Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - МАЙ 2011

10 GB 43O3 3IEY TO
Британска специализирана текстилна компания е разработила метод за използване на въглеродни форми за спирачни дискове, без значителни отпадъци при рязане, както и пълнене на формите значително по-бързо. Компанията е готова да обсъжда различно сътрудничество.

10 ES 28F9 3IGM TO
Испанска компания, работеща в областта на решения за платежни системи и банковото самообслужване, е разработила симулатор на банкомати и машини за самообслужване. На базата на разработените програми, системата позволява автоматизация на тестове за банкомати, симулиращи всякакъв вид устройства. Тя работи без необходимост от хардуер и независимо от операционната система и стандартите за свързване (CEN / XFS, J / XFS). Технологията е готова за пазара, компанията търси ИТ компании, участващи в банкови технологии.

10 RB 1B1N 3IH3 TO
Сръбска фирма разработи ERP система, която обхваща всички основни бизнес процеси във фирма. MIS ERP системата предлага функции като: SAP, Navision и BAAN. Предимства са: ниска цена, интеграция с други системи, висока гъвкавост и адаптивност към нуждите на клиента. Фирмата търси партньори за: съвместно предприятие - търговско споразумение с техническа помощ, споразумение за лицензиране - техническо сътрудничество и финансови ресурси.

10 RB 1B1N 3IH2 TO
Сръбска фирма разработи напълно приспособима структура за автоматизирана система и тестване на функционирането на сложни електронни устройства. Предимства пред съществуващите структури за изследване включва повторно използване на съществуващата инфраструктура с различни софтуерни IP блокове и хардуерни решения, осигуряващи значителни разходи и спестяване на време. Фирмата търси партньори, заинтересовани от по-нататъшно развитие и прилагане на структурата за тестване.

10 RB 1B1N 3IH1 TO
Сръбска фирма, специализирана в сферата на услугите във всички области на информационния инженеринг предлага Приложение за търговия с енергия (ЕТА), експертна система за ЕТА, на базата на знанията и опита на търговците. ETA е управлявана база данни, напълно конфигурирана от клиента и отговаряща на изискванията на Европейските енергийни стандарти. ЕТА е изцяло операционна, разработена на база Oracle Linux /Web / технологиите. Фирмата търси партньори за позициониране на продукта и развитие на допълнителни модули, специфични за съответните пазари.

10 GB 43O3 3IGK TO
Изследователски център, който се намира в един от водещите университети на Великобритания, предлага експертиза в разработването и демонстрацията на системите с водород и горивни клетки.
Екипът от изследователи имат значителен опит в използване на твърдо фазен оксид горивни клетки (SOFCs) за комбинираните топлинни и енергийни системи (CHP) и мембрана за обмен на протони (PEM) горивни клетки за транспортиране. Центърът се стреми да развива нови транснационални партньорства за техническо сътрудничество и съвместни изследователски проекти.

10 IT 54V7 3IHI TR
Целта на проекта ROBELDAS е да се използва робот и решение за удобен за носене орган -сензор за поддържане здравето на възрастни хора в домашна обстановка, поддържано от съответна ИКТ инфраструктура (бюро и център за решение), да предостави цялостна поддръжка за здравето на възрастните хора и да извършва непрекъснато гледане на възрастни. Консорциумът търси МСП с доказано присъствие в сферата на пазара на здравеопазването, готов да управлява проекта и медицински партньор.

10 IT 54V7 3IH7 TR
Италианска R & D компания за услуги подготвя предложение по 7РП Покана 4, Сигурност на научните изследвания. Целта на проекта е да развива и да демонстрира новаторски изкуствен вкус/ sniffer./. Консорциумът търси европейска компания вече работеща в охранителната дейност като системен интегратор и дистрибутор и също за Организацията по Европейски Мениджмънт, вече работеща в управлението на контролно-пропускателен пункт на поне едно европейско летище, която може да се интересува от участие като краен потребител в проекта.

10 IL 80ER 3IAW TO
Израелска компания е разработила мини-млечна модулна система, способна за обработка на 1000 - 30 000 литра мляко на ден и да произвежда голямо разнообразие от млечни продукти. Мини-заводът позволява да изпълнявате професионално конкретните проекти "до ключ”, той е енерго- и времеспестяващ, лесен за експлоатация и поддръжка. Търси стратегическо сътрудничество, например търговски договор (техническа помощ), адаптиране към новите потребности на пазара, представителство, съвместно предприятие с местни бизнесмени / земеделски организации и т.н.

10 PL 61AK 3IF5 TR
Полско МСП, работещо в производствения сектор за пластмаси, е изобретило нов модел на протеза за тазобедрена става, която е покрита с PE (полиетилен). Фирмата търси партньори за научни изследвания сред ИТР предприятия за извършване на изследвания за издръжливост (статични и динамични) и болници, специализирани в регенеративната медицина за извършване на клинични изпитвания на изобретението в рамките на седма рамкова програма, "Капацитети": Изследвания за МСП. Партньорите се очаква да си сътрудничат в тестването на ново ендопротезиране.

10 US 87GA 3IEO TO
Американска компания, специализирана в компютърни системи за надеждна работа при тежки условия предлага инструмент за диагностика на мобилни компютри в реално време.
Този инструмент ще помогне на квалифицирани сервизни техници да премахнат предполагаеми проблеми в тяхната система, ще елиминира
връщането на продукти, връщайки устройството да функционира скоро. Търси партньори, които могат да изпитват нови приложения и да се адаптират към специфичните нужди.

10 US 87GA 3IF2 TO
Университетски екип от САЩ е създал материал, подобен на природна коприна, който може да бъде използван като всички естествени лепила за грижа за рани. Той може да се използва в областта на медицината, за създаване на силни и гъвкави изкуствени бинтове, лепило и хирургически конци. Екипът търси партньори за лицензиране и производство на лепилото и развитие за приложението му за рани.

10 US 87GA 3IF3 TO
Изобретател от САЩ създаде малка битова/търговска, с вертикална ос система на вятърна турбина, която ще доведе до намаляване на енергийната зависимост от изкопаеми горивни системи. Системата използва специално разработени профили и иновативна система за непрекъсната корекция, която позволява да се въртят няколко пъти по-бързо от преобладаващите вятърни турбини. Прототипът е построен и се търсят потенциални партньори за допълнителни R & D, лицензиране и дейности по комерсиализация, включително производство и дистрибуция.

10 NL 60AH 3IGR TO
Холандско МСП създаде нов R & D инструмент за развитие на системата за доставка на лекарства. Патентованата технология позволява по-бързо, по-добро и икономически ефективното развитие на модерни системи за доставка на лекарства. Тя дава решение за нарастващите R & D разходи, необходими за производство на някои пазарни продукти. Фирмата търси партньори във фармацевтичната и биотехнологичната промишленост за съвместно разработване и / или лицензиране.

10 IT 52T6 3IGI TO
Италианско МСП е разработило модел с отворен код, задвижващ рамково уеб приложение, което е насочено върху производителността и поддръжката. То може да се използва за разработване на уеб приложения за управление на информацията, работния поток и сътрудничеството, фронт-офис и бек-офис процеси, управление на връзките с клиентите и много други. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, а също и за търговско споразумение с техническа помощ.

10 IL 80ER 3IH0 TO
Израелско МСП, специализирано в областта на гъвкавите опаковки е разработило ламинат специална конструкция, така че да се използват гъвкави торбички като алтернативна опаковка, позволяваща дълъг срок на годност на продукта. Новаторската технология позволява да се използват гъвкави торбички за запазване на вкус и мирис на минерална вода. Търсят партньор в производството на минерална вода / пазар, за да си сътрудничат за развитието на технологиите, търговията и предлагането на пазара.

10 IL 80ER 3IGZ TR
Израелската компания, специализирана в производство на стоманени конструкции за инфраструктура в различни области, търси инженерни и технологични познания, свързани с проекти за производство на електроенергия. В идеалния случай, това може да е компания, която е производител на метали, притежаваща инженерни и технологични възможности за производство на метални части за завода за производство на енергия. Търсените технологии, следва да бъдат напълно разработени.

10 GB 44O7 3IAI TR
Лондонска биотехнологична компания търси производители на биогорива, заинтересовани от повишаване на ефективността на производството, за да си сътрудничат за използване на патентна библиотека, получена от колекция от 2000 вида щамове на висши гъби, които произвеждат деполимераза ензими, които могат да разлагат лигноцелулоза. Компанията възнамерява да открие ензимни препарати за премахването на все още не използваеми захарни отпадъци, остатъци от колаборатори биогорива от реактори от второ поколение, както и подобряване на ефективността на производството на биогорива.

10 GB 44O7 3ID0 TO
Компания, която се намира в Лондон е разработила портативен биосенсор за тестване на почвата на място, който улеснява бързия и разходно-ефективен скрининг на място на почвата за токсичност и за разпределяне на поли ядрени ароматни въглеводороди (РАН). Замърсени райони могат да бъдат лесно идентифицирани и лекувани. Фирмата търси партньори за по-нататъшно развитие и изпробване на комплект инструменти, за да го прилагат в бизнеса си, особено на местни власти или промишлени отрасли, в които има отговорност за собствено почистване.

10 BE 0427 3H8V TO
Фламандско МСП е разработило подобряване на процеса полимеризация
за получаване на природен многофункционални мазилна и компоненти за смазочни масла, козметика и други различни индустриални приложения. Фирмата търси партньорства за по-нататъшното развитие на процеса или продукти, за да прехвърли технологии и рисков капитал за започване на пилотен завод във Фландрия

10 PL 63AU 3IGP TO
Полско МСП от Долна Силезия, специализирано в областта на вградените системи, е разработило нова скала за претегляне на средства за растителна защита. Скалата е свързан с онлайн база данни, в която доставчиците и клиентите могат да следят на материалните запаси. Устройството е в етап на изпълнение и компанията търси партньори, заинтересовани от лицензионни споразумения и / или по-нататъшно развитие на функции и да се адаптират към специфични нужди.

10 PL 63AZ 3IFA TO
Полска фирма разработи ръчен инструмент за рязане на дъски от полистирен. Инструментът може да се използва при различни условия и е лесен за работа на ръка. Фирмата търси партньори, заинтересовани от предлаганите технологии, т.е. партньори за лиценз или търговско споразумение с техническа помощ

10 PL 63AZ 3IFB TO
Полска фирма с дългогодишен опит в областта на морските услуги (ремонт на кораби, метални конструкции) предлага своето ноу-хау за предоставяне ремонт на кораби и производството и конструкции от стомана за морския сектор. Предлаганото ноу-хау, позволява на компанията да предоставя услуги с високо качество със запазване на ниски разходи и висока ефективност. С помощта на фирменото ноу-хау, работата се извършва за по-кратко време, със запазване на най-високо качество. Съвместно предприятие, производство и търговски споразумения са търсени.

10 PL 63AZ 3IF8 TO
Полска фирма разработи машина за рязане на полистирен табла с опция рязане на клин. Машината е преносима и направена от неръждаем материал. Може да се използва при различни условия и е лесна за работа. Фирмата търси партньори, заинтересовани от предлаганите технологии, т.е. партньори за лиценз или търговско споразумение с техническа помощ.

10 ES 27F4 3IGS TO
Андалуска изследователска група е разработила и прилага методи с висока резолюция на електронна микроскопия, които допринасят за подобряване на наноструктурното характеризиране на наноматериали във фотоволтаични и други оптико-електронни устройства. Ефективността на тези устройства е подобрена благодарение на връзката между 3D нано-структурни и оптико-електронни свойства на функционални наноструктури. Търсят техническо сътрудничество.

10 GB 44O7 3IGG TO
Компания, която се намира в Лондон е разработила метод, който да направи самоносеща конструкция от плат. За втвърдяване на плата се използва многократно плисе, което прави структурата така достатъчно силна, за да издържа собственото си тегло и достатъчно гъвкава за лесен монтаж и адаптиране. Фирмата търси партньори, за да повишат качеството на продукта и повишаване на неговата функционалност; идеалните партньори да имат опит със съоръжения за преработка на голям обхват от текстил и / или опит в органични материали.

10 SK 69CU 3IGE TO
Словашки изобретател в областта на автомобилния сектор предлага специализирана отоплителна система за миене на автомобилен екран с помощта на остатъчната топлина на двигателя. Системата е лесна за използване, енергийнао ефективна и може да увеличи потенциала за почистване на колата. Изобретателят търси лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и производствено споразумение и финансови ресурси.

10 SK 69CU 3IGN TO
Словашки изобретател е разработил специализирана система за икономия на препарат с помощта на малко и лесно за инсталиране устройство. Системата е евтина за производство, лесна за употреба и може да спести до 50% от препарата. Изобретателят търси партньори чрез лиценз или техническо споразумение, съвместно предприятие или финансови ресурси.

10 FR 35K7 3IFE TO
Френско МСП е патентовало иновативна технология за стабилна и силно толерирана емулсия масло във вода, която съдържа много ниско ниво на полимер, съдържащ активно вещество като свойства. Фирмата търси партньори, интересуващи се от включване на активната съставка за употреба в офталмология, дерматология и козметика. Лицензиране или техническо сътрудничество са търсени.

10 ES 28F8 3G5O TO
Испанска изследователска група е разработила платформа за автоматично създаване и разполагане на приложения за сигурност за безжични сензорни мрежи (WSN), с помощта на модел Driven Architecture-MDA (Автоматично разполагане на сигурни приложения-ADSA) стандартите, които да развиват тези приложения интуитивно с помощта на графичен потребителски интерфейс ( GUI), и с прибавянето на нови и съществуващи компоненти за WSN, такива като комуникации за сигурност, шифроване, и т.н.. Групата търси лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

10 ES 24E1 3IHK TR
Испанска организация с нестопанска цел работи за развитието на нов пръскан бетон / бетон с висока якост и висока степен на деформиране, за да се използва при ремонта и експлоатацията на подземните инфраструктури. Потенциалният партньор трябва да работи в областта на материали за подземни работи, да прави цифрови модели, изпитвване на материали и процедури или инженерни консултации.

10 GB 77dz 3IGX TR
Университет от Великобритания търси партньори за прилагането 7 РП на тема EeB.ENERGY.2011.8.1-1: Демонстрация на много ниско енергийни нови сгради. Те търсят партньори, за да се присъединят към консорциума, който ще се стреми да докаже енергийната ефективност в училища и социални жилища. Партньорите трябва да бъдат местните власти или жилищна асоциация, строителни компании и университети / консултанти по проектиране и мониторинг / оценка.

10 DE 1067 3IG8 TR
Изследователски екип от Германски университет е разработил нова технология, която осигурява бърза идентификация на биуникална идентификация на бързо произведени продукти /RM/, по време на генеративно производство без допълнителни усилия за прилагане.
Предложението ще бъде представено във 7Рамкова програма -2011-за МСП BSG с краен срок 08.12.2010. Търсят се промишлени и научноизследователски партньори в следните области: малки и средни предприятия, занимаващи се с производство на машини за бързо производство, материали и софтуер, както и изпълнител на НИРД (извън Германия) с RM / DPM опит.

10 DE 1486 3IG1 TO
Две немски компании и изследователски организации разработват съвместно метод за модерно леене под високо налягане (RTM), технологията на производство е подходяща за употреба напр.в автомобилната индустрия, където високата производителност е от съществено значение. Технологията позволява автоматизирано мащабно производство на въглеродни влакна, подсилени полимерни части, напълно отваряне на нови пазарни възможности за тези леки материали. Предлага се техническо сътрудничество на производителите на части за монтаж на нови производствени линии.

10 DE 1592 3IEG TO
Немски университет е разработил нова технология, за да прогнозира запушване със желязо във вода и хидравлични системи. Запушване със желязо, общ и природно настъпващ проблем, може да причини тежки щети на хидравличните системи и системите за питейна вода. Предлаганата сензорна технология се основава на електрохимични измервания на дейността на черни метали и те могат да бъдат използвани като основа за оценка на потенциала за натрупване на железен хидроксид. Университетът търси лицензианти.

10 DE 0855 3IEH TO
Немска специализирана фирма за съобразени с изискванията на клиента промишлени тръбопроводи и разширяване на съвместни решения, търси индустриални партньори или инженерингови фирми за техническо сътрудничество за регулиране на нови приложения и инсталации високотехнологично оборудване. Изпълнени са стандартите за качество и изискванията за сертифициране, дори за трудни приложения в химическата промишленост или електрически централи.

10 DE 0855 3IA0 TO
Германско МСП разработва технологичен пакет за управление на инструментите в производството на пластмаси. Технологиите предоставят изчерпателна информация за местоположението и състоянието на инструментите, както и на производствения процес, намаляване в пъти изключването на машината, причинено от загуба или счупване на инструменти. Фирмата търси техническо сътрудничество (с механични инженерингови фирми) или търговско споразумение с техническа помощ (производствени компании в производството на пластмаси.)

10 DE 1697 3I2O TO
Германски математик и създател на софтуер е измислил общи методи за софтуер, които могат да се използват за автоматизиран анализ на образа, като нов неразрушаващ метод за изпитване. Изобретателят търси опитни потребители, с които да развиват стратегически уеб портали за публични или частни лицензи.

10 DE 1697 3I3L TO
Новаторска немската компания предоставя нови процеси, насочени към по-добро включване на нуждите на потребителите в дизайна на продукта. Този нов интегриран начин за създаване на иновативни продукти дава възможност на фирмите да повишат шансовете им за успешно въвеждане на продукта на пазара. Фирмата търси фирми и сътрудничества за изследвания, които разработват иновативни продукти или услуги и могат да се възползват от потребителска интеграция.