Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 07/ 2016

СИНГАПУР TRSG20160719001
МСП, специализирано в управлението на отпадъци от хартия, търси технологии за автоматизиране. Фирмата търси партньори за лицензиране, изследване и сътрудничество.

ЮЖНА КОРЕЯ TRKR20160722001
МСП, специализирано в технологии за справяне с мухъл, търси партньори с експертни познания в полимер. Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество, способен да предостави технологията за проектиране, монтаж и демонстрация. Компанията е отворена и за техническо и научно сътрудничество.

ПОЛША TRPL20160721001
МСП, специализирало в производството на филтър, търси набор от оборудване за производство на филтърни прегради. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ с цел подобряване на производствения процес.

ЮЖНА КОРЕЯ TRKR20160720001
МСП, активно в областта на ИТ услуги и решения за управление на работа, търси R & D партньор, за да кандидатстват за EUREKA или EUROSTARS2. Предложението е за разработване на технология за събиране на данни, анализ и прогноза за използването на машинно обучение, свързано със съоръжения. Европейските партньори, интересуващи се от сътрудничеството в научните изследвания, трябва да бъдат в състояние да развият технологията чрез използване на модели на клиента.

ФРАНЦИЯ TOFR20160718003
Изследователска организация, специализирала в областта на токсикологията на околната среда и еко токсикологията, предлага тестване и анализиране на козметични продукти. Организацията се интересуват от работа с фирми, с цел разработването на органични козметични продукти. Предлагат се  на техническо споразумение или договор за сътрудничество.

ИСПАНИЯ TOES20160718002
Фирма, с професионален опит в производството на агро - индустриални машини, търси международни партньори от сектора на аграрната промишленост с цел търговски споразумения с техническа помощ. Фирмата предлага своите услуги и продукти под формата на производствени споразумения.

ИСПАНИЯ TRES20160712001
Химическият клъстер на Балеарските острови в сътрудничество с Университета на Балеарските острови подготвя проект за тестване на иновативни технологии за дезинфекция на вода за басейни и спа центрове. Целта на проекта е да се намерят алтернативи на конвенционална дезинфекция, използващи химични продукти. Технологиите трябва да бъдат в състояние да намалят консумацията на химикали. Търсят се индустриални партньори.

ЮЖНА КОРЕЯ TRKR20160708004
МСП, активно в областта на строителството, търси партньори с познания и опит в проектирането и производството на устройство за разбиване, срязване. Фирмата търси партньор за  техническо сътрудничество или лицензионно споразумение.

ЮЖНА КОРЕЯ TRKR20160708003
МСП, специализирано в акрилни уретанови емулсии, търси партньори с опит в производството на лепила. Компанията търси технология за изработването на екологично чисти водни уретанови лепила. Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество, способен да предостави технологията в този мащаб на икономическа основа, за проектиране, монтаж и демонстрация.

РУМЪНИЯ TRRO20160707001
Компания активна в сектора на птицевъдството търси иновативна технология за трансформиране на тор във вторични продукти, въз основа на договор за сътрудничество с научни изследвания и техническо или търговско споразумение с техническа помощ.

ФРАНЦИЯ TRFR20160614002
Френска фирма, специализирана в отглеждането на домашни птици, търси новаторски техники за обработка на отпадъци и вторични продукти от домашни птици (кръв, пера, черупки от яйца). Търси се техническо сътрудничество.