Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - МАЙ 2013

12 RB 1B1M 3Q6Y TO
Сръбска компания предлага най-подходящия инструмент за краткосрочно и дългосрочно планиране, в рамките на големите предприятия, инвестиционни банки и държавни институции, който може също да се използва и за малки фирми. Основното технологично предимство е разпределен архитектурен подход, който отговаря на изисквания като скалируемост, надеждност и гъвкавост, подходящи за големи инфраструктури. Фирмата се интересува от съвместно по-нататъшно развитие и търговско споразумение с техническа помощ.

12 RB 1B1M 3Q6Q TO
Сръбска компания предлага ефективен портал с персонализирани инструменти за подкрепа на образователни и административни процеси за управление на училища. Порталът може да бъде персонализиран за различни потребители. Основното предимство на системата е прилагането на модулен дизайн и възможност за прикачване към портала на файл за управление на документи. Фирмата търси партньори, интересуващи се от техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

12 ES 276D 3RII TO
Испанска изследователска група е разработила технология, която позволява да се подобри контрастната чувствителност на динамични сетивни сензори (DVS) по отношение на конвенционалните видеокамери, с помощта на конверторна схема за ниска мощност и ниско несъответствие, което позволява използването на технологията в приложения, изискващи ниска мощност, висока скорост и обработка на сложна информация, като например наблюдение, роботика, автоматично шофиране на превозно средство, или наблюдения в микроскопичния свят. Търсят се индустриални партньори за лицензионни споразумения.

12 ES 276D 3RIH TO
Испанска изследователска организация е разработила метод за изпитване за интегрирани радиочестотни (RF) предаватели на ниво силиконова платка. Представеният тест се основава на установяването на безжична комуникация между различните схеми на платката и осигурява бърз, евтин и надежден метод за ранно откриване на дефектни предаватели. В допълнение, методът служи като ръководство, за да се оптимизира работата на производствения процес. Търси се лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

12 ES 276D 3RIG TO
Андалусийка изследователска група е патентовала подобряване на тестови метод за изпитване на телекомуникация за интегрирани радиочестотни (RF) предаватели. Подобрението се основава на използването на нов магнитно-електрически сензор. Датчикът се състои от магнито-преобразувател и модул на сигнала, и дава възможност за връзка между предавателя и приемника, съдържащ интегрирана радиостанция (RF) за тестване. Търсят се индустриални партньори за лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

12 ES 276D 3RIF TO
Испанска публична научноизследователска организация е разработила и патентовала преносим инструмент за измерване на място на напукани и изсечени от дъждовете терени. Представеният профилометър включва дистанционен лазерен сензор, който позволява измервания, без да се осъществява физически контакт с вдлъбнатини и микроконтролер за по-нататъшен анализ на данните. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от патентен лиценз за използване на технологията .

12 ES 276D 3RIE TO
Андалусийска изследователска група е разработила нов метод за улавяне на CO2 от димните газове на въглищни електроцентрали и превръщане на емисиите на CO2 в ценни торове. Този метод може да подобри поглъщането на CO2 от почвата, което позволява увеличаване на плодородието на почвата и добивите от посевите и опазването на околната среда. Търси се лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

12 ES 276D 3RIA TO
Андалусийска публична научноизследователска организация е разработила и представила патент за приложение на слънчогледови масла с високо съдържание на фитостерол, до три пъти по-високо от това на обикновените масла. Това високо съдържание на фитостерол дава висока хранителна стойност на маслото, поради способността му да намалява нивото на холестерол в кръвта и предизвиква тяхната екстракция и възможност да се използват като съставка в хранителни миксове. Търсят се компании от сферата на развъждане на растения, нефт и / или функционални хранителни компании за лицензионни споразумения.

12 ES 276D 3RI9 TO
Испанска изследователска група е регистрирала нов сорт растение от етиопски синап (Brassica carinata), подходящ за производство на биодизел и биомаса при есенна сеитба в области с мека зима. Сортът има повишен добив на семена и масло, спрямо добива на нефт от други сортове, и е устойчив на високи температури и суша - като по този начин е подходящ за растеж в култивиращи зони, разграничени от тези на посевите за храна. Търсят се компании за производство на биодизел, биомаса и за лицензионно споразумение.

12 IT 53U4 3REJ TO
Новооткрита IT компания от южната част на Италия, ангажирана в разработването на софтуерни приложения и услуги, конферентни връзки и сътрудничество, се основава на използването на Интернет. Групата се състои от инженери с докторска степен по Информационни и инженерни системи със специфични умения за надеждни компютърни и софтуерни критични инфраструктури. Фирмата търси индустриални партньори, които да започнат технически споразумения за по-нататъшното развитие на технологиите

12 CZ 0746 3R2F TO
Чешко МСП, специализирано в разработването и производството на ветеринарно медицинско оборудване е разработило апарати за инхалационна анестезия на малки животни, приложими при начално тегло 0,1 кг. на животно, осигурявайки по този начин внимателен подход към животните. Фирмата търси ветеринарни клиники за сключване на търговско споразумение с техническа помощ.

13 ES 28G3 3RLN TO
Испанско МСП, специализирано в технологични решения за интерактивни програми за комуникация, е разработило нов маркетингов инструмент, въз основа на симулираща реалността технология, приложима за мобилни устройства (смартфони, таблети и т.н.) и компютри. Новата система е проектирана да се използва в областта на рекламата, за представяне на събития, продажби на дребно и маркетинг. Фирмата търси търговски партньори за използване на технологията в други страни.

12 ES 28F9 3R33 TO
Испанско МСП, специализирано в разработването на модерни комуникационни решения, е разработило новаторски Voice XML браузър и конвергентни приложения, които позволяват създаването на интерактивни гласови и видео услуги (IVR / IVVR). Фирмата търси телекомуникационни оператори, ISP (Internet Service Providers), мобилни / телефонни интегратори и разработчици, желаещи да достигнат споразумение за лицензионно и / или техническо споразумение за сътрудничество.

12 DE 1380 3RBT TO
Частен немски изобретател е проектирал високоефективен слънчев колектор с прозрачна топлоизолационна течност и перфорирана пластина-абсорбатор, събираща цялата падащата слънчева енергия и предотвратяваща топлопреносимостта към околната среда. Част от събраната топлина може да се връща обратно в колектора за повишаване на температурата, като по този начин се увеличава топлинната ефективност. Може да произвежда механична или електрическа енергия. Изобретателят се интересува главно от лицензионно споразумение.

12 KR 9A9E 3RDL TO
Корейски университет е разработил съставка за лечение, предотвратяване или облекчаване на захарния диабет, извлечена от лилав антоцианин на царевицата. Повечето съществуващи антидиабетни средства регулират кръвната захар и може да унищожат бета клетките на панкреаса. Тази технология не само стимулира секрецията на инсулин, но също така контролира кръвната захар и предпазва бета клетките на панкреаса. Корейския университет търси лицензионно споразумение, търговско споразумение с технически консултации и финансови ресурси.

12 KR 9A9E 3R42 TO
Корейска компания е разработила лечение за артрит, чрез подкрепата на Корейския институт за здраве. Нарича се CG100649 и е следващо поколение NSAID с нов двоен механизъм на действие, без да причинява нежелани ефекти върху сърдечно-съдовата, бъбречната, стомашно-чревната системи. Той гарантира безопасност и нисък риск от странични ефекти. Корейската компания търси лицензионно споразумение за съвместно по-нататъшно развитие

13 GB 42O0 3RLM TO
Водеща компания в проектирането и производството на ортопедични импланти и хирургически уреди от Обединеното кралство, предлага достъп до проектиране, прототипиране и производство на съоръжения с обширни регулаторни проверки. Фирмата има особен интерес към секторите проектиране, разработване и / или увеличаване на продукцията си от следните материали: неръждаема стомана, титан, кобалт, хром и пластмаса. Фирмата се стреми към различни споразумения, включително търговски споразумения с техническа помощ.

12 FR 38m7 3R7F TR
Френска биотехнологична компания с опит в биологията и развитието на активната имунотерапия, търси нови антигенни пептиди, получени от извънклетъчни или трансмембранни засегнати органи/зми/ с различни показания. Компанията е готова да си сътрудничи с биотехнологични компании или научноизследователски организации от напреднали предклинични проекти с доказване на концепцията в животински модели.

12 ES 23C7 3RKL TO
Испански технологичен център е разработил нова методология за откриване на критични точки в запечатани опаковки за храни. Методът съчетава изкуствени визия и термография, като гарантира липсата на критичните точки и съответно избягване развалянето на продуктите. Центърът търси компании, интересуващи се от техническо сътрудничество с адаптиране към специфичните нужди.

12 ES 23C7 3RKH TO
Испански технологичен център е разработил методология за разработване на хранителни покрития според уникалните характеристики на хранителните продукти. Хранителните покрития засилват трайността и гарантират безопасност и качество на храните по цялата хранителна верига. Центърът се интересува от техническо сътрудничество с адаптиране към специфичните нужди

12 ES 23C7 3RKF TO
Испански технологичен център предлага своето ноу-хау и опит в използването на нанотехнологии за материали за опаковки за храни. Подобряването им чрез включени наночастици изисква високо познаване на изискванията на хранителните продукти и свойствата на материалите. Центърът се интересува от фирми за техническо сътрудничество за тестване на нови приложения.

12 IT 55W6 3RDC TO
Италиански частен изследователски център за иновации и трансфер на технологии, който работи предимно в текстилната и шивашката производствена верига, е разработил нова система за произволен контрол чрез индивидуален достъп до места с високи потоци от хора (напр. стадиони), за да опрости трайно и ефективно входa или изходa, който се проверява. Фирмата търси промишлен или търговски посредник за споразумения.

12 HU 50S0 3RD5 TO
Унгарски университетски образователен център е разработил батерия с високо захранващо напрежение за управление на хибридни или електронни обществени превозни средства. Неговите основни предимства са: компактно устройство с оптимизирана система за зареждане. Технологията е подходяща за хибридни и електронни обществени превозни средства и за производствени дружества, разработващи и произвеждащи системи за шофиране на товарни автомобили и автобуси. Центърът търси партньор от бранша или партньор в сферата на обслужването за адаптиране на технологията към специфични превозни средства и за производство.

12 HU 50S0 3RCQ TO
Унгарско средно предприятие е разработило позиционен контролен манометър за механично измерване, класификация и сортиране на компонентите. Неговите основни предимства са по-евтино и по-бързо измерване на пространството (в сравнение с 3D). Технологията е подходяща главно за компании за производство на прецизни компоненти в машиностроенето. Компанията търси индустриален партньор или от сферата на услугите, за адаптиране на технологията към нови области на приложение, за съвместно разработване, технически консултации и контрол на качеството.

12 HU 50S0 3RD2 TO
Унгарски университетски център за знания е разработил постоянен магнитен синхронен двигател (PMSM) за управление на хибридни или електронни обществени превозни средства. Неговите основни предимства са постигане на добра динамика на пътя. Технологията е подходяща за хибридни и електронни обществени превозни средства и за фирми, разработващи и произвеждащи системи за шофиране на товарни автомобили и автобуси. Центърът търси партньор от бранша или от сферата на услугите за адаптиране на технологията към индивидуалните нужди и за производство.

12 HU 50S0 3RCX TO
Унгарско средно предприятие е конструирало машина за монтаж и тестване на дросели. Неговите основни предимства са: висока производителност и висока надеждност. Технологията е предназначена основно за компании за производство на електронни компоненти за масово производство. Компанията търси индустриален партньор или от сферата на услугите за адаптиране на технологията за производство на нови електронни компоненти, за съвместно разработване, тестване на нови приложения, технически консултации, монтаж и инженеринг.

FR 35k9 3RLH TO
Френско МСП е разработило и патентовало прототип на парадигма за смяна на фотоволтаични устройства, което позволява цялостно оптимизиране на събирането на слънчева радиация, без следа, като по този начин намалява разходите за киловатчас и интегрира модул за корекционно позициониране. Резултатите от прототипа могат да бъдат предоставени като отворено споразумение. Търси се продажба на патента или лицензионен договор с компании от фотоволтаичния сектор.

12 RO 75DV 3RC2 TO
Изобретател от Румъния е разработил електролечебен уред, работещ във високочестотен спектър на електротерапията, с електромагнитни вълни, които могат да се използват за терапевтични цели при увредени вътрешни органи, ревматизъм и т.н. Основните предимства на офертата са, че новият продукт, в сравнение с други технологии, не ограничава движението на третирания човек и не изисква презареждане на батерии. Изобретателят търси търговско споразумение с техническа помощ.

12 ES 282Q 3RI7 TR
Испанска компания, базирана в Мадрид, се занимава с водородни генератори базирани на PEM (полимерна електролитна мембрана), които се прилагат към доставката и съхранението на водород. Търсят се компании, предлагащи материали и производствени техники, които могат да подобряват представянето на продуктите си и да помогнат за намаляване на производствените разходи

12 GB 44O6 3RE1 TO
Базирана в Лондон компания е разработила нови технически решения за производство на интегрирани системи за отглеждане и преработване, които позволяват целогодишно производството на зеленчуци с превъзходно качество, плодове и рязани сортове цветя. Фирмата желае да си сътрудничи с производители на семена за разработване на нови сортове.

12 ES 28G5 3RCR TO
Испанска фирма е разработила система за анотация и семантично търсене на базата на свободен софтуер, който улеснява архивирането и търсенето в хранилища на музеи, библиотеки, вестници и т.н. Семантичният двигател позволява автоматично преобразуване на предходните бележки на архива. Компанията търси: техническо сътрудничество за адаптиране към специфични потребности, съвместно предприятие и търговско споразумение с технически консултации.

12 BG 0530 3RCG TO
Българско МСП предлага комбинирано приложение и метод за използване на подземните нива на съществуващите дворове на училища, колежи и университети в силно урбанизираните градове. Предложената технология решава пространство, инфраструктура и околна среда на областите на подземно ниво, използване и предоставяне на нови методи за дизайн, планиране за изграждане на общи съоръжения в същите области. Фирмата търси лицензионни споразумения, джойнт-венчър споразумения и финансови ресурси.

12 PL 61AJ 3RF0 TO
Полски изобретател е разработил технология, която позволява производството на интегриран отворен оптичен генератор и е съвместима с настоящето поколение изчислителни уреди и дава възможност за връзка с оптични устройства със скорост не по-малка от 100GB /s и за предпочитане 1Tb/s. Търси се партньор между организациите от индустрията и научноизследователските сектори, които да предоставят съвместно по-нататъшно развитие, технически консултации и които биха финансирали разходите за производствен прототип.

12 KR 9A9D 3R5M TO
Корейско МСП разработва сензорна мишка напръстник. Потребителите, поставили пръст в гилзата на мишката могат да контролират курсора и да изпълняват различни компютърни операции с помощта на сензора. Предимството на тази технология е, че мишката е свободена от ограничение на пространството и дава възможност за 3-измерен вход. Фирмата търси лицензионно споразумение, джойнт венчър и финансови ресурси.

12 RO 662C 3RGV TR
Технически университет от Румъния търси партньори за проучване в областта на екологичното инженерство. Проучването се отнася до предотвратяването на морските екологични катастрофи, причинени от уредите за съхранение на въглеводород. Партньорите трябва да са МСП и R & D изпълнители в областта на инженеринга на околната среда за техническо сътрудничество или които се интересуват от европейски/ международни R & D програми.

12 IT 55Y2 3QR2 TO
Италианска изследователска група е разработила гъвкав софтуерен инструмент за измерване и анализ на оптични характеристики на централните приемници в слънчеви кули. Изследователската група е заинтересована в намирането на партньори от областта на възобновяемите енергийни източници (компании или изследователски центрове), интересуващи се от адаптиран инструмент, на база на собствените си нужди.

12 RB 1B1M 3Q6P TO
Сръбска фирма предлага специализирана система за вземане на решения с цел да помогне на вземащите решения да направят желан избор между различни течни и газообразни биогорива, чрез използването на множество критерии. Основното предимство е, че системата дава възможност за избор от подмножество критерии и теглото им, за да отрази най-добрите предпочитания на клиентите за всеки конкретен случай. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество.

12 FI 30I2 3R2X TO
Финландска компания за инженеринг и консултации е разработила специализиран метод, засягащ симулациите за пренос на топлина. С този метод комплексния пренос на топлина може да бъде решен ефективно. Фирмата се интересува от търговски споразумения с техническа помощ. Фирмата търси също и техническо сътрудничество за тестване на нови приложения и адаптиране към специфични нужди.

12 GB 47P8 3R1D TR
МСП от Североизточна Англия, с опит в производството на микро-клетъчни полиуретанови части, желае да свърже полиуретан (PU) с каучук, който може да бъде синтетичен или естествен. В момента фирмата прави PU велосипедни гуми и иска да въведе гумената лента, като неразделна част от продукта по външната повърхност на гумата. Тъеси се сътрудничество с организации, познаващи тази технология и имащи потенциал за предоставяне на решение на този проблем.

13 BG 0528 3RLD TO
Български изследовател е проектирал спечелило награда ортопедично устройство, което следи позата на тялото и осигурява сигнал (светлина, глас или вибрация), когато е открито изкривяване на гръбначния стълб . Устройството може да се използва в кинезитерапията (физиотерапия) и фитнес центрове, както и в училищата и от служителите в офиси, за да се създаде динамичен стереотип на правилната стойка на тялото. Изследователят търси лиценз, техническо и / или производствено споразумение, джойнт венчър със заинтересованите партньори.

12 ES 2409 3RK1 TO
Испанска фирма с опит в нови терапии срещу рак, възпалителни и паразитни болести, предлага технология за тестване и анализ на ефективността на лекарствата върху туморните клетки и ин виво туморите. Тестването може да се реализира ин витро чрез използване на туморни клетъчни линии или здрави или ин виво, използващи ксенотрансплантатен модел. Панелът от клетъчни линии включва туморни клетъчни линии от белия дроб, на гърдата, бъбреците, панкреаса, простатата, мозъка, други. Tърсят се технически, производствени и търговски споразумения.

12 EE 21C2 3RHH TO
Естонско МСП е разработило софтуерно решение за университети, с което може удобно да създаде онлайн приложение и ефективни процедури за прием на студенти. Софтуерната платформа работи чрез SaaS. Тя зависи от потребностите на дадената институция. Приложението покрива всички необходими функции, свързани със студентския прием по електронен път и е подходящ за управление на международни студентски кандидатствания. Фирмата търси още 5 университета от цяла Европа, които да започнат да използват платформата.

12 KR 9A9D 3RHY TO
Корейско МСП е разработило медицинско устройство, което позволява санитарно използване на стетоскоп, като се използва подвижна подложка при преглед на пациентите. Тази технология предотвратява главоболия чрез замяната на гуменото покритие, както и възможната бактериална инфекция от ръце по време на процеса. Фирмата търси партньор за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговско споразумение.

12 KR 9A9D 3RI0 TO
Корейско МСП е разработило черна кутия за автомобила наречена Advanced Driving Assistant System, която записва видео по време на движение, анализира видеото и предупреждава водача, когато има риск от инциденти.Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество и търговско споразумение .

12 KR 9A9D 3RJU TO
Корейско МСП е разработило мобилна услуга, която предоставя на потребителите публична информация за това, което те търсят, като се анализират SNS (сайтовете за социални контакти), социални общувания, живи разговори или мнения. Предоставената услуга е обективна и ефикасна. Фирмата търси партньор за бизнес сътрудничество и техническо, или лицензионно споразумение.

12 KR 9A9D 3RJW TR
Корейско МСП произвежда светодиодни лампи. Технологията на компанията използва вентилатор за охлаждане и топлинни радиатори, разсейващи топлината. Тъй като разходите на вентилатора са сравнително скъпи, в сравнение с радиаторите, компанията търси концептуални решения за нова топлинно разсейваща система, която е по-евтина от съществуващата и в същото време има равна или по-добра система за разсейване от съществуващата. МСП търси техническо сътрудничество и търговско споразумение.

13 KR 9A9D 3RL9 TO
Корейско МСП е разработило Ubiquitous здравна система за болници или центрове за фитнес, която се фокусира върху затлъстелите хора. Системата позволява на лекарите / здравните специалисти дистанционно диагностициране и предписание за здравното състояние на пациента, използвайки натрупаните данни, събрани от уредите за измерване на телесния състав. Фирмата търси партньор за търговско споразумение и споразумение за лиценз.