Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 04/ 2015

TRUK20141222001
Семейна компания от Великобритания търси неелектрически домашни системи за обработка на отпадни води. Компанията разполага с 30 служители и произвежда от малки- за домашна употреба, до по-големи, способни да обслужват нуждите на 750 души пречиствателни станции. За да допълни гамата си от предлагани услуги, компанията търси доставчик на неелектрически системи за преработка на отпадни води. Търсеното сътрудничество е в рамките на споразумение за услуги.

TRNL20150331001
Холандски производител търси съ-разработчик и доставчик на часовникови механизми/задвижвания за приложение в нов дизайнерски часовник. Търси се конкретно: техническата задвижваща част (двигател/зъбни колела/вал/контролер). Приложението се различава от конвенционалните часовници по голямото тегло на стрелките (0.5-2.0 кг.). Компанията би искала да сключи споразумения за техническо и производствено сътрудничество за механичната част на този часовник.

TRUK20150226001
Компания от Великобритания, специализирана в разработването и транспорта на утвърдени и нови ваксини за добитък от целия свят към Китай - най-бързо развиващия се пазар за животински ваксини, търси ваксини, ваксинни технологии и диагностични методи за допълнително разработване и регистрация в Китай. Бъдещото сътрудничество е предвидено в рамките на търговско споразумение с техническа помощ, лицензионно споразумение, споразумение за съвместно предприятие и за научноизследователско сътрудничество.

13 DE 1486 3RLR
Институт по физиология на известен немски университет, с фокус върху „нанофизиологията“ и по-специално, взаимодействието на молекулите и йоните в здравия и болния организъм, е разработил лесен тест за определяне на предразположеността към високо кръвно налягане. Това изобретение позволява определянето на предразположеността към високо кръвно налягане достатъчно рано, така че да се предотвратят необратимите поражения. Търси се лицензионно споразумение.

TODE20150225001
МСП от Германия е разработило нов метод за рециклиране на пластмаса, който позволява холистичното третиране на гумени и пластмасови отпадъци. Частиците (<100 микрона) могат да се произвеждат евтино и без да се ограничава качеството, посредством иновативен и патентован импулсен метод. Компанията предлага споразумения за техническо сътрудничество и производство и търси търговски споразумения. Също така се интересува от сътрудничество за разработка и иновации.

13 NL 60AH 3RRD
Холандско МСП е разработило нов бетонен блок за създаването на по-здрави диги на по ниска цена. Продуктът е изработен от бетон и предоставя по-добра защита в сравнение със съществуващите съоръжения за брегова безопасност. Тези бетонни блокове имат по-малко въздействие върху околната среда от други конвенционални продукти и са лесни за поставяне, поради тяхната форма и маса. Компанията търси производители на бетон за лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

TOSK20150108005
Изследователски екип от изтъкнат Словашки университет е разработил уникална концепция за компактен изпарител със затворен цикъл за извличане на топлина от различни източници. Предлаганата технология е приложима за охладителни системи в сферата на електрониката, металургията, керамиката и/или центровете за данни. Университетът търси партньори за лицензионно или финансово споразумение.

TOSK20150109001
Известен словашки изследователски институт е разработил лабораторна топлинна преса. Уредът позволява изработката на плътни керамични и други материали посредством синтероване на прахообразни заготовки. Производственият процес е много бърз, икономичен, високоефективен и подходящ дори за малки лаборатории. Енергоспестяване до 77% на проба е гарантирано. Търсят се партньори за споразумение за придобиване или лиценз.

TOSK20150108002
Известен словашки изследователски институт с дейност в сферата на ветеринарната наука е разработил иновативен инструмент за определяне броя на соматичните клетки в млякото на базата на вариращия вискозитет на млякото. Предложеното устройство е универсално и приложимо не само в сферата на ветеринарната медицина, но и въобще за измерване вискозитета на течностите. Институтът търси партньори с интерес към лицензионно споразумение.

TOSK20150105001
Изследователски екип от изтъкнат словашки университет е разработил иновативно хидравлично задвижване за сортиращи машини, подходящо за цилиндрични компоненти (като например лагери). Предложеното задвижване гарантира стабилност на компонентите при подреждане в хоризонтала и максимална производителност с минимум повреди. Университетът търси партньори за лицензионно или финансово споразумение.

TOFI20141218003
Финландска компания е разработила система за видео разпространение, която може да предава некомпресирани 4K UHD и 3D видео с двупосочен контрол на данните през стандартен Cat5e/6 кабел. Системата значително опростява разпространението на видео в редица приложения на открито и закрито, като например градския транспорт или дигитални обозначения. Компанията търси лицензионни споразумения или споразумения за техническо сътрудничество/съвместно предприятие с компании с интерес към системата.

TOFI20141218002
UHD матричен превключвател и процесор за професионални видео, броудкастинг и медицински приложения - Финландска компания е разработила ИП контролиран матричен превключвател и процесор за 4K UHD и 3D видео (съвместим с HDMI, DVI и HDBaseT). Системата позволява лесна видео обработка, например за аудио-видео продукти или медицински приложения. Продуктът е достъпен като OEM. Компанията търси лицензионни споразумения, техническо сътрудничество или съвместно предприятие, за да интегрира системата в други продукти.

TOSK20140924005
Изследователски екип от изтъкнат словашки университет предлага иновативна технология за определяне пътя на течности през порест материал, без да се нарушава термичната кондуктивност на материала. Технологията е приложима при широка гама от топлообменници, базирани на порести метали (напр. в електроинженерството, металургията или химичната индустрия). Търсят се партньори за финансово, производствено или лицензионно споразумение.

TODE20140121002
Новоучредена компания от Германия е разработила уникален и иновативен софтуер за звукова обработка. Софтуерното решение конвертира наличния начален глас в желания краен глас, като се нуждае само от два аудио семпъла. Може да се използва за обработка на игри, филми, песни, аудио книги и др. Компанията търси клиенти, инвеститори, подизпълнители и изследователски партньори.

11 DE 1592 3N4U
Германски изследователски институт е разработил измервателна система за определяне ефектите на кавитацията. През последните години свръхзвуковите почистващи системи се използват все повече за редица приложения, като лети части, игли и хирургични инструменти. Новоразработеният измервателен уред предлага нова система за количествено определяне на почистващата ефективност на гореспоменатите системи. Изследователският институт търси лицензионни споразумения.

TOPL20130724004
Изследователи от южна Полша са разработили двуетапен метод за производство на повърхностни покрития за алуминиеви сплави, които могат да се използват за трибологични (работещи без смазка) системи на машини и уреди. Покритите части са с подобрена твърдост и износоустойчивост. Учените търсят индустриални партньори от машинната индустрия за производствени споразумения или техническо сътрудничество, както и научни организации за споразумения за научноизследователско сътрудничество.

ТOCZ20130722001
Чешко МСП, което разработва и произвежда керамична пяна, търси нови приложения. Идеята е керамичната пяна да се приложи в архитектурата, строителството, автомобилния и други сектори, където предимствата на материала могат да се оползотворят. Чешката компания търси: индустриални партньори за съ-разработване на приложения; крайни потребители за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ; лицензионни споразумения и дългосрочни споразумения за научноизследователско сътрудничество.

TOEE20150225001
Естонска компания е разработила приставка, която прави обикновените щори за прозорци „умни“. Тя предлага нов подход към автоматизацията на прозорци за строителни, ремонтни и декоративни проекти. Компанията търси партньори с опит в сферата на домашната автоматизация; архитектурни и инженерни фирми; компании в сферата на недвижимите имоти; собственици на сгради, където контролът на слънцето е от основно значение за енергоспестяването.

TONL20150310001
Холандска компания е разработила уникален набор от инструменти за критичното ранно установяване на токсичните свойства на фармацевтични съединения. Компанията предлага анализ базиран на стволови клетки, който разкрива токсични и потенциално канцерогенни свойства на химикалите. Компанията търси партньори във фармацевтичната, козметичната и химическата индустрия за сътрудничество в рамките на търговско споразумение с техническа помощ.

TOFR20150112004
Френски изследователски център е разработил софтуер, позволяващ измерването на удовлетворението и усещането за уют на клиенти и посетители. Инструментът за вземане на решения помага за подобряването на услугите и гостоприемството. Търсят се лицензионни споразумения и/или споразумения за научноизследователско сътрудничество с компании в сферата на: търговия на дребно, туризъм, здравеопазване, транспорт, дизайн, строителство, услуги.

TOFR20150112007
Френска лаборатория е разработила кинетично решение, използващо гъвкави витла, което позволява повече движение и енергия за производството на хидроелектроенергия. Това решение е подходящо за съществуващата савониова технология; лесно за производство, по-евтино и щадящо околната среда. Търсят се компании, произвеждащи или използващи малки хидростанции, за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или споразумение за научноизследователско сътрудничество.

TOFR20150112006
Френски изследователски център е разработил софтуерно решение за оптимизирано поставяне на виртуални машини в центрове за данни посредством гъвкав график за обслужване на виртуалните машини. Възможно е персонализиране в съответствие със споразумението за обслужване на центъра. Търсят се компании и технически/ изследователски организации в сферата на ИКТ (визуализация и клауд) за лицензионни споразумения или споразумения за научноизследователско сътрудничество.

10 CZ 0746 3J8N
Чешко МСП е разработило малка поточна линия за производството на горивни пелети или фураж. Поточната линия е уникална с капацитета си от 150 кг на час, което е много изгодно за малки фермери или дървосекачи. Компанията търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

TONL20141208005
Холандска компания е специализирана в производството на полиестерни пултрузирани профили, подсилени със стъклени влакна. На базата на гореспоменатите заготовки, компанията е разработила гама от мостове за пешеходци, велосипедисти и лек транспорт. За пултрузията е необходима много малко енергия в сравнение с производството на стоманени или бетонни конструкции. Това прави предложените мостове много устойчиви. Холандският партньор се интересува от търговски споразумения с техническа помощ с държавни агенции и строителни компании.

TODE20150205002
Германска компания желае да се включи или да формира консорциум от партньори за европейски проект (програма Хоризонт 2020), занимаващ се с водните ресурси. Компанията може да предостави иновативен, най-съвременен софтуер и услуги за модулиране и симулация за индустриална и домашна употреба на вода. Търсеното партньорство е в рамките на споразумение за научноизследователско сътрудничество.

TODE20150127002
Изследователска група в известен германски технически университет е разработила и конструирала енергоефективна фабрика-модел за оптимизация на интегрирания производствен процес. Иновативната фабрика включва цялостна производствена верига и позволява спестяването на повече от 40% от енергията в сравнение със съществуващите производствени процеси. Изследователският екип търси научноизследователско и техническо сътрудничество за трансфер на ноу-хау в сферата на индустриалната енергийна ефективност, особено при производствени процеси.

TODE20150120002 Немско МСП е разработило мултифункционална машина с взаимозаменими инструменти, подходящи за дейности като косене на трева, фрезоване, аерация, облицовка или премахване на листа и сняг. В допълнение, машината може да се използва и като генератор или водна помпа в случаи на бедствие. Уредът е изключително рентабилен, тъй като изпълнява много задачи. Компанията предлага лиценз на технологията на партньор в сферата на производство на оригинално оборудване.

RB 1B1M 3N81
Сръбска компания предлага технология за производство на животински фураж от плодови и зеленчукови отпадъци. Това е иновация, която позволява оползотворяването на големи количества отпадъци, като ги преработва в здравословни животински фуражи. Компанията търси партньори с интерес към лицензионно споразумение.

TODE20150116002
Германски университет е разработил водно-дизелова емулсия, която остава стабилна в най-различни оперативни условия. Технологията е приложима за дизел, биодизел (RME), керосин и бензин. Продуктът е лесен за употреба, като предоставя ефикасно горене със значително намалени твърди частици. Търсят се индустриални лицензианти.

TOAM20140331001
Арменска компания е разработила нов тип двигател с вътрешно горене. Този двигател може да се използва в машиностроенето, авиационния транспорт и енергетиката. Сходен е с ванкеловия двигател по техническите си характеристики, но е стъпка напред, тъй като са елиминирани недостатъците на гореспоменатия. Компанията търси финансово и/или производствено споразумение.

TOBE20140121002
Фламандско МСП е разработило технология за печат на дигитални изображения върху нетрошливо стъкло. С технологията е възможно да се произвеждат висококачествени декорации по екосъобразен начин и без голяма инвестиция. Компанията се интересува от лицензионни споразумения.

TOES20140211004
Испанска инженерна компания е разработила иновативен инструмент за интернет TV броудкастинг. Технологичното решение позволява на потребителите да създават по много лесен начин тяхна собствена интернет станция за лайвстрийминг в клауда (Cloud TV). Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ.

07 SK SKBB 0HS9
Словашки предприемач и изобретател е разработил нов материал, подходящ за термоизолации на сгради. Този материал може да бъде използван за производството на плочки с различни размери. Изобретателят търси технология за производство на плочки, подходяща за разработената минерална смес. Предпочита споразумение за техническо сътрудничество.

TONL20150409001
Холандска компания произвежда формалдехидни био-базирани плоскости, направени от отпадъчни материали. Тези плоскости представляват сериозна алтернатива на ПДЧ (плочи с дървесни частици). Компанията търси нови партньорства, за предпочитане с местни производствени вериги (фермери, събирачи на отпадъчна биомаса, дърводелци, строителни/ мебелни/ декоративни бизнеси) за търговски споразумения с техническа помощ.

TONL20150130001
Холандска компания, водеща в хранителните изследвания и месните заместители, успешно е разработила технология за производството на фиброви структури от растителни (фъстъчени) протеини. Предложената технология е готова за приложение в нови вкусни заместители на месо. Търси се техническо сътрудничество с хранителни компании, произвеждащи или с намерение да произвеждат подобни продукти.

TOUK20150130003
МСП от Великобритания е разработило високо-производителни системи за формиране на промишлени покрития. Системите обикновено включват технология за боравене с течности и прахове и в последствие се адаптират към конкретните потребности на процеса: охлаждане, разреждане, баркод проследяване и смесване. Може да се обработват около 120 проби на ден. Компанията търси търговски партньори с техническа помощ, за да адаптира продукта към конкретните технически потребности на клиента.

TOUK20150130001
МСП от Великобритания е разработило иновативно решение за обективно измерване на разпределението на размера на частиците в редица продукти, включително бои, козметика и храни. Системата изпълнява цялостния процес: от изготвяне на пробата до предоставяне на оценка. Всички придружаващи данни, включително снимки, се съхраняват електронно. Компанията търси търговски партньори с техническа помощ, за да адаптира продукта към конкретните технически потребности на клиента.

TOFR20150109001
Френско МСП, специализирано в печатния сектор и в управлението и производството на документи е разработило готово за употреба web-to-print решение. Този уеб инструмент предлага уникален подлежащ на конфигурация мулти-юзър интерфейс за следене на печатните дейности. Позволява на всички потребители да обработват и изпращат заявки до печатен център. Включа организационен инструмент за управление и следене на печатни поръчки. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ.

TOIL20150126001
Израелска компания е разработила водещи комплекти за проникване, които включват иновативни технологии с леки материали. Те са лесно-преносими от един индивид и предоставят мощен набор от инструменти, с които може да се проникне във всякаква структура. Тези комплекти се използват от полицията, пожарните служби, отбраната и въоръжените сили в Израел и навсякъде по света. МСП-то търси споразумение за съвместно предприятие, което може да доведе до споразумения за дистрибуция.

TODE20150123001
Германска компания за приложни изследвания в сферата на технологии за повърхностни покрития е разработила иновативна перманентна противозалепваща покривна технология за инструменти за формоване при преработка на пластмаси и производство, напр. шприцоване. Технологията е базирана на sol-gel технология и AP-CVD (Atmospheric Pressure Plasma Chemical Vapour Deposition). Търсят се споразумения за техническо и научноизследователско сътрудничество с индустриални партньори и партньори в сферата на приложни изследвания, занимаващи се с преработка и производство на пластмаси.

TOHU20150126001
Унгарски университет е разработил ремарке за горско стопанство, с което се събира, компресира и транспортира тънка дървесина от енергийни дървесни насаждения. Технологията е подходяща за лесовъди, дървари, предприятия за селскостопанска интеграция и търговци на селскостопански машини. Университетът търси индустриален партньор или партньор в сферата на услугите, за да популяризира, развие и произвежда технологията в рамките на търговско, техническо или производствено споразумение.

TOFR20131115002
Френски университет е разработил нови съединения и покривна технология за създаването на супер-хидрофобни и супер-олеофобни повърхности. Тези видове микро-наноструктурирани повърхности имат самопречистващи и незалепващи свойства и могат да намерят голям брой приложения, включително при технологии за защита, против замръзване и против разваляне, както и за намаляване на енергийното потребление. Търсят се индустриални партньори за лицензионно споразумение или сътрудничество за научноизследователска и развойна дейност (по възможност съ-финансирани).

TOGR20150122002
Гръцка новостартираща компания е разработила система за интернет търговия, която може да покрие нуждите на малки и големи интернет магазини. Системата поддържа както B2C, така и B2B операции и предлага много инструменти за работа с клиенти. Компанията търси вносители и износители на всякакви видове стоки (както потребителски, така и инвестиционни) с цел предлагане на технологията под търговско споразумение с техническа помощ.

TOES20150119002
Испанска обществена научноизследователска организация е разработила иновативен метод за изработване на метални изделия и метални катализатори, които се поддържат от порест материал. Методът значително опростява стъпките за изработка на този тип материали. Търси се компания с интерес към развиването и комерсиализацията на тези материали в рамките на патентен лиценз. Предвижданото сътрудничество е под лицензионно споразумение и споразумение за научноизследователско сътрудничество.

TOES20150115003
Испанска болница е разработила ново устройство за прилагане на химиотерапия. Устройството минимизира рисковете за здравето на персонала, работещ с тези токсични лекарства, като понижава броя на боравенията със спринцовки по време на процеса. Болницата търси компании с интерес към лицензионно споразумение за експлоатация на устройството и/или техническо сътрудничество за адаптиране на устройството към други видове терапии.

13 RU 86FG 3S9T
Научноизследователски институт от Новосибирск, Русия, е разработил препарат за защита на растенията от паразити. Технологията се основава на употребата на вируси по насекомите, които са естествени врагове на паразитите. Технологията е безопасна за хора и растения; тя използва по-ефективен вид паразити от аналозите и различна композиция на крайния продукт. Изобретателите се интересуват от лицензионно споразумение, споразумение за техническо сътрудничество и споразумение за придобиване.

TONL20141218001
Холандска научноизследователска компания е разработила иновативна маховик технология за машини, които са подложени на чести и високи колебания на натоварването. Патентованата технология позволява спестяването на до 30% гориво при употребата на дизелови електрически-задвижвани машини. Подходяща е за кранове, оборудване за драгиране и подемни съоръжения. Компанията търси производители/собственици на машини, които имат интерес към прилагането на технологията в рамките на търговско споразумение с техническа помощ.

TOUA20141218001
Украински учени, специализиращи в брегово-инженерни решения, са разработили рентабилна и екологосъобразна технология за защита и стабилизиране на брега, базирана на поддържането на биологичното разнообразие, както и способността на водните екосистеми да се самопречистват. Учените се интересуват от джойнт венчър с индустриални или академични партньори за адаптирането на технологията към специфични потребности. Търсят техническо, научноизследователско или търговско сътрудничество с техническа помощ.

TORU20141208001
Компания от Санкт Петербург е разработила технология за производство на ново поколение бактерицидни покрития – оксидизирани покрития с нано размери, базирани на оксиди на магнезия, алуминия и цинка. Употребата на тези покрития в различни сфери (здравеопазване, обществено хранене, социалната сфера, отбранителната промишленост, и т.н.) значително увеличава епидемиологичната безопасност. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ и научноизследователско сътрудничество.

TORU20141111012
Изследователски институт от Москва (Русия) е разработил технология за йонно-плазмено отлагане на защитни покрития от неръждаема стомана. Технологията използва магнитно-активирана вакумна дъга и хелиеви източници на плазма. Процесът за изпълняването на тази технология изисква 2-3 пъти по-нисък енергиен интензитет и 5-10 пъти по-малко производствено пространство от галваничните процеси. Институтът търси партньори за техническо сътрудничество.

TOES20140325001
Каталонско МСП е разработило първия софтуер, който генерира подлежащи на персонализация синтетични гласови съобщения чрез комбинирането на „текст към говор“ (TTS) синтез и гласова трансформация (VT). Тази технология произвежда синтетична реч от всеки въведен текст, като използва прост потребителски интерфейс, проектиран за интуитивна модификация на параметрите на гласова персонализация. Различните дефинирани от потребителя гласови настройки могат да бъдат запазени за бъдеща употреба. Предлагат се лицензионни споразумения и техническо сътрудничество с МСП-та.

13 DE 19A7 3S7O
Малка германска компания е разработила сензор за ниво, базиран на нова технология на топлинния поток, която измерва нивото на течности в резервоари или тръби през външната стена без директен контакт със средата. Например, сензорът може предварително да разпознае образуването на блокажи в тръбите. Малките размери го правят подходящ за преоборудване, тъй като заема малко пространство и не е скъп. Търсят се партньори с интерес към споразумение за техническо сътрудничество, както и патентно и лицензионно споразумение.

10 DE 0855 3IA0
Германско МСП е разработило технологичен пакет за управление на инструменти в производството на пластмаси. Технологиите предоставят подробна информация за местоположението и състоянието на инструментите, както и за производствения процес, с което се минимизират случаите на изключване на машините в резултат на загубата или повредата на инструменти. Компанията търси техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

12 DE 0855 3PAS
Германско МСП е разработило здрави ниско-бюджетни сензори за анализ на биогаз и измервателни системи за контрол на процесите при производството на биогаз. Тази сензорна технология позволява измерването на място и в реално време на O2, CH4, H2, CO2, O2/CO2 и етанол/ метанол (за биогорива) при биопроцеси. Компанията търси индустриални/академични партньори за техническо сътрудничество и/или търговско споразумение с техническа помощ.