Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮЛИ 2013

12 FR 38М5 3QX2 TR
Френска биотехнологична компания е разработила иновативни клетъчни терапии в регенеративната област на медицината, предназначени за възстановяване на увредени мускули от травматичен произход. Фирмата търси техническо сътрудничество с клиники, клинични изследователи, лекари - хирурзи, ключови лидери в патологията на фекалната инконтиненция / неспособност за контрол/, които да вземат участие в третата фаза на Европейското мулти-ориентирано клинично проучване за възстановяване на увредения външен анален мускул (сфинктер) при пациенти, страдащи от фекална инконтиненция.

13 GB 46P4 3RNV TO
Шотландска компания е създала нов тип уеб и мобилно приложение за организации с нестопанска цел, благотворителни организации и университети, което съчетава социални мрежи с абонаменти, резервации за събития , доставка на цифрово съдържание , както и сложни аналитични данни / автоматични лични предложения. Компанията активно търси партньори между 27-те страни от ЕС, които се интересуват от лицензиране на технологията, така че те да могат да го персонализират и да го продадат на собствените си клиенти.

13 HU 5010 3RNJ TO
Малка унгарска компания е разработила специална електронна книга, продаваща се с мобилни (Win8, IOS) и уеб-базирани приложения за четене. Технологията също така поддържа ефективността на разходите за преобразуване на електронни книги. Това е цялостно решение, отговарящо на нуждите на издатели и читатели. Фирмата търси партньори за лицензионно споразумение или техническо сътрудничество. Фирмата е отворена също така за сътрудничество и съвместно предприятие .

13 LV 58AD 3ROK TO
Малка компания от Латвия, ангажирана в строителството и конструкциите, е разработила уникална система за запечатване на первазите, за да се избегне шума при валеж. Тихият перваз на прозореца е патентован продукт и може да се прилага за первазите в училища, детски градини, здравни центрове, болници, хотели, както и в частни къщи. Принципът на продукта е значително лесен - уникален материал се влага към перваза на прозореца за намаляване на шума до 95%. Търсят се партньори за разпространение и търговия.

13 CZ 0744 3RO8 TO
Чешка фирма е разработила операционна система CRM на модулен принцип , която е вградена в Microsoft Outlook. CRM системата предоставя редица съществени функции, които позволяват на малките и средни фирми да запазят търговски, проектни и отчети на дейностите по контрол заедно с мениджмънта на текущите си контакти MS Outlook. Решението е лесно за използване, с ниски разходи за изпълнение. Фирмата търси партньори за езиково локализация и по-нататъшно сътрудничество.

13 DE 76DX 3ROH TO
Немски университет е разработил нов метод за производство на керамични части с помощта на нова технология за бързо създаване на прототипи. Това изобретение предлага значителни предимства, в сравнение с конвенционалните техники за формоване и конкурентни бързи методи за изработка на керамични прототипи. Университетът търси производители на прототипни машини и фирми за бързо изработване на прототипи, както и производители на костни импланти за по-нататъшно техническо сътрудничество (разработване, тестване, адаптиране към конкретни нужди) или лицензиране.

13 GB 4103 3ROI TR
Производител на храни и напитки от Великобритания търси алтернатива на използването на сулфити в предотвратяването на обезцветяване при различни плодови продукти. Желаният разтвор може да бъде алтернативна добавка или ново производство или опаковки. Предлага се лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

13 NL 60AH 3ROA TO
Холандско МСП е разработило вътрешнa технология, която позволява функционализирането на лекарствени агенти с радиоактивни PET етикети / точкова томография на емисиите/. Тази технология позволява висока производителност при развитието на радио-белязани лекарствени вещества. Освен това, високата ефективност и надеждност на технологията, дава достъп до радио-маркери, които са недостъпни чрез конвенционалните методи. Фирмата търси индустриални партньори, които имат нужда от специфично радиомаркиране с радиоактивни изотопи и последващи подобни проучвания.

13 SE 67CM 3RM0 TO
Лекар от университетска болница в Швеция е изобретил и патентовал устройство, което ще улесни и стандартизира процедурата за намаляване на фрактури на китката и лъчевата кост. Изобретението намалява разходите за лечение и намалява риска от усложнения и допълнителна операция. Работещ прототип вече е на разположение. Изобретателят търси търговски партньори в медицинския индустриално-технически сектор за лицензионни споразумения, с цел предлагане на изобретението на пазара.

13 FR 38М5 3RNY TR
Френска компания, един от лидерите в сектора на здравеопазването, търси европейски партньори, работещи по технологии за домашен телемониторинг на хронични заболявания. Тя се интересува от техническо сътрудничество и / или лицензионни договори и / или споразумения за съвместни предприятия.
Търсят се технологии, независимо от стадия на развитие.

13 FR 32I9 3ROD TO
Френско МСП е разработило и патентовало нова технология за обработка на вътрешния въздух, който съчетава обеззаразяване и отстраняване на миризми, без използването на химикали или генериране на остатъци от вторични продукти .Фирмата търси техническо сътрудничество с доставчиците на оборудване, за да предостави своята технология и да се адаптира към различните приложения на ефективно третиране в закрито въздушното пространство .

13 FR 38М5 3RNX TR
Френска компания е лидер в сектора на здравеопазването. Тя търси европейски партньори, за да си сътрудничат при проследяване на диабета. Търсят се нови и пробивни технологии на всеки етап от развитието за техническо сътрудничество и / или лицензионни договори и / или споразумения за съвместни предприятия.

13 FR 38М5 3RNW TR
Френска компания е лидер в развитието на здравеопазването. Търсят се европейски партньори за техническо сътрудничество и / или лицензионни договори и / или споразумения за съвместни предприятия. Целта е да се идентифицират и да си сътрудничат в разработване на нови технологии, свързани с хемодиализата. Технологиите трябва да се подобрят или да бъдат свързани към системата за домашна диализа.

12 NL 60AH 3R8F TO
Холандски производител на полиуретанови продукти е разработил производствена технология, която дава възможност за производство на равномерно оцветени продукти с голяма маса до 1,000 кг. Въз основа на тази технология са разработени шамандури, трасиращи пътища на кораби. Основните предимства, в сравнение със стоманените шамандури, са висока устойчивост на удар, по-малка загуба на цвят и висока устойчивост на UV. Фирмата търси лицензионни партньори и фирми, интересуващи се от търговски споразумения с техническа помощ.

13 ES 28G2 3RO9 TO
Две обществени научноизследователски организации и университет от Испания са разработили устройство за измерване на обема на телесни течности на пациенти, така че наблюдаваните процеси (поток измерване и изпразване на рецепторите) са напълно автоматизирани и не изискват човешки надзор. Освен това, не се използва никакъв стартиращ механизъм, така че не е необходима външна енергия. Търсят се партньори, интересуващи се от патентен лиценз.

13 GB 46P5 3RNN TR
Шотландска компания, специализирана в електронната идентификация в животновъдството (ЕID) е разработила четец, разпознаващ доста породи говеда, който чете електронната идентификация на едър рогат добитък в районите с висока производителност, като например търговски центрове за търгове, кланици и ферми. Те искат да направят структурата на продукта по-лека, по-приспособима за транспортиране и износ, и търсят съвместни партньори, академични или промишлени, които да им помогнат за оценка и развитие на компоненти, материали и дизайн.

13 FR 38n0 3RS7 TO
Френска консултантска фирма е разработила иновативен метод за управление на капитали/ Capital Employed (CE). Благодарение на база от знания и функционалности, този метод се поддържа от карти с евристичен софтуер, като помага на средни фирми да управляват своя вложен капитал и по-добре да контролират нивото на дълга им, възвръщаемостта на инвестициите и постоянните вложения. Фирмата търси партньори за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ

13 IT 53U6 3RRI TO
Италианска компания, работеща в областта на ИКТ е разработила софтуерно решение за управление на процеси, документи и информация, свързани с фондовото счетоводство. Системата, на базата на Java, позволява да се пестят време и средства при обработката на данни. Фирмата търси партньори, за достигане на лицензионни споразумения.

13 IT 53U6 3RRG TO
Италианско МСП е проектирало иновативно решение за електронната търговия: приложения за смартфони и таблети, което е в състояние да управлява комуникацията и покупки (b2c) на компании, разположени в определен географски район. Приложението позволява пряка и в реално време комуникация с потребителите, управление на целия цикъл за покупки на продукта и възможност да достигне до други потребители в най-близки области. Фирмата търси партньори, заинтересовани от лицензионни споразумения.

12 GB 42O1 3RBI TO
МСП от Великобритания е разработило смартфон приложение, което предлага на потребителя лечение, основано на данни, получени от експерти по когнитивна поведенческа терапия (CBT). Лечението се предлага при тревожност, депресия, нарушения, паника и стрес на работното място в съответствие с Националния институт за здраве и клинични постижения и насоки (NICE). МСП търси големи организации от цяла Европа, които желаят да лицензират приложението в полза на своите служители.

13 ES 28G2 3RP9 TO
Испанска обществена научноизследователска организация и университет от Израел са разработили метод за извличане на PHA /фитохемаглутинин/, използвайки бактериален ферментационен процес на Pseudomonas putida KT2440 или Cupriavidusnecator H16 (РНА производство на бактерии и микроорганизми за асимилация) с Bdellovibriobacteriovorus (асимилатор), който довежда до лизиране на по-горе споменатите бактерии и РНА гранули в извънклетъчната среда, получавайки по този начин биопродукт, който е ефективен и щадящ околната среда.Търсят се фирми за лицензиране на технологията .

13 US 87GB 3RSN TR
Световна производствена компания в САЩ отправя покана за предложения за устойчив метод за разделяне и рециклиране на смесен каучук и отпадъци от производството на метали. За първия етап е налично финансиране от 100,000 долара.

13 GB 46P4 3RSL TR
Шотландско МСП е разработилo онколитичeн симплекс херпес вирус (HSV) като антиканцерогенно средство. Антицанцерогенният HSV има много строга селективна репликационна компетентност и е бил използван за лечение на 77 пациенти в ранен етап на клинични проучвания. Онколитичния / антиканцерогенен /HSV има потенциал да действа съвместно с различни химиотерапевтични и целенасочени терапевтични средства/. Търси се сътрудничество с изследователски групи, други МСП или фармацевтични фирми за комбинаторни анализи.

13 ES 24D8 3RSE TO
Испански университет е разработил нов копроцесор за компютърен дизайн, който може да се конфигурира като система за единична команда за множество данни (SIMD) или множествена команда за множество данни (MIMD), в зависимост от конкретните приложения. Благодарение на тази технология, изпълнението на компютърния дизайн може да се ускори, без увеличаване на консумацията на енергия и в същото време хардуерните изисквания са редуцирани. Университетът би искал да подпише споразумение за лиценз.

13 ES 28F9 3RQC TO
Испанска фирма е разработила компактен разтвор за неутрализиране, възстановяване и извличане на полза от използването на органични отпадъци от какъвто и да е органичен произход - отпадна течност от животински, човешки или промишлен, с висок процент на NH3 (амоняк) в състава му. Технологията е в състояние да оползотвори отпадъчните течности като вода. По-нататък това може да означава надежден начин за увеличаване наличието на вода в световен мащаб. Фирмата търси партньори, за да постигнат споразумение за лицензиране, финансови ресурси, споразумение или техническо сътрудничество.

13 TR 99PD 3RSF TO
Турска фирма, експерт в промишлените системи за автоматизация, е разработил система за тестово измерване на процеса и софтуера за помпи. Разработената система ще се използва за тестване на производителността, надеждност/продължителност на използване и кавитация /образуване на въздушни балончета/. Компанията е готова да подпише търговско споразумение с техническа помощ с производители на помпи и клапани, които искат да използват системата в своите производствени процеси.

13 GB 46P4 3RQY TO
Шотландска компания е проектирала и разработила мобилна възстановяваща петролна платформа, която се използва при възстановяването на нефтени разливи в заводски утаители и т.н. Тя има промяна на дизайна, което позволява да се използва за почистване на мащабни нефтени разливи в морето. Този специално поръчан дизайн на платформата й позволява да съхранява, възстановява, разделя и съхранява големи обеми от разлятото масло. В момента не съществува платформа, специално предназначена за тази цел. Търсят се доставчици на петрол и газ за техническо сътрудничество, JV и инвестиции.

13 BG 0532 3RQE TO
Българска компания, съвместно с австрийски партньор, е разработил методология за разработването на съвместни проекти за производството на биодизел от култури, с цел да се намалят емисиите на парникови газове чрез заместване на петролния дизел в транспорта. Изпълнението на проекти от нови производители на биодизел ще генерира намаляване на емисиите за продажба по схеми за търговия с емисии. Компанията търси собственици на инсталации за биодизел, които са в процес на изграждане, за да се въведе новата методика.

13 FR 38n0 3RRN TO
Френско МСП е разработило и има опит в 3D моделиране на пулверизирани дисперсии при промишлена опасност, като внезапно освободени въглеводороди в околната среда след спукване на резервоар за съхранение, или течности, разпространявани в атмосферата след експлозия на газови връзки. МСПто е в състояние да моделира пулверизирани дисперсии на сложни инсталации, или да комбинира газ и въглеводороди кипящи дисперсии, с много голяма 3D точност. Търси се техническо и производствено сътрудничество

13 FR 32j2 3RO1 TO
Център за интелигентни транспортни системи и мобилно валидиране е създаден в района на Франш-Конте в подкрепа на всички етапи, свързани с проектирането и изпитването на интелигентни транспортни системи и услуги. Фирмата търси техническо сътрудничество с различни индустрии, интегриране на специални европейски проекти.

13 IT 55X2 3RNU TR
Италиански малък частен консорциум за изследвания има идея за разработване на система за екологичнa мощност за моторизирано оборудване като климатична инсталация. Консорциумът търси партньор, който да осигури, адаптира или да развие ниско топлинен градиентен Stirling двигател или ротационен двигател Heat (RHE) за този експериментален проект.

13 ES 24D8 3RRZ TO
Испански университет е разработил технология за доставяне на биоактивни молекули, базирани на наночастици, съставени от естествени анионни полимери, комбинирани с ендогенни полиамини. Тези естествени компоненти се получават лесно и могат да се комбинират, както се изисква, за да отговорят на специфични изисквания. Основното им приложение е в областта на разпространението на лекарства, регенеративната медицина, тъканно инженерство, козметиката и т.н. Университетът би искал да подпише споразумение за сътрудничество за по-нататъшно развитие.

13 FR 38n0 3RLJ TO
Френска химическа компания, специализирана в областта на металните нитрати и кристали, метални соли и специални оксиди, е разработила уникална технология за производство на силно хомогенни смесени метални оксиди. Тази технология позволява да се произвежда смес оксид в един етап, което дава много по-добра устойчивост на варисторите или други по- взискателни приложения. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, за работа с нови метали, производство, джойнт-венчър споразумения или финансови източници.

12 GB 4704 3R1S TR
МСП от Североизточна Англия търси всякакъв тип система от технологии или бизнес, който може ефективно да управлява грижите за пациентите и данни, които да работят в партньорство с иновативен нов модел, готов за употреба, технология/система за неврологична рехабилитация. Услугата трябва да може да се реализира в рамките на дванадесет месеца, съгласно споразумение за смесено дружество.

12 GB 77dz 3RHP TO
ИКТ компания от Югозападната част на Великобритания е разработила новаторски информационен облак - базирана CRM (Customer Relationship Management) система и търси сътрудници за по-нататъшно развитие, или лицензополучател, търговско споразумение с техническа поддръжка. Основният новаторски елемент и предимство е ефективен и съвременен софтуер - система, предназначена специално за покупко-продажба. Въпреки това тя може да се персонализира за други сектори.

13 DE 0855 3RMD TO
Малка немска фирма предлага решение за проследяване на автомобили на базата на Smart Box (GNSS / GPRS), които могат да бъдат конфигурирани индивидуално и могат да бъдат интегрирани в съществуващите технически системи. Той е стабилен и компактен, посочва мястото/локацията на превозни средства, товари и пътници в реално време. Ползите включват по-голяма прозрачност и по-ефективен процес на работа. Търсят се партньори от логистиката, управлението на съоръжения и други услуги за търговски споразумения с техническа помощ.

13 FI 30I2 3RRF TO
Финландско МСП, което е специализирано в медицински биополимери, е разработило нова биоактивна, биосъвместима и ултрачиста целулозна матрица за медицински приложения. Материалът може да се използва като тъканна основа, като матрица-подложка на клетки или за събиране на бактерии и клетки. Фирмата търси индустриални партньори, интересуващи се търговско сътрудничество и развитие в търговски мащаб и производство. Финансиране за постепенно увеличаване на производството също ще се взима предвид.

13 FR 35k9 3RRS TO
Френско МСП е разработило магнитно устройство, което позволява да се намали разхода на гориво на двигателите и следователно замърсяването на околната среда. Това е малко и стабилно устройство, което действа на горивото, намалявайки ефектa на стената. След магнитна обработка, горивото се разпространява по-добре в цилиндъра, с по-пълно взаимодействие с въздух. Отчита се 7% до 23% икономия на гориво досега. Търси се търговско споразумение с техническа помощ с производители и разпространители на резервни части на бензин / дизелови двигатели.

13 FR 35k9 3RRU TR
Френско МСП, произвеждащо роботик оборудване за морския сектор, търси висококачествен доставчик на тухли, оптика, стъкло или леки материали. Този персонализиран единствен елемент ще бъде интегриран в дистанционна конзола на устройство в подводници, което позволява по-добър визуален контрол. Високата точност на производство и мощности, по-нататък са необходими за оптимално качество на оптиката. Очаква се споразумение с подизпълнители от даденото производство.

13 KR 9A9E 3RPG TO
Sulfuretin като съставка, съдържаща здравословни добавки и неговите соли за фармацевтичен прием, се отнасят до превенцията и лечението на съвременните заболявания, причинени от различни нарушения на нервната система. Той има анти-раково, действие срещу безпокойство и ефект като антидепресант, така че има потенциал за намаляване на клиничните ефекти на други лекарства за ЦНС (централната нервна система). Корейски университет търси лицензионно споразумение и техническо сътрудничество за съвместно по-нататъшно развитие.

13 ES 28G2 3RN2 TO
Испанска обществена научноизследователска организация е разработила уред за вземане на проби, който позволява определяне на замърсителите на частици за инхалиране (PM10 и PM2.5), депозирани в дадена повърхност и да се установи техният физико-химичен състав. Тази технология може да бъде полезна за оценка на вредните процеси и за мониторинг. Търсят се партньори за развитието на технологията под лиценз.

12 HR 89GQ 3RL3 TO
Хърватска компания е разработила актуален софтуер за доставяне на съдържание, заедно с персонализиран хардуер за Wi-Fi точка за достъп. Тази платформа може да се използва като атрактивен нов канал за промоция на продукти / услуги с подробни статистически данни и промоционални кампани, и възможности за оптимизиране. Фирмата се интересува от съвместно по-нататъшно развитие на адаптирането към конкретните нужди на клиентско или търговско споразумение с техническа помощ.

13 GB 42O1 3RRR TO
Независим университет от Йоркшир е разработил нови мезопорести материали с гама от приложения, свързани с хроматография, адсорбция и катализ. Патентованият материал има различни предимства пред конкуренцията си по отношение на селективност, ефективност и скорост. Фирмата търси нови сътрудничества с компании, които използват филтриране, разделяне и техники за катализа. Лицензионни споразумения, съвместно по-нататъшно развитие и тестване на нови приложения ще бъдат взети под внимание.

13 IL 80ER 3ROE TO
Израелско МСП е разработило иновативни нанодиаманти (НД) и съединения, получени чрез нов процес за повърхностна обработка. Предимствата пред съществуващите включват: способността да се получи пълно разделяне и единични първични частици от контролирани свойствата на повърхността за постигане на предварително определено взаимодействие с избрани основни материали. Търси се приложение на уникалните ND-функции при полиране, покрития, смазочни добавки, полимер армировка, оптични покрития, различни катализатори, съхраняване на енергията, биомед изследвания.

13 GB 4103 3RRJ TO
МСП от Източна Англия предлага патентовани вещества за защита на запалими полимерни материали, забавящи горенето. Технологията е получила ЕС и международна сертификация и отговаря на новото законодателство за технологиите за огнеустойчивост. Компанията търси МСП, които да прилагат добавки, забавящи горенето на техните запалими продукти, предимно на местата за продажба. Търсят се университети и научноизследователски институти за тестване на нови приложения или адаптиране към специфични нужди.

12 ES 2409 3RAG TO
Испанска изследователска лаборатория предлага нова технология за производство на отвореноклетъчни полиолефинови пени с мрежеста структура и с плътност в диапазона между 25 и 70 kg/m3, което показва изключителни механични, термични и акустични характеристики, което ги прави идеални за смяна на отвореноклетъчени гъвкави полиуретанови пени. Изследователската лаборатория търси партньори за лицензиране, производство и технологични споразумения.

12 GB 44O6 3RGR TO
Лондонска компания е разработила нова рентабилна софтуерна технология в рамките на външна работна платформа, която дава възможност на малките и средни организации да работят ефективно и сигурно в сайтове и между организации, в това число достъп чрез мобилни платформи. Компанията се стреми да си сътрудничи с широк кръг от организации за разработване на приложения в редица ситуации.

12 GB 46P4 3RFO TO
Шотландски МСП-та, специалисти по изпитвания на материали и анализи за надеждност, предлагат използването на техните най-нови и съвременни технологии за подготовка на проби и инструменти за анализ, за да намерят решения за материали, производството им и проблеми с надеждността. Обширната техника с йонен лъч предлага използвани йони аргон, които се разпространяват в слоеве на повърхността на пробата, за да се получи проба, която е топографски тънка и без експериментални грешки. Търсят се партньори за предоставяне на проби за началните опити за обработка и тестване.

13 GB 42O1 3RR9 TR
Световен доставчик на минерали, опериращ във Великобритания, търси производители на оборудване за анаеробно разграждане от цяла Европа, за да се изследва и да се разработи процесът за третиране на отработената утайка. Фирмата търси техническо сътрудничество, за да се извършат предпроектни проучвания с оглед на въвеждането на доказана технология на много места по света.

12 FR 32j3 3PDK TO
Френско МСП е разработило надеждна технология и собствено интегрирано решение за наблюдение на изправността на цялото критично/основно оборудване на даден промишлен процес, за да се предвидят аварийни проблеми и да се избегне спирането на основните елементи. Фирмата предлага експертния си опит в инженерната система за изправност и управление на потенциалните промишлени потребители, от анализ на нуждите на потребителя до въвеждане на системата по заявка /персонализирана система/. Фирмата се интересува също и от интегриране на R & D /научни/ проекти в рамките на R & D /научноизследователски/ европейски програми.