Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - МАЙ 2010

10 DE 1486 3GQX TO Германски изследователски институт разработва нови методи за безразрушително ренгеново инспектиране за нови приложения. Те покриват целия процес от анлиз на изискванията до разработване на подходящи прототипи за инспекция, включително и за автоматично оценяване. Широко разнообразие от индустриални продукти може да се анализира, също така и нишкови композитни материали. Институтът предлага техническо сътрудничество на индустриални производители за разработване на продукти и процеси и областта на подобрение на контрола на качеството.

10 ES 24D4 3GRK TO Испанска компания разработва иновативна технология, базирана на ултарзвуков контрол на качеството на млечните продукти. Тази технология e неагресивна, с ниска себестойност и лесна за употреба, базирана на физически микро-промени, които микроорганизмите причиняват при тяхното развитие, позволявайки отчитане на замърсяване в ранен инкубационен стадий. Оборудването би могло да бъде адаптирано към други храни различни от млечните продукти. Компанията търси фирми за техническо сътрудничество или споразумения за лиценз.

10 TR 98OA 3GFA TR Турско МСП, произвеждащо хранителни системи за сушене, търси иновативни индустриални методи за сушене на храни. Компанията търси индустриални партньори, заинтересовани от техническо сътрудничество, споразумения за производство и рисков капитал. Технологията може да бъде или в разработваща фаза или изцяло разработена.

10 PL 64BF 3G9I TO Компания от Южна Полша, специализирана в областта на защита на околната среда, е разработила и предлага една технология за екологична минерализация на твърди и полутвърди индустриални, органични и общински отпадъци. Технологията е базирана на ниска температура, техника за квази-пиролиза, комбинирана с процес на чистене чрез абсорбция или катализа на пиролизни газове възстановени от последващи топли газове. Компанията търси търговско и техническо сътрудничество.

10 PL 63AW 3GD9 TR Полска компания, специализирана в производството на септични машини (платформи), търси технология за антикорозионно обработване на метални цистерни и контейнери. Компанията се интересува от сътрудничество с индустрията или изследователски партньори, които разработват такава технология или процеси, изискващи ноу-хау в тази специфична област. Търсят с споразумения за лиценз.

10 ES 28F8 3G2A TO Испанска изследователска група разработва индуктивен сензор, който може да отчита и измерва частичен разряд, характерен за електрическите машини (неговия анализ позволява да се предскаже степента на вътрешната изолация). Сензорът може да прави реални измервания без галваничен контакт в тестваната машина при реални ситуации без да спира машината, което улеснява поддръжката. Изследователската група търси споразумения за лиценз.

10 ES 28F8 3G2G TO Испанска изследователска група предлага своя опит в анализ и моделиране на състоянието на композитни структури при удар с ниска и висока скорост. Техните изследвания са насочени към цифров анализ и нестандартни експериментални методологии. Изследователската група търси техническо сътрудничество.

10 ES 27F3 3G5B TO Испанска компания разработва търсачка, способна да намери всяка дума или фраза в документ на всякакъв формат. Тя в момента е внедрена в няколко държавни агенции и частни лица. Компанията търси фирми за интегриране на търсачката в някакво приложение.

10 TR 95LD 3GGP TO Турска компания, специализирана в производство на кухненски съдове и прибори предлага иновативен производствен метод за готвене на равиоли, при който равиолите могат да бъдат приготвени на пара. Те търсят партньори, с цел споразумения за лиценз и рисков капитал.

09 TR 95LD 3G0X TR Турска компания, произвеждаща различни видове прежди и плетени памучни платове, търси технологично ориентирани партньори/изследователски институти и фирми, заинтересовани от разработването и тестването на нови приложения за намаляване на потреблението на енергия в производството на машини за производство прежда. Лицензионно споразумение и техническо сътрудничество са за предпочитане.

10 ES 27F3 3GOP TO Испанска технологично ориентирана компанията, работеща в научно-изследователския хранителен сектор разработва иновативни прахообразни подправки, на базата на дехидратирани продукти, които са лесни за реализиране и не изискват специални условия на съхранение, като охлаждане. Фирмата търси партньори за използване на съществуващото ноу-хау (лицензионни договори).

10 FR 38m7 3GIK TR Френско МСП разработи универсална система за качествен контрол на цветовете, позволяваща много по-добър контрол на всички традиционни и цифрови цветни печати и щампи. Този нов процес е приложим за всички технологии за печат, като се използва всякакъв вид и номер на цветовете, на всякакъв вид медия, както и всякакъв вид печатни данни, като CMYK или RGB.Предприятието търси европейски индустриални партньори за техническо сътрудничество и / или лицензионни споразумения.

10 SK 69CT 3G60 TO Предприемач от Словакия е разработил преса, работеща на принципа на бутало и цилиндър. Подходяща е за производство на брикети от биомаса. Машината е универсална, базирана на факта, че фитомасата и дървесната биомаса се използват като материал за пресоване и това е предимство на тази машина за пресоване на брикети. Търсят се партньори за производство и експлоатация на съществуващото ноу-хау (лицензионни договори).

10 SK 69CV 3GE6 TO Малка словашка индустриална компания е разработила нова ултразвукова система за заваряване, която позволява бързо, силно и надеждно свързване на материалите. Системата може да се използва за заваряване на пластмаси, изкуствени кожи и други подобни материали в автомобилната промишленост, опаковки на храни, както и в производството на електроника. Компанията търси производителите на машини и технологии в тези области, а също и промишлени потребители на ултразвуковата технология.

10 SK 69CV 3GE1 TO Малка словашка индустриална компания е разработила ултразвукова система за рязане, която позволява рязане на материали, по-ефективно и без износване. Системата може да се използва от в автомобилния сектор, текстилната, отпадъчната промишленост, като произвежда автомобилни гуми чрез рязане на гума, реже плотери, торти, пръчки и т.н. Компанията търси технологично ориентирани производители в по-горе споменатите индустриални сектори и също така на потребителите на ултразвуковата технология.

10 TR 98OA 3GFB TR Турскo МСП специализирано в областта на топлинна обработка на покрития търси иновативни екологично чисти материали / процеси за пясъчно почистване. Нуждае се от разработване на производствени системи за рисуване върху метал, галванизация, полиране, ССЗ, PVD системи. Фирмата търси партньорства за лицензионно споразумение, търговско споразумение и техническо сътрудничество.

10 TR 98OA 3GI8 TR Турско МСП, специализирано в областта на индустриални решения системи за работа с материали търси технологии, за развиване на своите системи, особено новаторски задвижвани системи за оборудване за обработка на материали. Фирмата е отворена за съвместни проекти за развитие или търговски споразумения, когато се предлага техническа помощ.

10 HU 50S2 3GKX TO Унгарски експерт по опазване на околната среда е разработил нова процедура, която позволява по-нататъчното използване на остатъчната пепел от изгаряне на дървесна биомаса, изгаряна от заводите за подобряване на земеделските култури и почвата по много благоприятен и ефективен начин. Той търси партньори, които могат да си сътрудничат за по-нататъчното развитие на тези технологии, които биха могли също така да помогнат и във фазата за разпространение на технологията.

10 DK 20B3 3GU9 TO Датски производител на индустриални помпи е разработил помпа с магнитно сдвоени вътрешни предавки. Една от функциите, които разраничават помпата от конвенционалните помпи е, че изпомпващата течност е херметически затворена в системата. Магнитните двойки елиминират необходимостта от употреба на вал и механично уплътнение, което би позволило обмен на газове между изпомпвата течност и атмосферата. Фирмата предлага търговско споразумение с техническа помощ. Търсят се дистрибутори на продукта.

10 DK 20B3 3GUB TO Иновативна датска фирма с широки познания в леене под налягане е разработила нова технология, позволяваща им да произвеждат изключително бързо прототипи или малки серии от материали, с точка на топене под 1800 градуса. Технологията се основава на свободно моделиране на процеси, осигуряващи конструкторите или проектантите с почти неограничена свобода. Компанията предлага търговски споразумения, включващи техническа помощ и производствени услуги.

09 PL 63AX 3FXA TR Фирма от Югозападна Полша, занимаваща се с възобновяеми източници на енергия търси технология за производство на биогаз. По настоящем бизнесът и включва производство и продажба на брикети от слама, добив на биомаса и оборот (например на пелети и брикети от дървесина, енергийните върба, трески и т.н.), дистрибуция и монтаж на малки вятърни турбини и слънчеви клетки. Фирмата търси партньори за споразумения за производство и търговско споразумение с техническа помощ.

10 BG 0528 3GLH TO Българска фирма е разработила иновативна и високоефективна технология и роботизирана машина за печене на изделия за бързо хранене, ядки аламинути. Технологията и машината предоставят отлични кулинарни резултати, като същевременно гарантират изключителна енергийна ефективност и бързина. Компанията търси споразумения за лиценз, съвместно сътрудничество с компании, специализирани в производството и доставката на технологии, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост, както и с фирми, желаещи да прилагат тази технология.

09 CZ 0754 3E09 TO Чешки научно-изследователски институт е разработил тестер за измерване и сравняване на плътността или твърдостта на усукани прежди по метод, чрез почукване (удряне) по повърхността на опаковката. Институтът търси партньори за тестване на нови приложения.

10 DK 20B2 3GJZ TO Датска компания, специализирана в проектиране и производство на иновативни системи, захранвани с биомаса, произвеждани за нуждите на клиента, търси партньори във всички европейски страни за търговско споразумение с техническа помощ.

10 SE 672F 3GMP TO Шведска фирма е разработила нова енергийно ефективна, биологична, технология, за да осигури безопасен, енергийно ефективен метод с ниска себестойност за биологично пречистване на вода. Компанията иска да намери партньори за сътрудничество, които разработват подобни приложения в тази област, и / или притежаващи умения, подпомагащи развитието на този продукт, т.е. търсеното сътрудничество е с цел търговски споразумения с техническо сътрудничество.

10 DE 0855 3GPG TO Двa немски научноизследователски институтa са разработили метод за детектиране на микотоксини в храни в рамките на няколко минути. Системата съчетава смилане на сурови зърнени култури, добив без токсични разтворители, последвано от детектиране, използвайки наличните имунохимични методи. Методът пести пари и време, тъй като не е необходимо повече изпращането на проби до лабораториите. Търсят се индустриални партньори за по-нататъчно разработване, производство и търговия на устройството.

10 RU 86FG 3GXZ TO Руска фирма (Московска област), специализирана в биологични изследвания, е разработила и предлага технология за очистване на почви от различни органични замърсители. Технологията може да се използва за обработване на промишлени отпадъци и за намаляване на замърсяването на околната среда. В сравнение с неспециализираните общи мерки, предприети в това направление, фирмата гарантира десетократно увеличение на ефективността на почвоочистване. Търси партньори за бъдещи съвместни изследвания, провеждане на експерименти и адаптиране на технологията към местни нужди.

10 DK 20B3 3GVV TO Датска фирма е специализирана в съвременна повърхностна обработка на инструменти, компоненти и детайли, подложени на износване. Предлага решения на трибологични проблеми. Специализирана е и в обработката на повърхността на отливки. Технологичните решенията включват полагането на твърди, твърдо-износващи, корозионно-устойчиви и самосмазващи се покрития. Фирмата е заинтересована от сключването на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ, с клаузи както за обработка на повърхности, така и за инсталация на производственото оборудване.

10 CH 84FB 3GWT TO Научно-изследователски институт към швейцарски университет е разработил и предлага автоматизирано оборудване за терапия на коляното на пациент. Устройството стабилизира и подобрява резултатите от рехабилитацията. Терапевтите могат да контролират оздравителния процес чрез лесен за ползване интерфейс, както и да подбират подходящи параметри на терапия в клинични и домашни условия. Институтът търси партньори за сътрудничество в клиничните изследвания и за пазарната реализация на оборудването.

10 PL 63AZ 3GHX TO Полска фирма, с медицинска насоченост на дейността си, предлага поддържащо устройство, предназначено за хора с различна инвалидност (парализа), с възможност за ползване в домашни условия и за извършването на различни самостоятелни дейности. Фирмата търси партньори и по- специално, научно-изследователски организации и фирми, заинтересовани от приложението на технологията за медицински цели. Предвижда се и сключването на лицензионно и търговско споразумение.

10 GB 44O7 3GOJ TO Британска фирма е разработила и предлага изключително ефективна технология, осигуряваща 100%-това защита срещу всякакъв тип вируси, пренасяни по мрежата. Технологията е тествана от независима лаборатория и от няколко фирми, занимаващи се с глобална сигурност, без да пропусне какъвто и да е вирус. Фирмата търси партньори за разпространение на продукта и на лиценза, като и за адаптирането му към специфични потребителски нужди.

10 MT 59AE 3GWS TO Изобретател от Малта предлага автоматизирана медицинска кушетка, която спестява неудобството на болните и позволява измиване, нормална хидротерапия и къпане на хоспитализирани пациенти, пациенти с травма или такива, които се нуждаят от специализирани грижи. Изобретателят търси партньор за изработване и продажба на кушетката.

10 HU 50S4 3GFS TO Малко унгарско предприятие с голям опит в управлението на различни процеси предлага възможност за управление на процесите на суха ферментация на биоотпадъци. Системата за измервания и контрол е базирана на PLC- (програмируем логически контролер) и се отличава с надеждни измервания, запис, оценка и контрол на параметрите. Фирмата търси партньори, готови да приложат системата в подходящи съоръжения, както и такива, заинтересовани от сътрудничество и бъдещо приложение на системата в областта на автоматизацията.

10 DE 1594 3GKZ TO Германска фирма предлага нова термо-рогозка, използваща ифрачервена светлина. Консумацията й на енергия е много ниска - за постигането на температура от 40-42 се консумира мощност от 40 вата. Рогозката може да се използва за различни цели, напр. като одеало за домашни любимци, за затопляне на работния стол и пр. Търсят се заинтересовани фирми, с цел техническо сътрудничество.

10 DE 18A5 3GVG TR Германска фирма, с богат опит в термообработката на високо-легирани, средно легирани и нелегирани стомани и чугуни, се нуждае от методи за класификация на партиди от метални образци чрез провеждането на пълен количествен химически анализ. Целта е да се повиши надеждността при определяне на параметрите за оптимизация на термообработващите процеси. Фирмата е заинтересована от лицензиране или съвместно разработване на нови методи.

10 ES 28F8 3GAC TO Испански университет е разработил и предлага математически модел, описващ оптималното генериране и проектиране на дадена електрическа система, с отчитане на естеството на преносната мрежа. Моделът представлява инструмент, подпомагащ вземането на решения при провеждането на изследвания в областта на техническото и икономическото планиране. Екипът е заинтересован от сключването на търговско споразумение.