърни турбини, велосипеди, както и промишлени двигатели или двигатели в селското стопанство. Компанията търси индустриални партньори за инженеринг и лицензиране.

13 GB 45P2 3RPR TO
МСП от Обединеното кралство е разработило нов детектор за радиация на рентгенови лъчи и гама-лъчи, който има висока устойчивост на радиация и е значително по-евтин за производство, отколкото конкурентните технологии. Детекторът може да се използва за протон и неутронна радиация и има приложения в широк кръг от пазари - от медицинско оборудване до системи за сигурност и има потенциал да бъде "пробивна технология". Фирмата търси партньори за съвместни развитие, съвместни предприятия или възможности за лицензиране в цяла Европа.

13 BE 0319 3RPM TO
Белгийска компания е разработила интелигентна система за подпомагане вземането на решения за управление на процеса за намаляване на промишлените инциденти и аварии, свързани с човешка грешка. Тази система действа като навигационна система на процеса, сравнима с навигационната система на автомобила. Фирмата търси техническо сътрудничество.

12 DK 20B7 3RAR TO
Датско МСП, специализирано в изгарянето на биомаса, предлага лицензионни споразумения с индустриални партньори, като им дава правото да произвеждат и продават патентовани и наградени технологии на изгаряне (на биомаса / отпадъци в пещ). Фирмата се интересува и от съвместно по-нататъшно развитие, съвместно предприятие и финансови ресурси.

12 BE 0324 3QYV TR
Подразделение Епигенетика на белгийски световен доставчик на новаторски решения в академичните среди, фармацевтични и биотехнологични компании, търси лицензионни споразумения от академични лаборатории и изследователски организации, които могат да предоставят вече произвеждани антитела за нови желани протеини.

13 FR 36L8 3RLW TO
Френски производител /МСП/ на иновативни соларни модули на енергия за производство на топла вода, които могат да се инсталират без да се засяга конструкцията на сградата, търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ и предлага да обучи персонала в монтирането на неговите продукти. Предлага се допълнителна техническа помощ за сложни приложения.

13 IT 55X2 3RP4 TO
Италианска компания има богат опит в създаването на решения за бита за подобряване на качеството на средата на живот. Семплите интерфейсни системи позволяват на възрастни хора или обездвижени в различна степен да имат по-голяма самостоятелност у дома, а интеграцията на медицински сензори позволява здравния персонал да наблюдава състоянието на пациента. Фирмата търси партньори за съвместно разработване на нови приложения и има интерес в предоставяне на персонални решения за развитие чрез различни видове сътрудничество.

12 IT 53U4 3RE9 TO
Предприемачески екип от изследователи, принадлежащи към катедра Компютърни науки и инженерни системи от Южноиталиански университет, стремящ се към патентоване на интелигентна система за плавно придвижване и помощ, характеризираща се с намаляване на енергийното потребление, благодарение на нивото на миниатюризация ,може да се монтира върху багаж и / или колички с колела за ръчно управление. Групата търси индустриални партньори за по-нататъшното развитие на технологията.

13 KR 9A9E 3RPI TO
Разработената технология е сорт соя, съдържащ голямо количество изофлавон, който е известен като най-функционалният материал за нови лекарства и разработка за храни, като неговите ефекти влияят срещу рак, облекчаване на симптомите при менопауза, сърдечно-съдови и заболявания на простата. Корейската компания търси индустриални партньори за лицензионно споразумение за трансфер на технологии, техническо сътрудничество и финансови ресурси за съвместно предприятие.

13 KR 9A9E 3RPH TO
Технологията е имуноанализ за диагностициране на остър инфаркт на миокарда (МИ), което е по-ранно и по-точно, с помощта на аденилатциклаза 3 (AK3) като диагностичен биохимичен маркер. Технологията реализира бързо и точно откриване, като по този начин дава възможност за тест за сърдечно-съдови заболявания. Корейската компания търси индустриални партньори за трансфер на технологии, техническо сътрудничество и финансови ресурси за по-нататъшно съвместно предприятие.

13 KR 9A9E 3RPF TO
Наличната технологията позволява да се регулира ниско концентриран хипохлор чрез електролитни анализи с помощта на физиологичен разтвор и да се даде възможност за използване на хипохлор с висока способност за стерилизиране за медицински цели. Въз основа на обикновена суровина за производството на дадения материал и високата енергия на стерилизиране , технологията може да се използва универсално и безопасно. Корейска фирма търси лицензионно споразумение.

13 NL 60AH 3RPA TO
Холандска фирма разработва и произвежда здравни полезни продукти за човека, базирани на гъби. Възможностите й включват производството, както на мицелни продукти, така и концентрация от гъбични спори, концентрация на вторични метаболити, получени от гъбични клетки. Компанията се стреми да прилага технологии за разработване на продукти, които подобряват здравето на хората. Компанията търси индустриални партньори за съвместно разработване на хранителни продукти за пазара.

12 FR 35K7 3P3U TO
Нова френска компания, специализирана в роботиката и усъвършенствани системи е разработила PCBot / автоматизирана компютърна програма/, която изразява по интерактивен начин чувствата си, говори, вижда и усеща при допир. Разработена за комуникация между 2-ма, тя може да се използва с различни приложения: приемен център, образование, видеонаблюдение. Търсят се изследователски партньори за разработване на нови приложения в областта на социалното и медицинско изследване (аутизъм). Индустриалните партньори са добре дошли да я интегрират в своите продукти / услуги.

13 ES 252K 3ROR TR
Испанска компания, работеща в сектора на храните, търси технологии или процеси за получаване на топлоизолационна система между различните фази при производство на храна, която предотвратява разпространението на влага и съответно предотвратява промените в текстурата и микробиологичното им изменение. Компанията търси индустриални партньори или изследователски центрове, интересуващи се от техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

13 ES 252K 3ROS TR
Испанска компания, работеща в сектора на храните, търси технологии или процеси, за поддържане на характерния червеникав цвят на месо през цялата топлинна обработка при технология без Е-добавки, което позволява чист етикет/съставки. Те търсят алтернативно решение в нитрити или непреки източници на нитрит. Компанията търси индустриални партньори или изследователски центрове, интересуващи се от лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

13 ES 252K 3ROT TR
Испанска компания, работеща в сектора на храните, търси предложения за технологии или процеси, които да позволяват производство на стабилна пяна в напитки при различни температури и през определен период от време. Компанията търси индустриални партньори или изследователски центрове, интересуващи се от лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

13 RU 86FG 3RP1 TO
Руски изследователски екип от университет в Санкт Петербург е разработил по-надежден и траен лагерен дизайн за корабни системи от водещи валове. С увеличената си носимоспособност, лагерът е отличен заместител на редовните лагери в различни системи. Разработчиците търсят партньори измежду производителите на лагери или свързани с такова производство продукти, с цел адаптиране на дизайна за нови приложения.

13 ES 28G2 3ROY TO
Испанска обществена изследователска организация е разработила технология за производство на метални прахови контейнери за алуминиеви сплави с висока концентрация на сплав (от и над 93%) и високоспецифична повърхност. Това увеличава скоростта на разтваряне на отливане в метални форми, при запазване на механичните свойства, изисквани от индустрията. Процедурата променя конвенционалната компактна форма (диск или брикети) избягвайки краища с ъгли под 90 градуса. Търсят се партньори, интересуващи се от патентен/лиценз .

13 SI 68CN 3RO5 TO
Словенски изследователски институт е разработил метод за двустепенен синтез на композитни материали за литиево-йонни батерии. Двете фази на синтеза резултират в хомогенни композитни електроди и следователно подобрено функциониране на литиево-йонните батерии. Методът е приложим за производството на литиево-йонни батерии. Изследователите търсят индустриални партньори, интересуващи се лицензионно споразумение и по-нататъшно развитие.

13 RU 86FG 3RON TO
Руско МСП от Санкт Петербург е разработило много чувствителен анализатор на летливи маркери в издишания въздух за диагностициране на заболявания и разстройства. Анализаторът, базиран на принципа на"Електронен нос" драстично опростява диагностичната процедура и позволява диагностика в ранните етапи. Компанията търси партньори, ангажирани в развитието и продукцията на високочувствителни газови полупроводникови сензори за съвместно бъдещо развитие.

13 RU 86FG 3ROP TO
Малко предприятие от Република Карелия, Русия е разработила технология за натрупване на електрическа енергия от вятърна електроцентрала (WPS) с помощта на твърд топлинен акумулатор, който позволява увеличаване на WPS ефективността с 20-40%. Технологията осигурява енергия за отопление и топла вода на ниска цена. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество.

13 ES 23D2 3ROV TO
Испанска изследователска група е разработила система за цифрово изображение, което динамично настройва компресирането / декомпресирането на времето за работа, независимо от характеристиките на изображението. Тази функция позволява регулиране на системата за поддържане на качеството на услугата (QoS) при всяко приложение. Системата е напълно разработена и патентована. Изследователите търсят компании, които трябва да се адаптират и приложат системата на компресия, за лицензиране на технологията или комбинация от някои от тези услуги.

13 FI 30I1 3ROW TO
Финландски разработчик на научно оборудване за измервания, търси партньори за съвместно по-нататъшно развитие на мултифункционално устройство за измерване на базата на технологиите на компаниите за мониторинг на условията на микроклимата, измерване на оптичните свойства на различни обекти и диагностициране на хелиобактериозата. Партньорството има за цел да бъде дългосрочно, техническо, производствено или търговско сътрудничество в ЕС.

13 DE 0855 3ROU TO
Немска фирма предлага вградени високо устойчиви при използване и енергийно ефективни хомогенизатори за смесване и хомогенизиране на процеси в химическата, битумната, хранителната, хартиената, за производство на минерални масла и други индустрии. Благодарение на специалния си ротор-статор инструменти, тези вградени хомогенизатори постигат висока производителност и изключително силна устойчивост на продукта. Партньорите от посочените отрасли се стремят да интегрират технологията в своите производствени линии.

13 DE 1699 3RMF TO
Немски изследователски институт оперира с многофункционално съоръжение на пилотен завод за конвертиране на възобновяемите енергийни източници (първо/ второ поколение, зелена биомаса, остатъци, отпадъци и т.н.). Биотехнологичното преобразуване е от ензими и микроорганизми, предоставящи продукти на биологична основа (например млечна киселина). Търсят се партньори за тестване на продукти от процесите на ферментация за разработването на нови приложения (т.е. чрез полимеризация). Освен това, е възможно коопериране за предварителна обработка на суровини, както и последваща обработка.