Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 05/ 2016

ФРАНЦИЯ TRFR20160419001
МСП, специализирано в оборудване за контрол на качеството на въздуха, търси умения в обработката на сигнали за ядрени измервания, особено в областта на алфа бета мониторинга на околната среда. Търсят се хардуер и ядрени детектори (чувствителност, ефективност и т.н.), за обработка на сигнала, алфа спектроскопия и бета броене, с цел разработване на прототип (TRL 7). МСП-то предлага споразумение за техническо или научно сътрудничество.

БЕЛГИЯ TRBE20160420001
Малка компания произвежда широка гама от глинени суровини, продукти за строителната индустрия. Фирмата търси споразумение за техническо сътрудничество с цел подобряване на технологията.

ШОТЛАНДИЯ TRUK20160420001
МСП, специализирано в проектирането, разработи иновативна технология за аксесоар във формата на шал, който може да се носи по няколко начина от потребителя. Компанията има за цел да си сътрудничи, чрез техническо споразумение за сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ. Търсят се академични или индустриални партньори, специализирани в текстилния дизайн, които да осигурят иновативен текстил и платове, които биха били подходящи за производството на този конкретен проект за различни употреби.

ФРАНЦИЯ TRFR20160301001
Изследователска лаборатория в сферата на фотониката, електромагнетизма, сигнал и анализ на изображението, работи върху приложението на термо-акустични и фото-акустична изображения. Те използват техника, която чрез обработка на сигналите локализира тумори. Лабораторията търси компания в сектора на медицински изображения в състояние да разработи прототип на човека посредством споразумение за техническо сътрудничество.

УКРАЙНА TOUA20160404001
Университет предлага микропроцесорни системи на интегрирана диагностика на механично обработени материали. Университетът търси партньори, интересуващи се от търговско споразумение с техническа помощ или сътрудничество в изследванията в областта на диагностиката на механична обработка на материали.

РУМЪНИЯ TORO20160330001
Иновативно МСП е разработило екологичен филтър за пречистване на водата, устройство, което превръща замърсената с фини прахови частици и вредни елементи вода в чешмяна вода за пиене. Материалът, който се използва за филтъра е зеолит. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от лицензиране и производство.

ПОЛША TRPL20151208002
Фирма, специализирана в областта на геотехниката и хидроинженерството, търси партньор с технология, или необходимото оборудване, което позволява запис на сондажни параметри. Предлага се договор техническо сътрудничество.

УНГАРИЯ TRHU20160421001
Многонационалнo партньорско дружество търси партньори за разработване на нови охлаждащи технологии или модули, които позволяват супер охлаждане на храна за температури от -1 до -5 ° С. Технологиите ще се използват в домашни хладилни системи, за да се удължи времето за съхранение на храни. Поради тази причина компанията търси партньори с добре развита технология за лицензиране или партньори, които са разработили прототип за сътрудничество в съвместното развитие.

ЛИТВА TRLT20160412001
МСП, специализирано в търговия, проектиране и монтаж на отоплителна и вентилационна техника, висококачествени интегрирани камини, печки, комини, климатици, възобновяеми енергийни системи и др. Tърси се технология за отопление чрез зеолит. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TOUK20160314003
МСП търси производители на биодизел с цел лицензиране или създаване на съвместно предприятие, което ще им даде възможност да произвежда два икономически атрактивни продукти от вече съществуващия им процес. Един от тях е освобождаващо от мухъл олио предазначено за сектора на бетонното производство (комерсиализирани), а другият е смазващо масло за сектори като земеделие и горско стопанство (в процес на развитие).

АВСТРИЯ TRAT20160404001
МСП, което проектира висок клас бизнес аксесоари от най-високо качествена дървесина търси производители. Гамата включва редица луксозни стоки за корпоративна и отдих употреба. Търсят се партньори, които могат да помогнат с конвертиране на проекти в CAD (компютърен дизайн) планове и масово производство на парчета. МСП би искал да влезе в споразумение за подизпълнение.

СЪРБИЯ TORS20160407001
Kомпания е разработила иновативна система за дезинфекция на растения чрез разтвор на натриев хипохлорид. Фирмата търси индустриални партньори от Италия, Германия, България, Черна гора и Македония. Интересува се от търговско споразумение с техническа помощ, лицензиране и / или договор за съвместно предприятие.

ИСПАНИЯ TRES20160419001
Tехнологичен център разработва метод за възстановяване на оцветителите/багрилата от отпадъчните води, замърсени от текстилната промишленост. Търсят се партньори, способни да произвеждат циклодекстритни полимери. Предвижда се споразумение за техническо сътрудничество с индустриален партньор, а след това споразумение за производство.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TOUK20160414001
МСП, специализирано в проектиране и производство на износоустойчиви електромагнитни компоненти и електронни системи пригодени за издържане на тежки условия, търси споразумения за изследване и техническо сътрудничество с консорциуми, кандидатстващи по Хоризонт 2020. Фирмата е експерт в космическият електромагнетизъм с компоненти и монтажни възли и може да проектира, разработва и произвежда.

СИНГАПУР TRSG20160429001
Търси се технология, свързана с морско строителство и ремонт на дружество със седалище в Сингапур, която да осигурява строителство и ремонт на редица плавателни конструкции. Фирмата търси нови технологии, чрез които да бъдат направени преглед и анализ на оперативната производителност и ефективност на корабостроителницата. Компанията проявява интерес в сключванет на договор за услуги с подходящи доставчици.

ГЕРМАНИЯ TRDE20160502001
Биотехнологична компания търси нови биоактивни съединения от растителен произход, с цел развитие на биоактивни хранителни добавки за метаболизма и умствената дейност. Компанията търси техническото споразумение за сътрудничество и лицензирано споразумение с фармацевтични компании, биотехнологични компании или R & D институти.

ФРАНЦИЯ TRFR20160331001
Компания, специализирана в областта на съхранението на енергия е разработила различни системи за съхранение на водород. Тези системи са вече сертифицирани. МСП-то работи върху разработването на цялостна система за водород, от електролизера към горивната клетка. Търси се техническо сътрудничество с компоненти от системата на производителя или търговско партньорство с техническа помощ.

ГЕРМАНИЯ TRDE20160428001
МСП работи в областта на микрофлуидни системи Lab-on-a-Chip с цел приложения при ин витро диагностика (ветеринарни и човешки) и анализи на храните. Компанията възнамерява да разшири прилагането на продукта си и търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ, споразумение за техническо сътрудничество или споразумение за изследвания за сътрудничество.

УНГАРИЯ TRHU20160413001
МСП разработва електрическа (хибридна) концепция за безпроблемен автопилотен полет. Ключовите елементи на тази електрическа и хибридна технология са батериите и се търси начин за намаляване на теглото им. Те търсят партньори от Европа и САЩ с цел споразумение за производство или търговско споразумение с техническа помощ.

НИДЕРЛАНДИЯ TRNL20160509002
Холандска организация съвместно с един холандски университет търсят индустриални партньори, които да се присъединят към изследователски проект за разработване на вкусни хранителни продукти с повишено съдържание на диетични фибри. Конкретно се търсят доставчици на диетични фибри от хранително-вкусовата промишленост за сътрудничество в научните изследвания.

СИНГАПУР TRSG20160425001
Малко и средно предприятие търси решение за почистване на самолети кабини в рамките на кратък период от време, с цел свеждане до минимум на продължителността на престоя на самолета на земята. Почистването трябва да включва: вакуум-почистване на мокет, премахване на упорити петна по седалките и вани за таблиците, отстраняване на замърсени одеяла и подмяна на списания и вестници. Видовете партньорства търсени включват: търговско споразумение с техническа помощ и лицензирано споразумение.

УНГАРИЯ TOHU20160427001
Група, занимаваща се с физични атмосферни изследвания, разработва метеорологични прогнози и модел, който предпазва от внезапни наводнения. Уникалността на технологията се състои в това, че тя е добре приспособима и има добра оценка за риска от наводнения. Практиката все още не е широко разпространена в Близкия изток и Източна Европа. Групата търси чуждестранни партньори, които желаят да привлеекат своите услуги в рамките на сътрудничеството в изследователската дейност и споразумение за услуги.

ЧЕХИЯ TOCZ20160426001
Университет разработва адаптер, предназначен за едноколни превозни средства с различен операционнен обхват (през пресечена местност, път, и други превозни средства). Предимството му е, трансферът на силите на срязване чрез механични елементи, както и осигуряване на постоянен контакт на единственото колело с ролката на динамометрична стенд за изпитване. Университетът търси производители на едноколни превозни средства, за да използвате устройството в собственото си производство или споразумение за производство.

КИТАЙ TRCN20160414001
Компания, специализирала в научните изследвания на AlSiC търси AlSiC композитни технологии за производство. Композитна метална матрица на AlSiC започва да получава по-широко приложение в железопътния транспорт, коли, електронни опаковки и в новата енергия. Компанията търси чуждестранни предприятия или институции с цел технологично сътрудничество.

ИСПАНИЯ TRES20160328002
Изследователска група, насочена към разработването на нови продукти за лечение на инсулинова резистентност и диабет тип 2, тества успешно различни природни съединения, които подобряват инсулиновата чувствителност при нормални и затлъстели мишки. Търсят се партньори, които желаят да си сътрудничат в разработването на тези съединения, за да се създаде търговски споразумения с техническа помощ, техническо сътрудничество, сътрудничество в научните изследвания и/или финансови споразумения.

ИСПАНИЯ TRES20160524001
Kомпания разработи аналитични системи и реактиви за медицинска диагностика. Tърсят се институции и предприятия с опит в йоноизбирателни електроди с цел да ги включат в производството на компанията с лицензионен договор.

ИСПАНИЯ TRES20160520001
Фирма за производство на медицински изделия с връзка към смартфони и таблети е разработила интелигентен електронен стетоскоп. Фирмата търси партньори (фирми, университети и научноизследователски институции), които са в състояние да разработят или предоставят уеб платформа или софтуер за предварително тълкуване на патологии, използвайки аудио сигнал, с цел да сведе до минимум съмненията при диагносика. Търсят се техническо сътрудничество и / или лицензионно споразумение.

ПОЛША TRPL20160519001
Полска фирма, произвеждаща бонбони, специализира в производството на близалки с различни вкусове и форми, както и твърди бонбони и карамели. Компанията планира да започне производство на нови продукти - пълнени бонбони и търси технология, която да запълни твърди бонбони с някакъв твърд пълнеж или течност. Фирмата търси доставчици и предлага сътрудничество в областта на търговско споразумение с техническа помощ.

СИНГАПУР TRSG20160519001
МСП търси партньори за разработване или снабдяване с автоматизирани павилиони за самообслужване с цел отдаване под наем на спортни съоръжения, които ще се използват преди края на 2016г. Решението се състои от терминал за самообслужване с електронен багажник за осигуряване на място на най-малко 10 комплекта оборудване и с заключващ механизъм. Търсените партньорства включват: съвместното предприятие, лицензиране, производство, услуги и съгласие за техническо сътрудничество.

ЧЕХИЯ TRCZ20160517001
МСП, активно във фармацевтичния бизнес търси изобретатели, университети и малки фирми с идеи за иновативни медицински изделия, лекарства и активни съставки. Каталогът предлага пълна гама от услуги и необходимата подкрепа, за разработване на иновативни продукти на пазара, като акцент пада върху фазата на тестване. Търсят се партньори за производствено споразумение, споразумение за техническо сътрудничество или лицензионно споразумение.