Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 12/ 2015

АВСТРИЯ    TRAT20151130001
Компания търси сензори за разработката на нова система за инспекция, приложима в сферата на логистиката. Размерите (3D) и дефектите (вдлъбнатини и изпъкналости) на пакетите трябва да се измерват с точност докато се придвижват по конвейер. Търсят се разработчици/производители на сензори за техническо сътрудничество (интеграция в новата система за инспекция) и за последващо споразумение за производство (доставка на сензорите за серийно производство).
 
ФРАНЦИЯ   TRFR20151123003           
Компания, специализирана в сферата на повърхностната инспекция на материали (особено за корозия), търси партньори с технология за производство на дронове, които ще могат да доставят волтова дъга върху вертикални повърхности. Компанията търси техническо сътрудничество, за да разработи нови тестови методи.
 
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО          TRUK20151123001
Производител на кондензатори, снабдяващ много водещи автомобилни, железопътни и самолетни производители, желае да разработи модерни кондензатори с високо съотношение между производителност и тегло и способни да работят при високи температури. Компанията търси производители на метализиран диелектричен филм с цел съвместна разработка на нова технология за филм, която да отговаря на споменатите технически предизвикателства. Ще бъдат обмислени споразумения за ексклузивно техническо сътрудничество и джойнт-венчър.
 
ФРАНЦИЯ   TRFR20151123002           
Компания, специализирана в сферата на повърхностната инспекция на материалите (особено за корозия), търси партньори с технология за производство на дронове способни да извършват тестове за якост. Компанията търси техническо сътрудничество, за да разработи нови методи за тестване.
 
ЛАТВИЯ       TRLV20151109001
Иновативна малка компания от Латвия, с дейности в сферата на разработката и производството на устройства за самообслужване, търси технология за автоматичен дозатор на течности. Всякакви тествани решения се приветстват. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за техническо сътрудничество.
 
САЩ  TRUS20151012001
Национална (държавна) агенция за изследвания и развитие търси предложения за системи, които да преобразуват базалт в мултифункционален строителен материал, подходящ за космическо приложение. Спонсорът на предизвикателството предлага финансово споразумение под формата на парична награда и лицензионно споразумение за избраната технология.
 
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО         
МСП  търси технологични доставчици, които могат да осигурят модерни жироскопи, базирани на MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Желаната технология трябва да е тествана полево, въпреки че новоразработени, не-тествани и не-сертифицирани продукти също ще бъдат разгледани. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.
 
ИТАЛИЯ       TRIT20151203001
Италиански научноизследователски център работи върху добива на естествени активни метаболити от агро-индустриални отпадъци и странични продукти. Проектът има за цел да добие антифедантни или репелентни метаболити от естествени източници, както и да верифицира способността им да контролират вредителите и паразитите по домашните животни. Крайната цел е създаването на нови, по-ефективни, натурални продукти без странични ефекти. Търсят се научни партньори за споразумения за научно-изследователска дейност и сътрудничество.
 
ЛАТВИЯ       TRLV20151202001
Компания търси технология за гривна за деца или възрастни с вградено устройство за проследяване. Гривната трябва да е безопасна за деца, за предпочитане с алармена система ако бъде свалена. Устройството за проследяване трябва да използва GPS локация и трансфер на данни от обикновени GSM мрежи. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ.
 
ЛАТВИЯ       TRLV20150915001
Компания, произвеждаща мед, търси технология, чрез която може да се сортира пчелен прашец по цвят. Технологията може да е за друг вид сортиране по цвят, но трябва да може да се адаптира за пчелен прашец. Компанията търси търговско споразумение или споразумение за техническо сътрудничество.
 
ИРЛАНДИЯ TRIE20151207001
Утвърдена компания в сферата на пакетирането и хранителните съставки търси нов иновативен метод за пакетиране, подходящ за съприкосновение с храна. Компанията ще произвежда и продава опаковките на Европейския хранително-преработвателен пазар (особено месопреработвателния). Компанията търси лицензионни или търговски споразумения с техническа помощ за производството на опаковките. Споразумения за джойнт-венчър също ще бъдат обмислени.
 
ПОЛША        TRPL20151203001
Полска компания работи върху решения за местни електроцентрала и термо генератор, които използват местни твърди горива за базовото натоварване. Търси се научен институт с ноу-хау в тестването на горене на пулверизирани въглища. Компанията желае да допълни съществуващата си идея с конвенционални решения за горене на пулверизирани въглища и се нуждае от научноизследователска помощ. Компанията желае да установи техническо и научно-изследователско сътрудничество и да подпише съответните споразумения.
 
САЩ  TRUS20151201001          
Компания, производител на шоколад и захарни изделия търси нова система или материали, посредством които може да се транспортира шоколад при топло време, без да са необходими ледени торбички. Спонсорът желае да сключи споразумение за техническо или научно-изследователско сътрудничество, като има и парична награда.
 
РУСИЯ         TRRU20151201001          
Малко предприятие от Вологодската област се нуждае от оборудване за повърхностно фосфатиране на завършени метални продукти. Оборудването е необходимо, за да се подобри устойчивостта към корозия и да се увеличи живота на завършения продукт. Компанията предпочита готова за употреба технология и е готова да сключи споразумение за производство.
 
ФРАНЦИЯ   TRFR20151119001          
Френско МСП, активно в логистичния сектор, търси помощ в разработването на сензор за характеризиране на материалите и размерите на кашони/пакети, минаващи по конвейер. Сензорът трябва да е вграден в барабана или ролката, задвижващи конвейера. Компанията се интересува от споразумение за техническо сътрудничество с цел разработване на сензора.
 
РУСИЯ         TRRU20151118001
Руска компания е разработила иновативна игла за контролирани пункции на антрални новообразувания и интракавитарни манипулации. Търси се компания от Германия, Австрия или Чехия за техническо сътрудничество, за да се подобри прототипа, да се произведе пилотна партида и да се подготви набор от техническа документация с цел покриване задължителните международни изисквания.
 
ПОЛША        TRPL20151118001
МСП доставчик за автомобилостроенето и аеронавтиката в няколко страни. За да покрие изискванията на клиентите и ЕС, компанията търси технология - екосъобразен заместител на кадмиевите (Cd ) покрития. Компанията се интересува от търговски споразумения с техническа помощ. Технологията ще се използва за покритие на стоманени сглобки, крепежни елементи и други части. Технологията трябва да е готова за употреба.
 
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО          TOUK20150119001          
Лондонска компания търси партньори, които могат да подобрят насочващата им технология, като по този начин ефективно им помогнат да изградят едно напълно интегрирано решение за насочване. Търси се техническо сътрудничество.
 
ПОЛША        TRPL20150915001
Полска компания, която предлага широк набор от стационарни мощности, търси специален изолиран DC-DC конвертор за зареждане и изпразване на батерии. Компанията се интересува от дългосрочно сътрудничество в рамките на търговско споразумение с техническа помощ за производството на въпросните уреди.
 
ЛАТВИЯ       TRLV20151211001
Малка компания от Латвия, занимаваща се с производството на естествени продукти за красота и аксесоари, търси естествени багрила и трептяща технология за восъчни свещи. Багрилата трябва да са приложими в био-производството и да притежават съответната сертификация. Компанията търси технология или решение, които вече са на пазара.
 
ЛАТВИЯ       TRLV20150827001
Латвийска компания търси технология за огъване на тръби от неръждаема стомана с малък диаметър и спирална форма. Технологията може да бъде с ръчно, електрическо или хидравлично задвижване. Компанията търси съществуваща технология, която вече е на пазара. Очакваната форма на сътрудничество е под търговско споразумение с техническа помощ.
 
ПОЛША        TRPL20151201001
Полска компания, която работи върху решения за локално производство на електрическа енергия и производство на термална енергия, снабдява базовото натоварване, използвайки местни твърди горива. Компанията търси R&D институция с ноу-хау в газификацията на биомаса/целулоза. Биха искали да допълнят вече разработена идея с най-добрите конвенционални решения за газификация на биомаса/целулоза (подаване на гориво, охлаждане на газ, газов двигател и т.н.). Компанията има желание да установи техническо и научно-изследователско сътрудничество и да подпише съответните споразумения.
 
ИСПАНИЯ   TRES20151123001           
Частен технологичен център, специализиран в сферата на глинени и керамични материали, търси партньори за разработването на технологии за употреба на глини и глинени керамики като филтриращ материал, както и за разширяване потенциала за техните практически приложения. Търсят се споразумения за научно-изследователско и техническо сътрудничество.
 
ПОЛША        TRPL20140829001
МСП произвежда малки серии продукти за аерокосмическия и здравния сектор. С цел да разшири предлагането на и спектъра от продукти, компанията търси технология за производство на метални добавки. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.
 
ПОЛША        TRPL20141229001
Средно предприятие от Югоизточна Полша произвежда широка гама компоненти за авиационната, автомобилната и отбранителната промишленост. Сътрудничи както с Полски, така и с чуждестранни компании. С цел подобряване на някои производствени процеси, компанията търси партньор, който предоставя услуги за черна оксидация на стомана.
 
ЕСТОНИЯ    TOEE20151202002           
Естонско МСП е разработило мобилно устройство за рециклиране на изкуствена трева. Това е първата подобна мобилна система, която може да се използва на място. Основното предимство на устройството е, че позволява рециклирането на синтетичните настилки до съставните им суровини, като по този начин предлага ефективно и устойчиво решение. Желани форми на сътрудничество: техническо сътрудничество, джойнт-венчър или лицензионно споразумение.
 
ФРАНЦИЯ   TOFR20151123001
Френска компания, специализирана в базирани на климатични данни DSS (Decision Support Systems - Системи в помощ вземането на решения) за земеделието, е разработила конкретни решения за винопроизводствената индустрия. Тествани и валидирани във Франция, DS системите на компанията се ползват от местния пазар. Компанията има желание да изпита технологията си и на други винопроизводителни пазари основно (но не само) в Италия и Испания. Търсят се винарни и университети за споразумения за техническо и научно-изследователско сътрудничество.
 
ГЕРМАНИЯ TODE20151127001
Германски университет за приложни науки и изкуство провежда проект за електрически велосипеди, подходящи за туризъм и отдих. Фокусът на проекта е интеграцията на системите за споделяне на  електро велосипеди в градовете. Университетът е отговорен за техническата и социалната оценка на системата. Екипът на проекта предлага своите ноу-хау, методология и технически данни на компании и организации, заинтересовани от техническо сътрудничество или съвместни научно-изследователски проекти в сферата.
 
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО          TOUK20151124001
МСП, специализирано в разработката и производството на задвижващи системи за електрически превозни средства, търси градски автобусни оператори, които трябва да трансформират своя автомобилен парк в свръх-ниско емисионен. Компанията ще предостави цялостно решение за трансформиране в рамките на споразумение за технически услуги.
 
ГЪРЦИЯ      TOGR20151119001          
Гръцки иноватор е разработил нов метод за употреба на енергията на морските вълни. Технологията представлява брегови конвертор от плаващ тип, подходящ както за специално направена, така и за вече съществуваща инфраструктура, включително пристанища, вълноломи, пристани и кейове. Също така може да се инсталира на близки до брега плаващи платформи или на офшорни платформи на ветрогенератори. Търсят се партньори за джойнт-венчър, финансово, лицензионно, производствено, научно-изследователско и/или техническо споразумение за сътрудничество.
 
ИСПАНИЯ   TOES20151021001           
Компания разполага с патент за модел на устройство, което намалява теглото на човек, като по този начин намалява претоварването на лумбарните прешлени и гръбначните дискове, причинени от прекомерно правостоене или заседналост. Изтеглителният ефект поражда удължаване на разстоянието между прешлените и по този начин предотвратява претоварването на гърба. Компанията търси частни финансови партньори за комерсиализация на продукта, както и производители, с цел създаване на прототипи.
 
ГЕРМАНИЯ TODE20151119001          
Университет е разработил терапевтичен метод за лечение на Алцхаймер посредством вектор, съдържащ гена на инхибитор CDK4/CDK6 от семейството INK4 и ген на трансактиватор. Методът може да предотврати клетъчната смърт или да забави развитието на болестта. Университетът търси джойнт-венчър с компании, с които да разработи приложения за терапията и да проведе клинични тестове.
 
НИДЕРЛАНДИЯ    TONL20151102001
Компания за молекулярен синтез, работеща предимно за фармацевтичната индустрия, търси партньори с експертиза в сферата на човешката и медицинската биология, за да разработи базов материал за ново лекарство. Желаните партньорства са научноизследователско и техническо сътрудничество.
 
ФРАНЦИЯ   TOFR20151021002           
Няколко френски производители на органични плодове и зеленчуци са обединили усилията си за производството на пълен набор от полифеноли посредством суперкритична флуидна и ензимна екстракция. Френските компании търсят партньори от сферата на хранителните добавки и козметичните продукти, които биха желали да имплементират полифенолните антиоксиданти в своите продукти. Полифенолите се използват широко като антиканцерогени и за забавяне стареенето на кожата. Търси се търговско споразумение с техническо сътрудничество.
 
ИСПАНИЯ   TOES20150615001           
Технологична компания е разработила система, еволюция на хидропонната, която постига по-добра аерация на корените на растенията посредством джобове, образувани чрез комбиниране на серии от текстилни пластове. Компанията търси партньори от сферата на градинарството за лицензионно споразумение или споразумение за техническо сътрудничество, за да комерсиализира своето изобретение. Също така е възможно и финансово споразумение.
 
ЛАТВИЯ       TOLV20151208001
Латвийска компания, специализирана в производството и шиенето на еко-текстилни продукти, е разработила и патентовала мултифункционален спален чувал за деца. Спалният чувал включва чаршаф и олекотена завивка, възглавница и одеяло - всичко се разделя и събира лесно при пране. Компанията търси джойнт-венчър или лицензиране.
 
НИДЕРЛАНДИЯ    TONL20151203001
Компания е разработила пръскачка, която позволява по-бърза и по-ефикасна обработка на земеделските култури за постигането на оптимална защита на посеви и овошки, здраве на растенията и ефикасна борба с вредителите. В сърцето на новата технология е крило, което използва въздушните струи, породени от задвижването на пръскачката. Компанията търси производители на пръскачки с цел лицензиране на технологията. В допълнение, компанията търси сътрудничество, за да тества и демонстрира ефективността на оборудването.
 
ИТАЛИЯ       TOIT20151106002 
Италиански университетски спин-оф е разработил метод за синтез и производство на иновативни органични молекули и нови растителни хормони, за да разработи нови концепции за устойчиви земеделски практики (в частност, посредством биоторове, базирани на аналози на стриголактона). Новите молекули имат уникални биологични качества както за растителното, така и за човешкото здраве (антитуморни агенти). Търсят се индустриални и R&D партньорства за споразумение за техническо сътрудничество.
 
ИТАЛИЯ       TOIT20151118001 
Компания с професионален опит в биомедицинските и хранителните индустрии е разработила много гъвкава система за проследимост, подходяща за агро-хранителни компании (включително малки и микропредприятия), която позволява следенето на всички производствени процеси. Компанията търси партньори за технологични споразумения и/или търговски споразумения с техническа помощ, както и участие в научноизследователски проекти за допълнително разработване на технологията.
 
ХЪРВАТИЯ TOHR20150811003          
Хърватска компания, специализирана в сферата на електрониката, търси европейски партньори за допълнително разработване на инструментите си за обучение по роботика. Инструментите включват хардуер и софтуер, които позволяват студентите да се упражняват при контролирани условия. Освен споразумение за техническо сътрудничество, компанията също така има интерес към производствено споразумение.
 
НИДЕРЛАНДИЯ    TONL20150609001           
МСП предлага строителна концепция, базирана на употребата на пресовани сламени блокове. Употребата на пресовани сламени блокове/компоненти, запълнени със слама, спестява енергия и пари. Компанията предлага техническа експертиза, машини и умения за реализацията на екосъобразни сгради. МСП-то търси контакт с иновативни строителни компании, за да направи концепцията достъпна за крайния потребител.
 
СЪРБИЯ      TORS20141208001          
Малка иновативна компания е патентовала технология за силажиране на фураж. Огромната разлика между новата технология и традиционните е скоростта, с която се постигат анаеробни условия в силозите. Новата технология постига анаеробни условия в силозите само за 2 часа - това означава 50 пъти по-бързо от традиционните. Компанията търси партньори за лицензионно и търговско споразумение с техническа помощ.
 
ФРАНЦИЯ   TOFR20151204002           
Научно-изследователски център, специализиран в пластмаси и композитни материали, предлага технически компетенции за разработването на нови полимерни продукти и проекти. Търси сътрудничество с индустриални партньори предимно от секторите на автомобилостроенето, аеронавтиката, опаковането на храни и строителните материали. Центърът се интересува от споразумения за научно-изследователско сътрудничество и споразумения за техническо сътрудничество, както и от колаборация с научно-изследователски институти.
 
ГЕРМАНИЯ TODE20151207001          
Компания предлага сътрудничество в разработването, квалификацията и производството на олекотени конструкции. Основните сфери на приложение включват аеронавтиката и космоса. Възможно е всякакъв вид сътрудничество – от проучвания за развитие с национално, ЕКА (Европейска космическа агенция) или ЕС финансиране до серийно производство. Търсените видове сътрудничество са споразумения за научно-изследователско сътрудничество, техническо сътрудничество, както и споразумения за производство или услуги.
 
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО          TOUK20151201002          
МСП, специализирано в производството на водородни генератори, е разработило иновативно решение за балансиране на електрическата мрежа. Решението преобразува електрическа енергия в химическа енергия, като по този начин спомага за съхранението на електрическа енергия. Компанията търси партньорство с местни власти и енергийни компании, които се интересуват от търговско сътрудничество с техническа помощ.
 
ЕСТОНИЯ    TOEE20151202003
МСП, специализирано в разработването на системи за филтриране на димни газове, е създало решение, което намалява емисиите от димни газове като отстранява киселинните примеси чрез химическа реакция вътре във филтърната система. Технологията е подходяща за широка гама приложения - както в големи индустрии с индустриални горивни процеси и корабната промишленост, така и при отоплителни системи за частни домакинства. Компанията е отворена за джойнт венчър, технологичен лиценз или техническо сътрудничество.
 
ИТАЛИЯ       TOIT20151125001 
Италианската компания е водеща в производството на индустриални машини и оборудване за обработка на храна и печене на кафе. Има дългогодишен опит в сферата и доставя цялостни съоръжения, както и различни машини за обработка. Компанията желае да предостави своя опит на индустриални партньори в рамките на H2020 проектни предложения, както и на споразумения за техническо сътрудничество.