Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮНИ 2010

10 RB 1B1N 3GUC TO
Малка сръбска електроинженерингова фирма специализира в сферата на роботизирани решения за пакетиране, палетизация и заваряване. Предимство на конвенционално заваряващите роботизирани клетки е адаптивната визия. Адаптивното заваряване съединява детайли, които не са на мястото си, без да е необходимо препрограмиране. Оптимизирани, надеждни и удобни за потребителя решения са на разположение 24 часа 7 дни в седмицата без грешки и с ниски разходи за поддръжка. Фирмата търси партньори, които имат интерес към търговските дейности с инженерингова подкрепа.

10 PL 62AP 3GUH TR
Полска фирма, собственик на мрежа от барове и ресторанти, се интересува от системи за филтриране на въздуха и системи за дезинфекция, които използват УВ лампи. Те планират да открият специален отдел за производство на пакетирани храни за болници, за което трябва да отговарят на специфични хигиенни изисквания. Фирмата се интересува от закупуване и привеждане в употреба на технологията с предоставяне на техническа помощ.

10 FR 31I6 3GZA TR
Френска фирма, лидер на френския пазарен сегмент за декоративно покриване, преграждане, закрепване на продукти в техните опаковки, която работи с продукти от сферите на гастрономията, деликатесите, козметиката, виното и алкохолните напитки, шоколадовите изделия, конфитюрите и др., търси материал или готов продукт с цел предлагане на иновативно решение за стилна презентация пред клиентите си. Фирмата предлага и техническо сътрудничество.

10 PL 63AY 3G96 TO
Полска фирма предлага технология, която позволява интегрирането на следните строителни инсталации в единствена оперативна система: електричество, осветление, щори за прозорци, ролетни щори, климатична инсталация, отопление, вентилация, аларма, видео наблюдение, RTV и SAT антена, вътрешен телефон, видео вътрешен телефон, компютърна мрежа, система за противопожарна защита. Технологията е мултифункционална, лесна за приложение и напълно разработена. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 PL 63BB 3GVP TR
Фирма от западна Полша търси технологична линия за подготовка на прахово боядисване на стоманени елементи. Фирмата се интересува от изпробване на линията в реални условия с оглед на бъдещо развитие. Също така се проявява интерес в закупуването на лиценз за прилагане на технологията и търговско споразумение за употреба на машините.

09 PL 62AP 3FZA TR
Полска фирма в сферата на дървообработващата индустрия се интересува от технологична линия за рязане на тънки трупи. Дадената линия трябва да автоматично да поставя трупите и да има многоизходна конструкция. Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество, съвместно предприятие, производствени или търговски споразумения с техническа помощ.

10 TR 99PB 3GOC TO
Турска фирма търси възможности за сътрудничество за свое собствено производство на изолационен хоросан и мазилки от разширен перлит. Предимства на хоросанът и мазилките са лекота, природосъобразност, ниски разходи и по-добра изолация от горещина, шум и пожар спрямо обикновените продукти. Фирмата търси партньори за споразумение за производство (подизпълнение) и търговски споразумения с техническа помощ, както и споразумение за смесено предприятие.

10 IT 56Z7 3GLP TR
Италианска фирма търси технология за спояване на пластмасови материали в промишлен процес чрез твърди лазери. Основна цел е спояването на пластмасови разпръсквачи и/или бутилки в цялостно интегрирани системи за промишлена обработка. Могат да бъдат проучени и други възможни приложения на този процес. Изискваната технология се фокусира на точната интеграция между лазерните характеристики и топлинните и механични параметри на пластмасата за най-добро спояване.

10 SI 68CN 3GVA TO
Словенски изследователи са разработили процес за производство на хомогенно подсилени вътрешни плочи от синтетичен гипс (вторичен продукт от десулфуризация на димен газ FGD) и дървени стърготини. Основно предимство и иновация е употребата на пресни дървени стърготини в процеса на производство на плочите. Това позволява производството на плочи за 10 мин. на продължителна преса или умерен натиск от 1 бар. Търсят се партньори за индустриално разработване на продукта.

10 US 87GA 3H1C TR
Голямо американско предприятие набира предложения за иновативни технологии за стриване на кристализирани минерали, така че различните съставки на минералите да бъдат по-добре разделени една от друга и с минимално образуване на прах. Фирмата се интересува от лицензиране, закупуване на продукт, договорни проучвания, доказателство на концепции, водещи то увеличаване на производството, споразумения с доставчици.

10 DK 20B3 3H3K TR
Датско предприятие, специализирано в усъвършенстваните алуминиеви конструкции с високи изисквания за изключително заваряване, се интересува от обмен на знания относно механичното спояване на алуминия. Фирмата се интересува и от дискусия върху добрите практики за изключително захващане с болтове в офшорни конструкции (в морска среда). Фирмата има опит в морските, офшорните конструкции и съоръженията за вятърна енергия. Интересува се от техническо сътрудничество - трансфер на знания по конкретната тема.

10 RO 662B 3H3A TR
Румънска фирма се интересува от инсталации за производство на електроенергия, базирана на фотоелектрически елементи. Компанията се интересува от матови или прозрачни интегрирани елементи за фасади и покриви, за индустриални сгради и спортни зали. Фирмата се интересува от договор за сътрудничество, техническо сътрудничество или търговски договор с техническа помощ.

10 ES 29h4 3GXJ TR
Водещ испански производител на консервирани зеленчуци се интересува от иновативен метод за бланширане, чрез който се избягва употребата на серен диоксид. Предприятието се интересува от договор за техническо сътрудничество (като алтернатива: търговски договор с техническа помощ), а предпочитаният партньор трябва да бъде изследователски център или академична институция с добри познания в областта на химичните процеси и безопасността на храните.

10 CZ 0744 3H0D TO
Чешка изследователска университетска група за химически и процесен инженеринг е изобретила екологичен и икономичен метод за производство на биодизел от отпадъчни мазнини и масла чрез стабилна органична база като естери и катализатори за транзестерификационна реакция. Групата се интересува от партньори, които разработват подобни или алтернативни начини за производство на биодизел, за да им предложи лицензионен договор, техническо сътрудничество или договор за производство.

10 TR 97NA 3H1X TO
Изследователски екип от турски университет е разработил метод за зелен екстракт за производството на натурален нискокалоричен подсладител. Разработеният метод предлага безопасни и екологични решения за производителите и здравословни продукти за потребителите. Екипът предлага лицензионни договори, техническо сътрудничество и търговски договори с техническа помощ.

10 LV 58AD 3GXQ TR
Латвийска фирма се интересува от топлоизолационна технология за многоетажни сгради. Технологията трябва да използва промишлено произведени стенни панели с нестандартни размери. Технологията трябва да подобри топлоизолацията на сгради, които към настоящия момент имат висока пропускливост на топлина. Монтажът на панелите трябва да се извършва лесно и бързо. Решението трябва да бъде поне на етап прототип или да е изпробвано в практиката. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или търговски договор с техническа помощ.

10 HU 50S0 3H16 TO
Унгарско предприятие е разработило технология за употреба на остатъчния продукт от промишлената обработка на царевица. Материалът може да бъде получен от обвивката на зърната като се намалява отпадъчния продукт. Технологията е подходяща за фирми, които отглеждат и обработват царевица за промишлеността и за химични фирми. Предприятието се интересува от партньори земеделци или партньори, които предоставят услуги за подобряването на технологията и за проучване и разработка на възможностите за приложение на полуцелулозни фракции.

09 SK 69CW 3ECN TO
Словашка фирма е разработила иновативна технология за пречистване на отпадъчни води. Продуктът е изработен от по-евтин и по-качествен материал спрямо другите предлагани на пазара продукти. Производственият процес е много лесен. Фирмата се интересува от търговски договор с техническа помощ и техническо сътрудничество.

09 LT 57AB 3FM2 TR
Предприятие от Литва в сферата на хранителната промишленост се интересува от иновативна технология за рециклиране и/или употреба на отпадъчните материали при клането на животни. Предприятието търси партньор, които да предложи технология за преработката на отпадъците.

10 BE 0427 3GSG TO
Фламандска изследователска организация е разработила въздушни лагери за изключително висока скорост. Достигнатото число диаметър x скорост (DN) вероятно е най-високият рекорд за тази технология, благодарение на иновативната стабилизираща система. Възможно е приложението на технологията в микротурбини, малки компресори, турбо зарядни устройства и високоскоростни фрезоващи валове. Изследователите предлагат техническо сътрудничество за разработване на приложението, както инженерингови и технически консултации за тази технология.

10 PL 63BB 3GVP TR
Фирма от Западна Полша търси технология за подготовка и прахово боядисване на стоманени елементи. Фирмата се интересува от изпробване на линията в реални условия с оглед на допълнително разработване, закупуване на лиценз за употреба на технологията или придобиване на машини.

10 RU 86FG 3H2N TO
Руско иновативно предприятие (Московски регион), специализирано в областта на сензорните уреди, е разработило сензори с уникални характеристики чрез използването на въглеродни нанотръби. Предприятието търси партньори за техническо сътрудничество или друг вид съвместна работа.

10 TR 97NA 3GH5 TO
Турска фирма за покрития е разработила изключително хидрофобно покритие, което, когато бъде приложено върху вътрешната повърхност, повишава ефикасността на помпите от 4 до 8 % при нови помпи и над 40% при износени помпи. Това покритие може да бъде поставено лесно с четка, благодарение на своята саморазливаща се способност и защитава покрития материал докато се осъществява необходимата поддръжка. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ, техническо сътрудничество и договор за смесено предприятие.

10 ES 25E2 3H30 TO
Предприятие от Барселона (Испания), е разработило опора за шийни прешлени, която намалява появата на идиопатични болки в гърба. Това е подобна на възглавница опора, която се адаптира към специфичните анатомични и физиологични нужди на всеки пациент, спрямо структурата на тялото му и чрез оптимален избор на материали за изработването му. Поради ориентираното към потребителя производство, тази опора се превръща в терапевтична алтернатива, която помага за намаляването и лечението на болките във врата и гърба. Предприятието предлага лиценз и търговско споразумение с техническа помощ.

10 ES 25E2 3H28 TO
Каталунски (Испания) изследователски институт е разработил иновативен метод, които ускорява процеса на съхнене и зреене на месни продукти на парчета, след като продукта (предимно сухи колбаси) достигне желаното pH, като се подобрява микробиологичната стабилност и се предпазват органолептичните характеристики на продукта. Институтът търси партньори от хранителната промишленост и/или други технологични сектори за сключването на търговски договор.

10 PL 63AW 3H15 TO
Полска фирма предлага иновативни фотокаталитични бои със самопочистващи свойства. Тези бои предпазват стените на сградите от влагата и осигуряват естетично, трайно и устойчиво покритие за външни стени. Освен това, повърхността, покрита с фотокаталитичния продукт притежава анти-алергични свойства и свойства против мирис, а при приложение на външни стени елиминира вредните изпарения и газове от въздуха. Търсят се техническо сътрудничество и търговски договор с техническа помощ.

10 PL 63AV 3H06 TR
Полска фирма от металообработващата индустрия търси иновативна технология за получаване на анти-корозивно покритие на повърхност от черна стомана и устойчива на киселина стомана и алуминий. Технологията трябва да бъде напълно разработена и иновативна (поне един от елементите на изискваната технология не трябва да е присъствал на пазара повече от три години). Технологията трябва да е проста, екологична и да позволява получаването на възможно най-добрите цветове на крайните продукти.

10 PL 63AV 3H05 TR
Полска фирма от металообработващата индустрия търси иновативна прахова боя със сребърна добавка. Технологията трябва да е напълно разработена и да е готова да приложение в стандартни помещения за прахово боядисване. Тези бои трябва да са готови за поставяне върху повърхността на медицински мебели и други уреди, изработени от неръждаема стомана. Боята трябва да има доказани анти-бактериални свойства.

10 CZ 0754 3GMK TO
Средно по големина чешко предприятие е фокусирано върху завършени линии за производството на изолационни плоскости от минерална вата. Минералната вата е най-подходящият материал, който се използва в строителството за топлоизолация, пожароустойчивост и шумоизолация. Предприятието търси партньори, които искат да закупят и използват тези линии.

10 PL 63AW 3GZQ TR
Полско предприятие търси напълно автоматизирана месомелачка или алтернативна технология за мелене на замразено и сортирано месо и сланина. Търсената технология трябва да е напълно разработена. Полската компания се интересува от придобиване на лиценз или договор за производство.

10 TR 98OB 3GP3 TO
Турско предприятие е разработило уебсайт, чийто дизайн може да се определя от потребителя, и дизайн на интерфейса с по-високо качество на употреба. Тази технология повишава потребителското удовлетворение с около 40 %, Предприятието предлага търговски договор с техническа помощ или сътрудничество за специфични проекти, прилагащи тази технология.

10 IT 53U9 3GQ3 TR
Организация на производителите от Южна Италия се интересува от техники за консервиране или опаковане, осигуряващо удължаване срока на годност на пресните зеленчуци, които произвеждат и продават. Организацията се интересува от техническо сътрудничество или търговски договор.

10 ES 28G2 3H0O TO
Испанска държавна изследователска организация е разработила анти-корозивно защитно покритие за метали и сплави, което е самовъзстановимо и предлага активна защита, и освен това, не съдържа хром, което го прави безвредно и екологично. Покритието се получава от стабилни и разредени разтвори, получени чрез различни техники. Може да се използва като крайно покритие или защитен слой. Търсят се партньори, които се интересуват от получаване на лиценз.

10 PL 63AW 3GZO TR
Полска фирма от химическия сектор търси технология за смесване и дозиране на химични продукти. Уредите, изпълняващи изискваните условия, трябва да бъдат лесни за почистване. Цялостният производствен процес трябва да бъде напълно автоматизиран и технологично разработен. Полската фирма се интересува от сключването на лицензионен договор или производствен договор.

10 FR 32j5 3H8E TO
Френска фирма е разработила техника за запечатване на хранителни опаковки с частично отваряне. Заради опаковките, които веднъж са били отворени, храните често се изсипват. Новата техника позволява избягването на този проблем чрез добавянето на твърд материал към прихлупващата се част на опаковката, които ограничава отворената зона чрез избутването на малък пръстен. Френската фирма търси партньори - производители на опаковки, производители на храни, като млечни продукти, които желаят да интегрират тази технология в опаковъчния си процес.

10 PL 63AW 3H63 TO
Полска фирма е разработила уникален генератор на вятърна енергия. Системата се използва в турбини за вятърна енергия, което позволява едновременен контрол на енергийния източник и приемника на енергията. В сравнение с традиционните генератори, турбината за вятърна енергия се нуждае от 2 пъти по-ниска начална скорост на вятъра за задвижване и предоставя 5 пъти по-ефективна печалба на енергия от потока на вятъра за единица. Полската фирма се интересува от сключване на лицензионен договор, техническо сътрудничество, договор за смесено предприятие, договор за производство, търговски договор и финансови ресурси.