Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ФЕВРУАРИ 2011

10 RU 86FG 3IXP TO
Mалка руска фирма от Екатеринбург, Русия, специализирана в разработването на ОВК (HVAC) оборудване, предлага технология за филтриране и промяна на основни параметри на газообразни медии. Технологията се прилага за филтриране на въздух, премахване на твърди и газообразни примеси, промяната на температурата на въздуха и влажността. Търсят се партньори за търговско споразумение с техническа помощ и адаптиране на технологиите за пречистване на въздуха и подготовката на въздух за нуждите на клиентите.

10 NL 60AH 3IXL TO
Холандска фирма е специализирана в разработването и производството на системи за преобразуване на енергията от възобновяеми източници на енергия за битови нужди. фирмата предлага R&D опит, съвместeн инженеринг и капацитет за производство на системи за дома свързани с преобразуване на енергията във форма съвместима с бъдещите интелигентни мрежи. Основни предимства са подобрените свойства за дистанционно управление на енергийния поток, модулен дизайн и персонализиране. Холандската фирма се интересува от търговски споразумения с техническа помощ.

09 TR 97NA 3EIF TO
Турски производител на електронни изделия е специализиран в областта на електронно оборудване за целите на сигурността. Освен технологичните предимства, (CCTV система от записващи камери, дистанционна комуникация с PC, IR дистанционно управление, ECAC критерии, NILECJ чувствителност и т.н.) произвежданото оборудване има високи икономическите характеристики и се превръща в най-продавания детектор в света. Предлага се и ноу-хау.

10 ES 27F4 3ISP TR
Испанска фирма работеща в сектора на ИКТ с голям експертен опит в международни проекти, търси партньори, които да се включат в проектно предложение. Основната цел на проекта ще бъде да се спрат кибер атаки срещу SCADA системи (надзорен контрол и събиране на данни) и полеви Data Acquisition устройства. Търсят се: фирма, която има опит в проектиране на оборудване в сферата на сигурността; изследователски центрове, университети или МСП с опит в сферата на механизмите за отговор и симулация на риска.

10 PL 63AY 3IXI TO
Полска иновативна фирма е патентовала трансверсна дву-етапна турбина. Турбината се характеризира с постоянни условия на труд, независимо от посоката на вятъра. Технологията е напълно развита. Фирмата търси индустриални или научноизследователски партньори за тестване за адаптиране към специфични нужди.

10 SE 67CC 3IXB TO
Фирма от Югоизточна Швеция е разработила лети стомани с иновативни характеристики. Материалите могат да се използват в изключително тежки условия, например за целите на ядрената енергия, авиацията, космическите изследвания и военната индустрия. Основните предимства са, че отливките могат да бъдат използвани и за нови сфери на приложение. Търсят се фирми за търговски и технически форми на сътрудничество.

10 IT 56Z6 3ITW TO
Академична спин-оф фирма от североизточната част на Италия, специализирана в управление и управленски съвети за образование и обучение чрез бизнес симулации, предлага софтуер за бизнес игра разработен и персонализиран въз основа на клиентските нужди. Бизнес игрите са полезни за образованието (например в университетски курсове или магистърски програми) и обучението (в частните и публичните организации), както и при подбор на човешки ресурси. Търсят се техническо и търговско сътрудничество.

10 RO 78EE 3HNS TO
Румънски изобретател е разработил софтуерна система, която прави възможни по-евтини разговори между мобилни телефони. Иновативни аспекти и предимстава на офертата: технологията се основава на цифров запис и изпращане по електронна поща на разговора извън мобилната телефонна мрежа, като по този начин, разговори, SMS и MMS са по-евтини. Търсен партньор: доставчик на мобилна телефония за техническо сътрудничество и използването на тази технология по лиценз.

10 US 87GA 3IX2 TR
Голяма американска компания търси предложения за точна техника за измерване профила на ролки/тръби, която не изисква контакт с железните или стоманени ролки. Фирмата се интересува от придобиване на продукт, споразумение за доставчик, лицензионни договори, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството и съвместно по-нататъшноразвитие.

10 IT 54V8 3IPB TO
Италианска фирма е произвела иновативна система, базирана на отоплителна система захранвана с дървесни пелети с вграден стърлинг двигател, която генерира електрическа енергия и осигурява отопление и топла вода като вторичен продукт от процеса на горене. Фирмата търси лицензионно споразумение и индустриално развитие за продукта.

10 GB 41n8 3IUN TO
Фирма от източна Англия предлага патентованата технология за целева реклама, интернет телевизия и високоскоростни видео мрежи. Методът създава профил на потенциалните потребители за рекламни цели и може да се прилага за всички медии. Той предлага на рекламодателя доказуеми данни за ефективността, а потребителят получава съобщения, свързани с продуктите, които отговарят на интереса посочен от самия него. Търсят се лицензионни споразумения с телекоми, кабелни оператори и оператори на мобилни мрежи или NPEs, заинтересовани от следващото поколение телевизия и медии.

10 US 87GA 3IW1 TR
Голяма американска компания търси катализатор за олефинова метатеза, който може да се рециклира и да се използва в търговски мащаби. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукт и споразумение за доставка.

10 NL 60AF 3I5F TO
Холандска фирма е разработила безжичен (Bluetooth) ключ за лесно отваряне на врати. Системата се състои от е дистанционно управления и цилиндър за вратата. Безжичното дистанционно може да отвори всяка програмирана за целта вратата. Ключът се състои от батерия, дистанционно управление, като отпада необходимостта от дръжк за вратата. Решението е удобно и безопасно за възрастните хора и / или семейства. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 US 87GA 3IW0 TR
Голяма американска компания търси предложения за стабилни противогъбични съединения или противогъбични системи за използване в многофункционални решения за контактни лещи. Те се интересуват от лицензиране, придобиване продукт, съвместно разработване и постигане на споразумение за доставка.

10 DE 1375 3IQV TR
Германски фима за механичен инженеринг търси опитни партньори за разработване на режещи инструменти за стомана на диамантена основа. Фирмата търси проекти на ранен етап, както и готови за използване технологии. Проекти, които не са успели да решат напълно този проблем също са от интерес за фирмата.

10 BE 0213 3ITB TR
Мултинационална компания осъществяваща дейност в сектора на потребителските стоки търси ценово ефективни алтернативи на силикон за подобряване на усещане при допир, блясък и тактилни свойства на повърхности в категории продукти като перилни препарати, омекотители за тъкани, шампоани и балсами, почистващи кремове и лосиони. Компанията е отворена към различни видове партньорства, в зависимост от степента на развитие, интелектуална собственост и приложенията на предлаганите разтвор (и).

10 NL 60AH 3IVK TO
Малка иновативна фирма от Холандия предлага нов, лабораторно изпитан метод за контролиране на touch screen приложения. Софтуерните приложения могат да бъдат контролирани без докосване на екрана, само с движения на ръката във въздуха и посочване на правилното място върху сензорния екран. Холандската фирма се интересува от лицензионни споразумения и търговски споразумения с техническа помощ с търговски партньори.

10 DK 20B2 3IVI TO
Датска фирма специализирана в разработване и производство на оборудване за медицински писалки за ветеринарно-мецински цели направени от пластмаса и метал, търси партньори в България, Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Норвегия, Словения, Швеция и Обединеното кралство за съвместно разработване и адаптиране на продуктите за специфични нужди. Елементите могат да бъдат персонализирани за всички писалки използвани при работа с животни, като могат да се използват за други цели.

10 NL 60AF 3IVC TR
Малка холандска фирма, специализирана в производството на CE сертифицирани нечупливи ортопедични свредла търси партньори от различни страни, които са сертифицирани (национално) за работа със стерилни опаковки за хирургични инструменти.

10 IE 51S6 3IVA TR
Ирландска научноизследователска фирма от сферата на материалознанието с интерес към продукти за химическо пречистване и разделяне търси доставчик или технологично решение за производството на стабилни полимери издръжливи на висока температура. В момента фирмата търси нов полимер, който е стабилен при високи температури (над 450 градуса). Всички възможности за придобиване на технологията ще бъдат разгледани - от лицензиране от академична институция до покупката на полимера от производителя.

10 US 87GA 3IUE TO
Изобретател от САЩ, в търсене на решение съобразено със състоянието на неговия син, е създал обувки "свободни ръце" за хора с физически затруднения. Обувките имат предимството, че могат да се обуват без помощта на ръцете и се завързват (затварят) при стъпването в тях. Търсят се партньори от здравната индустрия и изследователи, заинтересовани от научните изследвания, закупуване, инвестиция, развойна дейност и / или производство и дистрибуция.