Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮЛИ 2010

10 RO 75DV 3HBK TO
Румънски изобретател е разработил технология и оборудване за пътни покрития, укрепване на стареещи пътища и системи от трислоен тип. Изобретението е приложимо за магистрали и пътища с тежко движение. Изобретателят търси лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

10 RO 662B 3HAP TO
Малка румънска фирма има специализирани възможности в проектирането и производството на интегрални схеми тип FPGA и електронни комутатори. Основно предимство на тази технологична оферта: интегралните схеми могат да бъдат персонализирани според изискванията и нуждите на клиента. Вид на търсено сътрудничество: техническо сътрудничество или споразумение за производство; други видове споразумения като технически консултации, проектиране, монтаж и контрол на качеството също са възможни.

10 HU 50S5 3H22 TO
Унгарска фирма предлага специален софтуер, наречен регресионен тестов инструмент и статичен анализатор написан за JAVA. Софтуерът включва специални алгоритми и основната му функционалност е за намирането на софтуерни грешки по статичен начин както и улесняване обхвата на програма за софтуерна поддръжка. Основното му предимство е намаляването на разходите за софтуерната поддръжка при откриване на неизправности в системата - от 15 до 35 процента.Унгарското предприятие се интересува от лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и споразумение за създаване на съвместно предприятие.

10 GB 44O7 3H6P TR
Британска компания, базираната в Лондон, е разработила композитен материал на базата на използвани материали от кафе и рециклирани пластмаси. Продуктът се състои от 99% рециклирани материали и сам по себе си е напълно подходящ за рециклиране. С добри механични свойства, хубав завършек и отлични качества, съобразени с околната среда, продуктът привлича голям интерес на пазара. Фирмата търси партньори с опит в производството на композитни материали за съвместно изготвяне на икономичен процес за производство на материала.

10 HU 50R8 3HB6 TR
Унгарски изследователски център възнамерява да внесе предложение по 7РП “Изследвания за малките и средни предприятия” (МСП FP7-2010-1) и кани партньори за разработване на цифрови очила за хора с увредено зрение. Целта е да се разработят "цифрови" стъкла, които ще увеличат контраста и остротата на откриване у хора с увредено зрение, така че помагат по-лесно да се откриват различни обекти. Търсят се за партньори: доставчици на електроника (микроелектроника), производители на медицинско оборудване и доставчици на лещи.

10 EE 21B9 3HCA TR
Международен консорциум, координиран от МСП (Естония), подготвя предложение до предстоящата CIP програма за разработване на приложения за персонализирани решения за музейни посетители за достъп с цифрово съдържание, разработен по време на предишен проект по 7РП. Съдържанието с информация за културното наследство се предоставя на разположение на посетителите чрез лични смартфони. Консорциумът търси допълнителен партньор, с достъп до информация за културно наследство и за по-нататъшно тестване на решението.

10 HU 50R8 3HB4 TR
Унгарски изследователски център има намерение да представи предложение по 7РП “Изследвания за сдружения на МСП” (FP7-МСП-2010) и кани партньори за разработване на нов инструмент за анализ на разпределение на яркостта. Целта е да се разработи точен и евтин инструмент за измерване и анализ на разпределението на мълнии. Търсят се сдруженията на МСП в областта на уличното осветление, малки и средни предприятия, като разработчици и дистрибутори на софтуер за обработка на изображения, а също и партньори с опит в измерване параметрите на пътното осветление.

10 IE 51S6 3H5F TR
Ирландско предприятие се интересува от контакти с доставчик на роботизирана автоматика за внедряване в земеделския сектор на млечни продукти. Компанията, с история на участието си в този сектор, е технически компетентна и търси роботизирана технология и оборудване за млечни продукти, които вече са на пазара. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 IT 53U9 3GQ2 TR
Италианската компания търси технология за третиране на:
- биоразградими продукти, идващи от производството на хранително-вкусовата промишленост
- органичната част от твърдите битови отпадъци (OFMSW)
- отпадни води (биологични утайки).
Целта е да се подобри енергийната ефективност на споменатите източници. Компанията има интерес и в слънчевата термална технология и нейните приложения. Търсят се партньори за всякакъв вид споразумения.

10 PL 62AP 3H90 TR
Полска фирма търси технология за почистване на части със сложни форми. Технологията дава възможност за почистване на трудно достъпните места, ъгли, дупки и пукнатини. Технологията трябва да предотвратява механично повреждане на детайлите и да гарантира високо качество и прецизност на почистването. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

10 PL 63BC 3HAA TR
Полска компания, работеща в сферата на химикали за строителната индустрия, търси автоматична машина за етикетиране и залепване на самозалепващи се етикети върху кръгли контейнери. Машината трябва да бъде проектирана за непрекъсната работа с висока ефективност. Компанията се интересува от търговско споразумение с технически консултации.

10 GB 46P5 3H5S TO
Шотландска компания (Великобритания) се превърна в лидер на рециклирането на автомобилни гуми, преработвайки ги в пресовани бали, които могат да бъдат използвани в строително-инженерни проекти. Процесът е прост и евтин и произвежда продукт с признат стандарт. Фирмата вече има създадени партньорства във Финландия и Латвия и търси партньори, които могат да използват технологията и опита за решаване на проблема с отпадните гуми и на други места в Европа, или които могат да развият използването на балираните гуми в строително-инженерни проекти.

10 NL 60AH 3H3C TR
Холандско МСП търси технология, която позволява да се събират, филтрират и задържат утайки по време на валиране на каменни бетонни подове. Търсеното приложение трябва да бъде мобилна инсталация. В идеалния случай утайката трябва да се събира във филтър, да се третира с вода и да се изхвърля заедно с филтъра. Консултантската компания, която използва природни камъни и техните приложения, има интерес да си сътрудничи с фирми, които могат да предоставят доказани технологии.

10 PL 62AP 3H68 TR
Полска компания, специализирана в монтажа и сглобяването на структурни мрежи иска да промени производствения си процес и да разшири обхвата на услугите си. Фирмата търси технология, даваща възможност за дигитализация на хартиени документи. Технологията трябва да дигитализира и да възпроизвежда вярно всички видове оригинални чертежи, схеми, планове и т.н. Компанията търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.

10 PL 64BH 3H74 TO
Компания от Югоизточна Полша, специализирана в производство на енергия, предлага иновативна и комплексна технология за мобилно производство на топлина и електричество с използване на пелети и дървени стърготини. Технологията е напълно разработена и готова за пазарно приложение. Компанията търси клиенти, заинтересувани от търговско споразумение с техническа помощ.

10 DE 1375 3H88 TO
Германско МСП е разработило хибридни влакна и шнурове. Компанията вече притежава експертиза в производството на технически влакна. Последните развития са благоприятни за производство на различни текстилни повърхности като тъкани и нетъкан текстил. Техническият текстил, например индустриален и строителен, се изработва предимно от такива иновативни материали. Компанията търси нови полета за приложение и партньори за включване на тези иновации в текстилното производство.

10 DE 1375 3H7R TR
Германска фирма търси технически влакна и шнурове за разработване на иновативни хибридни влакна със специални характеристики. Компанията вече притежава експертиза в производството на технически влакна, както и в техническия текстил и търси бизнес партньор, произвеждащ високотехнологични влакна и шнурове. Областите на приложение за влакната и шнуровете са текстилни фабрикати, тъкани, апликации и нетъкан текстил.

10 DE 1375 3H6M TO
Германско МСП е разработило иновативни еластични и много фини проницаеми материи. Те са дишащи, позволяват пренос на влага от човешката кожа извън текстила и имат дишащ ефект. Проницаемите материали са особено подходящи за производство на технически текстил като медицински чорапи и бандажи, предпазни дрехи и ръкавици. Иновацията е патентована. Търсят се партньори за внедряване на тези материи в производството на облекла.

10 GB 44O7 3H04 TO
Британска базирана в Лондон компания е създала нова технология за използване в ниско-ценовия строителен сектор. Изделията могат да се използват за изграждане на множество външни и вътрешни конструкции, значително спестяващи разходи за труд и време, поради патентован нов начин за бързо свързване на елементите. Това означава, че елементите лесно се разединяват и отново свързват на други площадки. Компанията търси контакти в строителната индустрия за проверка на атмосферни въздействия и последваща разработка и производство.

10 TR 98OF 3HD6 TR
Турската компания, производител на храни, произвежда гроздова меласа (сварен гроздов сок - пекмез) и иска да развива / адаптира технология, за да позволи ефективно отделяне на гроздови семена, присъстващи в гроздовата каша, която е остатъчен материал от производството на меласа. Тъй като гроздовите екстракти и маслодайни семена са с нарастващ потенциал от гледна точка на обема на пазара в Турция, компанията търси възможности да използва отпадните гроздови семена. Фирмата търси технологични разработчици / доставчици за съвместно разработване и трансфер на ноу-хау.

10 GB 44O7 3H99 TR
Британска компания със седалище в Лондон и в югоизточна Англия, търси търговски партньори в строителната индустрия. Фирмата е патентовала поддържаща линейна платформа с ултраниско триене, която може да реши проблема с придвижването на тежки съоръжения и да намали нуждата от тежки смазочни материали. Стремежът е да се повиши степента на възможностите, предлагани от текущия прототип, за да се прилага в други области на строителството като мостови компоненти и сгради с противосеизмични характеристики.

10 GB 42O1 3HC6 TO
Великобританска фирма базирана в Йоркшир проектира и произвежда, специализирани, високопроизводителни, терморегулиращи се текстилни продукти за спортни облекла, както и с други приложения. Продуктите могат да бъдат описани с предоставянето на нови нива на комфорт и топлина на потребителя, с платове, които са били проектирани за постигане на това чрез „умни” влакна и микроскопични химикали, нишки и влакна. Фирмата се стреми да разшири бизнеса си в Европа чрез съвместни предприятия и търговски отношения с техническа помощ.

10 PL 62AP 3HDR TR
Полска фирма, работеща в областта на вентилационните технологии - производство на вентилационни тръби, монтаж и поддръжка, търси специализирана и автоматизирана линейна машина за заваряване, която да е подходяща за производството на компанията – вентилационни продукти (тръби и др.).Има интерес към закупуване и съвместно внедряване на технологията както и към предоставянето на техническа помощ.

10 PL 62AP 3HDQ TR
Полска фирма, работеща в областта на вентилационните технологии - производство на вентилационни тръби, монтаж и поддръжка, търси специализирана в CNC машина за набраздяване, сгъване и скрепване, която да бъде за производство на вентилационни тръби с опция за самообучение. Компанията се интересува от закупуването и внедряването на технология заедно с предоставяне на техническа помощ.

10 US 87GA 3HEW TR
Голяма американска компания издирва предложения за идентифициране и намиране на технологии за третиране на изворни води, които технологии да предлагат подобрения или алтернативи на индустриалното управление и изливане на отпадни води, включващи вторично отлагане на съставките на отпадната вода. Компанията се интересува от лицензиране, продуктово придобиване, договор за изследване, доказване на концепция, съвместно разработване и доставка.