Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 09/ 2015

СИНГАПУР TRSG20150901001
Компания предлага клауд инфраструктура, услуги за съхранение и други ИТ решения на своите клиенти. Фирмата търси партньорство за съвместно разработване и прилагане на интегрирана енергийна система, състояща се от твърдооксидни горивни клетки, съчетани със системи за оползотворяване на топлинна енергия, получена от оползотворяване на отпадъци и системи за съхранение на енергия за осигуряване на захранване за работата на центъра за данни. Партньорството може да бъде под формата на съвместно предприятие, лицензионен договор, изследователска и развойна дейност или техническо сътрудничество.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ TRUK20150828001
Производител на усилватели за мощност търси партньори с експертен опит в управлението на топлинната енергия на полупроводникови устройства. Фирмата се интересува от пасивни технологии, които са в състояние да функционират във въздушни и космически среди. Фирмата търси техническо сътрудничество, споразумения за подизпълнители и лицензи.

ИСПАНИЯ TRES20150519001
Компания, работеща в областта на управление на системи за автоматизация на сгради, търси технологии за управление на електрическа и топлинна енергия, за да бъдат интегрирани в техните системи за контрол на отопление, вентилация, климатизация и осветление. Фирмата търси сътрудничество за лиценз или за техническо сътрудничество.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ TRUK20150827001
Шотландска компания желае да проучи потенциала за малко мащабни биометан съоръжения, които да бъдат разположени върху малки, анаеробни инсталации в селските райони. Ако е успешна, технологията може да бъде използвана при пречиствателни станции и за осигуряване на източник на възобновяема енергия за автомобилния транспорт. Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество.

ЮЖНА КОРЕЯ TRKR20150825002
Компания търси партньори, които могат да осигурят основна технология и да си сътрудничат за по-нататъшното развитие в разработването на нови технологии за емулгиране. Тази технология ще се използва за направата на крайните продукти от козметиката като крем и серум. Новата технология е свързана с емулгатори, масло, восък, полимер, управление на вискозитета на самия агент или комбинация от тези елементи, като процес на емулгиране.

СИНГАПУР TRSG20150824001
Компанията се интересува от технология за анализ на изображението и разпознаване на обекти. Технологията трябва да е в състояние да идентифицира неживи обекти, хора, животни и части от хора в снимки и видео, за използване в сектори като здравеопазването и на платформи като сайтове за социални мрежи. Фирмата търси партньорство за научноизследователска и развойна дейност, лицензиране, техническо сътрудничество и съвместно предприятие.

ИСПАНИЯ TRES20140808001
Производител на потребителски продукти от Испания търси материали от пропусклива мембрана, които позволяват контролирано освобождаване на аромати на основата на разтворители. Разтворът трябва да е подходящ за голям обем производство на ниска цена и да бъде подходящ за вграждане в потребителски продукти. Търсят се партньори за лицензионно споразумение, съвместно предприятие или производствено споразумение.

ТУРЦИЯ 10 TR 97NA 3HHH
Производител на зехтин генерира голямо количество на отпадъчни води от маслиновата мелница всеки сезон. Търси технология за превръщане на тези два вида отпадък в тор или за храна на животните.

ФРАНЦИЯ TOCZ20150602001
Земеделска асоциация, специализирана в отглеждане на риба, търси фирма или научноизследователски център в състояние да разработи конкретна машина за отстраняване на рибни кости и получаване на обезкостени филета от шаран. Конвенционалните методи не са ефективни. Тази машина трябва да може да се използва и за друг вид риба. Фирмата търси лицензионно споразумение, търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за сътрудничество в научни изследвания.

ПОЛША TRPL20150521003
Компания, занимаваща се с училищни и офис продукти, търси материали, които могат да заместят алуминиеви и дървени рамки на маси. Материалът трябва да отговаря на техническите параметри на рамките. Фирмата търси сътрудничество въз основа на лицензионно споразумение и споразумение за техническо сътрудничество.

ПОЛША TRPL20150521004
Компания, занимаваща се с училищни и офис продукти, търси материали, които могат да заместят дървени повърхности. Материалът трябва да отговарят на определени техническите параметри. Фирмата търси сътрудничество въз основа на лицензионно споразумение и споразумение за техническо сътрудничество.

ГЕРМАНИЯ TRDE20140818001
Компания, работеща в областта на художественото творчество, е разработила нова спортна игра. Фирмата търси партньори, които са в състояние и се интересуват от развитието на компютърна и/или онлайн версия на играта. Заинтересованите клиенти трябва да имат ноу-хау в създаването на спортни игри. Компютърната игра ще бъде един от елементите на продуктовото портфолио, което е свързано със спортна игра. Търсят се партньори за споразумение за техническо сътрудничество.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ TOUK20150731001
Компанията е разработила нова ефективна тоалетна, която помага да се пести вода, пари и енергия. Търсят се партньори като хотели, търговски обекти и офиси, за проучване на технологията в рамките на търговско споразумение с техническа помощ, споразумение за техническо сътрудничество и споразумение за услуги.

БЕЛГИЯ TRBE20150914001
Компания, занимаваща се с потребителски стоки, търси дигитални решения и нови бизнес модели за увеличаване на доставките и онлайн продажбите на памперси в Централна Европа. Потенциални партньори - стартиращи фирми или МСП, които да имат техническо решение и иновативен бизнес модел, позволяващ сътрудничество.

ХОЛАНДИЯ TONL20150913001
Компания, специализирана в проектирането и реализацията на системи за пречистване на газ при производство на биогаз, сметищен газ и газ от биореактор. Един от нейните продукти е система, която е в състояние да подобри качеството на биогаза. Едновременно с това произведеният въглероден диоксид (CO2) добива индустриално качество. Фирмата търси партньори, работещи на местните енергийни пазари, които имат широка мрежа, в рамките на търговски споразумения с техническа помощ.

СЛОВАКИЯ 08 SK 69CT 2RWJ
Малка компания, разположена в западната част на Словакия, е разработила нова уеб среда за бързо създаване и лесна поддръжка на приложни решения за бази данни на клиенти за интернет. Самият продукт е технология, която позволява на дизайнерите на приложения да изграждат виртуални заявления от предвидените с минимални усилия програмиране. Търсят се партньори за сътрудничество чрез лицензионно споразумение.

БЕЛГИЯ TRBE20150911001
Компания, специализирана в продажбата на потребителски стоки, търси съвременни цифрови технологични решения, идващи от стартиращи предприятия. Фирмата има за цел да проучи нови възможности, предлагани от електронната търговия, за да се включи в нетрадиционните канали за търговия на дребно. Потенциални партньори - нови фирми, които предлагат най-добрата практика и техническото решение за сключване на техническо споразумение.

ГЪРЦИЯ TOGR20150911001
Университет предлага както експертен опит в устойчивото управление на органични отпадъци чрез екосъобразни начини, така и продукт, който може да действа като твърд или течен висококачествен органичен тор - бустер на растежа на растенията, или агент за биологичен контрол. Този продукт може да се използва за торене и насърчава растежа на растенията. Университетът търси за партньорство за научни изследвания и техническо сътрудничество, споразумения с фирми, университети и промишлени предприятия.

ИСПАНИЯ 12 ES 28G1 3PM5
Биотехнологична компания с дългогодишен опит в разработването на антропометрични биосензори, използвани за определяне на анализи в хранително-вкусовата промишленост, е разработила нов метод и система за откриване на ензим в млякото. Методът е бърз и надежден и може да се адаптира към различни ензими. Компанията търси индустриални партньори за техническо сътрудничество с цел адаптиране на технологията към специфичните им потребности.

ИТАЛИЯ TOIT20150729001
Компанията е разработила иновативна каишка за закрепване на товари, особено подходяща за осигуряване на оборудване в професионални обстоятелства и когато безопасността е приоритет. Устройството включва патентована система за бързо освобождаване на опънатата каишка. Тя е лека, ефективна и безопасна за използване. Подходяща за леки и средни натоварвания. Компанията се интересува от лиценз, търговски споразумения с техническа помощ и споразумения за техническо сътрудничество.

ХОЛАНДИЯ TONL20150925001
Изследователски институт е разработил технология за класификация на риба. С тази сонарна технология могат да се следят риби на различни дълбочини по време на улова. Изследователският институт търси риболовни компании, които искат да допринесат за по-нататъшното развитие на технологията за класификация на риба. Търси се споразумение за развойна и изследователска дейност.

ФРАНЦИЯ TRFR20150925001
Компания, специализирана в инженерни процеси за рециклиране, търси лаборатории или технически центрове, за да открие индустриално решение за възстановяване на отпадъци от стъклени влакна, генерирани от промишлени процеси. Фирмата търси партньор с технически опит в рециклиране на отпадъци.

ИТАЛИЯ TOIT20150922001
Компанията е разработила ново решение за борба с градския смог. Фирмата предлага намаляване на въглеродните емисии на CO2 температура. Това силно намалява NOX и SOX, които причиняват киселинни дъждове и парникови ефекти. В много целеви сектори тази система може да осигури значителен принос за решаването на проблемите на околната среда. Фирмата търси да сключи споразумение за техническо сътрудничество с организации, заинтересовани да разработват, произвеждат и разпространяват системата.

ЮЖНА КОРЕЯ TOKR20150921002
Компания, специализирана в областта на електронните химически материали, използвани в производството на дисплеи, сензорни панели, слънчеви клетки и полупроводници, предлага нова технология за силициеви пластини. Фирмата предлага текстуриране на химикали за моно-кристални силиконови пластини и соларни почистващи химикали за силициеви пластини. Тези химикали работят перфектно в производството на слънчеви панели. Фирмата търси партньор за лицензионно споразумение, съвместно предприятие или финансови ресурси.

ФРАНЦИЯ TOFR20150921001
Регионална агенция за иновации и икономическо развитие е разработила нов бизнес метод, който ускорява публично-частното партньорство. Агенцията би искала да сподели своето ноу-хау под търговско споразумение с техническа помощ или съгласно лицензионен договор.

ХОЛАНДИЯ TONL20150917001
Компания, специализирана в пречистването на отпадъчни води, особено за селскостопански цели, е разработила надеждна инсталация, която подобрява качеството и безопасността на земеделски продукти, като в същото време се използва минимално количество вода за домакински нужди. Фирмата търси партньори, които се занимават с обработване на земя за земеделски култури като картофи, кореноплодни зеленчуци, моркови, твърди плодове и черупкови организми. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

АВСТРИЯ TOAT20150911001
Компанията е разработила нов софтуер за автоматизация на производството, даващ възможност за плавно интегриране на технологиите по пирамидата на автоматизация в съответствие със стандарта IEC 61499. Той е обектно-ориентиран и хардуерно независим и прилагането му помага да се намалят значително инженерните усилия и създаването на гъвкави решения. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с договори за техническа помощ и лиценз.

ИТАЛИЯ TOIT20140213001
Компанията е разработила двигател на базата на елиптична ротация. Иновативният двигател се характеризира с висока ефективност и с това, че е подходящ за широк пазар, включващ всички традиционни средства за транспорт, работа с машини, генератори и много други. Двигателят вече е тестван и патентован в много страни. Фирмата търси партньори за споразумение за лиценз, научноизследователска и развойна дейност или техническо сътрудничество.