Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 07/ 2015

Австрия TRAT20150629001
Австрийско МСП оборудва рентгенов апарат със софтуер за неинвазивна диагностика на остеопороза и остеоартроза на базата на образ и костен микроструктура анализ. Фирмата търси нови алгоритми, за да бъдат интегрирани в софтуерното им решение. Алгоритмите трябва да анализират 2D рентгенови снимки, насочени към по-висока значимост на изходните данни и висока устойчивост на вибрациите на рентгеновите изображения. Те са отворени за търговски / лицензионни споразумения или споразумения за техническо сътрудничество за изследователска дейност

Австрия TOAT20150702001 Австрийско МСП е разработило една от най-ефективните магнитни скоростни кутии в света. Тя се базирана на много проста и уникална инженерна концепция с най-високи плътности на въртящия момент, идеални за приложение във вятърни турбини. Превръщането на енергия е безконтактно, за по-висока надеждност и ефективност на системата. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество за научни изследвания и / или споразумения за съвместно предприятие. Фирмата е отворена и за финансово или лицензионни споразумения.

Южна Корея TOKR20150701001 Южнокорейско МСП, произвеждаща полимери, базирани на решетъчна система и люкове с патентована технология, търси местни партньори в строителния сектор. Фирмата търси лицензиране, споразумение за производство или споразумение за смесено дружество, както и за други видове партньорства при обсъждане.

Италия TOIT20150624001
Нова и уникална неинвазивна оптична радиационна система е разработена от италиански университет със седалище в Милано. Системата намира научни и индустриални приложения. Наблюдението се постига без това да повлияе на разпространението на светлината в оптична среда. Университетът се интересува от лицензиране на патента за индустриални партньори или чрез споразумения за лиценз или в рамките на споразумения за техническо сътрудничество.

Латвия TRLV20150213001 Малка компания от Латвия, произвеждаща детски играчки и аксесоари за лична грижа, търси технология, за балони от сапун чрез издухване, която може да се побере в плоска играчка. Компанията се интересува от взаимно разработване на новия продукт и / или търси вече готова, която е на пазара.

Германия TODE20150617002
Германско предприятие, специализирано в областта на био мониторинг инструменти, е разработило био сензор за постоянен мониторинг в реално време на качеството на водите. Сензорът може да се прилага навсякъде, където има риск от замърсяване на водите, където наносите и почвата могат да повлияят на екологичната цялост и / или човешкото здраве. Крайни потребители могат да бъдат например водоснабдителни компании, производители на напитки, фармацевтични предприятия, предприятия от петролната индустрия или пречиствателни станции за отпадъчни води. Предприетото търси търговско споразумение с техническа помощ или сътрудничество с изследователска цел.

Германия TRDE20150617002 Немско предприятие търси партньори с опит в разработването на лекарства за лечение на кожни заболявания, косопад или други видове заболявания, за които се прилагат медикаменти чрез привеждане активни вещества да подкожни тъкани. Търсят се клинични фармацевти за общо разработване на нови форми за дермално приложение чрез взаимни научни изследвания или съвместно споразумение.

Германия TRDE20150617001
Немско предприятие е разработило много ефективно ветеринарно лечение с неинвазивен характер на базата на дермално приложение. Фирмата търси партньор за ветеринарни клинични опити за научни изследвания, съвместно споразумение за разработване на технология, за получаване на одобрение за фармацевтично приложение на технологията и формулите.

Австрия TRAT20150612001
Международен производител на продукти за комфорт на потребителя (с централно представителство в Австрия) търси технология, която ще увеличи топлопроводимостта на кожа. Изолационните свойства на кожата ограничават потенциални нови приложения. Затова се търси партньор, предлагащ техническо решение, което вече е преминало доказване на концепцията. Търси се голямо разнообразие от партньорства, включително съвместно разработване, лицензиране на технологии и споразумения за закупуване.

Италия TRIT20150527001
Италианска творческа лаборатория и италианска фирма за мебелен дизайн търсят нови тъкани с цел създаване и производство на нови иновативни продукти. Търсените тъкани трябва да могат да конвертират Wi-Fi или други електромагнитни вълни в електричество. Компании са заинтересовани да установят търговски споразумения с техническа помощ или споразумения за техническо сътрудничество с потенциалните доставчици на технологии.

Германия TODE20150520001
Немска компания, специализирана в производството на металообработваща машини, е разработила нов струг за постигане на отлична повърхност, перфектна възпроизводимост, висока ефективност и ниски квоти отхвърляне. Фирмата предлага своят новаторски продукт за търговско споразумение с техническа помощ.

Чехия TOCZ20150331001
Чешки университет е разработил технология, която служи като инструмент, който е в състояние да подобри параметрите на мрежата, като ниво на напрежение, хармонични изкривявания. Възможно е и консумацията на енергия да бъде намалена. Чрез това може да се удължи живота на уреди или може да се увеличи ефективността на производствения процес (при електрически двигатели). Университетът търси производители (с електрическо разпределително табло), интересуващи се от лицензионно споразумение.

Русия TRRU20150324001
Руско МСП, специализирано в промишлените биотехнологии, търси автентична технология за производството на меки сирена от "френски" тип- камамбер, бри, куломие - за производството на тези продукти в Русия и се навлизане на регионалния пазар. Компанията търси индустриални партньори с опит в производството на такива видове сирене и трансфер на технологии за търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за смесено дружество.

Гърция TOGR20150320002 Гръцка компания, работеща в района на Западна Македония и Северозападна Гърция, е разработила най-висок клас технология бойлер с размер за малко и средно приложение с изключителни резултати по отношение на ефективност и на емисиите на газове. Компанията се интересува от сключване на споразумение за лицензиране с друга компания интересуват в производство и търговия на котела. Фирмата се интересува и търговско сътрудничество с техническа помощ, съвместно предприятие или финансов договор.

Чехия TOCZ20150312002
Чешки университет е проектирал специално облекло с вградена електроника за сигнализация на посока на движението и мониторинг на друго имущество от ползвателя. Дрехите са проектирани специално за велосипедисти и други спортисти, но те могат да служат както и за членовете на спасителните служби като дрехата може да идентифицира също термични свойства вътре и извън нея. Университетът търси производители на спортни спортно облекло за споразумение за лиценз.

Русия TRRU20150319001
Руска компания, базираната в Санкт Петербург, разработва нова патентна конструкция на евтини лазерни влакна за обработване на материали, с мощност не по-малко от 500W с последваща организация на производството. Компанията се нуждае от научни и технически партньори, притежаващи компетенции в областта на разработването и производството на активирано оптично влакно със зададени параметри, за сключване на търговско споразумение с техническа помощ, съвместно с предприятие, лиценз и / или съгласие за сътрудничество за изследване.

Чехия TOCZ20150304001 Чешки университет е разработил робот, предназначен за измиване и почистване на фасада и за извършване на проверка, като наблюдение на състоянието на фасадата на места, където стъклото е фиксиран към повърхността, проверка за потенциални прекъсвания на съдове под налягане, изработени от устойчива на корозия стоманена повърхност. Учените търсят партньори, заинтересовани от по-нататъшно развитие на технологиите на базата на споразумение за техническо сътрудничество, както и компании, които се интересуват от производство на продукта съгласно лицензионен договор.

Унгария TOHU20150225001
Изследователски екип от унгарски университет разработва клинична технология за автоматична оценка на качеството на хигиената на ръцете. Технологията осигурява обективна оценка за чистота на ръцете на персонала и ефективно намалява вътре болничните инфекции. Технологията е идеална за здравни заведения и за фирми за производство на храни. Компанията търси партньори от индустрията или сектора за услуги за клинично изпитване и партньори за по-нататъшно развитие в рамките на споразумение за техническо сътрудничество.

Испания TOES20150203003
Испанска изследователска група е разработила технологии за опаковки въз основа на биополимери матрици за осигуряване на високо качество на храните и за намаляване проблеми, свързани с опаковките и замърсяването на околната среда. Основната полза от тази технология е увеличението на срока на годност на храните и качеството чрез контролирано освобождаване на естествени антиоксиданти/антимикробни вещества от опаковката на храните. Те търсят споразумение за техническо сътрудничество с индустриални партньори, интересуващи се от постепенно повишаване на тези формулировки.

Германия TRDE20141211001
Немско МСП е софтуерен и консултантски партньор за бизнес разследване, бизнес развитие с приложения и информационни технологии като консултант и мениджър на проекти. Екипът на предприятието е разработил Линукс-базирана виртуална машина с готови за използване софтуерни компоненти с отворен код за разработка на софтуер. За да се гарантира сигурността на данните, „облакът” ще се намира на територията на Швейцария и управляван от Германия. Компанията търси клиенти за тестове на продукта при споразумение за услуги.

Сърбия TORS20141219001
Сръбска компания е разработила технология за производство на пестициди и торове, използвайки екологично чисти материали. Фирмата предлага съвместно предприятие за разработване на продукти или производствено / техническо споразумение сътрудничество.

Испания TOES20141217004 Испански изследователски център е разработил технология, базирана на спектрална визия за по-добро управление на параметрите за качество в хранителните продукти. Технологията проверява 100% от продукта и показва карта със състав и разпределението на всички компоненти. Това е по-бързо и по-евтино в сравнение с конвенционалните техники. Центърът се интересува от споразумения за техническо сътрудничество с хранително-вкусовата промишленост.

Великобритания TOUK20150701001
Компания от Великобритания е разработила и патентовала уред за сравняване множество текстове в един прозорец. В същото време, уреда показва в какъв контекст се появят търсените думите. Доказано е, че проучвания и анализи се правят много по-бързо чрез технологията, както и представянето на съдържанието е по-удобно за ползван от клиентите. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ с малки и големи фирми, за да работят по своите дигитални разработки.

Полша TOPL20150429001
Научноизследователски екип от Североизточна Полша с богат опит в областта на електронно оборудване е разработил система, която позволява да се контролира един светодиоден екран в реално време и програмируем с 'Bluetooth’ модул. Изобретението е в процес на лабораторни разрботка. Екипът търси техническо сътрудничество за научни изследвания и за по-нататъшна съвместна разработка или лицензионен договор.

Испания TOES20150417005
Испански изследователски център по информационни технологии предлага нов инструмент за оптимизация за прогнозиране на продажби, планиране на производство и доставки. Инструментът интегрира по-бързо и статистически анализ на данните от продажбата на всеки продукт на компанията с бизнес информация и статут на веригата на доставка, за да се осигури една оптимизирана за производство и плана за доставка. Организацията търси партньори за създаване на лицензионно споразумение или споразумение за услуги.

Испания TOES20150417002
Испански изследователски център по информационни технологии предлага интелигентен инструмент, за оптимизация на производствените графици в сложна среда с ограничен капацитет. Софтуерното приложение произвежда подробна производствена програма, която позволява реалистино и ефективно управлението на сроковете. Организацията търси споразумение за лиценз или споразумение за услуги.

Чехия TOCZ20150407001
Чешка компания е разработила високо активни фотокаталитични и самопочистващи се покрития на базата на фотокаталитична активност на титаново диоксидни (TiO2) наночастици и неорганични свързващи вещества. Фотокаталитичната покритие елиминира вредни молекули като канцерогени, вирусни и бактериални молекули. Освен това, тя помага за подобряване на качеството на въздуха. Търсят се производители на бои, интересуващи се от лицензионно споразумение.

Македония TOMK20150323001
Македонска софтуерна компания е разработила иновативна софтуерно решение, което позволява бързо и лесно създаване на професионални уеб сайтове в рамките на минути. Решението представлява онлайн платформа с много прост и интуитивен уеб редактор, който позволява всеки потенциален потребител да получи своя собствена интернет страница само при регистрацията и да го управлява с инструменти за лесно редактиране. Компанията търси ИТ компании, заинтересовани от техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

Русия TORU20150319001
Руска компания от Калининград, която е специализирана в областта на развитие на индустриален софтуер, е разработила технология за формализиране и използване на експертни познания за търсене на дефекти в промишлено оборудване. Използването на технологията ще позволи описване, съхраняване и използване на експертиза на сервизен техник. Търси се сътрудничеството в областта на следните направления: търговско споразумение с техническа помощ, производствено споразумение, споразумение за техническо сътрудничество.

Испания TOES20150313001
Испански ИКТ компания е разработила иновативна хотспот платформа за управление на достъпа до интернет. Тя е специално проектирана за контрол и измерване на интернет достъп на клиенти в хотели, ресторанти, кафенета, летища, търговски центрове и т.н., и предлага широка гама функции за управление, в сравнение с други подобни решения. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

Люксембург TOLU20150130001
Люксембургска компания е разработила софтуерно решение за управление и контрол на хетерогенно оборудване. Базиран на Майкрософт Визио, софтуерът позволява да се изработи сложна система с една проста операция на плъзгане и пускане и за съставяне на картина за клиент-сървър решения. Фирмата предлага своята технология на компании, които се нуждаят от единна система за надзор. Предвижда се сътрудничество в рамките на споразумение за техническо сътрудничество и / или търговски споразумения с техническа помощ.

Полша TRPL20150302001
Полска фирма търси нов метод за сплитане на полиестерни влакна на полимерни маркучи. Това ще се използва за производство на градина с 5 слоя и технически маркучи. Търсят се партньори за търговски споразумения за техническа помощ или производствени споразумения.

Испания TOES20150212001
Испанска фирма, специализирана в областта на туризма, е разработила технология за интерактивен софтуер за сензорни екрани и мобилни устройства. Технологичното решение осигурява на хотелски мениджъри многоканлна комуникация с гостите, както и възможност да се управляват ресурсите на хотела и да се правят препоръки на гостите (време, полети, ресторанти ...). Фирмата предлага търговско споразумение с техническа помощ и търси сътрудници за разпростанение на решението в туристичексия и в други сектори.

Словакия TOSK20150212001
Словашка компания, специализирана в сигурността на комуникацията, осигурява на клиентите, свои собствено разработени платформи за сигурна мобилна комуникация, включително гласова комуникация, комуникационни данни, трансфер на файлове и съобщения - всичко това с силно криптиране, което прави информацията 100% сигурна. Фирмата търси партньори, които се интересуват от подобни решения, за да си сътрудничат чрез търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за сътрудничество научни изследвания.

Южна Корея TOKR20150203001
Корейската компания е разработила мобилна система за договори (електронни формуляри). Тя дава възможност на лицето, което осъществява продажбите да извършва само интелигентни бележки с информация за продуктите. Решението на компанията подпомага корпорациите да спестят време на бизнес процеси, увеличаване на производителността на продажбите и премахване на употребата на хартия. Това решение се използва в сферата на застраховането, банковото дело, финансите, телекомуникациите, образованието и т.н. Фирмата търси партньор за лицензионно споразумение и финансово споразумение

Ирландия TOIE20150128001
Ирландска фирма е проектирала защитно устройство за бъркачка за суспензии с вентилатор, който генерира висока скорост на движение на въздуха при разбъркване на суспензията, така че отровните газове, отделяни по време на разбъркването, са разпръснати. Фирмата търси подходящи партньорства с производители на селскостопанска техника за лицензионни споразумения, с оглед извеждане на устройството на пазара.

Сърбия TORS20150122002
Сръбски научноизследователска институция разработила FPGA (програмируеми Gate Array) платформа за реално време придобиване звуков сигнал и обработка на данни. Платформата позволява изпълнение на различни сложни алгоритми (като генериране на лъчи) в реално време и носи много ползи по отношение на безопасност, надеждност, бързина, и консумацията на енергия. Институцията R & D се интересува от търговско споразумение с техническа помощ и споразумение за техническо сътрудничество.

Франция TOFR20150108004
Френски институт, специализиран в областта на ИКТ, е разработил и патентовал решение за компресиране на видео изображение, което да позволява подобрение качеството на изображенията на видео, докато значително се намаляват размера, необходим за съхранение и разходите за трансмисия. Фирми, които се занимават със съхранение на видео изображения и предаване на мултимедийни приложения са търсени за лицензионно споразумение или споразумение за сътрудничество за научни изследвания

Испания TOES20140520001
Испанско МСП е разработило технология за хардуер, който окончателно позволява сигурно съхранение на цифрови файлове във всеки основен доставчик на 'облак'. Неговата употреба намалява риска от изтичане или загуба на поверителни данни, взети от облака. Потребителите винаги могат да контролират тяхната информация с бърз и лесен достъп до цялата информация, от която се нуждаят по всяко време. Гарантират се максимална безопасност и прозрачно използване. Търси се партньор за търговско споразумение с техническа помощ.

Испания TOES20140403001
Испанска компания, специализирана в иновационни решения за телекомуникационната индустрия, е разработила тестова платформа за мониторинг на качеството на услугата, възприета от клиентите на телекомуникационния оператор. Тя автоматично следи изпълнението на услуги на оператора и генерира необходимите показатели за взимане на вътрешни оперативни решения. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.