Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮНИ 2012

GB 47P8 3O0I TO
Компания от Североизточна Англия, разработваща лекарства, желае да предложи уникалните си възможности в снабдяването с натурален продукт, геномика и целево скриниране на лекарства. МСП-то също желае да предложи своята разнообразна колекция на Актино бактерии, от които се очаква да се произвеждат различни видове био-активни молекули.

ES 28G2 3NXI TO
Испанска обществена организация за научни изследвания е разработила метод за получаване на наноструктуриран стронциев титанат (STO), за повърхности, самостоятелно организирани като триизмерни острови или пръстени или като ултратънки филми, депозирани на силиций (Si), чрез използването на техника за отлагане на MOD. Тези наноструктури може да се използват за хетерогенна интеграция на III-V полупроводници от системата SI за производството на полупроводници, свръхпроводници и катализатори. Предлагат се лицензиране и техническо сътрудничество.

HU 5010 3O0S TO
Малка Унгарска R & D компания е разработила богат на функции, автономен, захранван от слънчева енергия безжичен мрежов сензор за многоточкови индустриални измервания. Понастоящем системата се прилага в прецизното селско стопанство, за свеждане до минимум на химическото потребление, която може лесно да бъде пригодена и за други приложения. Фирмата търси промишлени и научноизследователски партньори, заинтересовани в използването на системата за своите продукти, по-нататъшното развитие или маркетинг. Селскостопански компании са добре дошли за тестване на нови приложения.

ES 28G2 3O0G TO
Две испански обществени организации са разработили генератор за капки с микронен размер чрез ултразвукова атомизация. Той произвежда непрекъснат висок и контролиран поток от капки през дълго време. Може да се използва за проучване на газовите потоци и за поддържане на оптимално ниво на влага в помещения с голяма площ, или в затворени помещения, които трябва да се овлажняват бързо. Търсят се промишлени партньори, заинтересовани от лицензионно споразумение за използване на устройството.

PL 62AQ 3NOC TO
Дружество от Североизточния регион на Полша, производител на млечни продукти, е разработило технологична линия за производство на сирене и извара. Предлаганата технологична линия се характеризира с високо ниво на хигиена на производството, ниска консумация на енергия и високо ниво на автоматизация на производствения процес. Фирмата се интересува от производствен договор или търговско споразумение с техническа помощ.

PL 62AP 3NYM TR
Полско МСП, работещо в сферата на производството на автомобилни инсталации, се интересува от иновативна тунелна пещ за преформатиране и запояване на профила на манометъра. Пещта трябва да осигури оптимално повторение и топлинна ефективност. Фирмата се интересува от покупка на технологията и техническа помощ.

DE 1377 3NBM TO
Немски R & D институт е разработил нова интраорална зъбна протеза с висока прецизност и непрекъснато интраорално снабдяване с лекарства. Нейния осмотичен принцип не се нуждае от електрическо захранване. Патронът е интегриран в два зъба на подвижни частични протези, като първоначално е бил разработен за лечение на пациенти с Паркинсон. R & D институтът търси индустриални / академични партньори за прехвърляне на устройството за лечение и на други заболявания.

LV 58AD 3NQX TO
Латвийски изследователски институт е разработил напреднала технология за измерване на времето на събития. Предимствата на технологията са ефективност на разходите, висока прецизност и бързина на измерванията. Технологията може да се прилага в области, където е необходимо прецизно измерване на малки интервали от време, напр. системи за спътников обхват. Спин-оф компанията предлага технология и оборудване, търси техническо сътрудничество, споразумение за производство, търговско споразумение с техническа помощ, финансови ресурси.

EE 21C0 3O0O TR
Естонска фирма, отглеждаща чесън, търси оборудване за производство на: чеснов прах, гранули и люспи. Продукцията от чесън на прах, трябва да бъде приблизително 250 000 кг / годишно. Партньорът трябва да има опит в предоставянето на подобни производствени линии. Търси се най-високо качество на крайния продукт, тъй като компанията е насочена към фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. Исканата технология трябва да бъдат напълно разработена и вече да е на пазара.

NL 60FI 3NLV TO
Холандска компания предлага печат за вал на помпа, който позволява потребителите да проверяват уплътнителните условия по всяко време, като удължава времето между поддръжките. Тя дава надеждност на потребителите като се избягва внезапната помпена недостатъчност и се предотвратява ненужна поддръжка. Системата за уплътнение на вала на помпата е известна със своята надеждност, самостоятелно работещи модули и предсказуем живот. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

PL 61AJ 3NR8 TR
Полско МСП, активно в месната промишленост, търси технология за опаковане на месо под високо налягане. Системата трябва да гарантира прозрачност и правилно съхранение на храната. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

NL 60AH 3KDK TO
Холандска фирма е разработила технология за подобряване на процеса на проектиране и производство на стоманобетонни изделия от каучук като компенсатор, контакти за тръби и големи маркучи за сонди. Фирмата предлага разработване на продукти и разработка на софтуер за оптимизиране на продукти. Освен това разработва и доставя роботизирано оборудване за автоматизирано поставяне на гумени, (от влакно или тъкан) и втвърдени ленти. Фирмата търси производители, които искат да увеличат ефективността на тяхното проектиране и производствен процес.

TR 99PB 3O03 TO
Турска фирма, специализирана в производството на оборудване за патология и микробиология е разработила устройство за дозиране на формалин в определен концентрат. Това устройство може да се използва във всякакви лаборатории, използващи формалин. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ за адаптиране на устройството за нуждите на партньора.

FR 37M3 3NVV TO
Френско МСП от областта на пиротехнически изделия, предлага своя опит в нови и уникални приложения. Пиротехниката се използва за точно рязане и демонтаж на висококачествени материали с висока плътност, устройството се адаптира към: дълбоки води, експлозивна атмосфера и др. Търси се техническо сътрудничество, споразумение с подизпълнители, финансирани от ЕС проекти за сътрудничество в различни промишлени сектори.

GB 42O1 3NZH TO
Великобритански университет е разработил иновативна реконструираща 3-D технология, която осигурява бързо сканиране на площ от моментна снимка / видео изображение. Тя позволява на потребителя да улови и реконструира повърхност (за 40 милисекунди) от един модел на ивици, проектирани върху целевия обект. Решението функционира с едно изображение или видео последователност, както в инфрачервените така и в видимите спектри.
Търсят се технологични и търговски партньори за лицензиране и последващо разработване.

ES 23C6 3NE7 TR
Испанска компания, принадлежаща към сектора на подправките, произвежда червен пипер, различни подправки и смеси за колбаси. Търси се технология - аналитична система за бързо и точно откриване на няколко вида алергени в продуктите. В момента този проблем се решава чрез изпращане на пробите до външна лаборатория. Тази аналитичната система трябва да открива алергени, които засягат обикновено червения пипер и земните подправки (между 10 и 15 вида).

TR 99PB 3NZO TR
Турско МСП, специализирано в областта на оборудване за FM и телевизионно излъчване, търси надеждни партньори от подобни сектори, за изграждане на съвместно предприятие. За предпочитане е партньорите да имат създадена в техния регион организация.

SE 672F 3NVO TO
Компания, разположена в Южна Швеция, разработва новаторски електрически и механични изделия. Един от най-новите продукти е светофар за пешеходни пътеки, който се захранва от батерии и слънчеви клетки. Фирмата търси партньор, който има технологични знания да въведе този продукт в други европейски страни. Технологията може да бъде лицензирана за потенциални партньори.

HU 50S0 3NZ2 TR
Унгарско МСП търси производствена линия, с която е възможно производството на протеин и / или захар от основни растителни стоки в една система, захранвана с био-газ. Фирмата участва в проект, занимаващ се с био-финес, освен това фирмата притежава знания за селското стопанство и опазване на околната среда. Технологията е готова за демонстрация, или може да се появи на пазара. Търсят се промишлени партньори.

HU 50S0 3NYX TO
Унгарско МСП е разработило технология за обработка на пепел от дърво за обработка на пътищата през зимата и за био тор. Той е екологично чист, тъй като през не зимата предизвика корозия в обществените пътища, както солта. Технологията е добра основно за станции за биомаса и за фирми, занимаващи се с поддържането на обществените пътища, за земеделско използване и за хорти култури. Компанията търси партньори от промишлеността или сферата на услугите за пилотни проекти и понататъшно развитие.

TR 99PB 3NZA TR
Турска фирма с опит в дизайна и инженеринга на превозни средства, търси технологии за електромотори и батерии за развитието на товарни превозни средства. Търсената технологията може да бъде вече на пазара, като компанията е готова за съвместно по-нататъшно развитие. Бъдещото съвместно разработване може да бъде по проектите EUREKA, Eurostars или FP7.

LU 87GA 3O34 TR
Голяма Американска компания търси предложения за разработването на иновационна автоматична автомобилна предавателна кутия, която да работи по-добре от сегашните(ATs, DCTs, IVTs, CVTs). Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукта, договор за изследвания, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки и т.н.

LU 87GA 3O1W TR
Голяма американска компания търси технология за измерване на здравето, базиранa на неинвазивен и анализ на био-течности, различни от кръв. Интерес представляват технологии, предназначени за преносими устройства, които са лесни за използване. Компанията се интересува от договор за съвместно развитие, OEM / ODM.

LU 87GA 3O1R TR
Голяма американска компания търси предложения за гъвкави материали, които притежават изключителна удароустойчивост. Компанията се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, договор за изследвания, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки и т.н.

LU 87GA 3O0B TR
Голяма американска компания има спешна нужда от покритие или модификация на повърхността на метала, която може да издържа на високи температури и да се получава повърхност лесна за почистване. Всеки, който има подобна технология се приканва да предостави описание от 200-300 думи на свойствата на своята технология. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, договор за изследвания, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки и т.н.

LU 87GA 3NZX TR
Голяма американска компания търси партньори за търговско разработване на потребителски интерфейс, предаващ чувството на докосване. Компанията търси подобряване на съществуващия продукт, разработка на нови продукти, създаване на нови технологии и развитие на нови предприятия.

LU 87GA 3NZF TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии, които подобряват усвояването на активните съставки в листната маса на растенията, с цел да се повиши ефикасността в сравнение с търговските стандарти. Активните съставки са известни агрохимикали и пестициди, които имат широк спектър от физични / химични свойства. Фирмата иска да подобри съществуващия продукт, да разработва нови продукти, създаване на нови технологии и развитие на нови предприятия.

LU 87GA 3NZD TR
Голяма американска компания търси предложения за технология за формиране на изображение с широк ъгъл на видимост и дълбочина от 1,5 м до безкрайност. Методът може да включва проекция на изображението директно върху ретината, използване на визуален ъгъл, използване на паралакс или формиране на изображението във въздуха. Фирмата се интересува от съвместно проучване, лицензиране на технологията, доставка на продукта.

LT 57AB 3O2W TO
Учени от Литва предлагат система за задвижване на двигатели на прав ток (постоянен магнитен двигател), които бързо набират популярност, поради добрите си характеристики и производителност. Инвертора се използва в автомобилната индустрия и позициониращите системи. Решението може да бъде използвано за производството на малки електромобили. Учените търсят партньори и инвеститори за оптимизиране на процеса на разработване.

IL 80ER 3NTL TO
Израелско МСП, специализирано в дизайна на радиочестотни и микровълнови филтри, е разработило нов подход в дизайна на филтри за използване в отбраната, при изискване на изключителна производителност в по-малък размер. Предимствата спрямо филтрите на пазара са: ефективност на разходите, по-кратко време за реакция, и т.н. Компанията търси сътрудничество с промишлени партньори, нуждаещи се от подобна технология.

IL 80ER 3NL8 TO
Израелско МСП е разработило огнеустойчив акрилен полимер на водна основа с различни приложения, най-вече в текстилната промишленост и в производството на бои. Предимствата в сравнение със съществуващите на пазара включват опазване на околната среда, прозрачност, лесно вграждане в различни материали, добра съвместимост, рН стабилност и др. Търсят се индустриалци, които възнамеряват да решават проблемите за устойчивост на огън, за да отговарят на изискванията на стандартите, прилагани в техните страни.

GB 403U 3O26 TO
Университет от Югоизточна Великобритания е разработил нов и евтин метод за анализиране на социалните медийни емисии и разработване на кампании с по-голяма ефективност за бизнес маркетинга и разпространяване на важна информация. Търсят се партньори за съвместно разработване и крайни потребители.

LT 57AB 3NTO TO
Латвийско МСП е създало уникално приложение за управление и охрана на автомобилния парк, за iPhone и Android телефони. Това е съвсем нов продукт в Европа, който може да помага на фирмите да проследяват и управляват в движение дейностите си. Системата работи в световен мащаб, много е гъвкава и лесна за използване. Латвийската компания търси партньори, желаещи да вградят технологията. Търси се търговско споразумение с техническо сътрудничество.

DE 1695 3O2O TO
Германско МСП предлага онлайн услуга за наблюдение на консумацията на енергия. Потреблението на енергия се съпоставя с консумацията на подобни домакинства.
На клиента се предоставя обратна връзка и препоръки за това как да се намали консумацията на енергия /за да се увеличи енергийната ефективност/. МСП-то търси партньори, желаещи да лицензират технологията и / или разширяване на обхвата на прилагането на софтуерните инструменти. Освен това се търси обмен на енергийни експерти.

IT 53V2 3MOP TR
Италианска компания търси нови технологии и / или оборудване, които могат да бъдат приложени в промишлени логистични процеси, за организиране на опаковките на стоки, например чанти, картонени опаковки и бутилки. Компанията иска да въведе нови и удобни системи за подобряване на процесите с био-разградими и екологично съвместим спецификации. Търси се споразумение за техническо сътрудничество.

LU 87GA 3O4B TR
Голяма американска компания търси предложения за материали, чиито физически характеристики, като например форма, твърдост и т.н., могат бързо да се променят от електрическа, светлинна или топлинна енергия. Тези материали ще бъдат използвани за развитието на следващото поколение устройства със сензорен потребителски интерфейс (UI). Фирмата се интересува от договор за развитие, съвместно развитие, лицензиране, доставка на материали.

LU 87GA 3O4K TR
Голяма американска компания търси предложения за технология, която да предпазва или поправя протеиновите влакна и рекламиране на здрава коса. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, развитие на договор, доказателство за концепцията, водеща до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставка.

LU 87GA 3O5K TR
Една голяма компания в САЩ търси предложения на лабораторни изследвания за разлагане на бензиновите добавки „Антидетонатори”, за бразуване на метални депозити. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, договор за изследване, доказателство за концепция, водещи до увеличаване на производството, съвместно споразумение за развитие.

LU 87GA 3O5U TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии, анализиращи цените на акциите и на валутните курсове, за предоставяне на индикатори на потребителите, които са полезни при прогнозирането на развитието на финансовите пазари. От особен интерес са решения, които опростяват анализа и визуализацията за потребителя. Фирмата се интересува от договор за развитие, лицензиране.

LU 87GA 3O66 TR
Голяма американска компания търси предложения за материал, устойчив на високи температури. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, договор за изследване, доказателство за концепция, водеща до увеличаване на производството, съвместно споразумение за развитие.

IT 56Z7 3O2D TR
Италианска водеща компания в осветителният сектор търси развитие в LED технологията, като се стреми да подобри управлението на цветовете. Търсената технология може да бъде в лабораторен стадий или напълно разработена.

IT 56Z7 3O21 TR
Италианска компания, лидер в бизнеса с печки, търси технологии за разработване на филтри, които могат да работят при високи температури (> 500 ° C) за намаляване на емисиите на частици, идващи от изгарянето на дърва. Фирмата се интересува от проучване на нови инструменти, материали и методи, без специално предпочитание към определена технология. Исканата технология може да бъде или в лабораторен етап или напълно развита.

KR 9A9D 3O27 TO
Корейско МСП е разработило система за контрол и мониторинг за фотоволтаична мултисъвместна кутия. Такава фотоволтаична система използва слънчевата енергия за превръщането на постоянен ток в електрическа енергия. Системата може да бъде използвана от компании, занимаващи се с управление на енергията. Предимството на тази технология е, че тя е енергийно ефективна, евтинa, екологичнa, и най-важното е, че може да се контролира със смарт телефон. Фирмата търси лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

IL 80EP 3O23 TO
Израелска компания, произвеждаща медицински устройства, е разработила решение за скрининг на рак на дебелото черво. Устройството не се нуждае от подготовка, работи без инвазивни процедури, и може да открие клинично значими полипи със същата точност като при колоноскопията. Технологията е първата, която може да предложи точен, неинвазивен метод за откриване на полипи без прочистващ препарат, конкурентоспособна, иновативна технология, която може да спаси живота на милиони хора.

IL 80EP 3O22 TR
Израелска компания, занимаваща се със соларна енергия, търси партньори за продължаване на разработката по три прототипа на нови микро-турбини, които вече са създадени и частично тествани. Микро-турбините в новата фотоволтаична система на компанията биха позволили непрекъснато производство на ток, топла вода и питейна вода. Този пакет е особено привлекателен за зони, които са извън токовата мрежа. Търсят се партньори с възможности за производство и сглобяване на прототипа.

PL 62AP 3O1X TR
Полска компания за производство на газови инсталации за превозни средства и предлагане на услуги, например автомобилна диагностика се интересува от прилагане на нова технология за диагностика на превозни средства. Иновациите на системата трябва да се основават главно на цифрова система за четене и регистриране на сигнали с автоматична система за познаване на превозното средство в случай на задвижване на повече от една ос.

IT 55X6 3NYS TO
Италианска компания, специализирана във визуалната комуникация, визуален маркетинг, корпоративна идентичност, дизайн на взаимодействието, видео дизайн, промоция на продукти, разработени за HTML мобилни устройства, подходящи за предоставяне на туристическа информация, достъпна чрез QR код. Фирмата търси търговски агенти в Европа, САЩ и Япония, за комерсиализация на технологията. Компанията също търси партньори за тестване на новия програмен продукт и евентуалното негово адаптиране към специфичните нужди на клиента.

TR 99PB 3O0D TO
Турска компания е разработила система за почистване на замърсяването на двигатели с вътрешно горене. Системата защитава двигателя, манивелата и турбокомпресора, намалява разхода на гориво и увеличава производителността на двигателя. Компанията се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

IT 52T2 3O1E TO
Голяма космическа компания от Северна Италия е разработила софтуер, базиран на компоненти на отворен код, който позволява симулирането на различни сцени в четири измерения (3 измерения + времето). Компанията търси партньори, които имат необходимостта от провеждане на мултидисциплинарни сесии, сесии за обучение / демонстрация, оценка на изпълнението на продукта в целевата среда, чрез използване на комуникационните и интерактивни възможности на виртуалната реалност.

GB 46P5 3O1I TR
Компания от Обединеното кралство, специализирана в производството на полиестер, подсилен от стъкло (GRP), термо-комплектовани продукти, търси партньор, който може да достави или разработи осцилиращ инструмент за рязане, който може безопасно да се интегрира в съществуващата производствена линия. Търси се търговско споразумение с техническо сътрудничество или пригодяване на технологията към специфичните нужди.

RU 86FG 3O0T TO
Руски изследователски екип от Нижни Новгород е разработил устройство и методология за рехабилитация на пациенти с увреждания на ръцете, причинени от болести на централната нервна система, както и за педагогиката. Биофидбекът се визуализира във формата на игра, като пациентите могат да контролират движенията си, дори да не ги чувстват. Групата търси партньори за техническо сътрудничество.

SE 672F 3O1J TO
Шведско МСП, разработващо каталитични продукти, търси партньори. Техните три основни сфери на бизнес са каталитични горелки за производство на топлинна енергия, катализатори за контрол на емисиите и системи, базирани на горивни клетки, за производство на енергия и топлина. МСП-то търси партньор, с правилни технически умения и продукти, за анализиране на възможностите за изграждане и пускане на пазара на техните системи за намаляване на емисиите и / или интегриране на своите емисионни катализатори в техните системи чрез лицензионен договор.

UA RE05 3NLZ TO
Украински Научно Изследователски институт е разработил технология, която позволява да се увеличи рН-то на водата с помощта на топлинно очистително излагане, като параметърът остава стабилен до 2 години, за да се намали твърдостта и алкалността, и да се увеличи дисперсността на примесите, за да се промени електрическата проводимост и конкретното топлинно изпарение. Институтът търси партньори за сключване на лицензионни договори, за прехвърляне на правата за разработената технология, както и за понататъшно сътрудничество.

UA RE05 3N58 TO
Украинска компания е разработила LED осветление, подходящо за приложения, вариращи от улици до просторни помещения. Такива инсталации дават възможност за намаляване на консумацията на електроенергия до 90%, с живот до 15-20 години. Фирмата търси инвестиционен партньор за лицензионно споразумение, създаване на консорциум с цел производство и популяризиране на продукта.

GB 46P4 3O1D TO
Шотландска компания предлага интегрирани възможности за проектиране, разработване и производство със специфичен опит в потребителски продукти, медицински и диагностични уреди, научни инструменти и специализирани технически системи. Фирмата търси собственици на технология / IP, които са идентифицирали възможността за продукт, въз основа на това нововъведение и които желаят да възложат разработването на продукта на партньор чрез търговски споразумения с техническа помощ.

FR 37M3 3O1B TO
Френско МСП създаде интернет страница за свързване с доставчици на бетон (индустрии), желаещи да се освободят от него, и потребителите (граждани, сдружения, местните власти), които имат нужда от понататъшно използване. Търсят се съюзи и федерации от строителната индустрия за локално изпълнение на решението на ИКТ. Търсят се и други приложения и финансови ресурси.

HU 5010 3O19 TO
Унгарско МСП е разработило сложна система за 2D „DataMatrix” етикетиране, проверка и потвърждаване. Основни предимства: много точен и надежден за етикетиране. Всички процеси са програмируеми и се контролират от едно докосване на екрана. Технологията може да се използва най-добре от фармацевтичните компании. Компанията търси промишлени партньори за развитието на технологиите и развитието на без-токсинно черно мастило. Търсят се технически споразумения за сътрудничество или лиценз.

TR 99PB 3O0V TR
Турска фирма, занимаваща се с радиочестотна идентификационна (RFID) технология е разработила система за проследяване на RFID продукти и търси партньори за съвместно разработване на системата, с цел да бъдат използвани в складове. Вече е разработена технология във вид на UHF RFID, която лесно разчита разстояния от 10-15 метра, с помощта на еднократни етикети за радиочестотна идентификация. Компанията е отворена за технически споразумения за сътрудничество, съвместно развитие, адаптация и тестване на специфични нужди.

BE 0324 3NZR TR
Белгийска компания, разработваща портативна ренгенова система, търси програмен продукт, поддържащ полуавтоматично разпознаване на туберкулозата от ренгенова снимка на гръдния кош. Фирмата търси лицензиране и техническо сътрудничество.