Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 08/ 2016

ФРАНЦИЯ TOFR20160729001
Френска инженерна компания, специализирана в научно-изследователската и развойна дейност, е разработила платформа, предназначена за подводно използване на дигитални устройства, както за професионални, така и за развлекателни цели. Търсят се партньори, които се интересуват от доразработване на продукта.

ПОЛША TRPL20160727001
Компания от Северозападна Полша се интересува от технология за производство на чист керамичен три калциев фосфат. Изисква се патентован метод на производство, заедно с консултации по изграждането на производствена линия. Предлага се сътрудничество под формата на търговско споразумение с техническа помощ.

ФРАНЦИЯ TRES20160701001
МСП предлага иновативна технология, която проверява качеството на продуктите на всички етапи от производството. Технологията представлява промишлен разтвор, който лесно се интегрира в производствените процеси, което автоматизира измервателната проверка, прави я по-надеждна и осигурява по-добра проследяемост. Търсят се партньори за създаване на лицензионно споразумение с производители на контролно оборудване.

ХОЛАНДИЯ TRDE20160630001    
Био-технологична компания, която се занимава с разработване на иновативни продукти в сферата на онкологията, автоимунното заболяване и болестта на Паркинсон, е разработила клинична технология за  имуно терапевтични  цели. Компанията търси  фармацевтични компании, които се интересуват от лицензиране на разработената технология.

КИТАЙ TRCN20160726001
Китайска компания занимаваща се с преработка на кварцов камък и производството на кварцови плочи, търси иновативни технологии в производствения процес. Компанията се интересува от техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ с  Европейски фирми занимаващи се с  кварцов камък. Търсят се нови технологии и оборудване

КИТАЙ TRCN20160726003
Компания, занимаваща се с рециклиране и преработка на отпадъчни материали от благородни метали от превозни средства, търси технологии и оборудване с цел споразумение за техническо сътрудничество.

ФРАНЦИЯ TOFR20160615001
Френска компания е разработила универсален софтуер за дронови приложения, позволяващи 3D добавена реалност. Френската компания търси европейски партньори в сферата на безпилотните самолети за мащабно разпространение на тази технология.

ИСПАНИЯ TOES20160722001
Испански университет е разработил метод за производство на електроди от нано структурирани въглеродни материали. Получените електроди могат да бъдат използвани за съхранение на енергия или като аналитични сензори. Изследователите търсят партньори за постигане на лицензионно споразумение или за развитие на сътрудничество в научните изследвания.

ЧЕХИЯ TOCZ20150513001
Чешки университет е разработил технология за използване на тухлен прах като мултифункционален строителен материал. Технологията рециклира вече получения от шлайфане на керамични блокове тухлен прах и го използва за малки архитектурни елементи и облицовки. Университетския център търси производители на тухлен прах с цел лицензионно споразумение.

УКРАЙНА TOUA20160718003
Украински университет разработи технология за производство на високо прецизни филтърни материали (ФМ) за пречистване на питейна вода, въздух, лекарства, храни, масла и др. Технологията се характеризира с ниска себестойност и ниски производствени разходи на енергия. Технологията е екологично чиста, лесна за изпълнение, управление и поддържане. Университетът търси лиценз или споразумение за техническо сътрудничество с партньори, специализирани в областта на пречиствателните технологии.

ГЕРМАНИЯ TRPL20160701001
Компания, специализирана в разработването, производството и продажбите на продукти на базата на уникална система за свързване без лепило или винтове (като различни видове кутии, кресла, маси, дисплеи и т.н.), търси нови технологии или партньори, които се занимават с разработването на устойчив и екологично чист текстил за използване на открито. Търси се споразумение за изследвания или технологично сътрудничество.

ИТАЛИЯ TRIT20160711001
Италианска фирма, работеща в областта на възобновяемите енергийни източници, е разработила система за адаптиране на традиционните светлини към използване на LED осветление. Компанията търси изследователски институти, които могат да развият допълнителни приложения (т.е. оптична дизайн леща за LED осветление) съгласно договор за техническо сътрудничество.

ПОЛША TOPL20160808001
Учен от полски университет е разработил технология за производство на сорбент от нишесте, която дава възможност за спиране движението на био активни вещества. Благодарение на неговите свойства, които са бял цвят и липса на вкус, може да се използва в производството на храни, в  пивоварни, както и в селското стопанство. Опростения производствен процес и евтините материали осигуряват бърза реализация на технологията. Търси се лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

УНГАРИЯ TOHU20160803001
МСП разработва нов метод за компостиране на твърда и течна животинска тор. Целта на разработката е да се заменят по-скъпите химически торове с екологично чисти  почвени торове. МСП търси индустриални партньори, интересуващи се от търговско споразумение с техническа помощ и лицензиране на продукт.

ГЕРМАНИЯ TODE20160803001
Две немски университетски болници изобретиха нов подход за превенция на неврологични болести. Болниците предлагат сътрудничество в научните изследвания, които могат да бъдат комбинирани с лицензионен договор с фирми или институти във фармацевтичния сектор.

ЮЖНА КОРЕЯ TRKR20160802001
Корейска фирма, специализирана в разработване на системи за смазване, търси партньори с опит и знания в разработването на грес помпи. Фирмата търси партньори за лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ, които могат да предоставят технологията и да извършат проектиране, монтаж и демонстрация. Компанията е отворена и за сътрудничество в научните изследвания.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TOUK20160802001
Английска фирма е разработила компактен двигател с вътрешно горене със значително намалено тегло в сравнение с конвенционалните двигатели. Двигателят използва патентованата модификация на два и четири тактови цикъла на Ото, които дават възможност на един цилиндър от новия двигател да достави почти същата енергия като две бутилки в този на Ото. Фирмата търси лицензионно споразумение или споразумение за техническо сътрудничество с производители на превозни средства и други производители на оригинално оборудване.

УНГАРИЯ TOHU20160802001
Унгарска фирма, специализирана в контрол на плевели по жп линиите, е разработила решение за  справянето с плевели, което се управлява от компютър. Компанията се интересува от лицензионно споразумение или от създаване на съвместно предприятие.

ЮЖНА КОРЕА TRKR20160802003
Корейска фирма от автомобилната промишленост търси партньори за разработване на компоненти. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

КИТАЙ TRCN20160727001
Китайска компания, която е специализирана в технологии за опазване на околната среда, търси трансфер на технологии и техническо сътрудничество в областта на ефективното био-разграждане на летливи органични съединения.

КИТАЙ TRCN20160726002
Китайска рекламна компания търси технология за визуална реалност, анимация и уебсайт дизайн, приложими рекламната дейност, връзките с обществеността и филмовата индустрия. Компанията би искала да си сътрудничи с партньор с цел техническо сътрудничество и също е готова за закупуване на патент.

ГЕРМАНИЯ TODE20160725001
Немска фирма търси партньор за съвместна работа по  нова технология за превръщане на биомаса и отпадъци в течни горива (бензин, гориво за реактивни двигатели, дизел). Поради ниските производствени разходи, технологията може да бъде лесно реализирана. Търси се споразумения за техническо сътрудничество.

КИТАЙ TRCN20160812002
Китайска компания, занимаваща се с опазване на околната среда, е специализирала в рециклирането на електронни продукти и използвани домакински уреди. Компанията търси техническо сътрудничество за обработка на отпадъци от течни кристали и по-специално, методи за рециклиране на индии.

СИНГАПУР TRSG20160810001
Сингапурска фирма, която произвежда и разпространява почистващи препарати, търси партньори за разработване на преносими устройства за санитарна обработка с помощта на технология, използваща студена плазма. Продуктът е за домашна употреба за дезинфекция на мебели, килими, играчки и други предмети от бита. Компанията се интересува от партньорства с МСП (11-250), университети или R & D институции, с цел лицензионен договор, споразумение за производство и сътрудничество.

БЕЛГИЯ TRBE20160809002
Белгийска компания от сектора на бързо-оборотните стоки, търси технология или продукти, които подобряват устната хигиена. По-специално, те търсят продукти, които задържат свежестта в устната кухина за по-продължителен период. Компанията се интересува от индустриални партньори или изследователски центрове за установяване на лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

ГЕРМАНИЯ TODE20160802001
Германска компания, специализирана в металорежещи машини, е разработила технология за производство на биогаз. Предимството на тази технология е повишаване на производителността на биогаз и възможността за включване на различни материали в инсталационните системи. Фирмата търси индустриални партньори от сектора на селското стопанство за доразработването на технологията като предлага споразумение за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

ПОЛША TOPL20160819001
Полски учен е разработил пакет, който запазва свежестта на храна. Технологията се основава на био активен модификатор, който не позволява храната да се развали чрез инхибиране на мухъл, дрожди и бактерии. Предлага се сътрудничество под формата на лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

АНГЛИЯ TRUK20160816001
Английска компания, която предлага натурална козметика за лице, търси сътрудничество с университет с цел изследване на ефекта от козметиката върху лицето чрез измерване на кожната микрофлора на доброволци. Компанията предлага сътрудничество в изследователската област.

РУСИЯ TORU20160816001
Руско предприятие разработи технология за преработка на малки количества газ (натурален, сух газ) в метанол, бензинова и дизелова фракция. Технологията може да се прилага при събиране, транспортиране и обработка на суровини. Предприятието търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

УНГАРИЯ TOHU20160803002
МСП разработи нова, екологично чиста технология за преработка на утайки от пречиствателни станции. Крайният продукт на този процес съдържа органична материя и микроелементи. Компанията се интересува от лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.