Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 01/ 2016

РУМЪНИЯ TRRO20151231001
Компания, специализирана в сферата на системи за автоматизация за петролната и газовите индустрии, търси инженерно решение за деваксирането на кладенци за природен газ. Компанията се интересува от техническо сътрудничество.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TRUK20151210001
МСП търси компания с плъг ин хибридна технология и/или технология с батерийно-електрическо задвижване, която би била подходяща за голямо пътно превозно средство от типа SUV. Организацията трябва да е в ЕС и да може да предостави решение за производствен цикъл от 50-100 превозни средства на година. МСП-то търси споразумения за техническо сътрудничество.

ПОЛША TRPL20150918001
Компания, предоставяща широка гама от продукти за стационарно захранване, търси технология, която би позволила разработването на интелигентно устройство за управление на електрическата енергия. Устройството трябва да е способно да взаимодейства с двупосочни DC (постоянен ток)/AC (променлив ток) преобразуватели, които са предвидени за употреба с фотоволтаичен модул. Компанията се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

КОРЕЯ TRKR20150730001
МСП, разработило метеорологична система, търси технология за измерване на концентрацията на миниатюрни частици прах във вътрешни пространства с цел предпазване на хората от вреден прах. МСП-то търси лицензионни споразумения.

ЛИТВА TRLT20160104001
МСП, което работи в сферата на земеделието - растениевъдство и животновъдство - търси метод или ноу-хау за изработката на готов за пазара продукт от естествен серпентинит (магнезиев хидросиликат). Серпентинитът идва от район в Русия. Литовското МСП търси партньор, който да му помогне в разработването на готов за пазара продукт. Видове партньорство, които се обмислят: споразумение за джойнт венчър, лицензионно споразумение, споразумение за услуги..

ИСПАНИЯ TRUS20151012001
Старт-ъп компания се фокусира върху разработването на уред, който подобрява комуникацията между глухи и чуващи хора. Компанията търси производител на детекторно устройство за движения на ръцете със специфични характеристики. Компанията се интересува от производствено споразумение.

ИЗРАЕЛ TRIL20151220001
Израелска компания търси технология, базови материали и добавки за производството на зърнени закуски чрез екструзия. В идеалния случай технологията трябва да доведе до продукт, който е по-здравословен по отношение на енергия, съдържание на сол и захар и функционални добавки. Търсената технология трябва да е на ниво концепция, R&D работа или напълно разработена / готова за приложение. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ, лицензионно споразумение или производствено споразумение.

ИТАЛИЯ TRIT20151215001
Италианска компания разработва автономен еднороторен дрон с двигател с вътрешно горене, който може да се адаптира за няколко сектора, включително индустриална инспекция и поддръжка на платформи, поддръжка и инспекция на земеделски ниви, наблюдение на критични инфраструктури и недостъпни райони. Италианската компания търси европейски партньори, способни да съдействат за допълнителната разработка и оборудване на този продукт, с цел разработване на готови за употреба дрони за конкретни сектори.

РУМЪНИЯ TRRO20151211001
Компания, специализирана във високопрецизна обработка на метали, се интересува от технология за почистване на течности с примеси, използвани при рязането, фрезоването и полирането на метални продукти. Търси се търговско / лицензионно споразумение или споразумение за услуги за решение, което е вече на пазара.

ИСПАНИЯ TRES20150907002
МСП, активно в сферата на електрониката, търси партньор, който да произвежда опаковки за техните нови прототипи. Опаковките трябва да са от пластмаса. След като прототипът (електронно табло) е завършен и тестван от испанското МСП, партньорът ще допринесе с дизайна, разработката и производството на пластмасова опаковка посредством търговско споразумение с техническа помощ или производствено споразумение.

ИСПАНИЯ TRES20150907001
МСП, активно в сферата на сигурността и електрониката (хардуер и софтуер), търси индустриални партньори с капацитет за производство и монтаж на компонентите на PCB (печатни платки). Компанията има нужда от тази услуга за своите дизайни и прототипи (валидирани или не валидирани). МСП-то се интересува от производствени споразумения и техническо сътрудничество с индустриални партньори.

КОРЕЯ TRKR20150908001
МСП, което изпълнява инженерни проекти за социална инфраструктура, търси партньори, специализирани в технологиите за настилки на мостове. МСП-то е отворено към споразумение за техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

РУМЪНИЯ TRRO20151207001
Група компании участва в дизайна и изследването на нов вид решетка и нови композитни материали за оловно-киселинна батерия. Групата се интересува от производствено споразумение с производители на батерии, способни да намалят до възможно най-голяма степен тежестта на цялата оловно-киселинна батерия.

ТУРЦИЯ TRTR20151207001
МСП търси технологични разработчици, които могат да доставят робот за заваряване за употреба при производството на стоманени палети. Фирмата е отворена към съвместна допълнителна разработка на технологията или адаптация на съществуваща технология към специфичните им потребности.

РУМЪНИЯ TRRO20151210001
Компания, специализирана в разработването на проекти за вятърни ферми, търси нов вид отоплителна система, която може да бъде инсталирана заедно с монтираната измервателна кула в планини или райони със сурови зимни условия. Системата трябва да е независима, базирана на слънчева / вятърна енергия, като по този начин решава проблема с традиционните отоплителни системи, до които достъпът за зареждане с гориво през зимата е труден. Компанията се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

ТУРЦИЯ TRTR20151126001
Компания, явяваща се подизпълнител на най-големите търговци на дрехи в света, би желала да подобри своя процес на шиене на затяжки чрез автоматизация. По тази причина компанията търси апаратура за пришиване на дантели и етикети или цялостна машина за шиене на затяжки, съдържаща споменатата апаратура. Компанията би желала да подпише търговско споразумение с техническа помощ.

ЛАТВИЯ TRLV20160126001
Старт-ъп компания, оперираща в сферата на производство на хранителни добавки от биологични плодове, зеленчуци и билки, търси технология и оборудване за вакумно сушене чрез замразяване. Предвижда се технологията да се употребява за вакумно сушене чрез замразяване на плодове, зеленчуци и билки, запазвайки витамините и хранителните вещества в тях. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ.

ГЕРМАНИЯ TRDE20160120001
МСП е разработило нова технология за производство на части за акустична и топлинна изолация, изградени от 3D-влакна, които могат да бъдат приложени в автомобилния, строителния или медицинския сектор. Технологията позволява производство от разнообразни материали и МСП-то търси нови влакна за техните продукти/приложения, които имат подходящи термични свойства. МСП-то търси компании за техническо или научноизследователско сътрудничество и, като втора стъпка, за производствено споразумение.

ДАНИЯ TRDK20160125001
Голяма датска корпорация в сферата на месо производството търси методи за редуциране консумацията на водата и рециклиране на водата от производствения цикъл. Те търсят идеи в рамките на най-съвременните технологии, които в последствие могат да послужат за база на техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ с компании или институции на знанието, предлагащи този вид технология.

ФРАНЦИЯ TRFR20160120001
Френска компания, специализирана в разработването на формулации и производството на вещества за защита на посевите, търси партньори (академични или индустриални) за разработването на нови активни вещества за биоконтрол (фунгицид, инсектицид, родентицид, репелент и т.н.) в сферата на микроорганизмите и естествените вещества. Търси се партньорство посредством техническо или R&D споразумение, или лицензионно споразумение.

АВСТРИЯ TRAT20160118001
Компания търси иновативни старт-ъпи и основатели за техния инкубаторен център в Линц. Заинтересованите партньори ще могат да се възползват от финансовата подкрепа, инфраструктурата, предприемаческите насоки и каналите за дистрибуция на водещ доставчик на системни и софтуерни решения за качество в германско-говорещия регион. Търсят се финансови споразумения, както и споразумения за джойнт венчър и техническо сътрудничество.

БЕЛГИЯ TRBE20160118001
Старт-ъп компания, оперираща в сферата на кетъринг услугите, търси решения за опаковане на храни, базирано изцяло на материали, които са напълно рециклируеми. Компанията вече използва подлежащи на компостиране природосъобразни опаковки, но биха искали решение, с което се избягва всякакво извличане на сурови материали от източника. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ с производители на природосъобразни опаковки за храни.

НИДЕРЛАНДИЯ TRNL20160106001
Компания е разработила система за контрол от високо ниво, която е способна да свързва хора, продукти и машини по такъв умен начин, че цената за притежание на продукта се свежда до минимум и времето за разработка драстично се намалява. Компанията търси партньори с експертиза в сферата за разработването на нови ICT софтуерни приложения с фокус върху Индустрия 4.0. Нидерландската компания предлага споразумение за техническо сътрудничество или споразумение за джойнт венчър.

ИСПАНИЯ TRES20151209001
МСП разработва интелигентна уеб платформа, която използва ограничен брой точки за събиране на данни, за да предостави дистанционна оценка на енергийната ефективност на сгради. Информацията може да се комбинира с интелигентни анализи и big data бази за сравнение, за да се установи кои модернизации и подобрения биха довели до най-значителни спестявания. Компанията търси партньори за дългосрочни взаимоотношения за разработката и комерсиализацията на новия метод (търговско/техническо, финансово, джойнт венчър и научноизследователско споразумение).

ИСПАНИЯ TOES20151229001
Изследователски институт е разработил ефективен адсорбент от магнитни Нано частици за премахването на арсеник и други токсични елементи от водата. Новото съединение преодолява проблемите, свързани със стабилността и ограничената селективност на досегашните адсорбенти. След третирането на водата, съединението може лесно да се улови с обикновен магнит. Търсят се химически компании, които биха проявили интерес към комерсиализацията на композита в сферата на пречистването на водата посредством патентен лиценз.

СЪРБИЯ TORS20151208003
Компания е разработила устройство за премахване на плевели (амброзия), което използва електрически ток за унищожаването на плевелите от корените без употребата на пестициди. Предимствата на иновацията в сравнение със съществуващи решения са: природосъобразен продукт; ефективен (унищожава плевелите от корените с едно третиране, за разлика от тримери и пестициди); практичен и мобилен. Компанията търси партньори за споразумение за джойнт венчър и услуги.

ПОЛША TOPL20151215001
Група полски учени са разработили нетермичен плазмен реактор за стерилизация на органични продукти. Това е решение, което може да намери приложение при производството на подправки, като трябва да се отчете, че наличните на пазара продукти не са стерилни. Предложената технология позволява промяна на параметрите. Следователно, нетермичният плазмен реактор е гъвкав и има широко приложение. Учените се интересуват от сътрудничество с производители на подправки в рамките на лицензионно споразумение.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО TOUK20150923001
Университет е разработил нова технология за интензификация на ензимни процеси, която ускорява ензимните реакции. Търсят споразумение за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ с индустриални партньори, които могат да допринесат за допълнителната разработка и индустриалното приложение на ензимния реактор.