Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 10/ 2015

ГЕРМАНИЯ TRDE20151002001
Изследователска лаборатория за стоматологични био материали разработва проект за подобряване на стоматологични глас-йономерни цименти. Те търсят потенциални индустриални партньори, които притежават опит в областта на химическата промишленост и в синтеза на полиакрилни киселини и / или производството на гласйономерни материали. Фирмата иска да сключи техническо споразумение или споразумение за изследователско сътрудничество.

ГЕРМАНИЯ TODE20151014002
МСП предлага 3D принтер с прахово принтиране за производство на керамични компоненти. Компонентите могат да създават гъста микро структура и функционални структури за печат върху керамика. Технологията е приложима в медицинската индустрия, машиностроенето и електротехническата индустрия. Фирмата търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ или за споразумения за изследователско сътрудничество.

ИРЛАНДИЯ TOIE20151014001
Изследователски институт търси търговски партньор в сферата на производство на функционални храни. Институтът търси партньор за по-нататъшно разработване на нов пробиотик - кисело мляко, съдържащо полизаха иди (EPS) за производство на лактобациликус (DPC6426). Подобен пробиотик може да намали холестерола в кръвта (рисков фактор за развитието на коронарна болест на сърцето) с 53 % за 12 седмици. Институтът за научни изследвания желае да лицензира своя продукт чрез подходящи партньори в рамките на функционалната хранително-вкусовата промишленост.

ИРЛАНДИЯ TOIE20151013001
Изследователски институт търси партньори, за разработване на количествена полимеразна верижна реакция (qPCR), способна бързо да засича всички бактериални токсични гени (Bacillus Cereus) Технологията би била полезна за хранително-вкусовата промишленост. Институтът за научни изследвания иска да лицензира своя продукт чрез подходящи партньори.

АВСТРИЯ TOAT20150907001
МСП е разработило новаторска концепция за поцинковани линии, за да се повиши ефективността ѝ и за постигане на високи екологични стандарти и стандарти на безопасност. Фирмата търси партньори за производството и дистрибуция на системата под формата на съвместно предприятие или търговски и финансови споразумения. Затворената автоматизирана система може просто да бъде интегрирана в съществуващи производствени линии. Тя изисква по-малко пространство в сравнение с конвенционалните поцинковане линии и намалява оперативните разходи, както и времето за техническо обслужване.

ИРЛАНДИЯ TOIE20151013002
Изследователски институт с богат опит в сектора на хранително-вкусовата промишленост търси търговски партньори, които да използват нова технология за извличане на протеини от твърди продукти или отпадъци от храни (риба, месо, птиче месо). Извличането на води до над 95% възстановяване на протеин. Технологията е основана на подобрено последователно изоелектрическо разтваряне. Те предлагат тази технология за подходящи партньори чрез лицензионен договор.

СИНГАПУР TRSG20151014001
Компания предлага технология за високо парно отлагане на покрития за съоръжения в автомобилната, био медицинската, петролната и газовата промишленост. Фирмата търси технология за ефективно отстраняване на замърсители (външни и вътрешни) за метални повърхности на субстрата, които могат да повлияят на прилепването на аморфен въглероден слой, който се прилага върху повърхността чрез вакуум и отлагане на пари. Фирмата търси споразумение за лицензиране, съвместно предприятие или споразумение за техническо сътрудничество.

ПОЛША TOPL20151020001
Изследователски институт е разработил геокомпозит с висока водопоглъщаемост. Това е иновативен метод за задържане на вода в почвата, с цел да се подкрепя правилното развитие на растенията и да се гарантира оптимално ниво на хидратация. Използването на тази технология допринася за увеличаване на обема на реколтата и помага за регулиране на водата на места или при ситуации, когато има заплаха от недостиг на вода. Институт търси партньор за търговско споразумение.

ИРЛАНДИЯ TOIE20151019001
Изследователски институт е разработил нова технология, която представлява биологичен подход за превенция на мастит въз основа на жив хранителен клас от пробиотични бактерии - патентован щам на лактококус лактис. Технологията е ефективна при лечение на животински и човешки инфекциозни заболявания и доказва, че е ефективна при лечението на мастит, колкото някои антибиотици. Търсят се търговски партньори в областта на здравеопазването, които се интересуват от лицензиране на тази технология.

РУМЪНИЯ TORO20140603002
Изследователски институт предлага технология, която може да обработи ръжено брашно до получаване на суха киселина за производство на ръжен хляб. Университетът търси индустриални партньори в хранителната промишленост, за да лицензира технологията.