Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ДЕКЕМВРИ 2011

11 US 87GA 3LP5 TR
Голяма американска компания търси експерти, консултанти и анализатори на данни, които имат възможност да създават хранилища с антропометрични данни. Компанията се интересува от договори за изследвания и консултанти.

11 US 87GA 3LNV TR
Голяма американска компания търси партньори за разработването на приложна безконтактна / неинвазивна технология за мониторинг в реално време на мозъчната дейност на водача. Устройството трябва да бъде с компактни размери и да се инсталира в облегалката на колата. Фирмата има интерес в съвместни изследвания, договори за проучвания, лицензиране.

11 US 87GA 3LN2 TR
Голяма американска компания търси предложения за технология, която може да ограничи или контролира миризмите в следствие на развитието на микроби. Технологията е предназначена за приложение в бита за лична хигиена и / или продукти за домашна грижа. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукти, проучване на договори, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производство, съвместно развитие, споразумение за доставки.

11 GB 77dz 3LN0 TO
Великобританско МСП, базирано в Югозападна Англия е разработило и предлага технология за запазването на дървения материал, която значително увеличава живота на дървения материал. Технологията осигурява инертна бариера върху материала, която отговаря на всички настоящи и бъдещи предписания на европейското законодателство в областта на запазването на дървения материал. Технологията има приложение в широк спектър области, включително огради, строителство и комунални услуги. Компанията търси организация, която да лицензира технологията.

11 GB 77dz 3LCL TR
Британски дистрибутор, базиран в Югозападна Англия, търси производител, който разработва отворени и покрити ремаркета, специално предназначени за транспорт и сигурно съхранение на мотоциклети Ендуро, Триалс, Мотокрос и други спортни мотоциклети.

11 GB 41n7 3LOI TR
Офис на китайски производител на спирачни накладки в Обединеното кралство търси нови материали или технология за подобряване на техническото качество на продуктите. Търсените характеристики включват топлинна устойчивост и устойчивост на износване, както и ниско ниво на шум. Фирмата разполага с ресурси за по-нататъшно развитие. Видът на сътрудничеството може да варира и ще зависи от етапа на развитие.

11 IT 53U6 3LMN TO
Италианска компания със солиден опит в областта на ИТ бизнес решения, е разработила система за интегриране и разпределение на източници на данни. Това е система, която е в състояние да свърже съществуващите информационни системи, позволяващи им да си взаимодействат по начин, който е напълно прозрачен за потребителя. Системата позволява на всеки възел на мрежата за импортиране на данни от други възли, да ремоделира тяхната структура. Компанията търси търговски споразумения.

11 IT 55W4 3LLH TO
Италиански университет е разработил диоден лазер с висока стабилност и ултра-нисък шум за приложения с висока точност. Той може да се използва в комбинация с контролер за температурата за напълно стабилна работа на диодния лазер. Предния панел е проектиран така, че да позволява бърз и лесен контрол върху правилното работно състояние на диодния лазер. Фирмата се интересува от лицензионно споразумение.

11 IT 55W4 3LLI TO
Италиански университет, специализиран в лазерните сензори и електронните системи за контрол, е разработил напълно интегрирана и преносима система за LIBS мулти-елементарен анализ на материалите. Това означава извличане на информация за атомния състав от флуоресценция спектър на плазмата, генерирана от лазерния импулс върху повърхността на пробата. Фирмата търси споразумение за лиценз.

11 IS 81ET 3LN4 TR
Исландско МСП е разработило софтуерна платформа, която може да помогне на водачите да управляват по-екологично и по-икономично, отколкото преди. Водачите могат да се образоват за еко-шофирането и да сравнят своето шофиране, спрямо други от платформата. Фирмата търси лицензиране или споразумение за смесено дружество с партньор, чиято задача ще бъде да разработи уеб сайт с нови или съществуващи учебни материали за еко-шофирането, като използва и събира информация, с помощта на патентовано софтуерно приложение.

11 IS 81ET 3LLK TO
Лаборатория / изследователска група, в сътрудничество с Bloodbank от Исландия през последните години е работила по научни изследвания и извършва развитие на биоматериали и стволови клетки за регенеративна медицина в областта на костната реконструкция. Групата търси партньори за техническо сътрудничество и споразумение за производство. Участието в това действие ще позволи на участниците да подобрят тяхното ниво на познания в тези области и да разширят своята мрежа.

11 IS 81ET 3LL1 TO
Исландско МСП е разработило софтуер за откриване и превантивно лечение на диабетна ретинопатия (очно заболяване). Идеологията на компанията се основава на предвиждането на резултатите от лечението, което се контролира от индивидуални клинични данни. Решенията осигуряват ефективност на разходите за здравни системи и оптимизиране на използването на ресурсите. Фирмата търси партньори за лицензиране, техническо сътрудничество, съвместно предприятие или търговско споразумение с техническа помощ.

11 GR 49R2 3LLX TO
Гръцка компания, активна в електронното обучение е разработила система за създаване на интерактивни електронни комикси. Системата включва инструмент за авторство, който позволява на потребителите да създават сценарии за мултимедийни комикси, намаляващи времето и оптимизиращи резултатите. Системата позволява визуализация на страниците и дава възможност на потребителите да ги обогатят с мултимедийно съдържание, събрано бързо и лесно от интернет. Търсят се компании за е-обучение и/или публикуване в интернет за лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

11 ES 27F4 3LP2 TR
Андалусийско рибарско дружество се стреми да развива техники за използването на биоактивни съединения, намиращи се в морските дарове и използвани в биомедицината, козметичната промишленост и др. Организацията се интересува от подписването на споразумения за техническо сътрудничество с фирми и изследователски групи.

11 ES 27F4 3LP0 TR
Андалусийска риболовна организация разработва недеструктивни системи, които позволяват класифицирането и обработката на риба и процесите за контрол на продукти, произведени в завода. Целта е да се подобри рентабилността чрез увеличаване на гъвкавостта, която ще доведе до такова развитие, което позволява да се обработва в различни линии. Организацията се интересува от подписването на споразумения с компании и / или изследователски групи, с цел прилагане на тези технологии.

11 ES 27F4 3LOH TR
Андалусийска организация от риболовния сектор търси оборудване и диагностични системи (биосензори, множествени датчици и др.), бързи, надеждни, прости, евтини и ефективни за откриване на съответните съединения в прясна риба, замърсители, микроорганизми, токсини и др. Организацията се интересува от подписването на споразумения за сътрудничество с компании и / или изследователски групи, с цел прилагане на тези технологии в сектора на рибарството.

11 ES 27F4 3LOG TR
Риболовна агенция от Андалусия търси разработване и прилагане на техники, водещи до оптимизиране на процесите в производството и търговията с морски дарове, с цел постигане на намаляване на консумацията на вода, електричество, гориво, опаковки и др., намаляване на разходите и подобряване на конкурентоспособността на сектора. Организацията се интересува от подписването на технически споразумения за сътрудничество с фирми или изследователски групи.

11 ES 27F4 3LOK TR
Андалусийска организация от риболовния сектор търси техники за подобряване на енергийната ефективност на рибарски лодки (подобряване на електронните системи за управление, чрез различни алтернативи на традиционното горене и др.). Целта е опазване на околната среда, подобряване на конкурентоспособността на отрасъла чрез по-ниска консумация и предотвратяване на бъдещото изчерпване. Организацията се интересува от подписване на споразумения за сътрудничество с компании и / или изследователски групи, с цел прилагане на тези технологии в сектора.

11 ES 27F4 3LMW TR
Испанска организация от хранително-вкусовата промишленост търси фирми или изследователски групи за технологии, свързани с производството на биополимери от агроиндустриални отпадъци, приложими за развитието на био пластмаса, които могат да бъдат използвани за опаковки за храни. Тази организация се интересува от подписването на споразумение за техническо сътрудничество.

11 ES 27F4 3LMX TR
Испанска организация от хранително-вкусовата промишленост търси технология за добавяне на наноматериали в био полимерна матрица с цел подобряване на определени свойства. Целта е тази матрица да се използва за развитието на биоразградима пластмаса за опаковки на храни. Организацията се интересува от подписването на споразумение за техническо сътрудничество.

11 DE 1380 3LNO TO
Немски изследователски институт е разработил метод за контрол, за достигане на минимум триене на плъзгащите лагери при доставките на нефт. С този метод е възможно да се следят лагери, които са трудно достъпни за други методи. Този метод изисква минимум познания за машината, за да бъде контролирана. Тази технология е приложима в машиностроенето, автоматизацията, IT и измервателните техники. Институтът търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 DE 1380 3LO5 TO
Голям германски изследователски институт е разработил система за оптичен анализ на процеса на изгаряне в двигателите на Ото, която позволява триизмерно представяне на записи от горивната камера и е в състояние да записва 200 000 изображения в секунда. Системата осигурява информация за това как да се намалят емисиите, да се повиши ефективността и се прилага в автомобилната индустрия или технологиите на производство. Институт търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 BE 0213 3LJV TR
Мултинационална компания, активна в потребителските стоки, със седалище в Брюксел, търси продукти или технологии (зъбни конци) за откриване на възпаление на венците или симптомите на възпаление (например кървене). Продуктът трябва да бъде в състояние да покаже незабавно промените (например колориметрични) на потребителя и да прави разлика между здрави венци, леко възпалени и венци с голямо възпаление. Търсят се различни видове сътрудничество.

11 DE 1271 3LOO TR
Немски изследователски институт започва проект в програмата "Международни партньорства за устойчиво опазване на климата и околната среда”. Целта на предложението са новите технологични подходи в енергийното градско и регионално планиране за енергийно-ефективни градове. Търсят се МСП, изследователски институти или държавни власти, които имат познания и опит в енергийно-ефективните стратегии за обществото и енергийните преустройства на сгради.

11 GB 40n6 3LIW TO
Университет в югоизточна Англия, е разработил ново защитно покритие за стомана или мед. Покритието е изработено на основата на никел, кобалт и фосфор, и е поне толкова ефективно, колкото конвенционалните покрития с хром, използвани в момента, като се избягва използването на химични вещества, вредни за човека или околната среда. Покритието може да се прилага със същото оборудване, както конвенционалните покрития. Университетът търси индустриален партньор за съвместно по-нататъшно развитие, включително увеличаване на производство, или възможности за лицензиране.

11 IT 532W 3LL8 TO
Академична група от италиански изследователи предлага панел за иновативна топлинна изолация. Системата за изолация не изисква специално оборудване за производствения процес, използва много чист материал и има голям потенциал в строителния бранш. Търси се сътрудничество за включване в производствения цикъл, производствено или лицензионно споразумение.

11 IT 532W 3LL9 TO
Академична група от италиански изследователи е разработиlа разтегателна вятърна кула със значителна номинална мощност, която може да се използва само в ограничен период от годината. Кулата има външна телескопична структура, за баланс на хоризонталните сили на вятъра, плюс вътрешен механизъм, който може да произвежда необходимата вертикална сила за лесно издигане и сваляне на кулата. Търсят се големи отрасли от областта на вятърната енергия за съвместно разработване на прототипа.

11 RU 86FG 3LL4 TO
Руско МСП от Саратов е разработило технология за сушене на масло на стайна температура, без дълго затопляне на първоначалния материал (растително масло). Разработената технология позволява екологично производство, без опасност за човешкото здраве и околната среда, причинено от вредните емисии от затопленото растително масло. Компанията търси партньор за по-нататъшно съвместно разработване и развитие, за създаването на технологична основа на нов индустриален процес.

11 RU 86FG 3LL3 TO
Руско МСП от Нижни Новгород е разработило вертикално-аксиална станция за вятърна енергия, която е с номинална мощност от 5 до 100 кВт. Конструктивните, техническите и експлоатационните характеристики правят възможно инсталирането на станцията за вятърна енергия в рамките на жилищни райони на покривите на сградите. Това устройство може да се използва за доставка на електрическа енергия на частни домове, вили, магазини, кафенета, ферми и т.н. Фирмата търси партньори за по-нататъшно

11 RU 86FG 3LL2 TO
Малка руска компания, специализирана в разработването и развитието на технологии в областта на механотрониката, е разработила прототип на мобилно устройство за рехабилитация на пациенти с травми на долните крайници. Устройството осигурява движение във всички посоки, което намалява периода на възстановяване. МСП търси партньори за съвместно по-нататъшно развитие и адаптация на технологията към специфични нужди.

11 CZ 0744 3LJ7 TO
Чешка научноизследователска компания, фокусирана върху процесите за мембранно разделяне, разработването на съоръжения за определяне на параметрите, необходими за проектиране на мембранните технологии, основани на процеси, движени се чрез налягане. Съоръженията са лесни за експлоатация, имат ниско потребление на материал и енергия, и кратко времетраене на проведените експерименти. Устройствата са подходящи за образование, лабораторни тестове и за индустриални приложения. Търсят се университети и изследователски центрове за търговско споразумение с техническа помощ .

11 GB 44O7 3KYT TR
Лондонски иновативен архитект с дългогодишен интерес в преоборудването на мерките за енергийна ефективност търси партньори, които да се присъединят към консорциум за постепенно повишаване на усилията за модернизация. Проектът има за цел да предостави обобщен метод за оптимизиране на модернизацията, опции за доставка на сайт за регулиране на местната околна среда. Търсят се партньори с опит в модернизацията или мащабното приемане на нови технологии.

11 IT 532W 3LIV TR
Италианско МСП с опит в индустриалния и графичен дизайн, производството, изкуството и планираните проучвания за компаниите в производствения сектор търси екологично чисти опаковки за собствената си линия от шперплат мебели. Опаковката трябва да позволява на продукта да се вижда от поне една страна, като е за предпочитане да бъде вече на пазара. Компанията се нуждае от търговско споразумение с техническа помощ или техническо сътрудничество в случай на специфична адаптация.

11 RU 86FG 3LIA TO
Руска образователна институция от Калуга е разработила код, за компютърна логистика за синтезирана комбинация от вериги на база на методите за многостепенно разлагане и тяхното прилагане в програмируеми логически контролери. Разработеният софтуер позволява намаляване на времето и разходите за проектантска работа в цифровата област и електроника, намаляване на потреблението на енергия и материали на разработени устройства. Организацията търси партньори за производство и споразумение за лиценз.

11 RU 86FG 3LI9 TO
Руско МСП от Омск е разработило технология за прогнозиране на прогресията на рака. Предлаганата технология се основава на параметрите на имунната система и дава възможност за контрол на ефективността на противотуморното лечение, имунната терапия, дава възможност за правенето на индивидуална прогноза на клиничния курс и на неговия резултат. Търсят се партньори за клинични изпитания, съвместно разработване на нови приложения (злокачествен тумор на различни места), както и сертифициране.

11 SI 68CN 3LJ2 TO
Словенски изследователски институт е разработил процес за производство на биоактивно и защитно покритие на импланти, като порест слой на повърхността. Новият процес минимизира проблемите и недостатъците на имплантите, които се използват в момента. Покритието се усвоява напълно в рамките на 10 седмици и е потвърдено, че подобрява осеоинтеграцията в сравнение с непокритите импланти. Институтът търси индустриални партньори, интересуващи се от по-нататъшно развитие и споразумение за лиценз.

11 SI 68CN 3LIE TO
Словенско МСП е разработило нов метод за подобряване на уеб търсенето. Решението подобрява съществуващите търсачки като автоматично визуализира търсените теми с възможността да се придвижвате през намерените теми, в резултат на поредица от класации за една заявка. Решението е особено полезно за приложения за търсене на фирми за електронна търговия. Дружеството се интересува от технически споразумения за сътрудничество.

11 SE 672F 3LJ0 TO
Шведска компания е разработила иновативна ортопедична превръзка за глезен, която да се ползва от хора с всякакви наранявания на крака. Решението осигурява на потребителя гъвкавостта и силата да се движат нормално. Фирмата произвежда и продава патентованото устройство в няколко модела, за да отговори на високите изисквания от пациентите. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

11 ES 29h3 3LIU TO
Испанска фирма е специализирана в автоматизацията и контрола на промишлени процеси. Фирмата проектира и произвежда прототип на машини за различни сектори и развива проследимост и софтуер. Фирмата е разработила нова система за наблюдение, която позволява на консервните компании да контролират състоянието на опакованите продукти в производствената линия. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ за адаптиране и прилагане на системата, най-вече в хранително-вкусовите компании.

11 TR 99PD 3LET TR
Турско МСП, активно в приложните изследвания и проекти за развитие, се стреми да разработи биосензорна микро урея за откриване и измерване на концентрацията на урея в малки обеми. Търсените сензори трябва да са в специфични форми и формати за монтиране в средата на проекта. Компанията е отворена за подписване на търговски споразумения с техническа помощ или техническо сътрудничество.

11 DE 094I 3LHO TO
Немска фирма е разработила рекламна колона, изработена от стъклени влакна и подсилена пластмаса за различно приложение, както на открито така и на закрито. Олекотената конструкция е свободнодвижеща се, самопочистваща се и има много други характеристики, които правят тази колона отлична за реклама. Компанията търси партньори за тестване на съществуващите или напълно нови приложения, и се интересува от техническо или търговско сътрудничество.

11 NO 79EL 3LHT TO
Норвежко МСП развива сензор за разстояние, въз основа на свръхшироколентов радар, за да даде на мобилните роботи способността да виждат през препятствия, като например трева, дим, дъжд, мъгла, мърсотия и т.н. Търсят се компании за разработване на роботизирани решения за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

11 US 87GA 3LLG TR
Голяма Американска компания търси предложения за технология, която може да се смесва заедно с мокри и сухи материали при много високи обеми, на базата на хомогенна смес. Фирмата се интересува се от лицензиране, придобиване на продукта, проучване на договора, доказателство за концепцията, водещ до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки.

11 US 87GA 3LM7 TR
Голяма Американска компания търси предложения за доставка на редки метали или съединения от други източници в сравнение с конвенционалните минни източници. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, проучване на договора, доказателство на концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки.

11 US 87GA 3LMB TR
Голяма Американска компания търси предложения за тънък филм, покритие, или слой, който осигурява твърдост на строителен панел, изложен на повишена и висока влажност. Фирмата се интересува от лицензиране, проучване на договор, възлагане на интелектуална собственост, доказателство за концепция, водещи до увеличаване на производство, съвместно развитие, споразумение за доставки.

11 GB 41n7 3LKK TR
Компания от Обединеното кралство произвежда съдове за готвене и кухненски прибори. Фирмата е съсредоточена върху непрекъснатите иновации и ресурси за развитието и комерсиализацията. Търсят се материали, процеси и методи за подобряване на съществуващите продукти - силикон, но също и новостите в микровълновите печки и алтернативното готвене. Видът на сътрудничество може да варира и ще зависи от етапа на развитие на предложените решения.

11 GB 41n7 3LMG TR
Компания намираща се в Обединеното кралство търси компания за материали, методи и процеси за конвертиране на потоци от отпадъци след потреблението на фини прахови частици, наподобяващи варовик. Предназначението е да се използват отпадъците като пълнител в строителни материали. Търсят се доставки на материали и трансфер на технологии. Фирмата разполага с ресурси за по-нататъшно развитие. Видът на сътрудничеството може да варира и ще зависи от етапа на развитие.

11 GB 41n7 3LMH TR
Компания от Обединеното кралство търси технологичен партньор, който може да осигури слънчева енергия или акумулаторна технология за батерия, за интегриране на преносими записи (аудио и видео) системи, за максимално разгръщане на продукта. Търси се споразумение за лицензиране, техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

11 PT 65BN 3L07 TO
Група от изследователи от португалски университет са разработили нов тип измерване в реално време със сензор за картиране на температурата и интензитет на микровълновата радиация в среда с висок електромагнитен шум. Основните предимства включват количество и прецизно измерване в реално време и имунитет към електромагнитни смущения. Университета търси средства за измерване и мониторинг на микро вълни, както и компании за съвместно разработване и лицензиране

11 PT 65BN 3LMF TO
Португалско МСП, специализирано в транспорта и логистиката е разработило интегрирана интелигентна транспортна система за по-ефективното управление и контрол на цялата информация, която поддържа управлението на трафика. Системата има различни модули, които обхващат всички аспекти на контрола на трафика като интерактивен изглед, наблюдение на движението, управление на инфраструктурата и анализа на данни. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

11 ES 24E1 3LK3 TR
Това предложение за проект идва от Испански обществен орган, който ще представи проект за развитие на мрежа от градове за художественото творчество. Търсят се партньори с опит в съвременното визуално изкуство. Потенциалните партньори се очаква да участват в подбора на артисти, изложби, Европейския Ден на творчеството и в организирането на няколко свързани събития.

11 IT 53U1 3LKG TR
Компания, намираща се в южна Италия, занимаваща се в областта на възобновяемите енергийни източници, търси технологични партньори, които могат да предоставят еоличен мини генератор. Търси се партньор с богат опит в областта на производството на енергия.

11 IT 53U1 3LKF TR
Компания в южна Италия, занимаваща се с възобновяемите енергийни източници, търси технологични партньори в областта на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, което да може да започне процеса на пиролиза или газификация от дървена биомаса.

11 IT 53U1 3LKH TR
Компания в южна Италия, занимаваща се с възобновяемите енергии, търси технологични партньори в областта на минните водноелектрически централи. Търси се партньор, който да има опит във водноелектрическите централи, с доказан опит в областта на производството на енергия.

11 IT 55W4 3LIJ TO
Италианска изследователска лаборатория, специализирана в проучването на микровълнови технологии за индустриални приложения, е разработила и патентовала нов вид оптичен източник, с непрекъснато или импулсно действие, използващ безелектродни микро вълни. Необходимо е развитие на устройството.

11 IS 81ET 3LLJ TO
Исландско МСП е разработило LED с ниско потребление на енергия, въз основа на фотобиореакторна система, подходяща за биотифакция на въглероден диоксид от микро водорасли. Очаква се патент за фотобиореакторната система, която е мащабируема, лесна за инсталиране и може да използва слънчевата светлина или изкуствено LED осветление за 24-часова непрекъсната работа. Фирмата търси партньори, заинтересовани в търговско техническо сътрудничество и споразумение за лиценз.

11 IS 81ET 3LKZ TO
Исландско МСП е разработило иновативни и икономически ефективни мобилни решения за администриране на глобите за паркиране. Решението премахва необходимостта от ръчни документи с използването на електронни. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

11 IS 81ET 3LKQ TR
Исландска изследователски институт търси определения на иновациите и методи за измерване и количествено определяне на иновациите. Институцията създава основа за разработването на методология за оценка на иновативните аспекти на търговските продукти (продукти, процеси или методи), което позволява включването на този фактор в оценяването на оферти. Изследователския институт търси техническо сътрудничество (обмен на знания).

11 HR 89GJ 3LKX TO
Хърватско МСП е разработило решение, което осигурява значителни икономии в областта на безопасността по време на работа / защита на служителите от трудови злополуки и подобрява производителността на фирмата. Приложението позволява на потребителя да придобива данни, да се образова, да се оборудва за безопасна работа, както и да даде възможност на ръководството да събере информация за планиране и превенция чрез съветника като потребителски интерфейс. Компанията търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ и лицензиране.

11 GR 49R2 3LKS TO
Гръцка изследователска група е разработила нов тест за откриване на нови медикаменти в лечението на ревматоидния артрит. Анализът е бърз и лесен за изпълнение, с много добро съотношение сигнал - шум, отлична възпроизводимост и има потенциал да се развие висока пропускателна способност, тест за скрининг на кандидат лекарства при лечението на ревматоиден артрит. Изследователите търсят индустриални партньори, които проявяват интерес към сключване на споразумение за лицензиране или за провеждане на съвместни по-нататъшни изследвания.

11 FI 30I0 3LM8 TO
Финландска изследователска група е открила инхалатор, който е способен да подтиска движението на прилепналите ракови клетки, като се предполага, че те могат да намалят способността на тези клетки да се превърнат във фатални метастази. Настоящите инхалатори могат да се използват не само като ефективни инструменти за изследване, но също така и за разработване на нови превантивни или терапевтични лекарства за лечение на пациенти с метастатичен тумор. Изследователите търсят индустриални партньори за по-нататъшно развитие.

11 ES 28G3 3LHK TO
Испанска строителна компания е разработила нова строителна система (CRA) базирана на поцинкован нарязан лист, използван за изгубен кофраж и запълнен с лек бетон. Системата може да бъде използвана за построяването на къщи, сгради и промишлени помещения. Фирмата търси споразумение за лиценз.

11 DE 0855 3LJX TO
Собственик на малък семеен бизнес е разработил нови практични и лесни плочки, служещи като разделящо устройство, което свежда до миниум отпадъците и скрабта. Устройството работи без фин прах и шум, и не изисква енергия. Приложимо е за всички конвенционални плочки. Търси се пускане на устройството на пазара. Предлага се споразумение за лиценз и индустриално партньорство.

11 DE 1380 3LI1 TO
Голям немски изследователски институт е разработил метод да засичане на предсърдното мъжене, с висока чувствителност, независимо от точката и момента, в който това се случва. Аналитичния алгоритъм е въз основа на параметрите на вариабилността на сърдечната честота, която се изчислява от един ЕКГ сигнал. Методът може да бъде интегриран в съществуващите системи и се прилага особено в областта на технологиите за сигурност и медицинското инженерство. Институтът търси споразумение за лиценз или техническо сътрудничество.

11 DE 1380 3LI3 TO
Голям немски изследователски институт е разработил технология, която е комбинация от кристализацията на рентгеновата дифракция за анализ и откриване дори на малките ко-кристали в съставките и да се дефинира терминът "ко-кристал". Тази технология е приложима специално във фармацевтичната индустрия, биотехнологиите, химическата индустрия и анализите. Института търси споразумение за лиценз или техническо сътрудничество.

11 BE 0213 3LJO TR
Мултинационално предприятие, намиращо се в Брюксел, активно в потребителските стоки, търси технологии, които са в състояние да предоставят незабавно намаляване на текстурата на кожата на лицето. Целта е да се отговори на нуждата на потребителите за видимото състоянието на кожата. Компанията е отворена към различни видове сътрудничество.

11 BE 0213 3LJP TR
Мултинационално предприятие, намиращо се в Брюксел, активно в потребителските стоки, търси нови технологии за подхранване на кожата и методи за оценка. Фирмата желае да се идентифицират тези решения и да се прилагат за нови продукти за грижа за косата и кожата. Компанията е отворена за различни видове сътрудничество.

11 BE 0213 3LJR TR
Мултинационално предприятие, намиращо се в Брюксел, активно в потребителските стоки, търси технологии за подобрение на външния вид на застаряващата кожа. Компанията е заинтересована в една или няколко технологии, които да осигурят бързо (2 седмици) или прогресивно (до 12 седмици) подобрение във фините линии и бръчки на лицето. Търсят се различни видове сътрудничество.

11 BE 0213 3LJS TR
Мултинационално предприятие, намиращо се в Брюксел, активно в потребителските стоки, търси технически решения за намаляване на козметичния блясък без обичайната употреба на частици. Търси се техническо сътрудничество с партньори с опит в областта на нефтохимията, както и в оптичните свойства.

11 BE 0213 3LJT TR
Мултинационално предприятие, намиращо се в Брюксел, активно в потребителските стоки, търси технически решения за сияен ефект на кожата и скриване на несъвършенствата. Търси се техническо сътрудничество с партньори, притежаващи оптични инженерни способности, достъп до материали за проби, познания за козметични продукти и промишлености.