Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮЛИ 2008

08 MT 59AE 0ICP
Малтийска фирма търси партньор, който да участва в смесен проект за разработване на прегради за стени от отпадъци от дърво. Проектът включва събиране, сортиране и оценяване на дърво за разработка на прегради от дървени отпадъци, вкл. производствения процес и маркетинга. Фирмата търси споразумение за смесено дружество.

08 DE 0957 0IDE
Саксонска фирма строи гъвкаво оборудване за силози за съхранение и транспорт на насипни стоки като например дървени палети, храна за животни, промишлени гранули и други. Системата се характеризира с лесно сглобяване и специална материя с голяма устойчивост към скъсване. Пълненето е бързо и без замърсяване. Възможно е съхранение дори в помещения където влагата е висока. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

08 ES 28G1 0IBI
Испанска строителна фирма търси сътрудничество с изследователски центрове, университети или фирми, с цел изследване на естествено влакно, получено от растителен източник, което може да се използва в строителството. Технологията може да се нуждае от допълнителни разработки. Главната цел е да се разработят нови продукти в сътрудничество и чрез употреба на ноу-хау от други компании. Продуктите ще се използват в строителството.

08 MT 59AE 0IFF
Малтийска фирма, работеща в областта на опазване на околната среда, е разработила новаторски решения с цел намаляване на потреблението на енергия в средните по големина и големите сгради. Фирмата осигурява цяла гама технологични решения и услуги с цел да помогне на управителите на големи сгради да намалят разхищението на енергия и да подобри ефективността. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

08 DE 0957 0IDG
Фирми от Саксония са разработили решение за пълната употреба на домакински и промишлени отпадъци с автаркско производство на електроенергия. Органичната част от домашните отпадъци се преобразува в хумус, пластмасите се превръщат в петролни продукти, пластмасовите бутилки в ценен гранулат. Фирмите търсят техническо сътрудничество.

08 ES 23D1 0IAY
Испанско МСП от строителния сектор е разработило новаторска керамична тухла, наречена Electroconvector с цел избягване на влагата в сградите. Керамичната тухла не само има естетичен изглед, сила и издръжливост, но има и способността да избягва щети нанесени от влага в нови или ремонтирани сгради. Фирмата търси партньори с цел споразумение за търговия или производство. Фирмата търси и други видове сътрудничество.

08 DE 0958 0II0
Средно голяма немска фирма с дълъг опит в отпечатването върху текстил търси електронно проводими мастила или пасти, което позволява създаването на “умен” текстил. Мастилото трябва да може да се използва за цифрови приложения. Фирмата се интересува от споразумения за сътрудничество с партньор с цел по-нататъшна разработка.

08 DE 0958 0IHL
Немска фирма е разработила преносима отоплителна възглавница, която се състои от висококачествена изкуствено кожено покритие, което може да се пере. Работното време на батерия е до 2 часа. Фирмата търси техническо сътрудничество и/или търговско споразумение с техническа помощ.

08 LT 57AB 0IFS
Литовска фирма търси оборудване за пречистване на варовик след изкопаването му. По време на изкопаването се добиват два вида варовик – единият е чист, а другия с примеси от глина. Търсеното оборудване трябва да може да разделя тези два вида варовик по ефективен начин. Предпочитат се решения, които са напълно разработени и са вече на пазара.

08 IT 55Y2 0IGL
Италианска частна група изследователи е разработила редица добавки за подобряване на производителността на триони за гранит и режещи елементи за каменни блокове. Добавките, използвани в течностите, употребявани при рязане на гранит и полиране, намаляват устойчивостта на гранита, скъсяват времето необходимо за рязане и полиране. Тези добавки могат да се използват при рязане и на други силикатни материали. Групата търси партньори за лицензиране или търговско споразумение с техническа помощ.

08 IT 55Y2 0IGR
Малка италианска фирма е разработила пластмасова бутилка от 100% полиетилен, който може да се рециклира, в частност за минерална вода и други подобни напитки, както и метод за производство на този полиетилен. Цялата бутилка, включително и капачката, се правят от същия материал. Етикетите са заменени от повърхностна деформация и лазерно отлети етикети директно върху самата пластмаса. Бутилките могат да се редят, което ги прави лесни за съхранение. Фирмата търси други фирми, които се интересуват от лицензионно споразумение.

08 IT 55Y2 0IF2
Италианско МСП със силна еспертиза в сферата на термодинамичните бойлери е разработила термодинамична кондензираща система, която работи по начин сходен с този на обикновен бойлер, но се различава по ефикасността от 109.2% и спестяванията на гориво от 30% в сравнение с бойлерите, които са в момента на пазара. Фирмата търси лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

08 DE 0958 0IJA
Немско МСП е разработило скрит маркер за етикети за текстилната промишленост. Маркерът е скрит в етикета с цел различаване на истинския етикет и стока от фалшификати. За да се провери етикета трябва да се използва четец. Фирмата търси производствени споразумения за да тества приложението на маркера на практика.

08 DE 0957 0IJR
Саксонско МСП е разработило машина за събиране на реколта, която позволява да се събират плодове продължително време без спиране. Машината е за един човек, така че шофирането и събирането се извършват от един човек. Фирмата търси партньори, които се интересуват от използването на тази машина и сервизни партньори.

08 DE 18A5 0IHV
Немски изследователски институт е разработил устройство, което открива материални нехомогенности в електропроводими предмети или проби. Търси се споразумение за лиценз и техническо сътрудничество.