Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 10/ 2016

БЕЛГИЯ TOBE20160929001
МСП, работещо в областта на молекулярна диагностика, в сътрудничество с лаборатории е разработило тест с голяма точност, който се използва в онкологията. Тестът идентифицира правилното лекарство за даден рак, което увеличава шансовете за успешно лечение. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ с публични и частни болници, медицински центрове, всички онкологични звена, ракови центрове, медицински онколози.

ИТАЛИЯ TOIT20160927002
Една малка високотехнологични италианска фирма е разработила много чувствителен Flame Detector на базата на лазерна технология. Той е в състояние да открие/засече много малък пламък (около 1 см), на много дълги разстояния (около 16 м). Това е ценно решение при бързоразвиващи се пламъци. Търсят се партньори за съвместно разработване чрез споразумение за техническо сътрудничество.

ИСПАНИЯ TOES20160923002
Испанска изследователска обществена организация е разработила процедура за биотехнологично производство на 11а хидроксилирани стероиди чрез генериране и последващо използване на рекомбинантни бактерии. Тези бактерии изпълняват микробни биотрансформационни процеси, които водят до създаване на 11а-хидроксилирани стероидни съединения от суровини. Съединенията могат да бъдат прилагани във фармакологията. Търсят се фирми за лицензионно споразумение.

НИДЕРЛАНДИЯ TONL20160926001 
Холандско МСП е специализирало в научните изследвания, развитието, инженеринг и производство на регулируеми по височина кухненски рамки за ергономични кухни. Най-важното предимство е регулируемата височина на рамката, която прави кухни ергономично използваема от различни целеви групи, като ползвателите на инвалидни колички и възрастни хора. МСП търси търговски споразумения с техническа помощ с производители на кухни, архитекти и / или интериорни дизайнери в Европа, САЩ и Китай.

ИТАЛИЯ TRIT20161007001
Италианска био технологична компания е натрупала опит в ин витро диагностиката и в диагностика и молекулно дизайн на фармацевтични продукти. Фирмата търси транснационално сътрудничество с университети, изследователски центрове и частната индустрия за по-нататъшно проучване на процесите и оптимизация на Bioconjugation технология при производството на лекарства. Предлага се споразумение за техническо сътрудничество, споразумение за производство или търговско споразумение.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ TOUK20160920001
Английски start-up притежава технология, базирана на изкуствен интелект, която анализира документи и извлича полезни информация. В момента компанията търси да си партнира с музеи или друга културна организация съгласно споразумение за сътрудничество в научните изследвания. Целта е да се започне проучване за приспособяване на технологията към културния сектор.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ TRUK20161004001 
Шотландско МСП, специализирано в рециклиране на отпадъци, е разработило метод за рециклиране на използван гипс картон от строителни обекти за осигуряване на вар продукти, които може да се използват в селското стопанство. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ с партньор, който може да ги снабди или да им помогне в развитието на технология за компактна машина, с която ще може да се извършва ефективно рециклиране.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ TOUK20160929001
Компания подкрепя клиентите си през всеки етап от жизнения цикъл на развитие на даден продукт, като предлага консултации за проекти, свързани с развитието на медицински продукти. Фирмата предлага своите услуги за разработка на технологии за фирми и стартиращи компании, които се нуждаят от подкрепа в разработването на медицински продукти и дизайн. Компанията също така е отворена за проекти за научни изследвания за сътрудничество и техническо сътрудничество в областта на медицинските изделия.

ЛИТВА TOLT20160922001
Литовско МСП, което притежава съвременни технологии и опит в микро и подмикро производствена структура, е разработило 3D полимерно скеле с нано функции, които могат да бъдат използвани за отглеждане на тъкан, която много наподобява човешкия извънклетъчен матрикс. Фирмата търси партньори, които биха проявили интерес към сътрудничество в областта на научните изследвания на клетъчни култури в рамките на споразумение научно сътрудничество или споразумение за техническо сътрудничество.

ГЕРМАНИЯ TODE20160926003
Учени от немски университет са разработили човешка торбичка, подобна на тъкан за поддържане функцията на сърцата, на базата на стволови клетки (ал-торбичка). Тъканта може да се използва за персонална и регенеративната медицина като терапия на повредения миокард на сърцето. Университетът търси партньори за по-нататъшно развитие в регенеративната медицина чрез лицензионни споразумения.

СИНГАПУР TOSG20160923001
МСП предлага сигурна международна WiFi мрежа, която споделя WiFi връзки чрез абонамент, което позволява на потребителите да поддържат връзка по време на пътуване в чужбина. Продуктът, вече на пазара, идва като мобилно приложение, с което потребителите имат достъп до интернет в страната и в чужбина. МСП търси търговски партньори за споразумение за услуга или за лицензиране.

ТУРЦИЯ TOTR20160721001 
МСП, специализирано в модерни системи и решения за мобилна технология, разработи мобилен софтуер за управление на устройства. Софтуерът може да се използва в помещение или облак базови платформи. Компанията желае да си сътрудничи със заинтересованите дружества под формата на търговско споразумение с техническа помощ.

ФРАНЦИЯ TOFR20160921001 
Френска компания е разработила специфични умения в реологията. Те са в състояние да предоставят реологични технически решения по поръчка и помагат на партньорите да изберете услуги и продукти, адаптирани към техния индустриален проект. Възможни са различни приложения, включващи материалните потоци в промишлените процеси. МСП търси сътрудничество с партньори от химическите и медицинските индустрии. Те предлагат своя опит и специални съоръжения, като например реомера и форматиране машини.

ШВЕЙЦАРИЯ  TOCH20160915001
Швейцарски технологичен университет предлага стабилен топлинен сензорен поток за приложения в двигатели с вътрешно горене. Сензорът може да открие топлинен поток при екстремни условия. Търсят се партньори за лицензиране на продукта.

ФРАНЦИЯ TOFR20160914002 
Френска компания, специализирана в проектиране на фундаменти за енергийни проекти, предлага патентована концепция на сглобяема основа, оборудвана с варов разтвор инжекционна система и жак за изравняване. Тази система е адаптирана към скалното морско дъно. Компанията търси индустриални партньори за техническо сътрудничество и лицензиране на технологията.

УКРАЙНА TOUA20160831001
Компания от Украйна е проектирала водни шамандури, предназначени за улавяне на температурата на водата, контрол на нивата на кислорода или предоставяне на всякакви други данни, които се изискват. Украинска компания търси сътрудничество за прилагане на тази технология. Желаните видове партньорство са сътрудничество в научните изследвания и техническото споразумение. Основното предимство на тази технология е дистанционно управление на качеството на водата.

БЕЛГИЯ TOBE20160929002 
Белгийска компания е специализирана в  разработването, проектирането и фабрикуването на много малки сензори за налягане за тежки условия. Фирмата търси партньори за лицензиране на технологията.

ЧЕХИЯ TOCZ20160919001 
Малък екип от чешки изобретатели са проектирали двигател, който е в състояние да произвежда електрическа енергия чрез консумация на мощност от гравитацията. Търсят се партньори на базата на финансово споразумение.

ИСПАНИЯ TOES20161005001 
МСП е разработило L-бандов сензор за измерване на влажността на почвата чрез дистанционно отчитане. Сензорът предоставя данни с много висока резолюция. Той се използва в самолети, безпилотни системи, антени и наземни превозни средства. Системата може да се използва за защита на почвите и предотвратяване на наводнения. МСП търси партньори, интересуващи се от сътрудничество в изследванията, техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

РУМЪНИЯ TORO20160928001
Румънски изобретатели представят метод за максимизирано придържане гумите по време на неблагоприятни метеорологични условия в студения сезон. Новата технология подобрява сцеплението на гумите, мобилността на превозно средство, спирачното сцепление, стабилността на превозното средство върху стръмни наклони и/или остри завои, както и стабилността на превозното средство, когато се натъкват на странични ветрове. Търсят се партньори от автомобилния сектор за споразумение за техническо сътрудничество.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ TOUK20160915001
Компания стартира автоматизирана технология, базирана на съвместен инструмент между адвокатско дружество и неговия клиент, която спестява огромно количество време за юридическото лице и  позволява на клиента да получи по-добро обслужване. Компанията търси доставчици на софтуер за партньори, които напълно да подкрепят адвокатската професия в международен план. Вид на сътрудничество: търговско споразумение с техническа помощ.

УКРАЙНА TOUA20160901001
Украинска стартираща компания предлага мобилни приложения за растения. Фирмата е специализирана в създаването на мобилни приложения. Мобилното приложение може да измери площта на листото и съдържанието на хлорофил едновременно. Фирмата желае да си сътрудничи с експерти в селскостопанските технологии за съвместна разработка и внедряване на мобилно приложение .Търсят се партньори за сътрудничество в изследванията и споразумения за техническо сътрудничество.

ИЗРАЕЛ TOIL20150527001
Водеща израелска компания, която проектира и произвежда качествени обувки е разработила иновативна технология, базирана на био механичен принцип, създаваща модерен тип обувки, подходящи за широк кръг хора с ортопедични проблеми. Фирмата търси стратегически партньор за търговско споразумение с техническа помощ.

СЛОВЕНИЯ TOSI20160919001
Словенски изследователски институт разработи протеинови лепенки, приложими за лечение на хронични кожни рани. Пластирите са биоразградими - изчезва в раната, без да оставят остатък и без белези . Търсят се партньори за лицензионни споразумения и/или изследователски дейности в сферата на ветеринарния и хуманно -медицинския пазар.

ФРАНЦИЯ TOFR20161019001 
Френска компания е разработила почистваща техника за ефективно обезмасляване. Тази изключителна технология, съчетана с помощта на специалисти, предлага на индустриалните производители алтернатива отговаряща на екологичните стандарти, в сравнение с перилни препарати или разтворими процеси, използвани за почистване в промишлеността. Фирмата търси споразумение за техническо сътрудничество за разработване на почистваща техника с индустриалци.

СЪРБИЯ TORS20161013003
МСП е разработило технология за пречистване на води от вредни органични и неорганични вещества, използваща процеси на електрохимически микролегирани и наноструктурирани твърди материали. Технологията предлага пречистване на питейна вода от всички вещества в йонни, колоидно и молекулно състояние. Сръбската компания се интересува от лицензионно споразумение за съвместно по-нататъшно развитие на технологията.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ TRUK20161013001 
МСП, специализирано в помощ на компании, разработващи програми за развитие на наркотиците, търси нови анализи и аналитични техники, които могат да бъдат разработени за фармацевтичната индустрия. МСП-то ще помогне на компаниите да развият анализи от областта на клетъчната наука, молекулярната биология и биохимия за фармацевтичния пазар с партньорство под формата на договор за съвместно предприятие.

БЕЛГИЯ TRBE20161012001
Компания от Белгия, специализирана в разработването на екологични устройства за справяне с домашните вредители, търси нетоксични лепила, адаптирани към различни видове насекоми. Лепилата, ще бъдат тествани за различни видове насекоми. МСП търси търговско споразумение с техническа помощ.