Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 03/ 2014

13 ES 28G2 3S2K
Испанска изследователска организация е разработила метод за производство на структурирани и функционални повърхности чрез извайване бръчките на полимерни материали по контролиран начин. В сравнение с други налични понастоящем техники, този метод е прост, извършва се в една стъпка, за кратко време и без риск от токсичност, поради наличието на остатъчни мономери. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от търговска експлоатация на тази технология, за лиценз и техническо сътрудничество.

TOUK20140206002
Великобританско МСП е разработило клетъчна, базирана на имунотерапията ваксина за лечение на рак, която е далеч по-ефективна и по-лесна за производство от наличните понастоящем технологии. Фирмата предлага своя опит в разработването на лекарства за партньорства в съвместни проекти на ЕС (например Хоризонт 2020 и други програми). Търговски споразумения могат също да бъдат взети под внимание.

TOUK20131216008
Изследователска организация от Великобритания е разработила техника за измерване на флуоресценцията, която осигурява едновременно профилиране на повърхността на пробата, което води до повишаване на точността на измерване на флуоресценцията и напредналият в реално време мониторинг на биомолекулни дейности. Техниката ще бъде отлично допълнение към възможностите на съществуващите TIRF микроскопи. Разработчикът кани партньори в тази област, които да се възползват от тази новаторска техника по лиценз.

TOUK20131025008
Университет в Северозападна Англия е разработил нов медицински метод, който спомага за лечението на язвени рани по краката, като значително ускорява оздравителния процес и по този начин намалява разходите за здравеопазване. Разработчикът предлага лицензионно споразумение и търси подходящи производствени партньори.

TOSE20140205001
Шведска новаторска фирма е разработила и патентовала система за гледане на 3D изображения, позволяваща произвеждане на леснодостъпен и рентабилен висококачествен 3D образ. Използвайки стандартните устройства за гледане и дистрибуционни решения, техниката може да подобри възможностите за учене, оценяване и презентиране, включвайки предимствата на 3D технологиите. Фирмата търси партньори, които са заинтересовани в развиване и лицензиране на технологията за обучителни цели, в медицината и промишлеността, за развлечение, игри или комуникации.

TRBE20140121001
Фламандска компания търси алтернативно третиране на потоци отпадъци с висока калоричност и високо съдържание на сяра. Търсят се компании или изследователски институти за отстраняване на серни съединения, които да бъдат в съответствие с разрешителните на компанията за опазване на околната среда. Търси се партньорство чрез лиценз, техническо сътрудничество, търговско споразумение с техническо сътрудничество.

TRGR20140204001
Гръцко МСП търси конструктори на бойлери, експерти в областта на интелигентното разработване на контролери и партньор, имащ принос за подобряване на системите за ефективност, с цел по-нататъшно развитие на патентовано изобретение, което може да подобри ефективността на слънчеви енергийни системи в областта на ефективното улавяне, съхраняване и използване на слънчевата енергия. Търсят се споразумения за техническо сътрудничество.

TODE20140226001
МСП от северна Германия е разработило концепция на камуфлажна активна система, която може да се използва за всеки обект или превозно средство. В момента е регистрирана като интелектуална собственост към службата за немски патенти и търговски марки. МСП търси лицензионни споразумения и търговско споразумение с техническа помощ.

TOIE20140306001
Ирландска компания за продуктов дизайн е проектирала, тествала и защитила с патент устройство с дистанционно управление, което е електрически уред за унищожаване на летящи насекоми. Може да бъде монтирано на всяко осветително тяло, без необходимост от нова ел. инсталация или загуби във функциите на осветлението. Фирмата търси индустриални партньори за производство и пускане на пазара на устройството, чрез сключване на лицензионен договор или друго подходящо партньорско споразумение.

TOKR20140120001
Компания от Южна Корея е разработила технология, която може да комбинира два различни витамина, разрешавайки два проблема: разтворимост и устойчивост. Продуктът от комбинацията на двата витамина може да се използва като козметична съставка, фармацевтична съставка, функционална храна и т.н. Търсят се партньори, които се интересуват от лицензионно споразумение и споразумение за техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие и комерсиализация, споразумение за финансова подкрепа.

TOKR20140120004
Университет от Южна Корея е изобретил прогресивна технология, която включва екстракт от ориенталски подправки. Тази медицинска технология съдържа смесени билки - екстракт от мляко от фий корен (milk vetch root), пория кокос (poria cocos) и червен фасул (Phaseolus angularis) за лечение на затлъстяване. Търсят се партньори, които се интересуват от лицензионно споразумение и споразумение за техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие и комерсиализация, споразумение за финансова подкрепа.

TOKR20140121010
Изследователски екип от университет в Южна Корея е разработил противовъзпалителен скринингов метод на лекарства, който използва за модел риби зебри. Използването на риби зебри се прилага за различни противовъзпалителни лекарства с малко странични ефекти. Търсят се партньори, които се интересуват от лицензионно споразумение и споразумение за техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие, разпространение, споразумение за финансова подкрепа.

TOKR20140320007
Корейско МСП, специализирано в компютърната графика (CG) предлага технология за иновативна виртуална пробна за удобство на клиенти и продавачи в шивашката промишленост. Технологията пести време, практична е, използва се ефективно от двете групи потребители, тъй като намалява изискванията за складова наличност и процента на връщане, също така помага на клиентите да пробват някои дрехи, без необходимост да влизат в съблекалнята всеки път. Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество.

TONO20140313004
Норвежко МСП разработва софтуерна технология за дистанционна поддръжка, обучение и отстраняване на грешки на промишлени роботи и програмируеми логически контроли (PLCs). Фирмата търси партньори, заинтересовани от прилагането на софтуера в своите роботизирани системи или контролери, както и партньори, заинтересовани от по-нататъшното разпространение на продукта на пазара и неговата комерсиализация.

09 RB 1B1M 3ETX
Сръбско средно предприятие е разработило софтуерен инструмент, който може да се използва за емулация на голям брой потребители на уеб приложения, с възможност за наблюдение на времето за реакция на крайните потребители, сървър за наблюдение на изпълнението, с оглед да се проследят всички възможни проблеми. Фирмата търси партньори заинтересовани от лицензионно споразумение, като едновременно да осигури адаптирането му към специфичните потребности и допринесе за съвместното по-нататъшно развитие. Съвместно предприятие е също вариант.

11 DE 1592 3N4U
Немски изследователски институт е разработил система за измерване въздействието на кавитацията. Ултразвуковата система за почистване се използва все повече през последните години: за почистване на отляти части, игли и хирургически инструменти. Новоразработеното устройството предлага система за количествено определяне на почистващата ефективност на тези системи. Изследователският институт търси лицензианти.

10 RB 1B1M 3JEI
Сръбска компания е проектирала и разработила най-малкия към момента 10 Gbps оптичен приемник на пазара. Той е в пакет с размерите на бучка захар, предназначен да заеме около 40% от стандартния за отрасъла обем на SFP. Устройството е електрически съвместимо с SFP модули, напълно прилагайки стандарта SFF-8472. Предлага възможности за размяна. Търси се: производител или дистрибутор на оптико-електрически предаватели, особено в областта на отбраната и центрове за бази данни, за съвместно предприятие или споразумение за лицензиране.

10 RB 1B1M 3JEJ
Сръбска компания е разработила безжичен сензорен мрежови възел на базата на нискомощния микроконтролер MSP430 на TI. Устройството работи под Contiki OS и може да се използва за установяване на безжична сензорна мрежа с възможност за достъп до всеки възел чрез неговия IP адрес. За пренасянето на данни до интернет е разработен GPRS гейтуей. Възможно е да се предложи напълно персонализирани решения за IP-базиран безжичен мрежови сензор. Търсят се партньори за комерсиализация на технологията чрез съвместно предприятие.

10 SE 67CG 3HA0
МСП от Северна Швеция е разработило серия на енергийно ефективни вентилационни системи. Продуктите са подходящи за ново строителство на сгради, както и подмяна на старите системи. По-малките, но много здрави кутии прави инсталацията по-лесна. 40-60% икономия на енергия при даден въздушен поток. Ниско ниво на шум и вибрация. Проектиран за бърза възвращаемост на инвестициите и дълъг живот. Компанията би искала да намери партньори/ агенти/ дистрибутори в областта на вентилационните системи, за съвместни предприятия в европейски страни.

11 SE 67CG 3MJU
МСП от Северна Швеция е разработило уникален нов текстилен материал, който може да бъде проектиран за производство на бельо. Текстилът е гладък, удобен и ефективно предпазва от влага. Тествани са различни продукти и резултатите са много добри. Приложение може да се намери във всички дейности, при които съществува риск от намокряне (разходка с лодка, риболов, моторни шейни и др.). Компанията търси партньори за изпълнение.

12 DE 1375 3PFV
Немска инженерингова компания е разработила топлообменник за ефективно използване на топлината в превозните средства, блокови топло- и електроцентрали и индустриални приложения от 15 kW до 500 kW. Продуктът е с висока енергийна ефективност; може да се прилага на моторните превозни средства, може да намали разхода на гориво с до 10%. Компанията търси производствени партньори за серийно производство на технологията.

12 DE 1375 3PWR
Немска инженерингова компания е разработила охлаждаща плоча за батерии, подходяща за охлаждане и загряване на литиево-йонни батерии, като предлага изотермична температура на повърхността по време на високата мощност на охлаждане. Може да се използва в хибридни и електрически превозни средства, като други области на приложение също може да бъдат намерени. Компанията търси партньори за серийно производство на технологията.

12 ES 262O 3PK5
Малка испанска компания, специализирана в разработването на техника за съхранение на данни въз основа на дедупликираща сама данните технология, която драстично намалява необходимото количеството за съхранение на дисковото пространство и копира резервните копия, би искала да намери фирма за сглобяване на продуктите и реципрочно производство в страните от ЕС.

12 FR 32j2 3O9O
Френска фирма, специализирана в микро роботиката предлага своето ноу-хау на компании, които имат нужда от сглобяване на микро компоненти, тестване на роботизирани микро монтажи, монтаж на прототипи. Компанията се интересува от производствено споразумение с промишлени предприятия или изследователски лаборатории.

TOIT20140321001
Италиански университет разработва проекти, насочени към подобряване на управлението на енергията с помощта на различни видове системи за съхранение, като предопределяне на енергията за производство, системи за подкрепа на местното потребление, свръхпотребление и UPS. Търсят се партньори (МСП / изследователски центрове), за да развият бъдещи приложения.

TOKR20140305001
Корейско МСП предлага иновативна технология за предотвратяване навлизането на външни замърсители. Технологията се използва за направата на електронен комплект за почистване и събиране дори на микро-прах, включително вредни вещества, като микроби. Препоръчителна е за всеки тип място, но силно се препоръчва за места, където фините прахови частици трябва да бъдат премахнати. Много е ефективна, трайна и лесна за употреба и поддръжка. Фирмата търси партньор за съвместно предприятие и по-нататъшно техническо развитие.

TONO20140313003
Малка норвежка компания е разработила мощна стръв за привличане на различни видове риби. Продуктът е кремообразна стръв, направена от сурови морски продукти и е разработена в сътрудничество с водещи изследователски групи в Норвегия. Норвежката компания се интересува от партньори за търговски споразумения с техническа помощ, или изобретението може да бъде предложено за лицензионни споразумения.

11 HU 50S5 3L3J
Унгарска агенция за трансфер на технологии предлага нова безинвазивна система за трансдермално доставяне на медицински газ, който се използва за лечение на високо кръвно налягане, незарастващи рани (като критична исхемия на крайниците) и други микросъстояния на кръвообращението. Не е необходимо електричество за работа, осигурява точково лечение (на засегнати части от тялото) или цялостно лечение на тялото; малка е, напълно безопасна и лесна за използване. Компанията търси кандидати за лиценз за производствените права на продуктите.

12 AT 0108 3QTU
Австрийско МСП предлага иновативна технология за намаляване на азотните окиси (NOx) в дизелови и газови двигатели за приложение в корабни и други превозни средства, които работят с големи двигатели. Технологията е предназначена за подобряване на ефективността и намаляване на емисиите, не се изисква използването на допълнителен резервоар и може да се комбинира с други методи, за да се намали разхода на гориво. Компанията търси партньори за съвместно по-нататъшно развитие и достъп до пазара.

12 BE 0324 3Q5E
Белгийски изследователски център предлага система от биометанизация с анаеробен филтър, който съдържа бактериална синтетична подкрепа за пречистване на селскостопански и промишлени отпадни води. Изследователският екип търси индустриалци за съвместни изследователски проекти, лицензиране.

12 BE 0324 3QZ0
Белгийска компания, специализирана в областта на безопасността и качеството на храните е разработила метагеномен подход, прилаган по отношение на хранителните продукти. Този бърз аналитичен метод, с един анализ е в състояние да идентифицира максимума от микроорганизми, присъстващи в хранителните продукти. Фирмата търси техническо споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

12 CH 84FB 3R4N
Швейцарско предприятие разработва и произвежда тънки и гъвкави механични топлинни поточни сензори. Сензорът е високочувствителен и измерва топлинния поток с висока точност. Това е незаменим инструмент за измервания, наблюдение на процесите и подобряване на материалите. Важни пазари са тези, от сферата на оборудване за лаборатории, автомобилната индустрия, електронната индустрия, наблюдение на състоянието, строителни технологии, текстилната промишленост. Търсено сътрудничество: съвместно предприятие, техническо сътрудничество и / или споразумение за лиценз.

TOUK20140228001
Великобританско МСП разработва софтуерни услуги за земеделските производители, за контрол на множество фермерски превозни средства на основата на мобилно устройство. В момента един земеделски производител може да инсталира различни устройства на трактора си, всяко от тях може да има различен интерфейс контрол. Това нововъведение означава, че земеделският производител може да използва един интерфейс за контрол на няколко устройства в трактора (например GPS волан, пръскачки, свредла, сечива, датчици). Търсят се производители на оборудване за земеделски превозни средства за съвместно развитие.

10 PL 63AW 3H8L
Полска високотехнологична компания е разработила напреднала и разходно-ефективна система за управление на ИТ инфраструктурата на организации от всякакъв размер. Този инструмент позволява да се извършва постоянен мониторинг на ИТ активите на фирмата: хардуер, софтуер, използване на лиценз, наблюдение на работните процеси, разпечатки, извършени на всеки компютър и проследяване на интернет активността на потребителя. Търсят се компании, интересуващи се от споразумения за техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

11 PL 63AW 3MA3
Учени от университет от северозападна Полша са разработили иновативни и биоразградими опаковки на основата на хартиени деривати, скорбяла и полимер, получени от възобновяеми източници (PLA) за хранително-вкусовата промишленост. Благодарение на иновативните решения, опаковките са много по-устойчиви на мазнини и вода, отколкото тези на пазара в момента. Търсят споразумение за техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

11 DE 1169 3KCY
Немска фирма, доставчик на решения за биометричен контрол, е разработила цветен скенер за пръстови отпечатъци, който може да сканира 4 пръста едновременно и се основава на напълно нова технология, която помага да се намалят значително разходите. Устройството е с големината на кредитна карта и може да се използва в различни области за опазване на сигурността. Фирмата търси лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или съвместна дейност, по възможност с фирми от охранителната сфера.

11 DE 1169 3MWA
Немска фирма предлага решение за биологична обработка на вода за системите на автомивките, предоставяща чиста и без мирис обработена вода, независимо дали се използва в тунел за измиване, автомивка на самообслужване или при почистване на камиони. Фирмата предлага биологични системи за пречистване на вода, както и всички части за цялостни решения на отпадъчните води. Търсят партньори, интересуващи се от търговско споразумение с техническа помощ.

12 DE 1169 3NZV
Немска компания, разположена в югозападния регион, е разработила решение за безизкопни преустройства, например за дефектни канализационни тръби в диапазона от DN 50 до DN 250, вертикални тръби за дъждовна вода и други, като вентилационни тръби и т.н. Специалната подложка може да достигне без огъвания около чупките, а също така дава възможност за промени в размерите. Фирмата търси техническо сътрудничество или търговски споразумения с техническа помощ с партньори в канализационната или свързаните с тях области.

12 DE 1169 3R7A
Немски частен изследователски институт предлага нова концепция биорафинерии, даващи възможност за биологично преобразуване на селскостопанските остатъци в продукти с добавена стойност. Предварителната обработка на лигноцелулоза, съдържаща биомаса, се осъществява чрез топлинна хидролиза (ТРН), при което се разтваря хемицелулозата, структурата на лигнина се отваря и целулозата става достъпна за ензимно преобразуване. Институтът търси академични или индустриални партньори за научни изследвания, техническо сътрудничество и бизнес споразумения.

TODE20140401003
Немски изследователски институт е разработил начин да прилага плазмен печат, създавайки много гъвкави свойства на повърхността, например за биомедицински приложения или надолу по веригата, включително платки, RFID антени или производство на биосензори. Институтът търси научни институти, интересуващи се от изследователски споразумения за сътрудничество, за съвместно по-нататъшно разработване на своето изобретение.

12 GR 49R5 3RDO
Лаборатория към гръцки университет търси партньор, който да предложи електропроводими влакна със специфични електрични свойства. Търсената технология ще бъде използвана за разработване и производство на текстилни EMS (екраниране на електромагнитни) продукти.

09 TR 95LA 3FVH
Турскo МСП произвeждащо органични и химични торове би искало да си сътрудничи с фирми или изследователски учреждения чрез лицензионни споразумения, съвместни предприятия, производствени споразумения или търговски споразумения с техническа помощ за производство на гранули или пелетни торове чрез смесване на леонардит и азот, които намаляват деформациите по листата на растението, експлоатацията и въпреки това са много питателни за растението.

TOCH20140410001
Изследователи от швейцарски университет за приложни науки са разработили платформа за онлайн самообучение, насочена към студенти в направление медицински сестри и професионалисти. Тя улеснява практическото обучение при изчисление на лекарствата и дозировките, чрез използване на симулирани случаи в интерактивен режим. Търсят се учебни и здравни заведения, болници, клиники и организации за продължаващо обучение за лицензионно споразумение или техническо сътрудничество, например по-нататъшно развитие в HTML 5.

11 IT 53V2 3MOP
Италианска фирма търси нови технологии и / или оборудване, което може да се приложи в промишлените логистични процеси, с цел да се организират опакованите стоки в контейнер, като чанти, картон и бутилки. Компанията иска да въведе нови системи за подобряване на процесите с био-разградими и еко-съвместими характеристики. Търсят споразумения за техническо сътрудничество

TRUK20131209001
Английски производител на риболовни съоръжения за миди е разработил екологична алтернатива на металните мрежи за изтегляне на мидите. Фирмата е тествала дизайна, използвайки полипропилен. Технологията е успешна от гледна точка на риболов и екологично въздействие, но е по-скъпа от обикновената мрежа и животът й е доста по-кратък. Фирмата търси академични или промишлени партньори, които могат да им помогнат да се идентифицират алтернативни материали, които да подобрят трайността и намалят цената на продукта.

12 MT 59AE 3RAM
Mалтийскo предприятие, което произвежда бисквити, крекери и снакс е изправено пред проблеми, свързани с лоша вкусова консистенция и адхезия търси опит в:
• Характеризиране на адхезията на аромати;
• Оптимизиране на параметрите и свойствата на свързващите повърхности за ароматизанти; и / или
• Ноу-хау за продукта и процеса на дизайн

10 IL 80ER 3G5V

Израелска фирма търси технология за предоставяне на клетъчни услуги - MMS (Multimedia Message Service) и SMS (Short Message Service) - по целия свят. В идеалния случай, технологията трябва да поддържа много езици, да предава съобщенията много бързо, в милисекунди. Търсената технология трябва да бъде напълно развита.