Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 11/ 2016

АВСТРИЯ TRAT20161028001
Австрийска компания произвежда продукти от латекс за бебета. Те търсят нова технология за подобряване на естетическата повърхност. Новото покритие трябва да е с блестящ вид и хлъзгава повърхност, да издържа на кипене, миене, да няма химическа миризма, трябва да бъде лесен за използване, цветът да  не се променя и процеса на покриване трябва да бъде под 80 градуса по Целзий. Те са отворени за технически, научни изследвания, технологично споразумение, търговско или лицензиране сътрудничество.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TRUK20161024001 
МСП търси нова технология за сгряване на вода, която ще бъде включена в машини за напитки. Бързото сгряване и охлаждане е ключът. Търсят се партньори за осъществяване на търговско споразумение с техническа помощ, лицензиране или производство

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TRUK20161011001
Фармацевтична компания търси нови малки молекули с имунно-онкологията активност за лечение на рак. Компанията ще продължи да развива тези нови съединения, за да подобри техните профили за ефикасност и безопасност с оглед на лицензирането на подобрените молекули до по-големи фармацевтични пазари. МСП търси да си партнира с университети, изследователски институти и компании под формата на споразумение за лицензиране или споразумение за техническо сътрудничество.

КИТАЙ TRCN20160831001
Китайска компания, специализирана в опазване на околната среда, търси напреднала и ефективна технология за третиране на отпадъци. Компанията се надява да намери партньори, които вече са приложили технологията в различни проекти. Възможното сътрудничество е техническо сътрудничество и търговско сътрудничество с техническа помощ.

КИТАЙ TRCN20160824001
Китайска компания, специализирана в опазването на околната среда, търси ефективна технология и оборудване за справяне с анаеробното разлагане. Възможен тип сътрудничество са техническо сътрудничество или търговско сътрудничество по линия на техническа помощ. Потенциалният партньор трябва да притежава напреднали технологии, които биха могли да бъдат пуснати в употреба с минимални разходи.

ИТАЛИЯ TRIT20160623002
Италианско предприятие, специализирано в космическите изследвания, развива нов тип самолети, състоящи се от термопластичен композитен материал. Фирмата търси партньори, работещи с композитен материал, за да реализират своя прототип. Те се стремят към подписване на споразумение за техническо сътрудничество.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TRUK20161107002 
Английски университет се е фокусирал върху разработването на терапевтични подходи за подобряване на лечението, рехабилитацията и качеството на живот след инсулт на хора, както и на такива, които страдат от хронична болка, предизвикана от студена температура. Те търсят производители на платове и облекло или текстилни учени, занимаващи се с облекло с контролирана температура за производство или техническо споразумение за сътрудничество.

ЧЕХИЯ TRCZ20161103001
МСП, занимаващо се с печат, графики и изложбени системи, търси осветени фолиа за реклама и декоративни цели. Търсените осветени фолиа трябва да генерират стабилна бяла светлина. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

ИТАЛИЯ TRIT20161001001
МСП, специализирано в изграждането на изкуствен интелект за домашна автоматизация, търси партньори, R & D институции, университети , които са в състояние да разработят софтуер с отворен код за развитие и задълбочаване на оперативната система на тяхното устройство. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество и/или граждански договор.

ШВЕЙЦАРИЯ TRCH20161020001
МСП, участващо в индустриалното развитие на свръхпроводими проводници от следващо поколение, търси партньорство позволяващо промишлено изтегляне на тел при повишени температури. Най-важните приложения на технологията са в медицината в магнитния резонанс (MRI) и ядрено магнитния резонанс (ЯМР). Компанията търси споразумение за смесено дружество, включително техническо сътрудничество за по- нататъшно производство и развитие на процеса.

ЙОРДАНИЯ TRJO20160830001
Йордански изследовател, специализиран в храненето и хранителните технологии, е разработил ниско протеиново брашно Изследователят се интересува от техническо сътрудничество с изследователски групи, фабрики, специализирани в ниско-протеинови хранителни продукти.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TRUK20161110002 
Модна компания се опитва да разнообрази бизнеса с разработването на нови продукти в областта на интелигентния текстил. Фирмата търси дигитална интерфейс експертиза за споразумения за изследвания и техническо сътрудничество Това техническо сътрудничество ще се съсредоточи върху експериментиране и развитие на нови продукти.

МАКЕДОНИЯ TRMK20161109001
Фирма търси партньор за своя R & D отдел в състояние да си сътрудничат за развитието на готови за употреба безпилотни самолети за конкретни промишлени сектори. Компанията изгражда безпилотни летателни апарати (БЛА / RPAS) за различни промишлени приложения, използващи WiMAX / LTE стандарти за безжична комуникация. Търсят се партньори за научни изследвания и JV.

ИСПАНИЯ  TRES20160915001
Испански научно-изследователски център търси нови методи за процес на трансфера на технологии/ноу-хау, за да бъдат приложени в обучение на своя персонал. Моделът трябва вече да се прилага и в други научно-изследователски организации. Центърът търси споразумения за услуги.

ЛАТВИЯ TRLV20161017001
Компания от Латвия, занимаваща се с производството на храни, е разработила иновативна закуска от бакла. За да разшири своята продукция компанията търси новаторска технология за бланширане. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ..

ИСПАНИЯ TRES20161009001
Испански иновационен център търси ИТ инструмент, който да помогне на ранен етап на предприемачите в подготовката на бизнес план. Инструментът трябва да бъде на разположение за демонстрация. Центърът търси търговско споразумение с техническа помощ.

ЛИТВА TRLT20161111001
Компания търси партньори, които да предоставят лабораторни изследвания или да разработят технология за солен разтвор, който да се  използва за производство на сирене. Двете отделни споразумения за партньорство могат да бъдат подписани с различни партньори.

ЛИТВА TRLT20161114001
МСП с опит в хранителната продукция и дистрибуция желае да започне производство на месни и вегетариански бургери на растителна основа. Компанията се интересува от закупуването на рецепти за тези бургери по договор за лиценз или търговско споразумение с техническа помощ или разработването на своя собствена рецепта в сътрудничество с партньори по договор за техническо сътрудничество.