Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮНИ 2008

 1. 08 IT 56Z4 0IAA
Фирма от североизточна Италия , която разработва и произвежда продукти и технологии за земеделския отрасъл, търси материал с механични характеристики близки до тези на ПВЦ, който може да се разпада в природата. Търсят се фирми и изследователски центрове, които могат да доставят материала както и съответните технологии с помощта на търговски споразумения, придружени от техническа помощ или чрез лицензионни споразумения.

2. 08 BE 0213 0IA9
Университет от Брюксел и испанска лаборатория са разработили устройство, което анализира съгласуваността на треморни потрепвания, и което може да се носи без да нарушава ритъма на живот. Устройството позволява на невролозите да поставят недвусмислени диагнози в сферата на болестите, свързани с треперене като например Паркинсон. Устройството представлява новаторски джобен инструмент, който позволява да се направят анализи на междумускулната съгласуваност и позволява употребата на различни сензори, които могат да бъдат комбинирани или не. Търси се лицензионно споразумение.

3. 08 IT 56Z4 0IAC
Горивата, произвеждани от нефт и химикали са невъзобновяеми, изпускат парникови газове, струват все по-скъпо и по-скъпо и са ограничени като количество. Налице е друг алтернативен и устойчив източник на химикали и горива за транспорта, който се прави от възобновяема целулозна биомаса, която не си съперничи с производството на храна. Италианска изследователска група разработва ефективен начин за рафиниране на биомасата и търси индустриални партньори, които се интересуват от тези преобразуващи процеси.

4. 08 IT 54W1 0IAF
Малка италианска фирма е разработила нов безжичен начин за следене на налягането на гуми, чрез вграждане на проста хибридна керамична електрическа верига в основата на стандартна автомобилна гума. Устройството има изключително ниско потребление на енергия, което позволява употребата на 12.5-милиметрови литиеви батерии и обикновени основи, което позволява да се направят спестявания и скъсява необходимото време за доставка на пазара. Фирмата търси партньори, интересуващи се от вграждане и производство на устройството.

1. 08 SE 67BY 0IAW
Шведско предприятие е разработило инерционна система за измервания (ИСИ), която да се използва в навигацията или в системи за контрол. Предлаганото устройство се базира на най-новите сензорни технологии, което позволява висока производителност на ниска цена. Фирмата търси партньори, които желаят да разработват нови приложения въз основа на предложената ИСИ. Предложението включва пригодяване към приложението, както и пълен системен дизайн и реализация според изискванията на партньора.

2. 08 GR 49R1 0IBG
Гръцка фирма от хранителния сектор желае да включи в списъка на предлагани стоки бои за декоративно оцветяване на яйца, които ще допълват боите, които са вече в употреба. Желателно е търсените бои да са от растителен произход без никакви допълнителни добавки. Фирмата търси споразумение за производство или търговия.

3. 08 GR 49R1 0IBH
Гръцки предприемач, работещ във маркетинга на храни търси експерт по опаковки, които могат да съхраняват малки количества храна, които после могат да бъдат смесени от крайния потребител, за предпочитане в същата опаковка. Двете страни ще работят според споразумение за техническо сътрудничество.

4. 08 IT 52T2 0IAO
Италианска фирма е разработила новаторска екологично чиста технология за охлаждане чрез течности за компютри, сървъри и крайни решения. Благодарение на тази технология шумът пораждан от машината по време на бездействие и усилена работа, както и консумацията на енергия са намалени. Фирмата се интересува от споразумения за техническо сътрудничество с производители на хардуер и компютри, както и с производители на изолация за стаи със сървъри.