Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - МАРТ 2011

10 GR 49Q1 3JET TO
Гръцка компания предоставя интерактивни приложения, свързани с Wi-Fi мрежите в общините, насочени към подобряване живота на жителите на малките населени места. Фирмата търси партньори с решения за домашно автоматизиране, системи за измерване на енергия или софтуерни компании, които осигуряват продуктите си на конкретни решения във всяка област. Сътрудничеството ще бъде от чисто техническо естество.

10 US 87GA 3JEO TR
Голяма американска компания търси предложения за отделянето на влага от растителни масла без помощта на филтър. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на просуктите, договор за доказване и изпитване на концепцията, което да доведе до увеличаване на производството, съвместно разработване и постигане на споразумения с доставчици.

10 ES 24E1 3JCJ TR
Испанска фирма търси партньори за консорциум, който ще се води от Унгарския институт за изследвания, за разработването на нова система, използваща „зелена” енергия (с изключение на производството на биогаз и биомаса), които щедоведат до намаляването на разходите на природен газ и електроенергия във фирми или производствени единици. Потенциалните партньори трябва да имат познания и опит в производството на измерватели за електроенергия, тестове за измерване на съоръженията и действията на измерване, разпространяване на резултатите и развитието на технологиите.

10 RO 662B 3JAX TO
Румънски институт, специализиран в дървообработващата промишленост е разработил нов тип перфорирани лигноцелулозни дъски. Технологията намалява консумацията на дървеина с 25 % и спестява значително количество свързани вещества и добавки, което води до понижаването на разходите за материали до 13 % в сравнение със стандартните дъски. Фирмата търси промишлени партньори, заинтересовани от лицензиране на петенти или за производството на дъски с техническо сътрудничество.

10 GR 49Q8 3JAT TR
Гръцка компания, произвеждаща лен и лененопамучни ризи, се нуждае от най-съвременни техники и довършителни реактиви, за постигане на минимално смачкване. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения, както и техническа помощ за разработването на полезни стоки.

10 GR 49Q8 3JAR TR
Гръцка компания, произвеждаща ефектни прежди за някои крайни продукти, трябва да развие нова гама продукти с нови свойства, като забавяне на горенето и антистатична съпротива. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения, както и финансова подкрепа за разработването на конкурентоспособни продукти.

10 GR 49Q8 3JAU TR
Гръцка компания, произвеждаща памучни ризи, се нуждае от най-съвременна техника и довършителни единици за производството на тениски с минимално пропускане на миризми. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения, както и техническа помощ за разработването на конкурентоспособни продукти.

10 GR 49Q8 3JAP TR
Гръцка компания, произвеждаща домашен текстил и специализирана в производството на електрически одеяла, трябва да разработи метод за ефективно постигане на система за самопочистващи се електрически одеяла. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения, както и финансовата подкрепа за развитието на ефективни продукти.

10 GR 49Q1 3JA5 TR
Гръцка винена компания, намираща се в Ахаия, произвеждаща няколко вида вино, узо, бренди и стафиди по традиционни рецепти. Компанията търси фирма или лаборатория, която да помогне за намаляването на остатъчните количества биохимични съставки и фунгициди в техните вина.

10 NO 79EK 3JAS TO
Малка норвежка компания е разработила разлагаща се тоалетна, чиито фукнции са като на обикновената тоалетна (WC). Тоалетната е особено подходяща за къщи и вили, които нямат достъп до локални системи за канализация. Тоалетната може лесно да се променя съобразно различните стандарти в различните държави. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, доставчици на компоненти, както и споразумения за лицензиране.

10 NO 79EK 3JAO TO
Професор от Норвежки университет в разработил нова захващаща технология с издаден патент, насочена към порестите и меки материали. Клещите могат да се справят с различни по размер материали, без да им нанасят щети, както и да се прилагат върху хранителни продукти. Другите предимства са лесната поддръжка, разходите за производство, лесното почистване и други. Търся се партньори за промишлена комерсиализация.

10 US 87GA 3J9Y TR
Голяма американска компания търси крайни потребители и продуктово приложение за нова платформа- сензорна технология с батерии с възможности за безплатни химични, физични и биологични проучвания. Те се интересуват от идентифициране на възможностите за прилагане при наблюдение, търсенето на партньори за разработване на приложения с възможност за трансфер на технологии и търговски лицензи.

10 US 87GA 3JA2 TR
Голяма американска компания търси предложения за доставки или за развиване на широк спектър антимикробни вещества и антимикробни системи, които са ефикани както за приложение в течни разтвори, така и за пластмасови повърхности. Фирмата се интересува от споразумение за доставки, лицензиране, доказателство за тестване на концепцията или други подходящи бизнес споразумения.

10 US 87GA 3JAB TR
Голяма американска компания търси предложения за технология, която да проверява за дефекти валцованото фолио, без да го разрушава. Фирмата се интересува от закупуване на оборудване, договор за развитие, договор за съвместно развитие, лицензиране.

10 US 87GA 3JAF TR
Голяма американска компания търси предложения за трайни, прозрачни технологии за слепване на слънчевите клетки. Те се интересуват от споразумения за доставка, лицензиране, съвместно развитие и договор за развитие.

10 US 87GA 3JAM TR
Голяма американска компания търси предложения за рентабилни системи за течно пръскане, ориентирани към потребителите. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продуктите, доказателство за концепцията, водещо до увеличаване на производството, договор за доставки за 125,000 единици годишно.

10 US 87GA 3JAV TR
Голяма американска компания търси предложения за високо ефективно отделяне на олефини от парафин или синтетични потоци газ. Технологиите на интерес включват както мембранно проникване, така и други методи на усвояване. Фирмата се интересува от договор за изследвания и съвместно развитие.

10 US 87GA 3JB3 TR
Голяма американска компания търси предложения за иновативни технологии за нагреватели, които да се използват при изправянето на косата, като позволяват опростени технологии и повече свобода на промишления дизайн. Фирмата се интересува от придобиване на продукти, лицензиране, договор за доставки, доказателство за концпцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие.

10 US 87GA 3JC1 TR
Голяма американска компания търси предложенния за иновативни методи за съхранение на енергия. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукти, проучване на договора, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместни разработки.

10 US 87GA 3JC2 TR
Голяма американска компания търси миниатюрна ротационна система за измерване, с която може да се измерва скоростта на въртене най-малко на 10 000 градуса/сек. с амплитуда на въртене от 6 до 18 градуса. Фирмата се интересува от лиценз или доставка на технология/продукт.

10 US 87GA 3JCM TR
Голяма американска компания търси предложения за полимерни системи без необходимост от разтворители, които остават твърди на стайна температура при излагане на реактив. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукти, договори за проучване, доказателство за концепцията, водещи до увеличаването на производството, съвместни разработки.

10 US 87GA 3JCP TR
Голяма американска компания търси нови технологии или методи за намаляване на разходите при производството на основните компоненти на дигиталните проектори. Фирмата се интересува от споразумение за разработване на продукти, споразумение за научни изследвания, лицензиране на продукта, споразумение за придобиване или договор за доставка.

10 US 87GA 3JD3 TR
Голяма американска компания търси предложения за непрозрачни покрития или етикети за прилагане върху черни каучукови основи. Фирмата търси лицензиране, придобиване на продукти, проучване на договори, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки.

10 US 87GA 3JD4 TR
Голяма американска компания търси процеси или активни съставки, които потискат образуването на биофилм, улесняват разграждането му и отстраняването му от отпадни води и в хранително-вкусовата промишленост. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукти, договори за проучване, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки.

10 US 87GA 3JD6 TR
Голяма американска компания търси предложения за технология за производството на напълно биоразградими пликчета, които да може да се съхраняват потребителски продукти в течно състояние в необходимия срок на годност. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукти, договори за проучване, доказателсто за концепцията, което да доведе до увеличаване на производството, съвместно разработване и постигане на споразумения с доставчици.