Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ФЕВРУАРИ 2013

12 IT 54V8 3RDE TO
Италианска изследователска група е разработила молекулярен термометър, осигуряващ координация за измерване на температурата, както и свързано устройство за извършване на такива измервания, които позволяват да се преодолеят, поне отчасти, недостатъците на другите съществуващи методи. Фирмата търси изследователски групи и индустриален партньор за лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

12 US 87GB 3RDI TR
Световен производител на храни със седалище в САЩ търси предложения за съставки, формулировки или методи на производство за повишаване на възприемането на вкусовете на потребителите, при използване на по-малко овкусители. Това дава възможност за значително участие в производството на солени снаксове и зърнени закуски в световен мащаб.

12 ES 282Q 3RIB TR
Испанско МСП търси партньори за проектно предложение "uHEALTH", глобална платформа, която включва групи от пациенти, които не са в състояние да имат лесен достъп до здравна система, чрез използване на мобилни технологии и интегриране на устройства с ниски разходи. Търсят се партньори: социологически и здравни изследователски институции, които имат интерес в разработването на здравни изследвания с ниски разходи, изкуствен интелект (извличане на данни, евристични методи, алгоритми за прогнозиране и/или платформа за здравеопазване).

12 ES 282Q 3RJC TR
Испански клъстер търси партньори и спонсори за предложение на ЕС. КАЖЕТЕ-НИ е насочена към организиране на конкурси за открития в сферата на успешното приемане и намаляване на използването на иновативни образователни технологии при неформално учене в контекстта на повишаване на осведомеността на европейско ниво за ефективни методи и технологии за обучение. Търсят се партньори: клъстери, които са активни в насърчаването и използването на тези технологии в обучението в рамките на формалното образование и доставчиците на информационни технологии, както и спонсори.

12 ES 24D8 3RH3 TR
Испански технологичен център сформира консорциум за целите на FP7-ENV-2013. Целта на предложението е да развива и утвърждава устойчиви технологии за лечение на базата на естествени процеси, за възстановяване на енергията и хранителните вещества от отпадните води в демонстрационен мащаб. Технологичния център търси допълнителни партньори с различни области на компетентност, свързани с отпадъчните води (като промишлени биопроцеси, третиране на отпадъци, еко-иновациите и др.)

12 ES 276D 3RFS TR
Организация от Андалусия търси партньори за разработване на проект в областта на цифровизацията на културата. Търсят се два вида партньори: партньор, отговарящ за технологичното развитие на платформата и културни оператори, които желаят да изготвят проект, насочен към насърчаването на културното наследство на местно ниво в цяла Европа. Дизайнът на приложенията и услугите трябва да служи за целите на инвентара като част от технологичното развитие на проекта.

12 ES 276D 3RFM TR
Организация от Андалусия търси партньори за разработване на проект в областта на гражданското общество. Търсят се два типа партньори: партньор, отговарящ на технологичното развитие и друг партньор с опит в активните граждански позиции, като целта на проекта е да се насърчи създаването и развитието на структури за официално представителство на гражданското общество в резултат на процесите на консултация и участието на децата с помощта на технологиите.

12 ES 23C7 3RF9 TR
Испанска фирма търси МСП за изследователски проект по 7Рамкова програма. Те разработват иновационни подходи за биорафинерии от микроводорасли, фокусирани върху производството и продажбата на висококачествени продукти с добавена стойност, които да гарантират икономическа, екологична и социална жизнеспособност на цялата концепция. Търсят се МСП-та, които се интересуват от използването на вещества, получени от микроводорасли, които да бъдат включени като съставки и / или за разработване на нови продукти.

12 GB 42O1 3RC8 TO
МСП от Великобритания е разработило нов дигитален и интерактивен начин за намиране на решение, което може да бъде представено на самостоятелен сензорен екран или чрез използване на киоск терминал, който може да бъде поставен на стратегически места, за да осигури начин за намиране на информация. Решението включва цифрови знаци / плакатно съоръжение, с вградена тъч-скрийн система. Компанията се стреми да постигне търговски споразумения с техническа помощ.

12 ES 252K 3RBJ TO
Испански изследователски център, базиран в Барселона, е разработил нова процедура, за предоставяне на стимули за чувствителност към повърхностните свойства на текстилни основи чрез прилагането на хидрогелове, които също могат да се включат в активни молекули (например аромати, и т.н.) и да ги достави като функция на външната рН. Търсят се партньори за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество, както и финансови ресурси с индустрии и академии от текстилния сектор.

12 ES 252K 3RBG TO
Испански изследователски център, базиран в Барселона, е разработил иновативна и опростена процедура за получаване на висока добавена стойност на биосъвместима полимерна пяна, функционализирана с амино групи, които могат да бъдат прилагани в системи за доставка на лекарства, като наред с другото и биомедицински импланти. Търсят се партньори за лицензионно споразумение и техническо сътрудничество с индустрии и академии, работещи в областта на филтрацията, процедурите за пречистване и обеззаразяване, каталитични реакции, работещи с биоматериали.

12 IT 54V8 3RD1 TO
Италианска изследователска лаборатория е разработила роботизиран стол за лечение на вестибуларни нарушения, основан на компактен механичен дизайн, който позволява да се възпроизвеждат движенията за лечение, като се гарантира високо качество на повторяемост, висока гъвкавост и контрол, както и ниско психологическо въздействие. Търси се индустриален партньор за лицензионно споразумение.

12 BG 0530 3RCF TO
Българска компания с повече от 23 години опит в R & D на LED продукти и технологии е разработила иновативен продукт, предназначен за ядрени реактори за електроцентрали и други сложни приложения. Лампите могат да работят в сурови условия като са топлинно интегрирани с байпас и по-голяма защита при напрежение, имат дълъг живот и висока светимост. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ с фирми, заинтересовани от прилагането на този продукт.

12 BG 0530 3RCE TO
Българско МСП с над 20 години опит в R & D в електрониката е разработило специализиран продукт за защита на комуникационните устройства, включително интернет трансфер на данни срещу постоянните токови удари, електромагнитни импулси и слънчеви бури. Принципът на действие се основава на нова специализирана архитектура. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ с фирми, които се интересуват отприлагането й.

12 ES 28G5 3RBK TO
Испанска компания е разработила платформа за разпространение, преработка и редакция на видео в реално време за Android устройства, базирани на свободен софтуер с отворен код.Предлагат се редица възможности за проучване на разпространеното съдържание, комуникация, маркетинг и рекламни компании. Компанията търси техническо сътрудничество за адаптиране към специфичните нужди, джойнт венчър и търговско споразумение с технически консултации.

12 SK 69CT 3QWU TO
Малка компания от западната част на Словакия предлага устройство за производство на електрическа енергия от пара, на основата на слънчевата радиация. Съоръжението произвежда гореща пара, която се подава на генератор, който произвежда електричество по много по-ефективен начин от класическите слънчеви електроцентрали. Устройство е подходящо за домакинствата и промишлените предприятия. Търсят се партньори за разработване на допълнителни приложения и използване на съществуващото ноу-хау (търговско споразумение с техническа помощ).

12 SK 69CT 3RCT TO
Малка словашка компания, активна в областта на софтуерните приложения предлага GPS тракер, който записва маршрути и пробег и ги качва онлайн за лесно управление, споделяне и докладване. Маршрутът може да бъде споделян за по-добра осведоменост. Така ще може да се следи целия мобилен екип или автомобилен парк в реално време. Търсят се партньори за разработване на допълнителни приложения и използване на съществуващото ноу-хау (лицензионни споразумения или търговски споразумения с техническа помощ)

12 IT 54V8 3R80 TO
Италианска лаборатория е разработил техника за характеризиране и оптимизация на иновативни керамични и стъклено-композитни материали, както и на биоматериали за биомедицински приложения, с основен фокус върху основата, покритията и специалните стоматологични продукти. Търсят се индустриални партньори от областта на биоматериалите и / или изследователски групи за по-нататъшни разработки и приложения.

12 IT 54V8 3R6E TO
Италиански изследователски център е разработил ново антивирусно лекарство под формата на дозиращ спрей за лечение на инфекции при овце в животновъдни ферми за развъждане. Този спрей се задържа веднага върху кожните лезии на животните и се превръща в защитна кора, което ги предпазва от по-нататъшни инфекции. Центърът търси компании от фармацевтичния, козметичния, развъдния и хранителния сектор за лицензионно споразумение и по-нататъшни приложения.

12 IT 56Z4 3RCO TO
Дизайнер от североизточната част на Италия реализира и предлага за патентоване сгъваем покрив, устойчив на градушка, който е в състояние да защитава културите. Устройството, което може да бъде направено от метал, пластмаса или подобни, работи на плъзгащи ролки, гарантирайки стабилност, лесно функциониране и устойчивост. Проектантът търси фирми и организации, които се интересуват от партньорство за разработване на продукта, индустриализация и експлоатация на пазара.

12 RO 662C 3RB4 TR
Технически университет от Румъния търси изследователи - партньори в областта на технологията на материали. Изследванията се отнасят до реализацията на нова гама титан-алуминиева сплав и технологии за обработка, с цел да бъдат използвани при олекотени компоненти, с подходящи механични свойства, устойчивост на корозия за морската, автомобилната и авиационната промишленост. Предпочитани партньори са малки и средни предприятия и научно-изследователски изпълнители в областта на технологията на материалите за технически сътрудничества или обединения, интересуващи се от европейски / международни научно-изследователски програми.

12 EE 21C2 3OB0 TO
Естонско малко/средно предприятие е разработило цялостен модел-базирано решение за тестване на софтуер. Фирмата е специализирана в тестовете за автоматизация на вградени и разпределителни системи и има опит в софтуерното тестване с водещи телекомуникационни компании. Търси се сътрудничество в разработването на нови технологии за тестване на софтуер за автоматизация, базиран на моделно- базирани тестове или напълно нови решения за пазара в Китай.

12 PL 62AQ 3RHI TO
Университет от североизточна Полша разработва електрохимични кондензатори, които могат да бъдат използвани в хибридните електрически превозни средства за автомобилната индустрия. В сравнение с батериите те предлагат по-висока производителност. Учените се интересуват от създаване на научно и техническо сътрудничество или джойнт венчър.

12 PL 62AQ 3RHK
Университет от североизточна Полша разработва технология за предпазване от електромагнитни смущения. Тази технология може да се използва за производството на различни проводящи пластмасови платки/рамки, с избрани видове термопластични и проводими добавки (в зависимост от приложението). Може да се използва, например, в хардуерното производство или автомобилната промишленост. Учените се интересуват от създаване на научно и техническо сътрудничество или джойнт венчър.

12 LV 58AD 3R9E TR
Компания за безалкохолни напитки от Латвия търси партньор, който може да проектира и изработва смесващ резервоар за хранителни продукти с висок вискозитет на течността. Процесът на смесване трябва да е при 70C-80C. Желаната технология трябва да бъде тествана в съответните условия и готова за незабавна доставка. Компанията се интересува от техническо сътрудничество.

12 LV 58AD 3R9F TR
Латвийска компания за безалкохолни напитки търси партньор, който е в състояние да развие и изработи линия за бутилиране на газирани и негазирани напитки. Желаната технология трябва да бъде тествана в съответните условия и готова за незабавна доставка. Компанията се интересува от техническо сътрудничество.

12 PL 62AQ 3Q9R TO
Полски конструктор е разработил мини въздушна турбина с мощност до 1.5 kW, която произвежда енергия до 5000 kWh. Тя може да се комбинира с какъвто и да е генератор с ниска скорост. Конструкторът търси сътрудничество на базата на лиценз.

12 PL 62AP 3RG8 TR
Полска компания, изработваща газови инсталационни системи за коли, се нуждае от технология за автоматична обработка на едножилни проводникови кабели. Желаната технология трябва да бъде контролирана от микропроцесор и да е с модуларна /на секции/ структура. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническо приложение.

11 GR 49R2 3K8S TR
Гръцка компания от областта на конструирането търси партньори за участие в частно публично партньорство за конструиране на завод за преработка на отпадъци на ниво община. Компанията е ориентирана към партньорство / джойнт венчър и търговски споразумения с техническа поддръжка с компании, които са на пазара за събиране и преработка на отпадъци на общинско ниво.

12 FR 36l5 3RBV TO
Френска лаборатория е спечелила правото да разпространява алгоритми на високо ниво и структурни данни с цел проектиране на логически мрежи и услуги от високо ниво на разпространяваните платформи.Екипът търси компании - партньори за сътрудничество, които да развиват приложенията. Екипът също така прави проучвания на академично ниво.

12 FR 36l5 3RCK TO A
Френски научен екип с изключително висок опит в областта на моделите и алгоритмите в областта на Биоинформатиката и визуализацията на данни, търси академични партньори за доразвиване на проучването или компании за приложение на знанията си за търговия с продукти и услуги. Преимущество на предложението са разработените области на приложението. Екипът е приложил собствените си умения от науките за живота, информационните системи, финансовите и музикалните анализи.

12 FR 36l5 3RDA TO
Френска компания се е специализирала във формалните методи за компютърна лингвистика, моделиране и проверка в областта на естествения език/естествената реч. Екипът търси малки/средни предприятия за тестване и прилагане на методите си на съществуващите или нови продукти и услуги. Освен това, екипът предлага опита си на академично ниво или в сферата на научните проекти.

12 LV 58AD 3R9H TR
Производител на безалкохолни напитки от Латвия търси партньор за технология за разработване и произвеждане на хомогенизатор за напитки с висок вискозитет. Желаната технология трябва да е тествана в производствени условия и готова за непосредствено разпространение. Компанията се интересува от техническо сътрудничество.

12 LV 58AD 3R97 TR
Малко/средно предприятие от Латвия се интересува от технология за принтиране/печат на тектове, цифри и визуални знаци на Брайл системата за писане върху хартиен носител. Желаната технология трябва да е готова за непосредствено приложение. Компанията се интересува от търговско сътрудничество с техническа поддръжка.

12 LV 58AD 3R98 TR
МСП от Латвия се интересува от технология за производство на знаци за хора в неравностойно положение. Знаците ще бъдат изпозвани за хотели, училища и други обществени институции. Желаната технология трябва да е готова за непосредствено приложение. Компанията се интересува от търговско сътрудничество с техническа подръжка

12 LV 58AD 3R9B TR
МСП от Латвия в областта на текстилната индустрия се интересува от партньор, предлагащ технология за дигитален печат върху естествени платове от памук, лен, вълна и коприна. Компанията се интересува от техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа подръжка.

12 LV 58AD 3R9I TR
Компания, производител на безалкохолни напитки от Латвия се интересува от партньор, който да развие и предложи линия за производство на полиетиленови бутилки, съгласно техническите спецификации. Желаната технология трябва да е тествана в производствени условия и готова за непосредствено приложение в практиката. Компанията се интересува от техническо сътрудничество.

12 LV 58AD 3R9C TR
МСП от Латвия, работещо в областта на текстилната индустрия търси партньор, предлагащ технология и познания за едноцветно боядисване на малки количества платове от естествени източници. Компанията се интересува от техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа подръжка.

12 LV 58AD 3R9A TR
Фермер от Латвия планира да започне интензивно отглеждане на елени за производство на месо. Фермата търси институция за научни изследвания или друг тип сътрудничество с партньор, който да предложи методика и технология за стартиране на производството. Фермерът се интересува от търговско и техническо сътрудничество.

12 LV 58AD 3R99 TR
МСП от Латвия търси тествана технология за преработка на дървени стволове/пънове в дървесни стърготини / чипс. Желаната технология трябва да включва: извличане на пънове, отстраняване на кората, шлайфане и раздробяване на стърготини. Компанията се интересува от техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

12 LV 58AD 3RA8 TR
Латвийска компания, работеща в областта на възобновяемите енергийни системи, търси нискоенергиен електрически генератор с малки обороти на въртене, който би могъл да се използва при алтернативните енергийни комплексни системи на основата на вятърни станции.

12 FR 36l5 3RFK TO
Френска лаборатория е разработила технология, позволяваща съхранението на данните на повече от 1 канален оператор / върху носител с размера на DVD.
Лабораторията предлага лиценз на съществуващия патент за технология, позволяваща такова съхранение.

12 FR 36l5 3REQ TO
Френска лаборатория е разработила нов уред за засичане на нефлуоресциращи нано-обекти в областта на индустрията, психологията и на междуклетъчно ниво. Той е лесен за употреба и много по-чувствителен от традиционния оптичен метод за визуална детекция. Лабораторията предлага лиценз и търси партньори за развитие на нови приложения на уреда.

12 FR 36l5 3RDZ TO
Френска лаборатория е конструирала цифров / дигитален уред за характеризиране на микрофлуиди като секреция на инсулин и др. Уредът характеризира 2-фазния микрофлуиден поток без да използва скъпи средства за визуализация и обработка на данните. Екипът търси партньор за научно споразумение или изключителна / неизключителна лицензия.