Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - МАРТ 2009

09 GB 42O1 3CPI TR
Британският клон на голяма фирма, която работи из цяла Европа, желае да модифицира изпускането на органично съединение, което се съдържа в продукт за наторяване под формата на гранули. Това ще доведе до по-добър продукт, който е по-безопасен за природата чрез намаляване на изхвърлянето на въглероден двуокис и нитрати. Възможни са широк набор възможности за лицензиране за всички технологични решения, които могат да гарантират успех спрямо изложените критерии.

09 GB 41n8 3CXN ТО
Британска фирма за уеб дизайн е пуснала инструмент за малки фирми, които притежават уеб страници за електронна търговия. Инструментът дава много прости и практични съвети за оптимизиране на уебсайта, докато в същото време изкуствения интелект върши същинската работа. Предимствата включват ниски разходи, свързани с инструмента и бърза настройка от хора, които не разполагат с богати технически познания. Търсят се малки фирми с възможности за електронна търговия и сайтове за даунлоуд за търговски споразумения с техническа помощ.

08 BE 0427 0J6R ТО
Белгийски изследователски институт, специализиран в характеризиране на сензорни и химико-аналитични вкусове, предлага технология за направа на бърза и обективна качествена оценка на вина чрез използване на електронна технология на база масова спектрометрия. Институтът търси сътрудничество с фирма, които произвеждат или търгуват с вино.

08 HU 50S5 2RWM ТО
Унгарско МСП е разработило нов вид плетена тъкан, която защитава много добре срещу електромагнитно излъчване. Фирмата търси партньори, специализирани в производство на защитни дрехи, интересуващи се от лицензиране или по-нататъшна разработка на технологията.

09 DE 1169 3CNS ТО
Немска фирма предлага поръчкови решения за обработка на отпадни води от производствени процеси чрез използване на комбинирани химични и физични методи. Освен разработка и производство на химикали за обработка на вода, една основна технология е мембранно разделяне, което се използва при много видове промишлености. Фирмата разработва и произвежда мембранни системи за микро, ултра, нанофилтрираща и обратна осмоза чрез използване на органични и неорганични мембранни материали и търси лицензиат.

09 FR 37M3 3CTL ТО
Френско МСП, което притежава богат опит в технически покрития за метали, които имат различни приложения в различни области на промишлеността, желае да прехвърли познанията си, технологиите си и оборудването си. Търсят се фирми, технически центрове и организации, занимаващи се с развойна дейност за техническо сътрудничество и споразумение за производство.

08 BE 0427 2RWR ТО
Белгийски изследователски институт е разработил модул за намаляване на вибрации и шум във въртящи се машини. Напълно модулното устройство може да бъде поставено до конвенционални лагери. Изследователският институт търси промишлени партньори, които се интересуват от по-нататъшна разработка и прилагане на технологията в техните машини.

08 PL 61AJ 2S0J ТО
Полска фирма е разработила нова технология за производство на екомаса с широка гама възможности за приложение – изолация на канали, подове, топлинна изолация и други. Новият производствен процес включва комбинация на леки полистиренови гранули, добавка съдържаща анионен разтвор и строителни отпадъци. Фирмата търси партньори, занимаващи се със строителство и строителни материали за търговско споразумение с техническа помощ.

09 DE 1592 3CTR ТО
Немско МСП е разработило машина за инсталиране на нишкови изолационни материали. Фирмата предлага няколко вида машини, чието основно предимство е уникална процедура, която гарантира постоянен поток на материала без прекъсване или блокиране на изолационния материал. Фирмата търси партньори от строителството или занимаващи се с изолация за търговски споразумения с техническа помощ и техническо сътрудничество.

09 DE 1271 3CS3 ТО
Немско МСП е разработило система за добавки, която позволява употреба на растителни масла като рапично масло, слънчогледово масло, соево масло и други като гориво в дизелови двигатели без каквито и да било промени по двигателя или горивната част. В зависимост от частта растително масло, което ще се употребява, се изисква само 1-2% от добавъчния концентрат да бъде добавен към маслото за да може да работи двигателя. Фирмата е отворена към всеки един вид сътрудничество.

09 SK 69CU 3CQB TO
Малка словашка фирма е разработила инструмент за разпознаване на обекти, който може да търси и намира определен обект (лого, лице, картинка) в различни видове компютърни бази данни (бази данни за картинки, видео и други). Фирмата предлага сътрудничество за по-нататъшна разработка на продукта за разпознаване на обекти.

09 NL 60AH 3CRA ТО
Холандско МСП е специализирано в разработка и производство на биологично разпадащи се препарати за обеззаразяване на плодове и зеленчуци. Препаратите повишават трайността на свежите продукти. Продуктовата гама включва и препарати за обеззаразяване на повърхности и обработка на риба. Фирмата търси партньори, които се занимават с доставка на плодове, зеленчуци и риба за обработка или опаковане.

09 ES 25E2 3CJG ТО
Испанска фирма с опит в областта на биоенергията е разработила технологична четирифазна биореакторна система за обработка на тор и отпадни води. Системата произвежда биоводород чрез генетично изменена бактерия. Фирмата търси партньори, които могат да финансират прототипа и се интересуват от търговска експлоатация на технологията.

09 NL 60AH 3CIH ТО
Холандска фирма е специализирана в разработка и производство на оборудване и машини за обработващата и хранително-вкусовата промишленост. Наскоро е била разработена компактна и напълно автоматична система за производство на кашкавал. Тази система е особено подходяща за обработка на малки количества мляко. Количествата могат да варират от 1250 до 2500 литра мляко. Фирмата се интересува от контакти с фабрики за производство на кашкавал и млечни продукти и големи земеделски производители със собствени мощности за производство на кашкавал.

09 RU 86FG 3CSU ТО
Руско МСП е разработило технология за ефективна употреба на течни отпадъци от домашни птици и инсталации за отглеждане на свине и за производство на биогориво. В момента технологията е на етап пилотно тестване. Фирмата търси партньор за избор на микробни извадки за обработка на отпадъци и за разработка и тестване на прототипи за нуждите на партньора.

09 RU 86FG 3CWL ТО
Малка руска фирма е разработила технология за преобразуване на малки бойлери да използват вода и въглищно гориво, което значително повишава ефективността им. Технологията е защитена от руски патенти и е вече на пазара. Фирмата търси партньор за тестване на технологията с възможност за адаптиране към европейския пазар.

09 ES 23D1 3CF6 TO
Испанска фирма е разработила неорганичен материал, който позволява да се строят енергийноефективни сгради чрез създаване на обвивка около тях, която ги изолира както топлинно, така и звуково. Материалът може да бъде използван за всички архитектурни и обновителни процеси за сгради. Фирмата търси лицензионно споразумение за разработка на нови приложения и използване на съществуващо ноу-хау.

09 GR 49Q4 3CTJ TR
Гръцко МСП, занимаващо се с почистване и покриване на метални повърхности търси иновативни екологични материали и процеси за пясъкоструйни приложения. Фирмата търси партньорства за лицензионни споразумения, търговски споразумения и техническо сътрудничество.

09 PT 65BN 3CH2 ТО
Група изследователи от португалски университет е разработила процес за производство на сбити дървени плочи без значение от произхода на дървото, като качеството се запазва непроменено. Процесът се състои от импрегниране на дървото с полимер и възможно катализатор. Продуктите от този процес имат възможни приложения в строителството и производството на мебели. Изследователите търсят партньори за производство на прототипи и лицензиране.