Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 05/ 2015

Литва TOLT20150429001
Литовска фирма, специализирана в разработката на специализирани системи за наблюдение, предлага уникално решение за преброяване на потоци от хора. То е съставено от специален хардуер, както и център за данни, базиран на изчисления в облак и уеб платформа. Устройството е построено върху най-напредналите алгоритмите за интелигентна видео-обработка. Търсят се търговски споразумения, партньорство, техническа помощ и съвместна разработка.

Полша TRPL20150429001
Полска фирма, специализирана в производството на капани без инсектициди за наблюдение на насекоми и други вредителите, търси слепващо вещество/лепило, създадено за продукти против насекоми и вредители. Фирмата търси индустриален партньор / изследователска организация с предишен опит в производството на такова лепило. Търси се технологично сътрудничество чрез лицензионно споразумение.

Обединени кралство TOUK20150427001
МСП от Обединеното кралство, състоящо се от инженери, специализирани в областта на полимерните реакции, е разработило ново лепило за полипропилен, което може да слепи полипропилен с метал, полипропилен, и други материали, като например дърво. Технологията може да бъде подходящ за автомобилостроенето, строителството, сигурността, би имала медицински приложения и много други. Фирмата търси лицензирани партньори сред производители на самозалепващи вещества, или други производители, които биха желали да получат тази възможност.

Австрия TRAT20150415001
Австрийска компания – водещ доставчик в автомобилната индустрия - търси нови технологии в областта на иновативните предавателни решения. Това конкретно искане включва техническо решение за леко, електрически-задвижвано задвижващо устройство за автомобилни приложения. Трябва да се демонстрират ясни предимства в сравнение със сегашните технологии (особено по отношение на консумацията на енергия и въпросите за безопасност). Всички видове партньори и сътрудничества ще бъдат взети под внимание, без географски ограничения.

Австрия TRAT20150415004
Австрийска компания – водещ доставчик в автомобилната индустрия - търси нови технологии в областта на иновативните предавателни решения. По-конкретно, се търси технология за потока на въздушна маса за пътнически превозни средства, която намалява или елиминира значителните загуби на въздушния поток, произтичащи от съпротивлението на въздуха. Това е особено проблематично при високи скорости на шофиране. Всички видове партньори и сътрудничества ще бъдат взети под внимание, без географски ограничения.

Израел TOIL20150318001
Израелско предприятие е разработило редица пропорционални клапани на базата на пиезоелектрична технология. Пиезоелектричният клапан осигурява контрола на въздушен или газов поток, и варира изходния поток. Тези клапани осигуряват висока степен на контрол при много приложения, като например: енергиен контрол, преработката на храни, медицински изделия, системи за автоматизация, вентилация и др. Фирмата търси споразумение за лиценз / търговско споразумение за представителство с техническа помощ.

Нидерландия TONL20150209001
Холандска компания е специализирана в разработването на продукти, базирани на патентовани биоразградими пластмасови материали. Успешно приложение тези материали намират в ландшафта и градинарството, като системата за укрепване на млади дръвчета, дренажни тръби и пр. Холандската компания търси партньори в сектора на градинарството, за сътрудничество в рамките на търговски споразумения с техническа помощ.

Холандия 12 NL 60AH 3QMM
Холандско предприятие е специализирано в производството и развитието на единични фотонни детектори, базирани на свръх проводими нанокабели. Важни предимства пред другите фотонни детектори са далеч по-добрата ефективност при детекция, по-високата скорост, резолюцията на времето, както и съотношението сигнал – шум. Компанията се интересува от споразумение за техническо сътрудничество и производство на специализирани фотонни детектори, както и от търговски споразумения с техническа помощ.

Испания TOES20150219001
Испански университет е разработил нова система за деактивиране на микроорганизми в храната, комбинирайки свръх критични флуиди и ултразвукови технологии. Системата работи под ниски температури и налягания, позволявайки намаляване на разходите и времето, и запазване на общите сетивни и хранителни качества на храната. Технологията е тествана с реални храни. Екипът търси фирми за лицензиране на технологията или за извършването на по-нататъшно развитие чрез техническо сътрудничество.

Германия TODE20150217001
Немска компания, с фокус върху селскостопанските технологии, предлага скенер за електронни обекти за измерване на растения, използвайки изображения с висока резолюция. Компанията търси споразумения за научни изследвания и техническо сътрудничество, както и договори за услуги.

Швейцария TOCH20150206001
Шведски университет е разработил система за комуникация чрез използване на търговски светодиоди с бяла светлина. По този начин по-голяма функционалност може да бъде добавена към днешното осветително оборудване, без почти никакви допълнителни разходи. Две от големите предимства са високоскоростно безжично предаване на данни и локализиране вътре в сградите. Университетът търси фирми, като например производители на LED осветление. Вид на търсеното партньорство: договор за съвместно предприятие, лицензионно споразумение и споразумение за техническо сътрудничество.

Обединено Кралство TOUK20150130005
Компания от Обединеното кралство е развила автоматизирана система за идентификация и проследяване на източника на гъбично замърсяване при производството на храни. Фирмата търси търговски партньори с техническа помощ, за да се адаптира продукта към специфичните технически нужди на клиента.

Испания TOES20150112002
Испански учени са разработили устройство на ниска цена, което може да се адаптира към всякакъв вид превозни средства, позволявайки превоза на товари в сложни пространства без необходимостта от шофьори. Тази система е идеална за транспортиране на материали в склад. Това дава възможност за реконструкция на района, както и за идентификацията на движещи се обекти и хора. Търсят се фирми, интересуващи се от придобиване на технологията, лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

Обединено кралство TOUK20150108001
Производител на контролно-измервателни апарати и оборудване при отпадъчните води от Обединеното кралство е разработил иновативен инструмент за измерване на нивото на течности, измерване на поток, рН, температура, проводимост, мътност и разтворен кислород. Инструментът предлага несравними софтуерни предимства, спестявайки пари и време за крайния потребител. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

Швейцария TOCH20130819001
Швейцарска компания разработва, произвежда и продава гъвкави платформи за центрове за рециклиране на отпадъци и за индустриални приложения. Периодът на реализация на платформите е с 2-5 дни по-кратък. Те могат да бъдат разширявани или намалявани по всяко време и са лесни за поддържане и за почистване. Фирмата търси фирми, интересуващи се от лицензионно споразумение и съвместно предприятие за изграждане на такива центрове за рециклиране в своя регион, или местни фабрики, заинтересовани от производството на платформите.

Гърция TOGR20140422002
Гръцки технологичен и развоен център е разработил олекотени циментови материали, съдържащи рециклиран полиетилен (PET) и стъклени влакна, и двете получени от изолационни материали от излезли от употреба самолети. В момента компанията търси партньори за производствено споразумение и техническо сътрудничество.

Полша TRPL20130729001
Югоизточно полско микро-предприятие, в качеството си на дружество с ограничена, отговорност предоставя медицински услуги и търси криогенна камера за лечение и медицинска диагностика. Фирмата търси търговско и техническо сътрудничество.

Швейцария TRCH20150429001
Швейцарска фирма търси екологичен материал и персонализирано производство на средни до големи растителни контейнери, за да отговори на изискванията за индивидуализиран дизайн на архитекти и техните клиенти. Фокусът е върху изложението на растението, а не върху самото му отглеждане. Сътрудничеството може да бъде под формата на съвместни доставки или партньорство. Тип на сътрудничество: лицензно споразумение или споразумение за производство.

Индия TRIN20150427002
Индийска компания за енергийни услуги търси новаторски технологии за модернизация за икономия на енергия в сгради, анализ на енергийни данни, и технологии за икономия на енергия за приложения в отоплителни системи, вентилационни системи и климатизация (HVAC), перални и други съоръжения, охладителни кули и др. Технологичният партньор / доставчикът следва да могат да работят по иновативни проекти за икономия на енергия за различните комунални услуги, споменати по-горе. Търси се техническо и / или изследователско сътрудничество.

Южна Корея TRKR20140307003
Корейско предприятие, което рециклира отпадъци от електроцентрала с въглищно захранване, търси технологии за рециклиране, използващи техники за физическо отделяне. Чрез този процес на рециклиране, компанията иска да отдели 5 минерала (като магнетит и мулит и т.н.) от летлива пепел от размера на зърното, форма и цвят, спрямо нуждите на клиентите. Компанията се интересува от лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

Южна Корея TRKR20150406002
Корейско предприятие, заинтересовано от повсеместно здравеопазване, търси иновативна технология, която може да анализира състава на тялото, като например телесна мазнина, мускулна маса, базален метаболизъм и т.н. Въпреки че областта на бизнеса е много различна от това, с което се занимават в момента, те биха искали да разширят бизнеса си чрез предоставяне на отлични технологии от Европа за корейския пазар. Компанията се интересува от лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

Обединено кралство TRUK20150317001
Компания доставчик на подаръчни кошници търси персонализирана система за печат, за да се даде възможност за удобна персонализация на поръчаните артикули преди изпращането до получател. Компанията ще работи с избрания партньор с опит в печатната ниша, за да се оптимизира системата с цел постигане на търговско споразумение с техническа помощ.

Чехия TOCZ20150316006
Чешки университет е разработил звукопоглъщащ панел с нановлакнеста мембрана за приложения в стайна акустика, транспортиране и контрола на шума. Звукоабсорбиращият материал решава проблем с шума за широк честотен спектър и е по-лек и по-тънък от другите. Учените търсят партньори, заинтересовани от по-нататъшни изследвания и развитие на базата на споразумение за техническо сътрудничество, както и компании, които се интересуват от производство съгласно лицензионен договор.

Чехия TOCZ20150306001
Чешки университет е разработил числено стабилно софтуерно решение с по-висока модулност за нелинейно измерване на параметрите на динамични системи. Университетът се интересува от лицензионно споразумение или договор за услуги с фирми, занимаващи се с адаптивен контрол на процесите и разработване на системи за навигация, проследяване на целите, трафик и прогнозиране. Търсеният партньор трябва да се интересуват от точна оценка на системните променливи.

Турция TOTR20131126001
Предприятие от Турция, специализиранo в управлението на софтуер, е разработило уеб базирана система за управление на документи и работен процес. Системата позволява на компаниите да определят и контролират различните дейности, свързани с бизнес-процеса, без канцеларска работа, и също така позволява да се постигне безкнижен офис с едновременен достъп до документите. Фирмата търси партньор за споразумения за сътрудничество и / или търговско споразумение с техническа помощ и се интересуват от съвместно предприятие.

Турция TRTR20131202002
Турска фирма за обработка на метал търси иновативна технология за намаляване на своето химическо потребление и потреблението на вода в процеса на работа. Компанията оперира в металообработването и в машинния сектор като доставчик за автомобилната индустрия. Има процес, при който цинков фосфат се използва като агент за завършване на повърхности. Дружеството е силно заинтересовано от споразумение за техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

Турция TRTR20131129001
Турски производител на текстилни тъкани търси технология, която да помага да намали потреблението си на вода и енергия. Компанията иска да преправи своя производствен процес с нова технология за по-устойчиво производство. Търси се техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ. Компанията се интересува и от сключване на производствени споразумения.

Турция TRTR20131212001
Турска химическа компания произвежда содни химикали с високо съдържание на твърди отпадъци - повече от 500,000 т на година. Тези твърди отпадъци имат по-високо ниво на влага 50-60(%) със своите химически особености. Фирмата търси нови икономични решения (филтриране и т.н.), за да се намали високото съдържание на влага от утайките на отпадъците от 50-60% до под 10% чрез използване на слънчева енергия. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

Италия TOIT20150204001
Италианска институция за изследване и развитие е разработила прототипи на органични светодиоди (OLED), които могат да бъдат персонализирани и доразвити като търговски продукти. Лабораторията търси индустриални партньори за техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие и търговски споразумения с техническа помощ.

Обединено кралство TOUK20131002001
Предприятие в Северна Ирландия е патентовало решения за справяне с т.нар. студен термо-мост при изграждането на изолационни системи. Биха желали да си партнират с производители и монтажници на съществуващи изолационни системи. Едно съвместно решение, с добавени експертиза и продукти от страна на клиента, биха спомогнали за по-ефективно строителство. Търсят се партньори за търговски споразумения с техническа помощ, да включват продукти и експертиза на клиента във вече съществуваща услуга.

Гърция TOGR20150121002
Гръцка компания, създадена през 2002 г. от група опитни учени, работещи в теле медицинските приложения, предлага уникална комбинация от иновативни решения за електронна услуга, която позволява дистанционно наблюдение на жизнените показатели на пациентите чрез носене на устройства за наблюдение. Компанията търси МСП и / или ИКТ фирми в областта на здравеопазването, за да се сключи лицензионно споразумение.

Белгия TRBE20141222003
Мултинационална компания със седалище в Брюксел (Белгия), активна в потребителските стоки, търси система за опаковане, осигуряваща отделно запазване на две съставки, с възможност за смесване и изсипване на смесените съставки. Компанията търси готово за употреба решение или поне решение, налично за демонстрация, предоставени от промишлени играчи с опит в областта на опаковките. Търси се техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

Румъния TORO20141218001
Румънски изследователски институт е разработил неинвазивна процедура и свързано устройство за измерване на коефициента на топлинна дифузия в материалите по неинвазивен начин, с помощта на само една от повърхностите на пробата, без това да повлияе на свойствата на пробата. Търсят се индустриални партньори за финансиране (финансово споразумение) и съвместно разработване на прототип (споразумение за техническо сътрудничество) с румънския изследователски институт.

Бразилия TRBR20140923001
Бразилска млечна компания и дистрибутор на продукти търси да придобие технология за смесване на фини и специални сирена, използвайки подправки и плодове. Чрез този трансфер на технологии, компанията се надява да подобри сегашното си продуктово портфолио и да се разшири на пазара в Бахия, Бразилия. Фирмата търси да закупи технология и изисква необходимата подкрепа чрез търговско споразумение с техническа помощ.

Испания TOES20140317001
Испански университет е разработил нова технология, с цел да се регенерират активни въглероди. Основните предимства на тази технология са: може да се използва локално и при стайна температура и налягане. Тази технология може да бъде полезна в следните сектори на промишлеността: фармацевтика, рециклиране на отпадъци, питейна вода, и т.н. Изследователската група търси компании, заинтересувани от тази технология, за лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

Македония TOMK20130918002
Изследовател от Македония е разработил и патентовал специален тип горивна клетка. Конструкцията на клетката осигурява използване не само на електрическа, но и на топлинна енергия, която се създава по време на реакцията между водород и кислород. Цената на горивната клетка е по-ниска в сравнение с вече съществуващите на пазара, тъй като не се използват електроди от благородни метали, а електроди от цветни метали. Търси се споразумение за изследователско сътрудничество.

Словения 12 SI 68CN 3QRF
Словенски изследователски институт предлага своя опит и ноу-хау в областта на системи за измерване на ниско налягане и изпускане на газ. Тези знания и умения са абсолютно необходими по време на изследователската фаза и качествения контрол на всяко евакуирано запечатано устройство с дълъг жизнен път, като вакуумно изолационни панели, електроннолъчеви тръби и т.н., за да се получат по-бързи резултати при еволюцията на налягането. Институтът предлага лицензионни споразумения, технически и търговски или производствени споразумения.

Холандия TONL20150129001
Холандска компания проектира и произвежда морски двигателни тласкащи устройства. Търсят се партньори (доставчик, производител, сервиз и поддръжка на корабни двигатели), за създаване на съвместно предприятие и сформиране на консорциум; или консорциуми, които се нуждаят от партньори, работещи в областта на големите офшорни проекти за ново строителство на кораби. Също се търсят партньори, които търсят сервизни организации за тласкащи устройства.

Румъния TRRO20150428001
Румънско МСП, специализирано в управлението на отпадъци, търси нови технологии за третиране или валоризация на отпадъчни емулсии от метални машинни.

Южна Корея TRKR20150428001
Корейска фирма търси технология за автоматизиране на електролитно полиране, която може да задоволи нуждите на материалната и компонентната индустрия и да прилага технологията към външни или вътрешни приложения за битова техника, асансьори или сгради. Потенциалният партньор трябва да бъде специализиран в инженерна обработка на повърхности. Компанията търси да намери фирма за техническо сътрудничество, споразумение за производство и търговско споразумение с техническа помощ.

Словения TOSI20150206001
Словенска фирма, специализирана в биоинформатиката, е разработила софтуерна платформа за следващото поколение данни за секвениране (NGS) и данни за управление на микрочипове. Платформата е насочена към изследователи, които извършват анализ и тълкуване на биологични данни, като прави тези анализи по-бързи и по-лесни. Търсят се търговски споразумения с техническа помощ или споразумения за изследователско сътрудничество с партньори, които се нуждаят от софтуерни решения и подобрения на анализ и тълкуване на данни.

Унгария TOHU20131111001
Малко унгарско предприятие е разработило гореща линия за мониторинг на съдържание за здравни грижи и клъстер системи, базирано на тяхна собствена идея, която включва 1500 малки и средни предприятия и доставчици на здравни услуги. Уеб-базираната услуга осигурява добре функционираща комуникация между партньорите и достоверна информация, свързана със здравеопазването и здравния туризъм. Предприятието предлага съвместно предприятие, лиценз, услуги и технологично споразумение за сътрудничество.

Унгария TOHU20150205001
Унгарска фирма е разработила нова процедура за овладяване на замърсяването на околната среда, дължащо се на общински депа за битови отпадъци. Целта е да се намалят рисковете за околната среда, свързани със сметищата за твърди битови отпадъци. Решението може да бъде интересно за регионални сметища за битови отпадъци или управлението на отпадъците на регионалните правителства. Компанията търси индустриални партньори, интересуващи се от търговско споразумение, подкрепено от технически консултации или лицензионно споразумение.

Белгия TOBE20150130001
Белгийско предприятие е разработило решения, посветени на утилизация на отпадната топлина от отпадъчни газове и топлообменник с висока производителност за микро газова турбина. Гъвкавостта, широкият спектър от приложения и високата производителност на решенията позволяват да се задоволят промишлени нужди, специално при промишления процес с оползотворяване на отпадната топлина от промишлени газове и микро газовата турбина с възстановяване на топлината от отработените газове. Предприятието търси търговско споразумение с адаптиране към специфични нужди.

Сърбия TRRS20141231001
Сръбска фирма търси технология, която ще подобри съществуващия производствен процес за стоматологични наконечници. Технологичното решение ще обнови текущата технология, като се позволи провеждане на всички процесни операции на едно място. Фирмата търси технологични партньори, за да се установи споразумение за производство.

Сърбия TRRS20141229001
Сръбска фирма търси технология за пречистване на плодови ракии, с цел да се постигнат максимални органолептични качества на напитката. Фирмата търси търговски партньори с цел да се установи споразумение за производство.

Румъния TORO20141217001
Румънски изследователски институт е разработил метод и устройство за контрол на поведението на метални конструкции при механични действия, чрез обработка на данните, получени от чувствителен пиезокерамичен сензор за акустични емисии и безжично предаване на информация на разстояние. Търсят се партньори в областта на научните изследвания, академичните среди и индустрията, за да се разработи продуктът (научно сътрудничество) и за неговия технологичен трансфер (техническо сътрудничество).

Индия TRIN20141119001
Индийска компания е международна организация за стандартизация, сертифицирано частно акционерно дружество със седалище в Калкута. Компанията се интересува от производство на мрежово захранвани струнни инвертори, микро инвертори и слънчеви фотоволтаични модули в своята собствена фабрика и съоръжения. Фирмата търси партньор от Европа, който е в челните редици при най-модерните технологии в областта на възобновяемата енергия, под формата на съвместно предприятие, производствено споразумение и споразумение за техническо сътрудничество.

Индия TRIN20141105001
Индийска компания е бързо развиваща се компания за енергийно строителство (ЕРС), която предлага системи за производство на електроенергия, базирани на био газ и слънчева енергия, като предоставя иновативни решения за електроцентралите, работещи с биогаз / природен газ и слънчева енергия. Търси се споразумение за съвместно предприятие или производствено споразумение с европейска фирма за проекти с енергийни отпадъци, газифициране на биомаса, почистване на биогаз, производство на малка парна турбина и компресори със сгъстен природен газ.

Испания TOES20140407001
Испанска фирма разработва софтуер и проекти за управление на телеком разходите, които позволяват на потребителите да управляват и намаляват месечните си разходи от гласови услуги и данни, както при наземни, така и при мобилни линии. Компанията е разработила софтуер, чрез който да се случва самоуправление в реално време на разходите от комуникация със смартфони. Фирмата търси споразумения за техническо сътрудничество или търговски споразумения с техническа помощ.

Холандия TONL20140201001
Холандска компания, производител на компоненти за печене, е разработила нова концепция – "изпечи си сам" - на базата на висококачествено кисело тесто за хляб. В тази концепция замразено дебело парче от тесто, след размразяване в хладилник, може да се пече под формата на разлети хлебни изделия. Предложената концепция е интересна както за професионални потребители (хотели, ресторанти и кетъринг фирми), така и за обикновените потребители. Фирмата се интересува от търговски споразумения с техническа помощ с пекарни и производители на хлебни изделия.

Испания TRES20131230001
Испанска компания, работеща в областта на околната среда, е специализирана в управлението на отпадъци и пречистване на отпадъчни води. Компанията се интересува от придобиването на технологии за рециклиране на каучукови отпадъци от различни полимерни бази като етилен пропилен, нитрил, неопрен, естествен каучук и др. Фирмата търси за производствени споразумения или търговски споразумения с техническа помощ за изпълнението на такава технология за рециклиране на каучукови отпадъци.

Испания TRES20131218001
Испанска компания, работеща в областта на околната среда, е специализирана в управлението на отпадъци и пречистване на отпадъчни води. Компанията се интересува от придобиването на технология за третиране на кал и утайки, включително канализационни утайки и други видове утайки. Компанията търси споразумения за производство или търговски споразумения с техническа помощ за изпълнението на такава технология.

Полша 10 PL 63AX 3HU7
Полска фирма е разработила технология за керамична горивна камера, подхранвана от биомаса. Тази технология има пълна система за автоматичен контрол, свързана с контролния панел на сушилня и бойлер за производство на горещ фактор (въздушни + димни газове) за система за изсушаване. Проблемът е, че те не са в състояние да елиминират потока на искри във въздуха. Компанията предпочита техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие.

Полша 10 PL 63AX 3JKX
Малко предприятие от югозападна Полша, специализирано в каменоделството, търси нова технология за рязане на гранит. Технологията трябва да подобри смазването и да даде възможност за по-големи разрези. Фирмата търси партньори, които се интересуват от споразумение за техническо сътрудничество.

Испания 12 ES 28G1 3O68
Испански компания е разработила нова технология, за да получи биодизел и други биогорива от глицерол и всеки източник на триглицеридите. Новият процес увеличава глобалната рентабилност на завод за биодизел, нуждае се от стандартно оборудване и използва общи суровини. Търсят се заинтересовани фирми за закупуване на лиценз за производство и продажби.

Обединено кралство TOUK20150511002
Предприятие от Обединеното кралство, експерт в областта на инженерството с компютърно цифрово управление (CNC), е разработило процес за спояване чрез потапяне в алуминиево-солна баня, който може да бъде използван за производството на сложни компоненти с различна дебелина на стената. Процесът предлага рентабилна, лека, но също толкова силна алтернатива на заваряване, механична обработка и леене. Търсят се производители в космическата индустрия за лицензиране на процеса.

Обединено кралство TRUK20150508001
Великобританският клон на международен разработчик на решения за покритие/обшивка търси нови начини за подобряване на сцеплението на акрил върху памучен и полиестерен текстил. Търсят се физични и химични решения, но и съдействие при изследванията в областта на проблема. Видът на сътрудничество с академичните и индустриалните страни ще зависи от стадия на развитие. Може да включва търговско споразумение с техническа помощ, лицензиране, техническо сътрудничество.

Обединено кралство TOUK20150430001
Великобританска компания за технологичен трансфер иска да комерсиализира ново праволинейно направляващо устройство, моторизирано със специално проектирани нарезни ролки, което предлага предимства пред традиционно използваните цилиндрични ролкови лагери. Търсят се партньори в роботиката, производството, складовите услуги, промишлеността и строителството за съвместни проучвания или лицензиране на технологията.

Израел 11 IL 80ER 3L31
Израелско предприятие е разработило иновативно устройство за наблюдение на топлинния поток за идентифициране на меланом. Технологията се изпълнява понастоящем в удобно за носене биофидбек устройство, за да помогне на пациентите, страдащи от меланом, и тяхното лечение. Търси се търговско споразумение с техническа помощ, финансов договор, договор за съвместно предприятие, лицензионно споразумение, споразумение за техническо сътрудничество.

Словения 13 SI 68CN 3S2S
Словенски изследователски институт е разработил ефективен метод за разграждане на протеини, белтъчни агрегати и депозити с помощта топлоустойчива серинова протеаза. Методът е приложим за стерилизация на хирургическо оборудване в болници, почистване на текстил и в протоколите по молекулярна биология, и е ефективен в широк температурен диапазон, широк диапазон на стойностите на рН, и в присъствието на детергенти. Изследователите търсят лицензионни споразумения или техническо сътрудничество.

Русия TORU20150304001
Промишлена технология за култивиране на микроводорасли, съдържащи мазни щамове в открити води, което позволява получаване на суровинна добавка за производство на биогорива от трето поколение и фуражи протеини, е разработена от руски учени, специализирани в изследванията и развитието на биотехнологиите. Авторите търсят партньори за споразумение за научно сътрудничество за завършване на научните изследвания, тестването и внедряването на технологии на практика и участие в конкурси.

Словения TRSI20150218001
Словенско предприятие е разработило интерактивна платформа, която носи нов подход към много традиционния отрасъл на производството на вино. Свързаната към интернет платформа за контрола на производството на вино се фокусира върху процеса на ферментация. Основата на платформата се състои от сензор за измерване на захар, разработен от компанията. Компанията се интересува от намиране на партньор, който ще работи по съвместено нататъшното развитие на платформата в обхвата на споразумение за техническо сътрудничество.

Италия TOIT20150209001
Италианско предприятие е разработило прототипи на маховика на ниска цена (LCF), електромеханична система за статично приложение за съхранение на енергия. Предлага се технологията за проекти, свързани с енергийната ефективност, съхранение и управление, интелигентни мрежи, устойчива мобилност и т.н., за да се оптимизира системата и да се индустриализира, особено за приложения на LCF в индустриални машини. Фирмата търси партньори за съвместно предприятие, сътрудничество в научните изследвания или споразумения за техническо сътрудничество.

Русия TORU20150211001
Руска иновативна компания е разработила технология за производство на микробиологични продукти за растителна защита от болести, неприятели, която увеличава производителността. Използвайки селскостопански отпадъци, е възможно да се получат евтини продукти за защита на културите. Фирмата търси партньори за сътрудничество в рамките на търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за предоставяне на услуги.

Белгия TRBE20150205001
Базирана в Белгия международна компания, активна в потребителските стоки, търси пакет за многократно пълнене за мокри кърпички. Компанията възнамерява да поднови своето портфолио от продукти с нова опаковка с дизайнерско решение, което е ергономично и удобно за потребителите, подобрява леснотата на използване и цялостното усещане на потребителите и е съвместимо с високоскоростните производствени процеси. Търси се техническо сътрудничество относно готово решение или концепция, близка до работещия прототип.

Полша TRPL20131108002
Полско предприятие, предлагащо CEREC стоматологична процедура, търси специална 3D камера за зъбни снимки за допълнителна обработка / производство на зъбни протези.

Полша TRPL20131108001
Полско предприятие, предлагащо CEREC стоматологична процедура, търси специална машина за формоване (CNC - цифрово програмно управление), способна да работи и да доставя елементи като зъбни елементи, както и цели зъбни протези. Предвижда се сътрудничество по търговско споразумение с техническа помощ.

Сърбия TORS20141209001
Малка сръбска компания разработва комбинирана селскостопанска машина за обработка на почвата с въртящ се плуг, торене, подготовка и стабилизиране на почвата и сеитбата. Предимствата в сравнение с вече съществуващите такива са: машината ще се отплати в един работен сезон, до 50% икономия на гориво, 45% икономия на работна ръка, 30% икономии на машината и 10-40% по-голям добив. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ, финансово и лицензионно споразумение.

Италия TOIT20140418001
Италиански институт за управление на проекти е разработил многопластов текстил, който произвежда топлинна енергия с електричество, като се използва така нареченият "Джаул ефект". Използваните материали, съчетани с определена текстилна конструкция и модерни довършителни техники, позволяват по-висока ефективност и универсално производство на топлинна енергия, подходящо за много приложения: за устойчиви конструкции, автомобилни превози, промишлено отопление, здравни статии, и много други. Търси се техническо сътрудничество с техническа помощ.

Хърватска 12 HR 89GJ 3QWF
Университет от Хърватска е разработил ротационна сглобяема сонда за едновременно събиране на множество проби от почвата (2-16 проби от една сонда). Сондата се използва в селското стопанство и околната среда за вземане на проби. Изобретението включва контейнер за колекция на пробите, предназначен за едновременно вземане на средна проба от почвата. Университетът търси партньор за лицензиране и съвместно по-нататъшно развитие.