Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮЛИ 2011

10 US 87GA 3ILS TO
Изобретател от САЩ с опит в производството на помпи и компресори, разработи следващото поколение помпи за течности и газове. Помпата може да бъде проектирана както за малки системи, като хладилници и домашни помпи, така и за големи системи. Помпата работи по-тихо, по-гладко и по-ефективно, отколкото всяка друга водна помпа под високо налягане. Целеви партньори – производители на помпи и компресори и доставчици за отбранителната промишленост. Вид на исканото сътрудничество: научни изследвания, инвестиции и/или производство/научни изследвания и развитие.

10 US 87GA 3ILT TO
Американска компания, която е специализирана в производство на оборудване за проектиране и чертане е лидер в областта на оптичните измервателни уреди, разработи микро-спектрометър за съчетаване на цветовете за търговски мастилено-струйни принтери. Микро-спектрометър е най-малкият и най-здрав продукт на пазара, с висока степен на интеграция и най-ниска цена. Целеви партньори – фирми, занимаващи се с индустриални принтери – покупка, дистрибуция и/или производство/научни изследвания и развитие.

10 US 87GA 3ILZ TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии безформалдехидно свързване. Те се интересуват от придобиването на технологии, лицензиране, договор за научни изследвания, тестване на концепцията, което води до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки.

10 ES 29G6 3ILJ TR
Испанска фирма е написала предложение по EUROSTARS, за разработване на удобно за потребителя компютърно приложение, което води до по-ефективни схеми за напояване. Тези схеми трябва да бъдат адаптирани към местните свойства на почвата и действителните стойности на изпарение. В проекта вече има партньори от Италия, Гърция и Кипър, но те биха искали да се включат и партньори от Португалия и Франция. Новите партньори трябва да бъдат МСП. Изисква се спешен отговор, тъй като крайният срок е 30 септември.

10 CH 84FD 3IJ5 TR
Швейцарски редактор на софтуер търси инструмент, с възможности да категоризира документи, да прави извадка от теми и да предлага допълнителни семантични функции. Исканата технология е добре вече да е на/в близост до пазарен етап, но технологии, в етап на разработване и отговарящи на изискванията също могат да бъдат взети под внимание. Предпочита се търговско споразумение с производител на оригинално оборудване, включващо техническа помощ и обслужване.

10 GB 40n6 3IL9 TR
Компания, насочена към здравето на потребителите със седалище в Югоизточна Англия, търси технологии, приложими в областта на протезирането; специални слепващи системи за закрепване на акрилни протези в устната кухина, биологични слепващи полимери за запазване на свободните движения на устата или повърхностите на протезата и технологии за почистване (нови агенти или системи за разнасяне) за употреба след свалянето на протезите. За технологиите на ранен или късен етап на разработка ще се обмисли лицензиране.

10 GB 41n8 3IJG TO
Британска компания предлага интегрирани услуги за мониторинг на качеството на въздуха и дисперсионно моделиране на замърсители в и около сградите. Услугата включва моделиране на външните замърсители и проникването им в сградите чрез физически тестове в аеродинамичен тунел, числени симулации и математически техники. С даваните решенията се постигат стойности на замърсяване на въздуха, отговарящи на съответните стандарти за Великобритания и европейските страни. Компанията търси търговски споразумения, включващи и техническа помощ.

10 FR 33J8 3IMX TR
Френски технически център, работещ в сектора на месопреработването, търси партньори за сътрудничество в научноизследователска програма в областта на сухо преработените месни продукти. В момента той е един от инициаторите на проект по 7 РП, който ще подава през януари 2011 г. във връзка с темата KBBE.2011.2.3-05: Преработени храни с ниско съдържание на сол, мазнини и захар. Търси италиански или испански МСП, които са заинтересовани да участват при демонстрирането на производствения процес.

10 GB 77dz 3IJS TR
Регистрирана във Великобритания компания, специализирана в проектиране, производство и продажба на уреди за измерване и контрол на температурата и налягането, търси сътрудничество с партньори, които предлагат нови технологии в тези области. Технологията трябва да бъде на етап, когато може да бъде обект на продажба и с възможност за инкорпориране в нови или подобрени продукти, или дори да се предлага под формата на готов продукт. Компанията се интересува от съвместно предприятие, лицензиране или сътрудничество за придобиване на продукта.

10 GB 43O3 3IMR TR
МСП от Великобритания с опит в термодинамиката търси производител на тежкотоварни превозни средства, за участие в проект, който ще е насочен към възстановяване на загубената топлинна енергия в наземния транспорт, за внимателна оценка на технологиите, във връзка с възможното им използване в неговите превозни средства. МСП е разработило нов вид работен флуид за генериране на мощност, който е по-ефективен и е с намалено въздействие върху околната среда. МСП предлага да координира проект, който да интегрира тази течност в двигатели с дълъг пробег.

10 IT 52T5 3IEQ TO
Италианска компания, която проектира, разработва и произвежда лазерни системи за маркиране и заваряване, предлага иновативна фиброоптична лазерна система, която е проектирана и разработена за производство на соларни клетки. Оптичното изпълнение на този продукт може да подобри качеството, производителността и ефективността на линиите за производство на слънчеви клетки в сравнение с технологията, използвана досега. Фирмата търси търговско споразумение, включващо и техническа помощ.

10 SI 68CN 3IL8 TO
Изобретение на словенски учени се отнася до метод за определяне на генотоксичност на агент и клетъчна система. Резултатите показват, че методът позволява сигурно откриване на генотоксична активност на пробата от теста в рамките на 48 часа, той е лесен за провеждане на микро форматна плака и се нуждае само от минута за проба. Търсат се компании, с интерес за установяване на сътрудничество, за валидиране на метода и последващото му развитие за прилагането му в технологии за генотоксичен скрининг.

10 US 87GA 3IL5 TR
Голяма американска компания търси експертен опит и/или технологии, за улавяне на телевизионни сигнали с преносимо приемно устройство по разходно-ефективен начин. Те се интересуват от споразумение за разработване на продукт, споразумение за научни изследвания, споразумение за придобиване на продукт, лиценз или договор за доставка.

10 PL 63AZ 3IH6 TO
Полска фирма разработи нови електрически нискотемпературни инфрачервени радиатори за електрически отоплителни системи. Радиаторите могат да бъдат изработени в различни размери и форми, също и като декоративни елементи за използване в домашни условия, като използването им може да допринесе за икономия на енергия за отопление за една година от 30%. Фирмата търси партньори, заинтересовани от сътрудничество в предлаганите технологии. Подробности за сътрудничество ще бъдат обсъдени по време на по-нататъшни контакти и преговори.

10 HU 50R8 3ILB TO
Унгарско МСП е разработило рамка за организация на мобилни устройства, независима от платформа, която е уникална репликация на данни и решения за визуализация и позволява на потребителите да синхронизират своите мобилни устройства с централна база данни. Тя дава възможност на разработчиците да създават бързо и ефективно свои собствени приложения от базата данни. МСП търси партньори за лицензионно споразумение, съвместно предприятие, техническо сътрудничество и търговско споразумение, включващо и техническа помощ.

10 AT 0111 3IM3 TR
Департаментът по Оперативна медицина на австрийски медицински университет е водещ партньор в консорциум с опит, създаден за внасяне на проектно предложение по 7РП HEALTH 2011 call (2011.1.1-2).Предложението е свързано с развитието на диагностика чрез анализ на издишания въздух за ефективно стратифициране на респондери. МСП с опит в фармакокинетиката на лекарства за лечение на рак са поканени да станат партньори в този средносрочен научноизследователски проект.

10 HU 50S2 3IHO TO
Малко машиностроително предприятие от Унгария е разработило неподвижен люнет, приложим към шлайфмашини за инструменти и използван за шлайфане и производство на по-дълги инструменти. Използването на устройството може да доведе до значителни икономии на време, особено в случая на малки серии или единични бройки. Фирмата търси партньори в рамките на техническото сътрудничество, производствено споразумение или търговско споразумение, включващо и техническа помощ.

10 HU 50R8 3IJ2 TO
Унгарско МСП е разработила технология за зареждане на батерии за електрокари. Основни технологични предимства: предлага бързо и енергоефективно зареждане на батерията. Технологията е идеална за магазини и складове, които работят електрокари, повдигащи устройства или електрически превозни средства. Фирмата търси за партньор сервизно или производствено предприятие за завършване на технологията, както и за намиране на нови клиенти. Търсят се партньори за техническо сътрудничество и лицензиране.

10 SE 67CJ 3IG0 TO
Малка Шведска компания е разработила линия от патентовани цифрови устройства за разпределяне на таблетки, даващи възможност за лесно вземане от пациентите на необходимата доза лекарства в точното време. Компютъризираното устройство, което записва информацията за взетите таблетки е надежден инструмент при анализа на резултатите за клинични проучвания. Фирмата търси партньори в системата на здравеопазването и фармацевтичната промишленост за техническо и търговско споразумение.

10 HU 50S2 3IIP TO
Унгарско микропредприятие предлага технология против подхлъзване с произход от Англия и доразвита от унгарската компания. Търси партньори за съвместно лицензиране. Технологията се препоръчва за малки и средни предприятия, които са отворени за прилагането на иновативни технологии в обществени сгради, СПА и уелнес центрове, басейни и спортни площадки. Използването на технологията намалява случаите на приплъзване и падане.

10 AT 0111 3IJW TR
Изнесена компания на австрийски медицински университет е водещ партньор в консорциум с опит, създаден за внасяне на проектно предложение по 7РП HEALTH 2011 call (2011-2.4.2-2). Предложението е свързано с функционалната характеристика на afamin – свързващ витамин Е протеин и неговото влияние върху сърдечно-съдовите заболявания. МСП, запознати с проектите за научни изследвания и развитие на ЕС са поканени да станат партньори в този средносрочен проект. Научноизследователските организации с много опит също така ще бъдат взети предвид.

10 DE 0855 3IJH TR
Немски изследователски институт, специализиран в приложните информационни технологии, планира да представи предложение за проект по 7РП – технология за претърсване по отличителни белези на видео архиви (call FP7-SECU-2011-1). Проектът е насочен към необходимостта от ефективни технологии за претърсване на архивите за видеонаблюдение, като се вземе предвид и обществената нагласа за видеонаблюдение. С включването на търговска компания, изследователски институт и правоохранителните органи ще се формира консорциум за изготвяне на предложение за осъществяването на това научно изследване.

10 ES 27F4 3IHP TO
Компания от Андалусия е разработила нова технология – камбър ъгъл инструмент за измерване на ъгъла на падане за всяко превозно средство (страничен наклон на колелата). Неговият опростен дизайн и лесна употреба ще ви спести време при регулирането на предницата на всяко превозно средство. Основните му предимства, правещи го атрактивен продукт, са в неговата простота и ниска производствена цена в сравнение с други инструменти на пазари. Търсят компании, заинтересовани от производството и търговията с продукта.

10 FR 32I9 3IIN TO
Френско МСП е разработило и патентовало иновативен капак. Използван за затваряне на пластмасови кутии (щайга за хранителни продукти), този капак позволява да се получи контейнер с естествено контролирана атмосфера, подходяща за опазване и съхранение на селскостопански продукти. Фирмата търси предприятия в областта на селскостопанското оборудване за споразумение за лицензиране на патент или съвместно предприятие или търговско споразумение, включващо и техническа помощ и/или продажба с лиценз.

10 FR 32I9 3IIO TO
Френско МСП е разработило и патентовало иновативен капак. Използван за затваряне на пластмасови кутии (щайги, палети), този капак позволява да се получи херметически затворен контейнер (водо- и въздухонепроницаем), подходящ за съхранение и транспортиране на промишлени продукти или течности чувствителни към прах, вода и/или кислород. Фирмата търси предприятия в областта на производството на опаковки/складирането и съхранението на стоки за споразумение за лицензиране на патент или съвместно предприятие или търговско споразумение, включващо и техническа помощ и/или продажба с лиценз.

10 GB 45P2 3IHC TO
Университет от Северозападна Великобритания е разработил нови синтетичен полимер за възстановяване на кости, който има голямото предимство, че имитира структурата на костите. Университетът търси за партньор производител за по-нататъшно разработване на този полимер и за пускането му на пазара въз основа на лицензионен договор.

10 KR 9A9D 3IJU TO
Корейски научноизследователски институт разработи самостоятелно позициониращ се фосфорен слой за светодиоди (LED), с материал преобразуващ дължината на вълната с фото-ориентирана ъглова цветова хомогенност. Дебелината на фосфор слой е проектирана да бъде пропорционална на интензивността и разпределението на радиация, излъчвана от LED чип. Нивото на хомогенност на цветовото разпределение може да бъде приложимо в сферата на осветлението. Търсят партньори за трансфер на технологии и лицензиране на базата на лиценз без изключителни права.

10 GB 45P2 3IHH TO
Университет от Северозападна Великобритания е разработил евтин и енергоспестяващ апарат за улавяне и обработка на изображения, който има уникалното предимство да интегрира в едно устройство на улавянето на изображението и обработката му. Разработчикът търси подходящи партньори за лицензиране на устройството.

10 GB 45P2 3IHA TO
Университет от Северозападна Великобритания е разработил подобрен електроден колектор от мембранен тип за метанолови горивни клетки, който е с повишена мощност и намален разход на гориво. Разработчикът търси партньор за по-нататъшно въвеждане в производство и експлоатация на базата на лиценз.

10 GB 45P2 3IHB TO
Университет от Северозападна Великобритания е разработил нов начин за прозрачно (без нарушаване) определяне на формата и позицията на рентгеновите лъчи, който има предимството на много висока точност на измерването. Разработчикът търси партньорства за по-нататъшно доработване и клинично изпитание на базата на лиценз.

10 GB 45P2 3ID7 TO
Университет от Северозападна Великобритания е разработил нов метод за лазерно рязане без неравности на метални части и панели, като предимството му в сравнение със сегашните методи е напълно гладка повърхност на среза. Предприемачът търси подходящ партньор за пускане на метода на пазара на базата на лиценз.

10 GB 41n8 3IK1 TO
МСП от Великобритания е разработило гама от компактни системи, вградени в обезопасен кожух, за сканиране с рентгенови лъчи. Въплътените в тази гама продукти върхови технологии предлагат несравнимо качество на изображенията, функционалност и удобство за потребителя при проверката на пощенски пратки. Фирмата търси партньор с опит в производството на рентгенови продукти (с достъп до пазара за продукти и технологии за сигурността или пощенските услуги) за подписване на търговско споразумение, включващо и техническа помощ. Дистрибутори, които доставят стоки на пазара за пощенски услуги също представляват интерес.