Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ФЕВРУАРИ 2012

11 PL 62AS 3NRA TR
Малка компания от източна Полша търси голяма индустриална шевна машина с мрежи за безопасност на полипропилен. Търси се технология, която е готова за използване или индустриален партньор, който е в състояние да приспособи съществуващите решения към индивидуалните нужди.

11 IT 54V7 3NRG TO
Италианско МСП е разработило катарама за колан, която се състои от две плочи, обединени от иновативна патентована система за затваряне, което им позволява да се плъзгат една върху друга. Без дупки или език, тази специална система позволява каишката на колана да се коригира на всеки възможен размер, като остава непокътнат. След като лентата се вмъкне между двете плочи, тяхното движение с плъзгане стеснява пространството и блокира каишката. Търсят се партньори за производство и комерсиализация на катарамата.

11 IT 54V7 3NNV TO
Италианска компания е разработила цялостна фотоволтаична система на топлинна енергия. Иновативното решение улавя много повече енергия, отколкото традиционните PV системи, които улавят едва 60% от енергията на слънцето, в допълнение към предлагането на доста по-добър добив на електричество, се произвежда също топлинна енергия за топла вода и отопление на домакинството. Компанията търси промишлени и търговски партньори, заинтересовани от фотоволтаични слънчеви топлинни инсталационни системи в техните страни.

11 PL 64BH 3ML1 TR
Италианска компания от югоизточна Полша търси технология за използване на тежки метали и много опасни вещества в почвата и повърхностните води, които имат значително въздействие върху човешката среда. Технологията трябва да бъде доказана и тествана. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

11 PL 61AJ 3NR7 TR
Полска компания, занимаваща се в сферата на преработка на месо търси система на свинско озониране на половината труп по време на транспорт. Системата трябва също така да контролира температурата и влажността на превозваните месни продукти. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество или обмен на информация.

11 RO 74DQ 3NPN TO
Румънски екип от многопрофилен изследователски институт е разработил модулиран защитен гащеризон със съвременна ергономична концепция, който осигурява защита на жизненоважни зони на организма и позволява мобилност на действията. Институтът е заинтересован от намирането на партньори за използването на нови продукти и изследователски институт в областта на IPE за по-нататъшно развитие в областта.

11 RO 74DQ 3NPM TO
Румънски институт е разработил идеята за изследователска оферта, която насърчава нанотехнологиите в текстилната област за иновативните или творческите продукти. Процесът електроовлакняване е метод, който може да бъде допълнително разработен за масово производство на нановлакна от различни полимери. Институтът търси партньори за научноизследователска и развойна дейност за подобряване на румънски научни изследвания и развитие, и да позволи на технологични трансфери с текстилни МСП като бъдещо присъствие в текстилния пазар.

11 RO 74DQ 3NPK TO
Румънски институт разработва изследователски проект, който се състои в разработването на интерактивен дизайн на облекло и на производствената система и дрехи за групи като: спортисти и хора с увреждания. Целта е да се създадат две нови и взаимосвързани технологии: виртуален модул, базиран на платформа, която използва новаторски алгоритъм и правила за определяне на антропометричните характеристики на крайните потребители, и с новаторски дизайн и системен процес за производство на потребителско облекло. Търсят се сътрудници за развитието.

11 RO 74DQ 3NPJ TO
Румънски институт е разработил проект с две основни цели. Първата е развитието на лични предпазни средства, притежаващи множество защитни свойства, предназначени за работниците в нефтената и газовата промишленост . Втората цел е постигане на голям компонент на трайността на тези защитни функции чрез спазване на физиологичния комфорт и механични параметри. Институтът е заинтересован в намирането на научно-изследователски организации и индустриални партньори за разработване на проекти.

11 RO 74DQ 3NPE TO
Румънски институт е проектирал и разработил прототип на тригенерационна система с топлинна енергия за съхраняване във водоносни хоризонти или чрез геообмен. Централизирана система ще произвежда топлинна енергия за отопление и охлаждане. Институтът търси партньори с опит във водоносните хоризонти и геотермални технологии, научни и технически специалист на европейско ниво, с добър капацитет за привличане на финансови средства на ЕС.

11 RO 74DQ 3NPC TO
Румънски институт е проектирал и разработил технология за събиране на царевични стъбла, която има за цел да създаде условия, подходящи за извършване на висококачествена оран и получаване на максимална работоспособност, когато работи с обработването на земята. Институтът търси търговски производители на селскостопанска техника, за въвеждане на технологията за серийно производство, а също и партньори, които желаят да извършват задачи на технологията: проучване, проектиране, разработка, тестване.

11 IL 80ER 3NMZ TR
Израелски МСП, специализирано в НП (нанодиамантен прах) произвеждат суровини от чист въглерод, които се прилагат в диагностиката и терапията на рака. Търси се подобряване на неговия процес и съществуващия продукт, както и промишлени и академични партньори, ангажирани в изследвания на рака и които се интересуват от бъдещите биомедицински изследвания и развитие, с цел да се определи такова съчетание на синтеза на параметрите, което дава възможност на нанодиамантите да отговарят на всякакви изисквания.

11 IL 80ER 3NNJ TO
Израелско МСП е разработило нов състав на полиестерни влакна за всяка индустрия, която търси еко, топло и звукоизолация. Предимствата пред съществуващите продукти включват висока пожароустойчивост, впечатляваща ефективност на разходите и екологична среда в процесите на производство, използване и рециклиране. Търсят се стратегически партньори, интересуващи се от сътрудничество за навлизане на нови пазари и разширяване на съществуващото и по-нататъшното развитие на нови приложения.

11 IL 80ER 3NPG TO
Израелско МСП е разработило и произвежда паста за полиране, на базата на уникален прах от нанодиамантени частици, която е предназначена за полиране, лепинговане, покритие с висока прецизност от различни материали и проложения. Фирмата търси партньори с технологична възможност да използват тази технология и да си сътрудничат в по-нататъшното развитие на нови хоризонти в различни области на науката, техниката и медицината.

11 IL 80ER 3NR2 TR
Израелско МСП, специализирано в производството на химически смазочни материали за метални покрития търси нови технологии, които могат да бъдат приложени в разработването и производството на нови екологични бои чрез пълно потапяне. Компанията е един от израелските лидери в този сектор, и се интересува от прилагането на нови, щадящи околната среда продукти, базирани на нови екологични бои, за да се подобрят процесите. Фирмата се интересува от техническо споразумение за сътрудничество и познаване на нови суровини.

11 DE 18A5 3NQY TO
Германски институт за механично инженерство е разработил устройство за лазерно измерване на парчетата при работа със стругове. Вълнообразните парчета могат да бъдат измерени с помощта на лазерна система по време на производствените процеси в машината. Основната идея на изобретението е да се интегрират филтри в оптичния канал между лазерния източник и сензор за матрица, която прави оптимално излагането на светлината на сензора. Институтът търси лицензионно споразумение или партньор за сътрудничество.

11 PL 63BB 3NLQ TR
Компания от Западна Полша търси компактен слънчево-вятърен контролер, които да се прилага като регулатор (контролна единица) за зареждане или изтощаване на батерията в предлаганите осветителни или илуминантни пакети (лампи). Контролерът трябва да направи по-надеждни и ефективни съоръженията на основните продукти на компанията (паркове и улични лампи).

11 PL 63BB 3LXW TR
Полска фирма търси технология за производството на ORC устройства с ниска мощност. Устройствата да бъдат изпълнени с производствена линия на компанията с цел получаване на топлина (например биомаса) и трансформиране в електрическа енергия.

11 DE 18A5 3NQZ TO
От 2001г. немска компания работи с минерални материали и отливки, като предлага на своите клиенти ценови предимства за компоненти в машинните инструменти и OEM сектори на индустрията. Фирмата произвежда минерални отливки за различни сектори на индустрията като" металообработващи машини, лазерно гравиране, метрология, предпечатна подготовка, медицински и т.н.” Фирмата търси партньори за разработването на нови приложения за такива материали.

11 ES 28G2 3NQL TO
Испанска обществена организация за научни изследвания е разработила метод за получаване на гъвкава проводима графена хартия от графено оксидна хартия. Този метод подобрява електрическата проводимост на оригиналната хартия от 5 порядъка, поддържане на структурната цялост и механична гъвкавост. Получената графна хартия може да се използва за гъвкави електроди в области, като например суперкондензатори, батерии и сензори. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от научноизследователска и развойна дейност, споразумение за мащабиране на този метод.

11 SI 68CN 3NO8 TO
Словенска фирма, специализирана в разработването и производството на специфични и взискателни оптомекатронни системи е патентовала иновативна камера за машинно зрение, базирана на FPGA високоскоростна и с висока резолюция. Концепцията на компанията за присъединяване и обработка на изображения в рамките на FPGA е позициониране на компанията като лидер на иновациите на пазара. Фирмата търси лиценз, техническо или търговско сътрудничество с техническа помощ.

11 DE 0959 3NQW TO
Саксонско МСП е разработило вакуумна топлинна изолация на панела, която може да бъде използвана за стъкло, алуминий или стъклени фасади на сгради. В сравнение с конвенционалните фасади, общата икономия на енергия е до 50% и може да се постигне намаляване дебелината на панела. Може да се прилага в нови проекти или за ремонт и реконструкция. Панелени опаковки могат да бъдат направени по поръчка. Търсят се производители на фасадни конструкции, както и архитекти за споразумение за производство или търговско споразумение с техническа помощ.

11 SK 69CT 3NR3 TO
Изобретател от северната част на Словакия, активен в областта на инженерството е разработил двигател с постоянен компресен газ, подходящ за големи превозни средства. Търсят се партньори за развитието на нови заявления и които да се възползват от съществуващото ноу-хау (лицензионни споразумения или търговско споразумение с техническа помощ).

11 KR 9A9E 3N8P TO
Корейска фирма от тежката промишленост предлага технология, предназначена за 3WM система за вятрни турбини, която подобрява ефективността и постигнето на високи RAMS. Технологията ефективно е интегрирала дизайна, производителността, монтажа и инсталацията на вятърната турбина. Компанията търси индустриални партньори за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговски споразумения, също така и продажба на продукта.

11 DE 0959 3NQV TO
Саксонски изобретател е разработил, тествал и патентовал подредба на електронна верига, която позволява по много лесен начин, безотказно и безконтактно измерване на дебелината на филм и разтояние. Изобретателят търси индустриален партньор за проектиране, разработка, производство и използване на устройството на сензорно устройство с цел лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

11 SK 69CT 3NQU TO
Изобретател от северната част на Словакия, активен в областта на инженерството, предлага хеликоптер с аксиални ротори. Търсят се партньори за развитието на нови заявления и да се използва съществуващото ноу-хау (лицензионни споразумения или търговско споразумение с техническа помощ).

11 SK 69CT 3NQQ TO
Изобретател от северната част на Словакия, активен в областта на инженерството предлага система за отопление за впръскващи двигатели, което е подходящо за всички двигатели с директно впръскване. Търсят се партньори за развитието на по-нататъшни приложения и използване на вече съществуващото ноу-хау (споразумение за лиценз, търговско споразумение с техническа помощ)

11 SK 69CT 3NQO TO
Изобретател от северната част на Словакия, активен в областта на изследванията на инженерната енергетика предлага оборудване за подобряване ефективността на горивните клетки. тя е подходяща като източник на електрическа енергия, но също и за създаването на нови компоненти и материи, чрез електролитна процедура. Търсят се партньори за развитието на по-нататъшни приложения и използване на вече съществуващото ноу-хау (споразумение за лиценз, търговско споразумение с техническа помощ).

11 SK 69CT 3NQM TO
Изобретател от северната част на Словакия, активен в областта на изследванията на инженерната енергетика предлага електромагнитен генератор, подходящ за производство на електрическа енергия. Устройството произвежда електрическа енергия чрез промяна на магнитния поток в електромагнитната верига. Търсят се партньори за развитието на по-нататъшни приложения и използване на вече съществуващото ноу-хау (споразумение за лиценз, търговско споразумение с техническа помощ).

11 ES 26E5 3NN0 TO
Баска компания е открила нова терапия за лечение на шизофрения чрез изследване на патологичните тъкани на пациенти с шизофрения. Проектът има за цел да намери активните молекули, които регулират биологичната система, в която участва тази нова терапия: освобождаването на невротрансмитери. Фирмата търси сътрудничество и съюзи с биотехнологии и фармацевтични компании за разработване на нови лекарства за лечение на това заболяване.

11 ES 26E5 3NN3 TO
Баска фирма работи върху нови леки молекули със селективни или двойни фосфодиестерази PDE7/PDE4 с инхибиращ ефект. Тези ензими са замесени в регулацията на имунните процеси и са активни съединения в Експериментален Автоимунен Енцефалит - животински модел на ЕАЕ (класически животински модел на множествена склероза). Фирмата търси сътрудничество и съюзи с биотехнологии и фармацевтични компании за разработването на нови лекарства за лечение на това заболяване.

11 PL 63AX 3NLF TO
Малка фирма, разположена в западна Полша проектира и произвежда висококачествени съоръжения за отоплителни технологии. Фирмата разработва обемни многофункционални топлообменници с допълнителен вътрешен резервоар. Продуктът може да бъде използван в еднофамилни къщи, перални, автомивки и т.н., като дава възможност за икономия на гориво до 30%. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

11 ES 26E5 3NNH TO
Баска компания е открила нова терапия за лечение на тежка депресия, чрез изследване на патологичните тъкани от пациентите. Терапията е изпробвана на животни на клетъчно ниво, като са създадени необходимите инструменти за откриване на лекарства и по-нататъшно развитие. Фирмата търси сътрудничество и съюзи с биотехнологии и фармацевтични компании за разработването на нови лекарства за лечение на това заболяване.

11 FR 36l6 3NMS TO
Френска компания е разработила нов тип винтов сплитер, който има голям капацитет за разделяне при ниска хидравлична мощност. Компанията е подала заявка за патент, както и международна заявка за патент (РСТ). Разработчикът търси лицензионно споразумение или прехвърляне на патента на компания, която произвежда оборудване за операции в горското стопанство или селското стопанство.

11 IE 51S6 3NQ8 TO
Ирландска компания, специализирана в проектирането и производството на оборудване за контрол на кариери, рециклиране и минния сектор предлага лицензионно споразумение за производство на верижна мобилна скрининг машина, която дава възможност за едновременно производство на материак в пет различни степени. Апаратът е доказан патентован продукт. Компанията предоставя необходимия дизайн, техническо и производствено ноу-хау, за да позволи на лицензополучателя да започне производство навреме.

11 ES 28G2 3NQ7 TO
Две обществени организации и университет в Испания са патентовали ин витро метод за диагностициране на човешките заболявания, причинени от гъбички (напр. инвазивна аспергилоза), чрез определяне на bmGT, производно от gliotoxin, специфични за тези гъби. Измерването дава надеждни и конкретни резултати, което води до по-надеждна, по-бърза и по-евтина диагноза. Търсят се производители на комплекти за диагнози и услуги за диагностика, които да прилагат този метод по силата на лицензионен патент.

11 IT 54V7 3NQ0 TO
Италианска компания произвежда иновативни микро-ORC инсталации за електрическа и топлинна енергия от отпадъчна топлина от 15 до 60 kWel и от 90 до 550 kWt. Новите инсталации имат по-малки размери от останалите на пазара, което ги прави адаптивни за всякакви ситуации. Компанията предлага услуги на 360 °, поддръжка и дистанционно управление с гаранция. Търси се търговски партньор за съвместно разработване на завод за оползотворяване на топлината в собствената си страна.

11 ES 28G2 3NQ3 TO
Две публични научноизследователски организации и една болница в Испания са произвели биосъвместим материал чрез потапяне на титан, или ядро от титанова сплав, в разтопен алуминий и силициева сплав. Този материал е изключително устойчив на тежки натоварвания и корозия, тъй като покритието, генерирано при потапянето повишава жизнеспособността на клетката на ядрото на титана, което го прави много полезно за зъболекарски или ортопедични импланти. Търсят се фирми, заинтересовани в производството на импланти на този материал по силата на лиценза за патент.

11 TR 99PD 3NQ6 TO
Турска компания от строителния сектор е изобретила химически разтвор, който дава характеристика на огнеупорни дърво (до 850 ° C за 30 минути). Благодарение на това решение, дървото не се засяга от бактерии или солена вода. Удължава се и издръжливостта на разлагане. Тази добавена стойност на разтвора е високо ефективна за екологични къщи. Фирмата търси партньори за подписване на лицензионно споразумение и / или търговско споразумение с техническа помощ.

11 PL 63AW 3NQ2 TO
Учен от университет в Северозападна Полша е разработил технология за получаване на съполимер, чието иновативно предимство е неговата висока степен на разтворимост във вода. Ученът търси партньори, които се интересуват от по-нататъшни изследвания и развитие, и прилагане на решението. Търсят се лицензионно споразумение, техническо сътрудничество (в процес на тестване на нови приложения и приспособяване към специфичните нужди), както и търговско споразумение с техническа помощ (технически консултантски услуги).

11 PL 63AW 3NPZ TR
Учени от университет в Северозападна Полша търсят технология, която позволява да се извършват подробни проучвания на термо-изолационните свойства на новия дизайн на керамичните керемиди. Учените търсят изследователски звена за провеждане на подходящи тестове. Търси се техническо сътрудничество и съвместно производство.

11 PL 63AW 3NPT TO
Учени от полски университет са разработили иновативна технология за керамични керемиди, която повишава тяхната здравина и издръжливост. Учените търсят компания, която да започне производство и / или научни звена за по-нататъшно разработване. Търси се лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ (технически консултантски услуги).

11 IT 55X8 3MXL TO
Италиански изследователски екип е разработил нови наноструктури на електромагнитни материали, които са в състояние да абсорбират енергия, свързана със случайните електромагнитни вълни, или отразяването им. Екипът търси частни фирми или изследователски центрове за техническо сътрудничество с адаптиране към специфичните нужди.

11 PL 62AQ 3NOL TR
МСП от Североизточен регион на Полша търси технология за спрей за обезмасляване на метални листове от различни по големина и форма с ниско налягане. Избраната технология трябва да се използва при обезмасляване на метални листове с различни форми и размери и трябва да се характеризира с по-малката употреба на химически реагенти. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество, производствено споразумение и търговско сътрудничество с техническа помощ.

11 GR 49Q4 3NC6 TO
Гръцко технологично МСП е разработило новаторска технология за хидроизолация и защита на глинени повърхности. Компанията се е възползвала от уникалните свойства на нанотехнологиите, за да измисли умни материали, които да се прилагат за хидроизолация и защита на глинени повърхности, керемиди, мазилки и керамики. В момента компанията търси партньори за техническо сътрудничество, лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

11 RO 75DV 3NPR TO
Румънска фирма е разработила безводен глицерин процес за отделяне от отпадъчни води, който е резултат от мастните киселини. Проблемът, решен от процеса е разходно-ефективен метод на отделяне на глицерин от отпадъчните води, в резултат на хидролиза на мазнини, сапуни и суровини. Фирмата търси техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

11 PL 61AL 3NQH TO
Полска фирма е разработила метод за получаване на полиуретанова пяна, която може да се прилага като уплътнение при железопътния транспорт, автомобили и много други. Полученият материал се характеризира висока незапалимост. Фирмата търси партньори, представляващи автомобилни, железопътни, мебелни промишлености за търговско споразумение с техническа помощ.

11 LU 87GA 3NS9 TR
Голяма американска компания търси революционни технологии за неинвазивен мониторинг в реално време. Търсят се технологии за измерване / тълкуване не само на физиологичното състояние на шофьорите, но също така и статута или условията на моторните превозни средства или комбинациите от тях. Фирмата се интересува от консултантски договори, лицензиране на технологии или съвместни договори за развитие.

11 LU 87GA 3NSB TR
Голяма американска компания търси технологии за повишаване на производителността или функционалността на механични системи с помощта на въртящо наблюдение. От интерес са технологии, които са вече утвърдени сред механичните системи. Фирмата се интересува от консултантски договори, сътрудничество, лицензиране на технологиите или съвместни договори за развитие.

11 LU 87GA 3NSR TR
Голяма американска компания търси напреднали или нови материали и технологии за топлинни щитове, топлоизолация и звукоизолация, за разработване на следващо поколение продукти. Фирмата се интересува от съвместни договори за развитие, консултантски договори, договори за лицензиране на технологии и др.

11 LU 87GA 3NSV TR
Голяма американска компания търси предложения за прозрачни и много устойчиви на топлина смоли с ниски коефициенти на линейно разширение, подобни на тези на стъклото. Фирмата се интересува от сътрудничество или договори за развитие, както и снабдяване с материали.

11 SE 67CJ 3N1P TO
Шведска предприемачка е разработила дръжка за душ с няколко полезни функции, които подобряват средата в банята и душа. Основното предимство е намаляването на парата във въздуха, когато пуснете душа, като свежда до минимум риска от инфекции от болестта на Legionnaire или Pontiac треска. Може да се използва като помощно средство за улесняване на хората с увреждания и възрастните хора да се къпят сами. Изобретателят търси партньор за международно въвеждане на пазара с техническа помощ.

11 PL 64BF 3NSH TO
Изследователи от Полша са разработили амортисьор за намаляване на шума, което е решение при прекомерен шум на емисиите, причинени от вентилационните системи. Решението се характеризира с високо ниво на ефективност и може да се прилага във всички видове вентилационни системи. Организацията търси партньор, за подписване на лиценз или търговско споразумение с техническа помощ.

11 IL 80EP 3NQE TR
Израелско МСП е разработило он-лайн система за мониторинг на частиците, за използване във вода и други специфични индустрии като цимент, фармацевтика и моно-слойно отлагане на нано-сензорите. Технологията позволява автоматичен, постояннен онлайн мониторинг на размерите на частиците (включително нано-частици), както и на концентрации във водата преди и след филтрация. Тази технология се основава на патентован метод за взаимодействие между частиците и " non-Gaussian " структуриран лазерен лъч.

11 IL 80EP 3NPI TO
Израелско МСП е разработило технология, която интегрира VoIP, ISDN, аналогови, шлюзове и СИМ сървър решения. Значително намаляване на разходите и увеличаване на приходите може да се реализира чрез ефективно управление и маршрутизация на трафика на мобилни и международни разговори през VoIP и клетъчни мрежи. По този начин, възвръщаемостта на инвестициите е много кратък. Търсят се доставчици на телефония и интернет услуги, и интегратори за техническо сътрудничество.

611 IL 80EP 3NRZ TR
Израелски иноватор в областта на инфраструктурното управление, търси партньор за смяна на гeнeричния BI (за мониторинг и анализ) разтвор на инфраструктурните пазари в експертна система. Смяната трябва да включва ноу – хау, което ще бъде приложено в софтуерното решение, както и капацитета за осигуряване на професионални услуги, свързани с решението (разтвора), включително и предоставянето им като услуга на крайния клиент (Saas).

11 IL 80EP 3NMB TR
Израелска компания търси медии със специални физикохимични характеристики, за решение на разнообразните проблеми, свързани с третирането на водата. Компактната система на компанията за водно филтриране, е цялостно решение за филтрирането, което подобрява качеството на водата, като в същото време намалява разходите за филтриране, както и отпадъчните води.

11 IL 80EP 3NS1 TR
Израелска компания, разработваща преносимо устройство за съхранение на лични и защитени данни, търси да си партнира с: 1. Компания, която да разработи и интегрира устройство, съчетавaщо биометрични сензори с разширен микропроцесор и широкомащабена флаш памет и да изгради инженерен прототип на малко компактно електронно интегрирано удостоверение. 2. Мрежова компания за сигурност, която да изгради специални протоколи за комуникация между новото устройство и мрежата. 3. Потребителска електронна компания за разработка на приложения.

11 IL 80EP 3NS2 TR
Израелска компания разработва софтуерно решение за програмиране, което генерира универсален код за работа сред множество платформи, както и за премахване на ръчното разкодиране. Компанията проектира системата и произвежда основното IDE приложение и адаптиране към C#, VB, Windows C++, Borland C++, и други. Също така работи върху UI дизайн и тестовете за положение. Търси: „Програмисти в области като iPad, iPhone, Android, Windows 8 Apps, HTML5, JavaScript " предприемачи за създаване на онлайн магазин и бази данни.

11 HR 89GJ 3NR1 TO
Хърватско МПС е разработило система за цифрова нискочестотна медицинска магнитна терапия. Системата включва софтуер, който дава възможност на терапевта да осигури различни предварително зададени терапии, както и лесно да създаде нови, специфични за пациента. Системата включва магнитни апликатори, звено за управление и едно легло. С вече извършените адаптации, системата може да оперира с до 4 пациенти едновеременно. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ или партньор за съвместно производство.

11 FR 36L8 3NQA TR
Френска компания търси индустриално решение във връзка с продукт с висока плътност и висок вискозитет, който трябва да се третира чрез центрофугиране. Машината трябва да отговаря на стандарта за храните.

11 ES 27F4 3MK2 TO
Испанско МПС е разработило софтуерен пакет за управление и разпределение на периодични издания (вестници, списания, т.н.). Разработената система може да подпомогне всяка операция, на всеки един етап от веригата за доставки в дистрибуторския бизнес с публикации. Компанията търси или крайни потребители за търговски споразумения с търговска помощ или доставчици на ICT услуги за техническо сътрудничество.

11 ES 27F4 3NRM TR
Андалусийски технологичен център в областта на керамичните материали, търси индустриален партньор, който да участва в дадено предложение във втората фаза, да бъде представено пред FP7-ENV-2012. Приносът на компанията ще е в индустриалното тестване на суровините, получени с помощта на смесване на отпадъци от глина и каучук. Целта е да се създаде нов керамичен продукт с по-добра термална и акустична изолация.

11 ES 27F4 3NS6 TR
Испанска инженерна компания търси малко или средно предприятие, което да вземе участие в проект за разработването на рамка за подпомагането на икономически ефективен изчислителен „облак” за интензивно сензорно използване в изчислителният „облак”, което да има гаранции, свързани с качеството на услугата за ефективно използване на ресурсите и навременно изпълнение. Търси се експерт по информационните и комуникационни технологии.

11 ES 28G3 3MRY TO
Испанско МПС, работещо в областта на IT, е разработило приложение за управление на пътни мрежи, глобална система за управление в непрекъснато развиващ се процес. Системата може да приспособи различни планове за действие за технически и бюджетни нужди. Компанията търси да сключи лицензирано споразумение, техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

11 ES 28G3 3MVY TO
Испанска компания, работеща в областта на управлението, е разработила иновативна система за GPS контрол на деца, които отиват на и се връщат от училище (Система за глобално позициониране)/GSM (Глобален стандарт за мобилни комуникации). Информацията е достъпна за интернет и смарт телефони, както и може да се приспособи за хора с увреждания или намалена способност. Компанията търси да сключи търговско споразумение с техническа помощ и лицензиoнно споразумение.

11 DE 0855 3NQR TO
Германски университет е разработил нов процес за отделяне и пречистване на биомолекули. Той се основава на настройваща се водна полимерна фаза на импрегнирани смоли. Това е нещо повече от двуфазното конвенционално водно извличане, чрез преодоляване на продължителната фаза на разделение. Освен това възможностите са по-големи и приложенията - гъвкави. Съществуващите инсталации могат лесно да се коригират по време на процеса. Предлага се за търговска употреба на биотехнологични, фармацефтични и химически компании.

11 FR 33j6 3NL9 TR
Френско МПС, специализирано в медицинското пакетиране, е разработило и патентовало безопасни за деца и благоприятни за възрастни опаковки за медицински блистери. Опаковките имат най-високо ниво на защита за децата от известна американска лаборатория. Компанията търси партньор, който произвежда потребителски опаковки за фармацевтичната индустрия. Този партньор трябва да проявява интерес към дизайна и разработването на опаковки, посветени на производството и пълнежа на блистерите на тези опаковки.