Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮЛИ 2012

12 FR 3N0 3O2B TO
Европейска организация е разработила лек и малък оптичен спектрометър
с голям спектрален диапазон, в съчетание с висока резолюция. Тази технология има приложение в спектрометрията (Раман LIBS), дистанционното наблюдение, наблюдението на Земята, химичните измервания, геология, околна среда, сигурност и т.н. Организацията търси индустриални партньори, за да прехвърли технологията чрез лицензионен договор.

12 NL 60FI 3NZI TO
Холандска компания е разработила ново решение за производство на чиста питейна вода от почти всякакъв източник, замърсена или солена вода. В патентованата мембранна технология се оптимизират естествените процеси на изпарение и кондензация,като се разчита само на слънчева енергия. Фирмата търси различен вид сътрудничество, в зависимост от партньора.

12 EE 21C0 3O3F TO
Естонска компания е разработила софтуерна платформа за предоставяне на аналитични услуги, които генерират подробни статистически данни за местоположението и движението на потоци от хора. Софтуерът използва анонимни данни за местоположението от оператори на мобилни мрежи. Той предлага решения за разбиране и анализиране на човешката мобилност: потокът от туристи и градското планиране, геомаркетинг и т.н. Фирмата се интересува от лицензиране и съвместни предприятия с мобилните оператори, доставчици на съдържанието и публичния сектор.

12 NL 60FI 3O3W TO
Холандски университет е проектирал подобрена изкуствена тазобедрена става. Чрез стрес анализ на ацетабулума ("гнездо"), са били идентифицирани пикови райони с подчертани ниски и високи напрежения. Тези констатации са довели до подобрен дизайн на гнездото с почти естествено разпределение на натоварването. Търси се лицензно споразумение с производители и дистрибутори на ортопедични импланти.

12 RU 86FG 3O5F TO
Руска компания от Дубна, Московска област, специализирана в производството на
флуоресцентни наночастици, е разработила система за криптирана защита на ценни книжа и документи. Тази технология осигурява уникални свойства за сигурност, сред които мастило с изключително висока фотостабилност и възможност за създаването на множество кодови комбинации. Фирмата търси партньори за споразумение за производство, търговски споразумения с техническа помощ или техническо сътрудничество.

12 RU 86FG 3O54 TO
R & D екип от Казан, Татарстан, е разработил технология за определяне на
концентрацията на въглероден окис. Основните предимства са селективност по отношение на въглеродния окис и бърз отговор на вариациите на CO концентрация на въглероден оксид в околната среда, посредством развитата биоподобна система, която използва модифицирани молекули на комплекс на протопорфирин, с желязо, свързан с квантови точки. R & D екипът търси партньори за техническо сътрудничество за по-нататъшно съвместно изследване.

12 NL 1D1D 3NX2 TO
Испански изследователски институт е разработил нов хипервайзор (мениджър на виртуални машини). Този мениджър на виртуални машини осигурява рамка за няколко операционни системи (изпълнително ръководство в реално време), в стабилна разделена среда. Основните предимства са: - оползотворяване на многоядрените технологии, подходящ за многобройни пазари, включително космос, транспорт, авиацията, енергетиката и т.н. Фирмата търси подкрепа в индустриализацията и маркетинга на продукта.

12 DE 1067 3O0H TO
Немска компания за приложни изследвания е разработила нова технология за нанасяне на покритие за маркиране на ценни продукти с цел защита от измама, като по този начин се помага на борбата с продуктовото пиратство. Технологията се основава на процес за специфични невидими покрития. Търсят се партньори за изпитване и прилагане: индустриални и изследователски организации, занимаващи се с ценни продукти, машини и строителни машини, масови производители от електрониката, автомобилостроенето, козметиката, но също и от лекарствения и медицински сектор.

12 ES 252K 3O4I TO
Каталунска изследователска група с богат опит в областта на проектирането и характеризирането на метални, керамични, полимерни и композитни материали е разработила нов изолационен материал за строителни цели, чрез използването на отпадъци от производство на стомана. Изследователската група търси индустриални партньори за лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

12 GB 46P5 3O48 TR
Малка компания от Обединеното кралство, специализирана в проектирането и производството на слънчеви термични продукти се стреми да разшири своето предлагане на фотоволтаични панели и желае да си сътрудничи с производител на такива продукти, за да развие своята продуктова гама.

12 SK 69CT 3O45 TR
Словашка инженерингова компания, намираща се в централната част на Словакия търси решение за боядисване и отстраняване на смола от алуминиеви тръби, по време на производствения процес. Необходимото решение ще помогне за увеличаване на стойността на отпадъците от алуминий. Фирмата търси промишлени или изследователски партньори за производствено споразумение.

11 PL 63AW 3NRK TO
Учен от Северозападна Полша е разработила нов тип статичен миксер
за подготовката на многосъставни смеси. Новаторският аспект е, че миксерът е съставен от няколко статични дискове, които осигуряват голяма хомогенност на получената смес и увеличават ефективността на смесването. Изобретателят търси R & D звена и / или дружества, които се интересуват от по-нататъшно развитие на технологията, както и в производството и прилагането. Търси се лицензно споразумение, съвместни предприятия и техническа помощ.

11 PL 63AW 3NRJ TO
Учен от университет в Северозападна Полша е разработил многомодулно устройство за смесване, чиито иновативен аспект е, че то е изработено от статични и въртящи елементи, които осигуряват голяма хомогенност на сместа. Ученият търси научни звена и фирми, интересуващи се от по-нататъшно развитие на технологията и / или нейното прилагане. Търси се техническо сътрудничество и джойнт венчър.

12 SK 69CT 3O41 TR
Инженерингова компания, разположена в централната част на Словакия търси специален процес на боядисване и отстраняване на смола от току що произведените алуминиеви тръби. Фирмата търси промишлени или изследователски партньори за производствено споразумение.

12 NL 60AH 3O3A TR
Холандска биотехнологична компания е специализирана в технологиите за доставка на лекарства, които улесняват контролираното освобождаване на биологично активни съединения, като протеини и пептиди. Дейността на компанията включва дейности за формулиране развитието на технологии за доставка на лекарства и контролирано развитие на продукта. Фирмата търси нови технологии, съединения (например микросфери и биоразградими полимери) и по-нататъшно сътрудничество.

11 DE 76DW 3NQ9 TO
Малка немска компания, специализирана във възстановяването и поддръжката на езера, басейни (естествени и хлорирани) е разработила устройство за определяне на биологичното замърсяване на водата. Основното иновативно предимство е постоянното вземане на проби, което гарантира непрекъснато измерване. Компанията
търси партньори за по-нататъшно развитие, приспособяване към специфичните нужди или лиценз.

12 PL 63AV 3O3V TO
Полска фирма е разработила новаторска уеб-базирана апликация за управление на проекти и сътрудничество, която позволява на архитекти, дизайнери и инвеститори да работи он-лайн по архитектурни и графични проекти. Това приложение опростява и ускорява процеса на проектиране, като създава общо пространство, за работа он-лайн. Фирмата търси партньори (инвеститори, архитекти и дизайнери), за да се тества
системата и да се адаптира към предпочитанията на различните потребители.

12 DE 18A5 3O3N TO
Немско предприятие има опит в сектора на специализираните машини и съоръжения. То е разработило нова безрелсова система за многопосочно движение. В зависимост от вида на превозваните стоки, могат да бъдат инсталирани допълнителни части за опъване и въртене. Потенциалните партньори трябва да участват в съвместното развитие за специфични адаптации към клиента.

12 DE 18A5 3O1P TO
Германско МСП предлага иновативна и добре развита технология за затъмняване на съществуващи и нови системи за улично осветление, за да се намали консумацията на електрическа енергия с до 67%. Технологията дава възможност за прецизен контрол на потреблението на енергия и осветление през цялото време. Компанията е разработила и патентовала съответната технология и е въвела успешно системата на пазара. Компанията предлага технологията и консултации за различни приложения.

12 ES 28G2 3O3G TO
Две групи от два испански изследователски институции са разработили машина за изучаване корозийното износване на анодираните алуминиеви сплави с четири точки на огъване. Устройството се фиксира към цилиндричната камера, която действа като електрохимична клетка. Устройството намалява количеството на алуминий, необходим за тестване. Търсят се партньори, интересуващи се от патентоване на лиценза.

12 PL 62AQ 3O28 TO
МСП от Североизточния регион на Полша е разработило иновативен метод за измерване дебелината на материали на феромагнитната база, включително слоя на боя и лак, галванично покритие, фолио, хартия, текстил, ламинати, венци, покрития. Методът няма нужда от сравнение със стандарти, тъй като в момента се използва в неинвазивен метод и стойността не зависи от качеството и размера на феромагнитната база. МСП проявява интерес към продажбата на развитата технология или лицензионно споразумение.

12 LU 87GA 3O7Y TR
Голяма американска компания търси предложения за алтернативни проекти или материали, които да позволяват по-добро охлаждане на скоростни кутии за по-добра функционалност. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, договор за изследвания, доказателство за концепцията, която води до масово производство, съвместно развитие.

12 GB 46P4 3O2T TO
Шотландска компания е разработила революционна система за откриване на морски бозайници в реално време, която е била монтирана за мониторинг на околната среда в зони на строителство, където са планирани, съгласно определени условия, мостове, офшорни енергийни проекти, мелиорации и др. Тя също така предлага експертен опит в проектирането, проучванията и анализа на данни, свързани с поведението / миграцията на морските бозайници и търси контакти за техническо сътрудничество, напр. консултанти по регулиране на околната среда.

12 IT 56Z4 3O6I TO
Група италиански фирми са разработили преносимо и автоматично монтиращо се фотоволтаично съоръжение, което произвежда енергия по лесен и бърз начин, без нужда от фиксирана електрическа мрежа. Устройството използва 10”, 20" или 40" стандартен контейнер и може да бъде лесно доставено на всякакви места с камион, кораб или самолет. Този механизъм може да има няколко приложения: медицински и обществени съоръжения, помпени и комуникационни станции, гражданска защита. Търсят се партньори за търговско и техническо споразумение.

12 IT 56Z4 3O6X TO
Италианска компания, специализирана в разработването на системи за автоматизация на промишлеността с течни храни е разработила и предлага системи за автоматизация и съоръжения, специално предназначени за обработката на течни яйчени продукти. Компанията работи в тази област в продължение на повече от двадесет години и е спечелила доверието на добре познати производители на яйчени продукти и сладкарски фирми. Търсят се фирми за търговско споразумение с техническа помощ.

12 IT 53U1 3O0F TO
Италианско МСП предлага иновативна услуга за мониторинг на инфраструктурата и околната среда, която интегрира сателитни и наземни интерферометрични радиолокационни сензори. Не е необходимо придобиване на хардуер или софтуер, мониторинговата кампания е проектирана и адаптирана да отговаря на специфични изисквания. Фирмата търси: органи на публичната администрация, граждански ОЗД, фирми, които отговарят за инфраструктура, доставчици на услуги за търговски споразумения с техническо подпомагане.

12 IT 53U1 3O3E TO
Иновативна софтуерна фирма от южна Италия е разработила технология, помагаща на производителите да се борят с фалшифицирането, и да се получи висока комуникация за обратна връзка с потребителите. Фирмата търси: производители, основно работещи в сферата на дрехите, златото и хранително-вкусовата промишленост за лицензно споразумение и търговски агенти.

12 IL 80EP 3O5R TO
Израелска R & D компания е разработила иновативна платформа SaaS за онлайн реклама. Технологията е създаване на за Ad-банер, въз основа на най-модерните облачни технологии, даваща анимирани резултати, посредством онлайн скорост с автоматично проследяване на успеха на банера. Фирмата търси R & D партньор, за да се доразвие и комерсиализира тази технология. Това е най-креативният и икономически ефективен вариант за спечелване на рекламни кампании.

12 IL 80EP 3O3R TO
Израелска био-фармацевтична компания развива нова химична структура за
лечение на невропатична болка. В проведените предклинични проучвания, това лекарство показва висока ефикасност с подобрен профил на безопасността. Открито е, че медикаментът е по-ефективен, отколкото в момента използваните обезболяващи препарати в животинските модели. Фирмата търси партньор за съвместно развитие и евентуално пускане на пазара.

12 IL 80EP 3O3S TO
Израелска компания предлага технология, която научно подобрява резолюцията на изображението на цифрови видео потоци. Иновативната технология се основава на нов подход към супер-резолюционното семейство алгоритми, разработени от водещи световни Израелски учени. Фирмата търси индустриален R & D партньор, за да участва в по-нататъшното развитие на продукта. Трябва да бъдат проучени възможните канали: изпълнение или проучване на възможностите за изпълнението в реално време на чипа в пространството.

12 IL 80EP 3O65 TO
Израелска R & D компания, специализирана в устойчивите решения в световен мащаб е разработила усъвършенствана устойчива, с ниска консумация на енергия технология за едновременно пречистване на водата, почвите и въздуха. Фирмата търси R & D партньор за по-нататъшно разработване на технологията в световен мащаб. Технологията се основава на фитотехнология, екологично инженерство и моделиран при запазване баланса на природата. Технологията вече се прилага в големи обекти в световен мащаб и стои в челните редици на иновациите в управлението на отпадъчните води.

12 IL 80EP 3O75 TR
Международна компания, базирана в Израел, търси технологии за отблъскване на гризачи в земеделските области с цел предотвратяване на щетите по реколтата и напоителното оборудване. Компанията също търси изследователски партньори със съоръжения и възможности за тестване на тези технологии на терен. Съоръжението за изпитване може да бъде в лабораторен етап или напълно развито оборудване.

12 FR 35K7 3O74 TO
Консорциум от френски компании е разработил гама от съоръжения, предлагащи услуги за безжично проследяване в областта на здравеопазването, по-специално хигиенна проследимост за болничния персонал. Търсят се технически или търговски споразумения за технологии, готови за полева демонстрация.

11 FR 38m7 3NMM TR
Френско МСП, специализирано в проектирането на метални опаковки търси партньори в същата сфера на дейност. Това предприятие е субконтрактор в промишлеността, на производителите на автомобилни части, хранително-вкусовата промишленост. Една от целите на това партньорство е да се представи покана за представяне на оферти в тези сектори. Търси се техническо сътрудничество и възможност за съвместно предприятие.

12 FI 30I2 3O13 TO
Финландско МСП, разработчик и производител на екологични технологии, има ново и разходно-ефективно решение за конвертиране на употребявани автомобилни гуми в гориво и ценни суровини, чрез пиролиза. Компанията търси технологични и търговски партньорства от рециклиращата индустрия за по-нататъшно развитие на решението.

12 FI 30I1 3NV2 TO
Финландска компания със солиден опит в областта на логистиката търси партньори за финализиране на развитието на патентован лек сгъваем тежкотоварен контейнер, който дава възможност за значително повишаване на ефективността и намаляване на разходите за транспорта на суровини. Търси се партньорство с финансисти, технологии, разработчици, лицензианти или смесени фирми от ЕС, Китай, Япония и Южна Корея.

12 ES 27F4 3O4V TR
Испанско МСП, много активно в областта на ИКТ, подготвя предложение
"Интелигентна енергия - Европа" (Приоритет: Save). Основната цел на проекта е подкрепа на европейските МСП в енергийната ефективност и повишаване доверието към пазарът на енергийни услуги. Търсят се регионални / местни / национални енергийни агенции, компании, предоставящи енергийни услуги, браншови асоциации / търговска камара / други МСП, организации, други производители на системи за контрол или спестяване на енергия.

12 ES 27F4 3O5J TR
Андалусийски технологичен център търси технологии, които да позволяват на компаниите, работещи с месо да удължат срока на годност на продуктите си. Търси се техническо споразумение за сътрудничество с изследователски центрове или търговското сътрудничество с фирми, развиващи нови техники за храните.

12 ES 27F4 3O6R TR
Андалусийски технологичен център търси нови решения за проследяване на месарския сектор, тъй като настоящото законодателство е все по-взискателно по отношение на възможността за проследяване. Търсят се технологии, които да позволяват на компаниите производители на месо да контролират проследяването на своите продукти от фермата до потребителя. Търси се техническо споразумение за сътрудничество с изследователски организации или търговско сътрудничество с фирми, занимаващите се с развитието на хранителни технологии.

11 DE 1380 3LYM TO
Голям немски изследователски институт е разработил техника за топъл печат за производство на мирокомпоненти. Този процес позволява прецизно масово производство на мирокомпоненти. Следователно, технологията може да се използва в микротехнологиите и прецизната механика, но също така и в механичното инженерство. Институтът търси договор за лицензионно споразумение или съвместно развитие.

11 DE 1380 3M4T TO
Голям немски изследователски институт е разработил процес за извършване на
нанокомпозити на базата на NaH и Ал, които са евтинa солидна база за водород. Този процес се основава на евтин материал за производство на нанокомпозити. Водородът и по-специално съхранението на водород, са от особен интерес за автомобилната промишленост, енергийните и екологични технологии. Институтът търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

12 DE 1380 3O2G TO
Голям германски изследователски институт е разработил свръхпроводящ ондулатор,
който функционира без постоянни магнити, тъй като магнитното поле се генерира от
свръхпроводящи кабели. За първи път структурата на този ондулатор позволява директна настройка на посоката на поляризация на синхротронното излъчване. Тази технология е приложима в електронното инженерство и технологиите за производство. Институтът търси лицензионно споразумение или съвместно по-нататъшно развитие.

12 DE 1699 3O3H TO
Немска компания е единствената в Европа, която предлага пълен каталог професионална онлайн музика. Цялата услуга се предоставя онлайн и клиентът има нужда само от компютър или смартфон, за да запише парчето и да го предаде за професионално изпълнение. Освен това компанията разработва приложение за Facebook, което ще позволи на композиторите да представят музиката безплатно. Фирмата търси партньори за по-нататъшно развитие, адаптиране за специфичните регионални предприятия. Съвместно предприятие също е възможно.

12 DE 1699 3NTN TO
Немска компания от сектора на инженерството за автоматизация и преработка е разработила в сътрудничество с университет устройство за интелигентно безконтактно и безразрушително измерване и характеризиране на повърхностни покрития. Търсят се партньори за съвместно по-нататъшно развитие и схема за техническо сътрудничество.

12 DE 0855 3OAS TO
Немско МСП, активно в преработващия инженеринг и технологиите за автоматизация предлага оптимизация на машини в индустрията за покрития, включително устройствата за разбъркване. Предимствата включват спестяване на ресурси по време на производствения процес и увеличаване скоростта на производство на облицовъчни линии. Фирмата е специализирана в решения за нанасяне на покритие и конвертиране на технически текстил, фолиа и хартии. Търсят се индустриални партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

12 GB 40n4 3O93 TR
Глобална група за домакински продукти с офиси в Англия търси нови методи за ароматизиране на въздуха от пасивна и / или захранвана с ток система, която е в състояние да раздвижва въздуха. Търсят се академични или индустриални партньори за лицензиране или съвместно развитие.

12 HU 50S2 3OAU TO
Унгарско МСП е разработило софтуерна платформа за бързо развитие на локационни мобилни приложения, които са в състояние да използват данните от социалните
мрежи, за всякакъв вид потребителски процеси. Търсят се доставчици, фирми с големи неструктурирани масиви данни, които желаят функция за търсене, основана на карта. МСП-то се интересува от лицензиране, производствено и търговско споразумение, техническо сътрудничество и финансови ресурси.

12 HU 50S2 3OAV TO
Унгарско МСП е разработило интернет търсачка, базирана на карта, която позволява на потребителите да търсят не по значение, а по физическа близост на съдържанието на уеб страницата в мрежата чрез компютър или мобилно устройство. Търсят се партньори: доставчици на съдържание, фирми с големи неструктурирани масиви от данни, желаещи да създадат функция за търсене, базирана на анализ на карта. Фирмата предпочита следните видове сътрудничество: лицензиране, производствени и търговски споразумения, техническо сътрудничество и финансови ресурси.

12 DE 1380 3O9M TO
Немско предприятие е разработило технология за производство на енергия от отпадъци. Процесът оползотворява процеса на контролирана газификация, който термично преобразува отпадъчните продукти в леснозапалим газ. Основните предимства на технологията са: намаляване на изкопаемите горива и вредните емисии във въздуха. Капацитетът е 5 – 2000 т. за 12-15 часа преработка на отпадъци. Мобилният дизайн позволява гъвкавост и лесно монтиране. Технологията е идеална за малки общини, индустрии и за прилагане в голям мащаб. Фирмата търси търговско или техническо сътрудничество.

12 GB 40n4 3O92 TO
Университет в Югоизточна Англия е разработил нов метод за комбиниране на ултразвукови (ехокардиографски) изображения, за създаване на оптимален набор от данни, като в същото време се запазва качеството и съдържанието на оригиналните изображения. Този метод е заявен за патент. Учреждението желае да се свърже с фирми, интересуващи се от комерсиализация на тази технология, посредством лицензионни споразумения.

12 DE 1067 3OAB TO
Германска компания е разработила малогабаритно оборудване за охлаждане / отопление, базирано на принципа на Пелтиер, което може да бъде свързано към медицински устройства като падове, като при необходимост се генерира постоянно или променливо отопление и / или охлаждане. Предоставянето на топлина или мек студ се използва за различни медицински процедури. Устройството позволява на пациента да е напълно мобилен. Компанията търси партньори в сферата на медицинските технологии или физиотерапията за търговско споразумение.

12 DE 0855 3O2Z TO
Немски университет е разработил нов усъвършенстван кръвен тест, въз основа на генни белези за откриване на остра миелоидна левкемия в ранен етап. Анализът на
периферната кръв е достатъчен за теста. Търсят се фармацевтични и медицински технологични компании за търговска експлоатация.

12 GB 40n4 3O90 TO
Университет от югоизточна Англия е разработил метод за предотвратяване на спазми по време на операции за поставяне на байпас на сърцето, който значително повишава процента на успеха на тези процедури. Този метод е заявен за патент. Учреждението, желае да се свърже с фирми, интересуващи се от комерсиализация на тази технология, посредством лицензионни споразумения.

12 GB 40n4 3O8Y TO
Университет от югоизточна Англия е разработил метод за коригиране интензивността на вариациите в изображението на ядрено магнитният резонанс (MRI), което повишава скоростта на диагностиката и понижава разходите, без загуби на клиничната информация. Изобретението е патентовано в САЩ. Учреждението желае да се свърже с фирми, интересуващи се от разработване / лицензиране на технологията.

12 GB 40n4 3O8W TO
Университет от югоизточна Англия е разработил нов дизайн на стент, отклоняващ потоците за директно лечение на мозъчни аневризми. Намалявайки разходите и риска чрез премахване на необходимостта от мозъчна операция или отнемащо много време ендоваскуларно навиване. Учреждението, желае да се свърже с фирми, интересуващи се от разработване / лицензиране на възможността.

12 GB 40n4 3O8O TR
Глобална група за домакински продукти с офиси в Англия търси технологии, които в състояние да подобрят отстраняването на петна при ниска температура и/ или за кратко време (т.е. в пералня или миялна машина).

12 ES 24D8 3O9D TO
Испански университет е разработио нова технология, която вентилира интензивната
и отблъскваща миризма на летливи изоцианиди, което позволява опростена работа без миризма и пречистване. Технологията е особено подходяща за индустриални приложения. Полимеро поддържаната п-толуебсукатна киселина е изключително ефективна, здрав, евтин и екологично чист изоцианиден детергент, неговата полезност, се потвърждава от разнообразни трансформации, базирани на органичен изоцианид. Те се интересуват от лицензионно споразумение.

12 GR 49R2 3O8G TR
Гръцко МСП е разработило технология за двойна употреба за намаляване на загубите по производството на фотоволтаични панели. Фирмата търси технологии за рециклиране на вода, особено в селските региони, където водоснабдяването е ограничено. Следва да се отбележи, че технологията се определя като втора употреба на повърхността на фотоволтаичните инсталации, чрез добавяне на независим воден цикъл на електрическата инсталация. Съответната технология трябва да бъде изцяло разработена.

12 GR 49R2 3O8K TO
Гръцко МСП е разработило компактен биореактор за третиране на отпадната вода на домакинството, който е в състояние да обработи от 150 кубика вода на имот от 30 кв метра. Операцията на биореактора се основава на процес на аеробно третиране, което се осъществява чрез система за аериране чрез микро балони. Търси се лицензно споразумение с частни или държавни предприятия в сферата на отпадъчните води.

36 IT 54V8 3O8R TR
Няколко италиански компании търсят партньори, които да им представят проект по следната тема: Умни градски цифрови услуги за енергийна ефективност. Идеята на проекта е да се сключи сделка с консорциума по предложение на система за мониторинг и контрол на енергийната ефективност на държавните сгради (отопление, осветление, охлаждане) и улично осветление, чрез алгоритми за мениджмънт и контрол. Търсят се индустриални и академични партньори.

11 DE 1699 3NPQ TO
Немска компания е разработила пластичен топлообменник, с операционни температури между -200 до 1050 градуса целзий, и операционно налягане до 150 бара. Поради тези причини технологията може да бъде използвана на инсталации, които традиционно са ограничени до топлообменници, базирани на обвивка и тръби. Фирмата търси крайни потребители и партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

12 GB 40n4 3O87 TO
Компания от югоизточна Англия е разработила нов метод за производство на неорганични наночастици в една стъпка, без какъвто и да е отпадъчен продукт. Процесът е подходящ за всякакви неорганични частици, включително комплексни архитектури и може да бъде контролиран с широка гама параметри. Компанията търси промишлени партньори в областта на електрониката, датчиците, функционалния текстил или други подходящи сектори за съвместно адаптиране на процеса за създаване на конкретни наночастици по нуждите на клиента.

12 DE 1699 3NUU TO
Немска фирма с богат опит в предоставянето на климатични инсталации по поръчка на клиента е разработил интелигентно енергоефективно решение за хотели. Компанията търси интегратори на системи, проектанти, или доставчици на други подсистеми (датчици за пожар, охрана, кабелна телевизия) като стратегически партньори. Търсят се съвместни бъдещи разработки или търговско споразумение с техническа помощ.