Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 03/ 2015

TRBE20150225001
Базирана в Брюксел (белгийска) старт-ъп компания в сферата на кетъринга, търси екологично решение за пакетиране, което взима под внимание цялостното въздействие върху околната среда. Компанията е отворена към различни технически решения, базирани на растителни материали, хартия, картон и т.н. Алуминий и PVC не се приемат. Компанията търси техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническо сътрудничество с производители и доставчици на екологични хранителни опаковки.

TRUK20150219001
Компания, базирана в Обединеното кралство, проектира, разработва и доставя защитно оборудване на полицейски и други служби за сигурност. Търси партньор за споразумение за техническо сътрудничество с цел разработване на функция, измерваща физиологични данни. Технологията ще се инкорпорира в нова защитна каска. Партньорът трябва да е способен да предостави измервателна технология, която отчита параметри като дехидрация, прегряване и др., спазвайки стриктни изисквания при сравнително ниска цена.

TRNL20141211001
Малка холандска компания се интересува от технологии и процеси за разделяне на влакна и смоли от композитни материали с цел добиване на второ поколение рециклирани влакна и смоли за повторна употреба в нови материали. Техниката и процесите трябва да пасват в един икономически здрав модел. Компанията търси техническо сътрудничество с компания или институт, който е разработил процедура за разделяне на влакна и смоли от композити.

TRAT20150202001
Успешна австрийска електроинженера компания търси производител или партньор с опит в сферата на фотоволтаиците или склопа. Търсената технология е терасиран склоп, и/или склоп под формата на навес, с подвижна фотоволтаична ламела, който, в допълнение към енерго-генериращата способност, предоставя и стандартната защитна функция. Местните метеорологични условия (вятър, сняг) трябва да са взети предвид и да представляват част от модела за безопасност. Задължителни елементи са модулен дизайн и оптимизирана система за слънчево проследяване.

TRPL20131128001
Компания от Североизточна Полша, занимаваща се със студено-пресовано рапично и ленено масло, търси технология за подобряването на производствения процес. Технологията трябва да е в състояние да преработва 30 кг. материал за час, като използва най-ниската възможна температура по време на процеса. Технологията трябва да е напълно разработена. Компанията търси лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

TRBE20150128002
Базирана в Белгия компания специализира в дизайна и производството на ново поколение топлообменници, посветени на рециклирането на топлинна енергия от обработени газове. Компанията търси автоматизирана почистваща техника, за да подобри своята технология. Търсят се почистващи решения, които са вече на пазара или в процес на разработка, за споразумение за техническо сътрудничество, търговско споразумение с техническа помощ, или R&D партньорство.

TRBE20150128002
Базирана в Белгия компания специализира в дизайна и производството на ново поколение топлообменници, посветени на рециклирането на топлинна енергия от обработени газове. Компанията търси автоматизирана почистваща техника, за да подобри своята технология. Търсят се почистващи решения, които са вече на пазара или в процес на разработка, за споразумение за техническо сътрудничество, търговско споразумение с техническа помощ, или R&D партньорство.

TRAT20150305002
Австрийска компания, водещ доставчик за автомобилната индустрия, търси нови технологии в сферата на иновативните трансмисионни решения. По-конкретно, търси се технология за контролирана функция на разединение с висок и съизмерим капацитет на въртящ момент. Рентабилността е важен фактор; технологията също трябва да демонстрира предимства пред стандартните решения. Ще се разглеждат всякакъв вид партньорства и сътрудничество, без географски ограничения.

TRAT20150305001
Австрийска компания, водещ доставчик за автомобилната индустрия, търси нови технологии в сферата на иновативните трансмисионни решения. По-конкретно, търси се техническо решение за електрически тягов двигател, който да е с изключително ниско тегло и намалено съпротивление. Нисък инерционен момент на движещите се части на двигателя е задължителен. Ще се разглеждат всякакъв вид партньорства и сътрудничество, без географски ограничения.

TRUK20150128001
Великобритански филиал на Европейски производител на петролни химикали се интересува от технологии, които изместват добива от крекинг процеса към по високи нива на течна фракция (3%). В същото време, имат нужда да намалят процентно теглото на твърдата фракция. Търсят се университети или технически институти със съответната компетентност за спонсорирани изследвания и техническо сътрудничество. Търсят се и компании, притежаващи методи и материали за въпросните цели, за техническо сътрудничество, лиценз или джойнт венчър.

TRFR20150317001
Френска компания, специализирана в иновативните механични системи за автомобилни и оф роуд приложения, търси експертиза в областта на двигателите. Предложената нова концепция е двигател с вътрешно горене, при който няма контакт между бутало и цилиндър, с цел подобряване както на производителността, така и на редукцията на вредни емисии. Компанията търси техническо или изследователско сътрудничество (вероятно посредством съвместен проект) за работата върху първи прототип.

TRPL20141229002
Полска компания специализира в конструирането на всякакви видове санитарни инсталации. Също така прави сондажи за термопомпи и кладенци. С цел развитие на бизнеса, компанията търси нова технология - вертикална сондажна машина за сондиране на дълбочина от 100 м. Възможно е да се направи споразумение за сътрудничество в областта на услугите.

TOHU20150213001
Унгарски университет е разработил нов и лесен за употреба метод и софтуер за разпознаване на амблиопия в ранна детска възраст. В сравнение с други съществуващи технологии, тази е по-чувствителна и се нуждае от по-кратко време за извършването на преглед. Университетът търси споразумение за лицензионно, производствено и техническо сътрудничество с индустриални и/или изследователски партньори от сферата на медицинското оборудване и диагностиката.

TOES20150216001
Испанско МСП е разработило система (уред + софтуерни инструменти) за мониторинг на физическата дейност. Системата предоставя богат набор от информация, който спомага за подобряване и оптимизиране на тренировъчния процес. Компанията търси техническо сътрудничество и финансови или търговски споразумения с компании, университети, крайни потребители и инвеститори от сферите на спортната наука, биомеханиката, рехабилитацията и здравеопазването.

13 NL 60AH 3SQ4
Холандско МСП е специализирано в системи за мониторинг на газове, основаващи се на оптични методи. Има наличен демонстратор за доказване на концепцията, който наблюдава нивата на амоняк и ацетон в човешкия дъх: в реално време, във времева скала под секунда, селективно, симултанно, качествено и без нужда от калибрация. Амонякът и ацетонът са два важни маркера в човешкия дъх (за проблеми с черния дроб и бъбреците, кетоза). Компанията търси партньори с интерес към клинично тестване, съвместно допълнително разработване и търговско споразумение с техническо сътрудничество.

TOES20131213001
Баско МСП, специализирано в дизайна и разработката на сервозадвижвания и сервосистеми по поръчка, е разработило иновативен уред за ветрогенераторни лопати, който предоставя по-добра производителност. Компанията търси партньори с интерес към лицензиране на патента или сътрудничество за експлоатация на технологията.

TONL20150227001
Холандска компания е специализирана в сферата на биоактивни вещества от растителни части (като цвят, листа, корени и луковици и др.), приложими при производството на лекарства, биоциди и козметика. Веществата са налични както изсушени, така и под формата на екстракт. Всички вещества са регистрирани и идентифицирани в каталог. Компанията търси партньори от фармацевтичната, козметичната и аграрната индустрия за съдействие в рамките на търговски споразумения с техническа помощ.

TOCZ20150223001
Чешки университет е разработил прецизен ултразвуков уред за измерване на поток, основан на техники за дигитално обработване на сигнали (DSP), които неутрализират влиянието на шума върху измерените резултати. Разработеният уред е приложим към широк набор от ултразвукови измервателни уреди. Университетът търси производители на дебитометри с интерес към лицензирани споразумения.

TONL20130626001
Холандско МСП е специализирано в сферата на преобразуването на енергия посредством безжичен енергиен трансфер. Компанията предлага R&D експертиза, съвместно проектиране и производствен капацитет за приложения, които могат изгодно да използват безжичен трансфер на енергия. Основните предимства са намалена загуба на енергия, интелигентен и лек дизайн, потенциална възможност за големи разстояния на трансфер, както и персонализация. Холандското МСП се интересува от търговски споразумения с възможност за техническо сътрудничество.

TOSI20150218001
Словенско МСП е разработило платформа за въвеждане на нови методи в изключително традиционната индустрия на винопроизводството. Интернет платформата се концентрира върху вино-ферментационните процеси. В същината на платформата е разработеният от компанията сензор за измерване на захари. Компанията търси партньор за споразумение с техническо сътрудничество за допълнителното разработване на платформата.

TODE20140124002
Немски технически университет е разработил нова технология, чрез която вече е възможно производството на аптамери с размери от порядъка на 100 n (брой на базите) и нагоре, при ненадминато качество и количество. Технологията използва ин витро и ин виво техники. Търси се партньорство за лицензиране, допълнително съвместно развитие и/или производство.

TOUK20141215001
Великобританска компания предлага под лиценз глобално призната технология за аудио водни знаци. Постигнато е прецизно времево синхронизиране между кодираното съдържание и интерактивни апликации. Това позволява потребителско взаимодействие, което е високочувствително, в реално време и по заявка. Освен кита за софтуерна разработка (SDK), е наличен и кодиращ хардуер. Търсят се броудкастъри, продуцентски къщи, дигитални агенции, ап. разработчици и разработчици на игри за лицензионни споразумения.

TOUK20130628001
Малка Великобританска компания, специализирана в грижите за гърба, е патентовала поставка за крака, която може да се закрепя за офис столове. Тя предоставя по-голяма свобода при промяна на позицията на стойката. По-честата смяна на стойката спомага за превенцията на проблеми с гърба. Компанията предлага лиценз на производители на офис обзавеждане, както и специализирани столове.

TRAT20150305002
Австрийска компания, водещ доставчик за автомобилната индустрия, търси нови технологии в сферата на иновативните трансмисионни решения. По-конкретно, търси се технология за контролирана функция на разединение с висок и съизмерим капацитет на въртящ момент. Рентабилността е важен фактор; технологията също трябва да демонстрира предимства пред стандартните решения. Ще се разглеждат всякакъв вид партньорства и сътрудничество, без географски ограничения.

TOTR20150226001
Турско МСП с експертиза в обработването на изображения, компютърното зрение и разпознаването на модели, е разработило аналитичен видео софтуер за анализ на поведението на клиенти на закрито. Софтуерът работи в реално време и няма нужда от допълнителен хардуер освен камерата, на която работи. Софтуерът е основан на напреднали алгоритми за компютърно зрение и разпознаване на модели. МСП-то е търси компании заинтересовани от лиценз за софтуера.

TOIT20150225001
Италианско МСП е разработило (оупън сорс) софтуерна рамка за мрежови апликации с фокус върху продуктивността и поддръжката. Тя може да се ползва за разработка на уеб апликации за управление на информация, за работен поток и сътрудничество, за фронт и бек офис процеси, както и за управление на взаимоотношенията с клиенти и други. Компанията търси партньори за споразумения с техническо сътрудничество.

TOCZ20150304002
Университетски научен екип от Чехия е разработил материал, базиран на полипропиленова матрица. Композитът съдържа кокосови фибри, които заменят стандартните - талк, стъкло и т.н. Благодарение на естествените фибри, материалът отговаря на различни изисквания за синтетични полимери. Изследователите търсят партньори за лицензионно споразумение за производство.

TOSI20150303001
Словенско МСП, специализирано в сферата на превключвателите и контролните системи, е разработило жестомимичен заменим превключвател. Основното предимство на жестомимичните ключове е възможността те да са почти невидими, стерилни и модерни. Компанията търси партньори с интерес към търговски споразумения с техническа помощ, лизенциране и джойнт-венчър.

TOUK20150303003
Компания за фотонни технологии от Обединеното кралство, с опит в съвместната разработка на миниатюрни спектометри и оптически сензори, търси компании в сферата на фотониката и/или изследователи, които да адаптират нейните технологии за нови приложения. Приложенията включват нови технологии и устройства за лъчево доставяне. Компанията търси техническо и научно-изследователско сътрудничество.

TOKR20150302001
Корейско МСП е разработило цялостно решение за AMI (Advanced Metering Infrastructure) система. Системата измерва, събира и анализира информация за употребата на енергия в офис сгради и частни жилища. Използвайки технологията, вие можете да събирате информация от електромер в рамките на 15 минути, от отдалечена локация. Системата позволява на ползвателите да наблюдават и контролират употребата на енергия. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническо сътрудничество.

TOAT20150225001
Предложената от Австрийско МСП технология изчислява широко-обхватни соларни кадастри на фасадите и покривите от градския пейзаж. Резултатите позволяват локализацията на частите от градския пейзаж с висока инсолация или дълго слънчево време. Компанията търси джойнт венчър и финансови или търговски споразумения с техническа помощ с компании в секторите на енергетика и строителство, както и в пазара на недвижими имоти.

TOES20150225001
Испанска изследователска група е разработила нова фотоволтаична (PV) клетка с обърната архитектура, която елиминира проблемите, свързани с корозията и въздушната стабилност. Тази иновативна PV клетка е изработена от нискобюджетни материали и е подходяща за нискотемпературни производствени процеси. Разработена е на лабораторно ниво. Подадени са европейски и “PCT” патенти, но все още не са одобрени. Изследователската група търси производители на фотоволтаични клетки за лицензионни или технически споразумения.

TOUK20131120001
Великобританска компания е разработила гъвкави пластмасови задни панели за най-различни сензори, включително оптични и рентгенографски. Панелите могат да се разработят като специализирани продукти за стоматология и безразрушителни изследвания, но също така и като тънки скенери за портативни устройства и други потребителски продукти. Търсят се производители на фото и рентгенови сензори за допълнително съвместно разработване и лиценз.

TOUK20130621001
Великобританска старт-ъп компания е разработила находчив и доста опростен контролер за фотоволтаични системи. Цялата излишна енергия от фотоволтаичната система се доставя директно до нагревател за вода. В резултат, спестяванията за домакинството са почти тройно по-големи в сравнение с употребата само на фотоволтаичната система. Контролерът няма микропроцесор и не е податлив на грешки. Търсят се производители на продукти за енергоспестяване, както и монтажници на фотоволтаици за лицензионно или търговско споразумение с техническа помощ.

TOES20140328001
Испанско МСП е разработило образователна технология с добавена реалност за различни индустрии. Това иновативно решение комбинира добавена реалност, модерна симулация, електронно обучение, управление на учителите, софтуер за мониторинг и приложения за подобряване на образователния процес. Търсят се различни партньори за търговско споразумение с техническа помощ, техническо сътрудничество или финансови споразумения.

TOES20141108001
Испанско МСП е разработило иновативна клауд-базирана платформа, предлагаща графичен дизайн с пълно обслужване. Услугата се управлява през платформа, където потребителите могат да избират различни пакети, да изпращат заявки, да преглеждат процеса на работа и да свалят готовите резултати. Платформата е базирана на стандартни пакети със зададени цени и срокове. Компанията търси местни партньори или крайни потребители за граждански договор или търговски споразумения с техническа помощ и техническо сътрудничество.

TOPL20140110003
Изследователски екип от университета в Долна Силезия е разработил система за произвеждане на калибрационни газови смеси. Системата позволява производството на смеси от газови съединения, които могат да се използват за калибрация на газови сензори. Ноу-хау-то може да се лицензира за потенциални производствени партньорства, особено с компании в сферата на производството и калибрацията на сензори или производството на газови смеси.

TOPL20140110002
Изследователски екип от университета в Долна Силезия (Полша) е разработил сензор за мониторинг на развитието на биофилм в застояла вода(и). Сензорът следи растежа на биофилми във водоносната мрежа посредством постоянно измерване на флуктуацията на импеданса. Технологията е готова за лиценз (масово производство) или за допълнително разработване под споразумение за изследователско сътрудничество.

TOPL20140110001
Изследователски екип от университет в Полша е разработил биологичен сензор за мониторинг на водопреносната мрежа. Ноу-хау-то за биологичния сензор може да бъде лицензирано от потенциални производствени партньори или допълнително разработено под споразумение за съвместна изследователска дейност.

12 NL 60AH 3R2N
Холандско МСП е специализирано в дизайна, проектирането и създаването на ламарина за прототипи и малки серии посредством гумен печат. В комбинация с интелигентно проектиране, тази технология позволява създаването на творчески и леки 3-D конструкции. Най-важните предимства са ниска цена на инструментариума, кратко време за въвеждане на пазара, широк обхват и изработка без повърхностни щети. Компанията предлага партньорство в рамките на търговско споразумение с техническа помощ.

10 NL 60AH 3JZE
Холандска компания е специализирана в разработването и производството на медицински инструменти, обработващи физиологични сигнали. Компанията предлага експертиза при разработване, инженерно сътрудничество, дейности по производството и тестване, както и обслужване за въпросните медицински инструменти. Всичко това е персонализирано и е съобразено с потребностите на партньора. Холандската компания се интересува от търговски взаимоотношения за техническа и производствена помощ с МСП-та и старт-ъпи в медицинския сектор.

TOES20130826002
Испанска технологична компания е разработила софтуерен инструмент за пътническия бранш. Технологията предлага софтуер за създаването и управлението на интернет портал за пътувания. Компанията се интересува от: трансфер на продукта посредством лицензиране; джойнт венчър с компании за туристически софтуер със синергия на продукти; и е отворена за технологично сътрудничество и предложения за допълнителна съвместна разработка.

13 PL 63AU 3SBG
Полско МСП е разработило уред за абсорбиране на кинетична енергия, подходящо за предпазни колани. Решението абсорбира кинетичната енергия на движещо се тяло по време на колизия. Предлаганото устройство е внесено за защита на интелектуалната собственост. Решението може също така да се използва и при системите за детска защита. Уредът е по-малко вреден от понастоящем използваните обтегачни защитни системи. Компанията изобретател търси индустриални R&D партньори за допълнително разработване, тестване и приложение на технологията.

TOLT20150320001
3D печатница от Литва, специализирана в скоростното създаване на прототипи, е подобрила технологичните си способности и търси партньори за съвместно разработване на прототипи. Компанията се интересува от много прецизна продукция в малък обем. Разработват се и се строят прототипи от пластмаса, метал и керамика с идея за бърза комерсиализация. Компанията търси споразумения за техническо сътрудничество с изключително иновативни университети и/или компании.

TOES20150310002
Испанско МСП предлага нова дигитална технология за пречистване на вода от охладителни кули, която напълно елиминира употребата на токсични химикали. Благодарение на генерацията на електродинамичните полета в течаща вода, тази технология предотвратява минерализацията, инхибира корозията и държи патогените (биофилм и бактерия, напр. Legionella) под контрол. Компанията търси търговско споразумение с техническо сътрудничество с компании поддържащи водни охладителни кули.

TOES20140219001
Испански изследователски екип предлага иновативен инструмент за 3D реконструкция, подходящ за инженерни и архитектурни приложения. Този инструмент е базиран на оптимизацията и развитието на компютърното зрение, фотограметрията и методите за лазерно сканиране, както и на алгоритми за 3D реконструкция и визуализация на естествени и изкуствени места и обекти. Търсят се изследователско или техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническо сътрудничество.

TODE20150209002
Немска спин-оф компания, активна в сферата на химията на твърди органични съединения, предлага обширно ноу-хау за взаимосвързани методологии, касаещи активни фармацевтични вещества, пигменти, полимери, метално-органични съединения и фини химикали. Те предлагат уникални комбинирани техники за скрийнинг при кристализация на ко-кристали, полиморфи или соли от фармацевтични съставки или аморфни вещества. Търсят се индустриални партньори за техническо сътрудничество и съвместни изследователски проекти.

TOFR20150302001
Френска компания е разработила и патентовала технически полистиролни панели и адаптирани крепежни елементи. Тези панели са идеални за термична и акустична изолация за нови и реставрирани сгради, тъй като те не създават никакъв термален мост. Благодарение на адаптираните крепежни елементи, панелите могат да се използват навсякъде в сградата. Търсят се лицензионни/ производствени споразумения с компании, произвеждащи полистиролни материали, които могат да произвеждат панелите и да разпространяват крепежните елементи.

13 RU 86FG 3RT0
Руска компания от Новосибирск е разработила технология за производството на автоматизирани домашни уреди за приготовлението на чиста и здравословна питейна вода. Методиката се основава на естествения принцип на пречистване на водата посредством замръзване и топене, без изкуствени филтри и химични добавки. Компанията предлага лицензионно споразумение.

TOCZ20150210001
Чешки университет е разработил уред, позволяващ ефикасното сортиране на фрагментирани цветни материали (напр. стъкло) от отпадъци. Вградените въздушни клапи могат бързо да издухат и сортират парчетата в правилната купчина въз основа на цвета на фрагмента. Учените търсят партньори за споразумение за техническо сътрудничество с цел допълнителни изследвания и разработване, както и компании от рециклиращата индустрия за лицензионно споразумение.

TOCZ20150108001
Чешки университет е разработил нова технология, базирана на органичния цикъл на Ранкин. Устройството е лесно за производство и инсталация и има за цел оползотворяването на излишъка от неизползвана енергия в биогазовите електроцентрали. Предвидената нетна мощност е приблизително 10 kW. Очакващият патент прототип е наличен за демонстрации. Търсят се производители за лицензиране, партньори за техническо сътрудничество, както и партньори за финансиране.

TOCH20150206002
Швейцарска компания е проектирала напълно биоразградим композитен (non-PLA) материал, който може да се използва както за традиционно производство, така и за 3D печат. Първите тест серии за 3D печат са успешни. Швейцарската компания търси партньори с опит в 3D печата, интересуващи се от допълнително разработване и рафиниране на технологията за разградимия биополимер. Възможни са споразумения за техническо сътрудничество, лицензиране или джойнт венчър.

TODE20141127002
Немска компания е разработила лабораторна информационна система, която покрива всяка функционална фаза от лабораторния работен процес. Проектирана е като лесна за употреба система, която интегрира всички секции на лабораторията. Тя организира, планира и имплементира работния процес ефикасно, като същевременно се справя и с административни задачи по надежден и отговарящ на регулациите начин. Търси се лицензианти.

TODE20150105001
Немски университет е разработил нова система, която подобрява преноса на данни при комуникации, използващи електропроводната мрежа. Подходяща е за смарт метър. Технологията също така допринася за намаляването на консумацията на енергия на предавателя. Не са необходими хардуерни промени за въвеждане на системата. Търсят се индустриални лицензианти.

TOUK20131205001
Производител на спортни коли от Обединеното кралство има дълъг опит и богато портфолио от интелектуална собственост в сферата на олекотените конструкции. По-специално, те са водещи производители на конструкции със свързан алуминий. Бизнесът е отворен за сътрудничество и, също така, желае да развие взаимоотношения с други пазарни сектори, като предлага инженерни дейности, разработване на прототипи и производство както в малки, така и в големи количества. Търсят се споразумения за производство, услуги и техническо сътрудничество.

TOIT20130905001
Италианска компания, специализирана в разработването на софтуер, търси технически партньори за своята уеб апликация. Апликацията помага на консултанти и консултантски фирми да следят работата си. МСП-то се интересува от разширяване на дейността си чрез търговски споразумения и техническо сътрудничество с индустриални партньори, които могат да адаптират тази система към конкретни нужди.