Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ФЕВРУАРИ 2010

09 SE 67CJ 3FY6 TR
Шведска фирма търси технологии и разработки, с цел да се създаде биосмес от дървесна маса или естествени влакна, подсилени пластмаси. Биосместа ще се използват в процесите на шприцване и екструдиране, с цел създаване на продукти за всички видове индустрии, като основно фокусът ще е върху палети /платформи за складиране на стоки/. Фирмата търси лицензионно споразумение или партньор, с подходяща технология, за съвместно използване на разработката и производство на този вид биосмес.

09 RO 662B 3FY2 ТО
Румънска фирма е разработила спектрални анализатори с висока точност. Основно предимство: многобройни приложения в сферата на работа с вибрации, шум, динамично балансиране при механика. Фирмата търси партньори за разпространение по лиценз на тези съоръжения и техническо сътрудничество.

09 DK 20B2 3FWM ТО
Датски изобретател е разработил нов процес за подобряване на механичните, химичните и термичните характеристики на изделията от бетон. Технологията може да се използва за всички видове съществуващи бетонови изделия (например, канализационни тръби и плочки), тъй като процесът се прилага след производството на бетонните елементи. Изобретателят търси лицензионни договори с търговски партньори.

09 DK 20B7 3FNX TO
Датски консултант, занимаващ се с управление на проекти и разработка на продукти за хранително-вкусовата промишленост е разработил и патентовал процес, който дава възможност да се произвежда изцяло нов суроватъчен протеин за стандартизирани млечни напитки. Консултантът търси млекопреработвателни предприятия в Централна и Източна Европа, които са заинтересовани в използването на неговото ноу-хау за разработване на нови напитки на основата на млечна суроватка. Бизнес сътрудничеството може да бъде пряко или сътрудничество по проекти.

09 RU 86FG 3FVB ТО
Малко руско иновативно предприятия от Екатеринбург е разработило оборудване на база вихрово охлаждане на тръби и предаване на топлина в климатични системи. Оборудването не съдържа фреон, амоняк и други опасни химикали, то има прост дизайн и е лесно за поддържане. Предприятието търси партньори за техническо сътрудничество и съвместното предприятие.

09 LT 57AB 3FT0 ТО
Литовска фирма предлага технология за осветление, която може да се прилага в оранжерии за краткосрочно приложение преди прибирането на реколтата от листни зеленчуци. Методът дава възможност за бързо намаляване на концентрацията на вредни нитрати до няколко пъти, докато съдържанието на някои хранителни съединения (например въглехидрати) се увеличава. Фирмата търси партньор за R & D проекти, както и търговско сътрудничество.

39. 09 PL 63AX 3FJ4 ТО
Полска компания е разработила центробежни, едностъпални, хоризонтални помпи за химични цели с осъвременен дизайн. Предимства: приложими за изпомпване на химични вещества, въглехидрати, топла вода и други технологични течности с температура до 250 ° C. Компанията търси индустриални партньори, интересуващи се от по-нататъшна разработка.

09 DE 1698 3FTU TO
Немска компания, е разработила система за проверка на суровините силициеви вафли за фотоволтаичната индустрия. Чрез ранното откриване се позволява намаляване на разходите на линията за производство на слънчеви клетки, като сортира дефектните вафли вън от самото начало на процеса. Фирмата търси партньори от фотоволтаичния сектор за технологични и търговски партньорства.

09 RU 86FG 3FRD ТО
Руски технологичен център (регион Калуга) e разработил инсталация за комбинирана ултра-виолетова и озонова преработка на картофи. Тя осигурява повишаване на качеството на посадъчния материал (семена от картофи), увеличаване на неговата цялост и продуктивност и след зимния период на съхранение. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

09 RU 86FG 3FRE ТО
Иновационен технологичен ценър от Обнинск, Русия, е разработил инсталация за сушене на храна (хляб, плодове, плодове, гъби и др) посредством микровълнова радиация. Тази технология притежава редица предимства спрямо конвенционалните термични методи на сушене, включително висока ефективност и ефикасност на разходите, поради ниската специфична консумация на електроенергия. Компанията търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

09 RU 86FG 3FTS TO
Руски университет от област Краснодар предлага технология за производство на бактерицидни и биоразградими материали за опаковане. Пара-газо-водоустойчивото покритие позволява запазване на хранителния продукт за дълъг период от време, без да се губят полезните вещества. Опаковъчните материали са безопасни за околната среда. След като се изхвърлят, те се разпадат в нетоксични компоненти, които подобряват дренажните свойства на почвата. Компанията търси партньори за съвместни разработки или търговско споразумение с техническа помощ.

09 PL 63BB 3FPM ТО
Фирма от Западна Полша е разработила нова иновационна технология за цялостно (100%) рециклиране на стари гуми и гумени отпадъци. Технологията се реализира в екологично чиста инсталация. Продуктите, получени по време на процеса са: мазут, въглища за печки, пиролитичен газ и др. Компанията търси партньори, заинтересовани от по-нататъшното развитие на технологията /инсталацията. Дружеството може да предостави техническа помощ на партньорите.

09 GR 49R5 3FRZ TR
Промишлена / строителна компания от Северна Гърция, занимаваща се с индустриални кариери, производство на бетон и асфалт, както и всички видове инфраструктурно строителство търси иновативни технологии за производство на слънчева енергия. Компанията се интересува от всякакъв вид сътрудничество.

09 PL 63AX 3FL3 TO
Полско предприятие е разработило потопяеми, еднофазни помпи. Основни предимства: изпомпва минни и промишлени води, съдържащи механични примеси с размер до 10 мм. Компанията търси индустриални партньори, които се интересуват от по-нататъшно развитие.

09 RO 662B 3FXM TO
Румънска компания е разработила оригинална система против градушка. Компанията търси партньори от публичната и частната сфера за търговски споразумения с техническа помощ, за лиценз, джойнт венчър или техническо коопериране в адаптиране към специфични нужди.

09 RO 662B 3FYJ TO
Румънски изобретател е разработил иновативна система, направена от комбинирани сандвич панели с високи фоно-абсорбционни свойства, малка маса и издръжливост на различните фактори на околната среда: влажност, ултравиолетови лъчи, вятър, температурни промени. Изобретателят търси партньори от строителната индустрия или всеки друг свързан сектор, за да произвеждат под лицензионен договор панелите.

09 BE 0427 3FRC TR
Фламандска компания, специализирана в ротационното отливане на полиетиленови пластмаси и понастоящем действаща в обработката на отпадни води и производството на дизелови резервоари, иска да разшири областите си на производство. Предприятието търси нови технологии в сферата на отпадните води като биоротори, филтриращи легла. Компанията търси лицензионно споразумение и/или съвместно разработване.

09 PL 61AJ 3FTW TR Полска фирма търси технология за възстановяване на отпадъчни пластмаси от различен произход. Търсят ефективна технология, която да позволява прецизна класификация на материалите. Търсят се партньори за обмяна на информация и опит, техническо коопериране или лицензионно споразумение.

09 HU 50S1 3FDD TO Унгарска фирма е разработила ултразвуков инхалатор за изпаряване на лекарства, за изпраение на соли и лечебни води. Основното предимство е, че апаратът напълно изпарява разтвора. Това е важно заради точната доза и ефективността на разходите. Технологията е подходяща както за лична така и за болнична употреба. Очакват се партньори за лицензиране, съвместно предприятие, техническа консултация и финансова помощ.

09 DE 0959 3FYC TO Немски изследователски институт фокусира вниманието върху нов подход за предоставяне на добавена стойност към инструментална екипировка и продукти използвайки лазерна технология за топене. Технологията е полезна при процесите на формоване, леене. Селективното лазерно топене е нова технология, която дава възможност директно, дигитално производство с едно докосване на компоненти на типични компоненти. Търсят се индустриални партньори.

09 IT 55Y2 3FRJ TO Италианска фирма е разработила ново устройство за измерване на кръвно налягане, което определя артериалното налягане чрез неивазивни методи. Фирмата е заинтересована от лицензионни споразумения.

09 CZ 0747 3FR0 TO Чешки университетски учени са разработили нов метод и оборудване за измерване на съдържанието на влагопропускливостта в порьозни материали използвайки електромагнитна и микровълнова радиация. Този подход дава възможност за измерване на влагопренасянето чрез неразрушаващ, безконтактен и бърз начин. Търсят се партьори за тестови цели, разработване на подходящ софтуер и производство на дадения продукт.

09 PL 61AJ 3FT6 TR Полска фирма търси система за управление на отпадъци от кабели, които постъпват от разпадането на електрически и електронни отпадъци. Търси се прецизна технология, която да отделя метала от пластмасата. Търсят се фирми за обмяна на опит, техническо сътрудничество или лицензионно споразумение.

09 TR 98OB 3FIB TO Турска софтуерна компания е разработила уеб базиран софтуер, който проверява съвместимостта на новоразработен софтуер със софтуерните стандарти. Продуктът още потвърждава дали даден софтуер е съвместим със стандартите. Фирмата търси партньори, които се интересуват от техническо коопериране или търговско споразумение.

09 NL 60AH 3FQ0 TO Холандска фирма със задълбочено познаване на датчици за различни области е разработило сензор за измерване на силата наскоро излят бетон. Безжичния сензор позволява по-бързо отстраняване на кофража на даден строеж. Фирмата търси партньори за създаване на търговско споразумение с техническа помощ.

09 CZ 0744 3F5H TR Чешката компания със седалище в Прага, дългосрочен план, участващи в разработването на системи за възобновяеми източници на енергия се търси партньор, който може да достави технология за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от екологично чисти горива. Компанията търси за съвместно предприятие или споразумение за бизнеса, за дългосрочен план за подпомагане дейността си в Централна и Източна Европа.

09 GR 49R5 3FRQ TR Промишлена / строителна компания от Северна Гърция, занимаващи се с индустриална кариери, бетон и асфалт, както и всички видове инфраструктурни обекти търси иновативни технологии за иновативна геотермална енергия. Компанията се интересува от всякакъв вид сътрудничество.

09 RU 86FG 3FVK TO Фирма от Колтосово (Новосибирск, Русия) е разработила технология за производство на ферментирали млечни продукти с пробиотици (бифидобактерии и лактобактерии) за профилактика и лечение на стомашно-чревни заболявания. Компанията прилага специални технологии на пробиотичен щамов подбор.Ефективността на продуктите е доказана с клинични проучвания. Компанията се интересува от споразумение за съвместно предприятие.