Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ДЕКЕМВРИ 2010

10 PL 61AJ 3IU2 TR
Полскa фирма работеща в осветителната индустрия търси съвременна автоматизирана технология за термопластични обработка на пластмаси и метал. Компанията възнамерява да разшири производството на модерна технологична линия за производство на осветителни тела с LED диоди. Компанията търси промишлени или научноизследователски организации за договори за производство или техническо сътрудничество.

10 IT 54V8 3IOF TO
Италианска изследователска група е разработила устройство от микроредици за разпознаване на ДНК и съответния метод на работа за диагностични цели (с възможност за ДНК идентификация) на базата на използването на ултравиолетовите лъчи заедно с т.нар microfabricated микроредици. Групата търси лицензионно споразумение и възможности за индустриалното приложение.

10 FR 34k3 3ISC TO
Френска фирма е разработила процес за биологично териране на канални миризми чрез биоизстъргване. Процесът позволява премахване на азотни, серни и някои летливи органични съединения, получени чрез компостиране, отпадъчни материали от хранително-вкусовата промишленост и др. Процесът е рентабилен, с намалено потребление на химически продукти и вода, предлага опростена експлоатация и поддръжка, както изисква и по-малко работно пространство.Фирмата предлага продажба или издаване на лицензии: за процес, патента, или ноу-хауто.

10 DK 202G 3IVY TR
Датска фирма от сферата на новите технологии за осветление биха искали да разработят хибридна система за осветление, която позволява осветителни тела да излъчват слънчевата светлина за създаване на висококачествени и енергийноефективни решения за осветление на европейски сгради. Датската фирма търси партньор по проекта, за да се развие технологията и оптимизира разходите на компонентите на системата. Потенциалният партньор трябва да работи в областта на фотониката, фирбро-оптиката, усъвършенстваните системи за осветление и архитектура на осветлението.

10 CH 84FD 3ITR TR
Швейцарска фирма търси експертиза за разработка на батерия с висок енергиен връх за кратък период от време. Приложението е за сферата на безопасността. По тази причина батерията трябва да бъде много надеждна и и да може да се презарежда 10 пъти за период от 2 години. Работните температури варират от -20 ° C до 55 ° C. Техническо сътрудничество и / или производствени споразумения ще бъдат взети под внимание. Необходими са малки серии от прототипи.

10 US 87GA 3I9G TR
Голяма американска компания търси предложения за защитни опаковъчни решения, които ще сведат до минимум или предотвратят топенето на шоколадови изделия в топъл или горещ климат. Те се интересуват от договор за доказване на концепцията, водещи до увеличаване на търговския мащаб , изключителни лицензи, договори с доставчици и т.н.

10 HU 50R7 3J5R TO
Унгарско МСП се занимава с разработване на биологично разградими опаковъчни материали незамърсяващи околната среда и технологията за тяхното производство. Най-голямото предимство: естествени, био-полимерно базирани, напълно разградими материали. Технологията може да касае фирми от хранителната индустрия и доставчици в секторите FMCG и HORECA. Фирмата търси партньори -производствени или сервизни за създаване на пазар и за разкриване на пилотна био-рафинерия.

10 HU 50R7 3J25 TO
Унгарски изследователски институт е разработил подобрени семена за пролетен и есенен малцов ечемик за различни кандидати от бирената индустрия.
Основните им предимства: добра устойчивост и голяма производителност.
Технологията може да е подходяща за производители на ечемик, малц и пивоварни.
Фирмата търси партньори -производствени или сервизни за лицензиране на новите видове малцов ечемик и да ги представи на пивоварната индустрия.

10 ES 28F8 3IYL TO
Испанска изследователска група е разработила и патентовала проста и не скъпа процедура която оползотворява мелнични отпадъци (люспите) в процеса на ламиниране на стоманата. Процесът създава гъби и най-вече специфичен прах, който е полезен изходен материал с множество приложения като производство на синтерована стомана,магнити, компоненти за ел.двигатели и др. Групата търси лицензионно споразумение.

10 NL 60AH 3IS8 TO
Холандска компания, специализирана в разработването и производството на оборудване и машини за хранително-вкусовата промишленост, наскоро разработи компактна и напълно автоматизирана система за производство на сирене. Тази система е особено подходяща за обработка на малки количества мляко. Партидите могат да варират от 1,250 до 2,500 литра мляко. Компанията се интересува от контакти с мандри / фабрики производството на млечни продукти в рамките на търговски споразумения с техническа помощ.

10 TR 99PD 3J2L TO
Турско МСП е разработило нов строителен материал, със свойства, превъзхождащи традиционните строителни материали от гледна точка на ниско тегло, висока здравина и висока топлинна и звукова изолация. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ за патентования строителен материал.

10 GB 77dz 3J1E TR
Великобританска компания търси фирма, която да предложи или разработи иновационни решения, с помощта на които да се избегне обгарянето на покритите с полиестерни тъкани PVC при заваряване. Възможно е съвместно разработване или придобиване на съществуваща технология.
10 RB 1B1O 3IVZ TR
Малка сръбска фирма търси технология от всички фирми и институти, работещи в областта на металообработващата промишленост, интересуващи се от партньорство за разработването на нов вид големи (от 2 до 5 кубични метра) метални контейнери за отпадъци и улично сметосъбиране. Целта на настоящото предложение е навлизане на пазара в Сърбия и съседните страни (Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Черна гора и Словения) с продукти, които да станат важна част от пазарния дял в най- близко бъдеще.

10 ES 28F9 3J0L TO
Испанскa технологична компания е разработила система, която позволява на потребителите да събират, съхраняват, криптират и изпращат данни от цифрова писалка, превръща ги в символи, като се генерира XML файл автоматично, и може да се интегрира във всеки ERP или бизнес софтуер за управление и документиране. Освен, че системата е готова за пазара, компанията търси интегратори и разработчици, които искат да използват тази технология като опция в техните портфолия.

10 LV 58AD 3J13 TR
Латвийска фирма търси иновативна технология за премахване на фиданки от селскостопански райони. Не са подходящи хербицидите, поради рисковете от замърсяването на подземните води. Търсената технология трябва да бъде напълно завършена и готова за продажба. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 PL 63AW 3J0Y TO
Полска R & D група е разработила технология, която ускорява инкубацията на риба в люпилни. Технология позволява да се дозират съответните химични и фармакологични добавки по най-ефективен ред. Технологията е насочена към значително намаляване на честота на цикъла на отглеждане, като по този начин се намалява финансовата тежест и работното време. Партньорите се интересуват от техническо сътрудничество или споразумение за производство.

10 PL 63AW 3J0Z TO
Полска изследователска група е разработила технология за инкубиране на пъстървови риби в сладка вода. Технология позволява да се оставя да се лови риба в естествената и среда, вместо в изкуствена среда. Технологията е по-евтина, еднакво успешна и по-хуманитарна от инкубация в люпилня. Партньори интересуват от техническо сътрудничество или споразумение за производство.

10 PL 63AW 3J10 TO
Полски изследователска група е разработила технология, която значително увеличава ефективността на риболова, като се използват „капан” методи (например чиста риба) в сладки води. Технологията увеличава ефективността, като не изисква захранване. Технологията има проста и стабилна конструкция, с постоянен магнит, което е най-отличителната черта. Партньорите са заинтересовани от производство или търговско споразумение с техническа.

10 GB 45P2 3IWH TO
МСП от Северозападният регион на Обединеното кралство е разработила нова адаптация на пух и пухени завивки, подходящи за от инвалиди или хора със силно ограничена употреба на горните крайници или ръцете, като чрез тази адаптация ще трябва да се добави една много малка сума към разходите по продукта. Предприемачът търси подходящи производителите за производство, като го представят на пазара под лиценз.

10 LV 58AD 3J0M TR
Латвийска компания търси иновативна технология за пресяващо оборудване (сита) за отделяне на био хумус от неговите източници - червеите. Търсената технология трябва да бъде напълно разработена и готова за закупуване. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 RU 86FG 3J0N TO
Малко иновативно предприятие от Обнинск, Русия, е разработило технология за обработка на отпадъци от алкохол и бира (отпадъци от дестилация и пивоварска каша). Токсичната течна фаза се кондензира във въртящи се енергоспестяващи изпарители. Компанията предлага проектиране и производство на обекти за обработване на отпадъци и търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

10 LU 70DB 3J0E TO
Базирана в Люксембург компания е разработила и патентовала система, съдържаща в себе си софтуер и хардуер, които позволяват справедлив процес при оферирането на тръжни цени в низходящ ред. Тази технология води до идентифициране на спечелилия търга, който е дал първата оферта, без значение каква връзка със сървъра на търга се използва. Що се отнася до търсенето на споразумения, компанията се интерсува само от продажбата на патентните си права.

10 GB 46P4 3IME TO
Шотландски институт предлага специализирани тестове и опит за удостоверяване автентичността на произхода или страната на произход на храни и напитки, като например зехтин. Институтът би искал да работи с производители на стоки с високо качество на произход на стоките, да добави значителна стойност към техния пазар или с организации, отговарящи за прилагане на законодателството при продуктовите стандарти или страната на произход на стоките. Те предлагат технически опит и помощ на такива организации.

10 BE 0213 3J0U TR
МСП, базирано в Брюксел, специализирано в консултирането за околната среда, прилагано в офиси и големи жилищни сгради от 5 000 до 50 000 кв.м., търси безжични сензори с ниска консумация на енергия за контрол на вътрешната температура, налягането и водата. Предлаганите сензори трябва да могат да се поставят бързо, неинвазивно и да се доставят с драйвери Линукс.Търсят се различни сътрудничества.

10 FR 37M3 3J08 TR
Френска компания търси доставик на слънчеви панели, произведени според новите национални норми за отделните корпуси, които влизат в сила в началото на 2011 година. Потребителите получават субсидии за изграждане и закупуване на електроенергия. Тези норми покриват както фотоелектрическите системи, така и сглобяването на сградата- слънчевите панели се разглеждат като елементи на покривната конструкция. Търсят се снабдяващи производители за търговско споразумение с техническа помощ.