Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 08/ 2015

Германия TODE20150730004
Германски производител на био пластмаси предлага биоразградими материали с гъвкави приложения, като например филми, чанти и опаковки. Законодателните изисквания за контакт с храни са спазени. Съдържащ максимален размер на възобновяеми ресурси, този материал има свойства и обработваемост, близка до традиционните пластмаси. Фирмата търси индустриални производители, заинтересовани в използването на био пластмаси, за търговски споразумения с техническа помощ.

Словакия TOSK20150729001
Словашки институт е разработил нови неразтварящи се, чувствителни на натиск лепила с постоянна лепкавост. Лепилата не са нито токсични, нито фитотоксични. Лепилата могат да се използват за защита на дървета при обхождането на насекоми чрез директно прилагане върху ствола на дървото. Институтът търси партньори от сектора на селското стопанство, които се интересуват от тестване на нови приложения. Предпочитано сътрудничество е чрез търговско споразумение с техническа помощ или чрез споразумение за техническо сътрудничество.

Испания TOES20150626001
Испански архитект е разработил нова система за строителство на сгради, базирана на сглобяема конструкция от дървен материал върху метална платформа. Височината и размера на частите дават възможност 2 или 3 души бързо да разглобят всеки тип сграда, без използването на машини или специални инструменти. Всички части са свързани чрез свръзки и болтове. Архитектът би искал да намери компания от областта на сглобяемите къщи, готова да лицензира тази екологична и устойчива технология.

Беглия TOIT20150624001
Белгийска фирма, специализирана в дизайна на потребителски стоки, осигурява високоспециализирани адаптивни решения за пакетиране, които позволяват персонализиране на потребителските продукти в една опаковка. Търсят се партньори, които да имат ефективни решения или имат желание за доразработка на технологията. В зависимост от етапа на развитие, се търсят търговско споразумение с техническа помощ и техническо сътрудничество с доставчици на оборудване, които притежават уменията и техническото решение.

Русия TRRU20150727001
Малко предприятие от област Липецк, специализирана в говедовъдството, търси партньори, за да бъдат подпомогнати при въвеждане на нов процес за опушване на говеждото месо. Фирмата се интересува от сключване на търговско споразумение с техническа помощ.

Австрия TOAT20150715001
Австрийско МСП е разработило модулна ферментационна технология за производство на енергия от твърди био отпадъци. Натрупаната топлинна енергия може да се използва директно за процеси на сушене, а излишната електроенергия се подава обратно към мрежата. Фирмата търси партньори, които искат да придобият централата или търговско споразумение с техническа помощ.

Украйна TOUA20150706001
Университет в Украйна предлага биотехнологичен метод за извличане на редки, цветни и тежки метали от техногенни отпадъчни продукти чрез активиране на биологичен процес на микроорганизми. Този метод дава възможност за ликвидацията на отпадъчни продукти и получаване на редки суровини. Методът е ефективен, екологичен и икономически изгоден. Университетът търси партньори сред организациите на въгледобивната промишленост и енергетиката за научни изследвания и техническо сътрудничество.

Чехия TRDE20150617001
Чешки университет е разработил нова технология за производство на хайвер от женски есетрови риби без да се убива рибата. Чешкият университет търси МСП от областта на аквакултурите, които се интересуват от производството на хайвер от есетрови риби, в рамките на лицензионно споразумение.

Австрия TRAT20150612001
Международен производител на продукти за комфорт на потребителя (с централно представителство в Австрия) търси технология, която ще увеличи топлопроводимостта на кожа. Изолационните свойства на кожата ограничават потенциални нови приложения. Затова се търси партньор, предлагащ техническо решение, което вече е преминало през доказване на концепцията. Търси се голямо разнообразие от партньорства, включително съвместно разработване, лицензиране на технологии и споразумения за закупуване.

Чехия TOCZ20150602001
Чешка биотехнологична компания, специализирана в разработването на индуктори за устойчивост на растенията за селското стопанство, е разработила високо ефективен индуктор за устойчивост на растенията, който гарантира постоянно високо ниво на производителност на земеделските култури, както и успешното развитие на плодове и зеленчуци, отглеждани по естествен път при неоптимални условия като суша, наводнения, ниски или високи температури, резки промени във времето, химически стрес и други. Фирмата търси партньори за подписване на търговско споразумение с техническа помощ.

Германия TODE20150520001
Немска компания, специализирана в производството на металообработващи машини, е разработила нов струг за постигане на отлична повърхност, перфектна възпроизводимост, висока ефективност и ниски квоти на отхвърляне. Фирмата предлага своя новаторски продукт за търговско споразумение с техническа помощ.

Чехия TOCZ20150331001
Чешки университет е разработил технология, която служи като инструмент, който е в състояние да подобри параметрите на мрежата, като ниво на напрежение и хармонични изкривявания. Възможно е и консумацията на енергия да бъде намалена. Чрез това може да се удължи животът на уреди или може да се увеличи ефективността на производствения процес (при електрически двигатели). Университетът търси производители, интересуващи се от лицензионно споразумение.

Русия TRRU20150324001
Руско МСП, специализирано в промишлените биотехнологии, търси автентична технология за производството на меки сирена от "френски" тип- камамбер, бри, куломие - за производството на тези продукти в Русия и за навлизане на регионалния пазар. Компанията търси индустриални партньори с опит в производството на такива видове сирене и трансфер на технологии за търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за смесено дружество.

Великобритания TOGR20150320002
МСП от Великобритания е разработило екологичен нетоксичен биопестицид. Иновативната технология осигурява ефективен и рентабилен метод за контролиране на различни видове насекоми с помощта на просто и лесен приложение. Търсят се индустриални партньори ,които да помогнат във фазата на комерсиализация на технологията; както и сътрудничество с изследователски институции, с оглед на по-нататъшното развитие на технологията.

Чехия TOCZ20150312002
Чешки университет е проектирал специално облекло с вградена електроника за сигнализация на посоката и движението и мониторинг на друго имущество от ползвателя. Дрехите са проектирани специално за велосипедисти и други спортисти, но могат да служат както и за членовете на спасителните служби. Дрехата може да идентифицира също термични свойства във и извън нея. Университетът търси производители на спортно облекло за споразумение за лиценз.

Испания TOES20150707002
Фирма от северната част на Испания е разработила нова технология за зреенето на аншоа. В момента този нов производствен процес е под патентна заявка. Технологията може да се използва за други морски продукти. Фирмата се интересува от контакти с други компании от селскостопанския сектор, за да постигне споразумения за лицензиране или техническо сътрудничество.

Унгария TOHU20150225001
Изследователски екип от унгарски университет разработва клинична технология за автоматична оценка на качеството на хигиената на ръцете. Технологията осигурява обективна оценка за чистота на ръцете на персонала и ефективно намалява вътреболничните инфекции. Технологията е идеална за здравни заведения и за фирми, работещи в областта на производството на храни. Компанията търси партньори от индустрията или сектора на услуги за клинично изпитване и партньори за по-нататъшно развитие в рамките на споразумение за техническо сътрудничество.

Великобритания TRUK20150812001
Производствена компания от Обединеното кралство се интересува от технологии и решения за идентифициране и признаване на текстилни материали. Фокусът е върху по-малки технологии с по-ниски разходи. Видът на сътрудничество ще зависи от етапа на развитие и може да включва лицензиране, техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ

Австрия TRAT20150807001
Австрийска фирма е разработила слънчево параболично корито с размер почти два пъти колкото размера на системите, които са в момента на пазара. Технологията дава възможност за по-евтино сглобяване и по-ефективно произвеждане на енергия. Те търсят плоскости (стъкло, алуминий или друг материал) с огледална повърхност, които могат да се сгъват до радиус от 1000 mm. Предвижда се търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за техническо сътрудничество.

Австрия TRAT20150624001
Международен производител на потребителски стоки за комфорт (с европейската централа в Австрия) търси технология, която увеличава топлопроводимостта на уплътнителен материал. Присъщите изолационни свойства на материалите ограничават някои потенциални нови приложения. Търсят се технологии с ниво на технологична готовност 3 или по-висока. Производителят е отворен за широк кръг от партньорства, включително съвместно разработване, лицензиране на технологии и споразумения за закупуване.

Великобритания TOUK20150701001
Компания от Великобритания е разработила и патентовала уред за сравняване множество текстове в един прозорец. В същото време, уреда показва в какъв контекст се появят търсените думите. Доказано е, че проучвания и анализи се правят много по-бързо чрез технологията, както и представянето на съдържанието е по-удобно за ползване от клиентите. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ с малки и големи фирми, за да работят по своите дигитални разработки.

Чехия TOCZ20150806001
Чешки университет е разработил нов производствен процес за плодови конфитюри с 30% по-малко калории, отколкото обикновените плодови конфитюри, които са в момента на пазара. Университетът търси консервна фабрика - фирми или производители на плодови конфитюри, интересуващи се от лицензионно споразумение.

Испания TOES20150417005
Испански изследователски център по информационни технологии предлага нов инструмент за оптимизация на прогнозиране на продажби, планиране на производство и доставки. Инструментът интегрира по-бързо и в статистически анализ данните от продажбата на всеки продукт на компанията с бизнес информация и статут на веригата на доставка, за да се осигури оптимизиране на производството и плана за доставка. Организацията търси партньори за създаване на лицензионно споразумение или споразумение за услуги.

Испания TOES20150806001
Испанско МСП е изработило UAV / RPAS технология (безпилотни летателни апарати / безпилотни летателни системи за летателни апарати) .Това съоръжение се отнася към сегрегираното въздушно пространство на безпилотните летателни апарати, летателните площадки, технически сгради, лаборатории. и т.н. Фирмата търси техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ

Великобритания TOUK20150730002
Компания от Великобритания предлага свой лицензиран софтуер - мрежа за мониторинг в реално време и технология за свързване на доставчици в мрежа. Използването на софтуера за наблюдение на мрежата може да осигури ненадмината прозрачност на съществуващите и потенциалните проблеми с производителността. Фирмата предлага своята технология на доставчици на мрежови технологии чрез лицензионен договор.

Унгария TOHU20150814002
Унгарскo МСП, специализиранo в технически изследвания, е разработило новa мобилна машина за брикети, с цел преработка на дървесни отпадъци за енергийни цели. Технологията прави съхранението и транспортирането на дървесните отпадъци и материали по-икономично. Компанията търси индустриални, финансови и / или лицензионни партньори за по-нататъшно развитие и производство.