Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2013

12 FR 34K2 3RHU TO
Френско МПС, специализирано в регулаторен надзор на класифицирани инсталации за защита на околната среда и мониторинг на водите, е проектирало и патентовало две устройства за водни проби, с което да се опрости регулаторният контрол на индустриални зони, магистрални бензиностанции, складове за гориво, рафинерии, пристанища, летища, сметища, обекти за съхранение на отпадъци и т.н. Тези устройства вече са комерсиализирани във Франция. Френското МСП търси чуждестранни партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

13 AT 0105 3RV0 TO
Двама медийни изпълнители и архитект от Австрия са разработили самоподдържаща медийна фасада (достъпен прототип), базирана на индивидуално въртящи фотоволтаични клетки, която да показва медийното/рекламно съдържание. Спечелилата награда технология значително спестява енергийните разходи като използва само възобновяема енергия и може да се използва едновременно и като система за сянка. Благодарение на модулната си структура, системата е лесно да се адаптира към всякакъв размер на повърхността на сгради. Търсят се партньори за лицензиране или по-нататъшно развитие.

13 BG 0538 3RUV TR
Българска изследователска организация търси производител на датчици с вграден MEMS сензор. Иновативното устройство ще бъде използвано за измервания на сили от 1 грам до 1 тон. Етапът на разработване на устройството може да е вече на пазара или лабораторно тестван.

13 DE 1594 3RUQ TO
Употребата на възобновяема енергия, като тази генерирана от вятъра и слънцето, щеше да бъде по-атрактивна за индустриални, търговски и битови потребители, ако можеше да бъде уловена. Професор по електроника и задвижващи техники от германски университет е разработил система за модулна преносима памет, която осигурява важен интерфейс за тази цел. Тъсят се партньори, интересуващи се от лицензионни споразумения и по-нататъшно развитие на тази технология.

13 FR 38m7 3RSS TO
Френско МСП предлага патентована технология за разработване на експресионни системи за производство на протеин и иРНК и клетъчно-базирани анализи с висок доход и изпълнение. Технологията позволява да се разработват високо процесивни ситеми за транскрипция за производство на напълно узрели иРНК-подобни молекули, които да позволяват изразяването на почти всеки ген във всички еукариотни видове с по-висока ефективност. Фирмата предлага технологията за съвместно по-нататъшно развитие или тестване за нови приложения чрез лицензионно споразумение.

13 DE 1067 3RTI TO
Малък немски инженерен офис е разработил нов набор от инструменти за вземане на решения, за да оптимизира реконструкцията за природно обременени, неизползваеми имоти и кафяви полета. Методът ефикасно помага за оптимизацията на разширени планирания чрез минимизиране на разходите, рисковете и времето за инвестиции. Търсени партньори: Общини, фирми за планиране, собственици на недвижими имоти и инвеститори за техническо сътрудничество и съвместно по-нататъшно развитие.

13 IT 52T2 3RSA TO
Северноиталианско МСП е изобретило комбиниран костен цимент, зареден с биоактивна и антибактериална неорганична фаза, предназначен за насърчаване на тъканната интеграция на ортопедични импланти и ограничаване на развитието на инфекции, без употребата на антибиотици. Фирмата търси промишлени партньори за лицензиране, съвместно предприятие или по-нататъшно развитие.

13 IT 52T2 3RS8 TO
Северноиталианско МСП е разработило биоактивен комбиниран инжекционен костен цимент, проектиран за употреба като пълнител на кости или като костен-заместител за клинични приложения (хирургия и лечение), особено при гръбначната хирургия. Фирмата търси промишлени партньори за лицензионни споразумения, джойнт-венчър и по-нататъшно развитие.

13 CZ 0746 3RU8 TR
Чешка компания за изследователска и развойна дейност, фокусирана върху биосензори, е разработила USB устройство, състоящо се от ново поколение електромеханични сензори и потенциостат, позволяващи откриването на различни свойства на околната среда. Компанията търси методика за използване на разработеното USB устройство. Търсеният партньор трябва да е МСП или университет, занимаващ се със сензори или с технологии за детекция. Възможеният тип сътрудничество е джойнт-венчър, кръстосана лицензия или търговско споразумение за разработване на методика.

13 NL 60AH 3RRD TO
Холандско МСП е разработило нова блок дига, с която да се създадат по-здрави диги, които струват по-малко. Продуктът е направен от бетон и е по-ефективен от съществуващите насипи и брегови защити. Блок дигите имат по-малко влияние върху околната среда, отколкото конвенционалните продукти и са по-лесни за поставяне, благодарение на тяхната форма и размери. Фирмата търси производители на бетон за сключване на лицензионно споразумение/ търговско споразумение с техническа помощ.

13 NL 60AH 3RSV TO
Холандско МСП предлага технологична платформа за разработване на изключително чувствителни и селективни малки газови анализатори за онлайн газови измервания до пикомоларни концентрации. Технологичната платформа намира приложения в много малки газоанализатори за медицински изследвания, промишлена безопастност и наблюдение на околната среда. Фирмата търси индустриални партньори за съвместно развитие, договорно разработване на нови приложения или търговски споразумения с техническа помощ.

13 GR 49R2 3RUK TO
Гръцко МСП е ангажирано с предоставянето на иновативни и ефективни решения за логистични ИТ системи за последните 20 години. Двигателят, който задвижва успеха на компанията е разработването на софтуерна програма за управление на веригата на доставките. Този пакет от решения включва патентовани алгоритми за оптимизация, баркод технологии, както и RFID. Гръцката компания търси партньоти за търговско споразумение с техническа помощ или техническо сътрудничество.

13 NL 60FI 3RTG TO
Холандска фирма предлага патентована система за съживяване на оловно-киселинните батерии. С тази система батериите получават 95% от оригиналния си капацитет обратно и времето им на живот се удвоява или дори утроява. Компанията иска да лицензира системата за предприемачи. Предприемачите получават техническа помощ (и обучение) за откриване на магазин за възстановяване на батерии.

13 NL 1D1D 3RR4 TO
Международна организация със седалище в Холандия се интересува от лицензиране на Beam-Forming Network (BFN) за решетъчна антена и на антенна решетка, съдържаща такава сноп-образуваща мрежа. Новото при тази мрежа е възможността да надмине състоянието на най-съвременните архитектури от гледна точка на броя на Високите усилватели (HPAs), както и от гледна точка на наблюдаваните загуби в рамките на зрителното поле.

13 FR 37M3 3RUE TR
Френско МСП проектира и произвежда системи, обслужващи производството на топла вода. Техните системи комбинират топлинни слънчеви колектори и иновативна система за отоплителна помпа. Фирмата иска да подобри и стимулира трансфера на топлина от тръбите и търси нови и иновативни топлоизолационни решения. Фирмата иска да открие доставчици и/или производители на иновативни топлоизолационни решения чрез търговско споразумение с техническа помощ. Продуктът трябва вече да е на пазара.

Шотландска компания предлага своя модулен пакет от мобилен софтуер за мониторинг и управление за пациенти, които са обгрижвани вкъщи или в среда за грижи. Компанията се интересува от лицензиране, техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ. Те биха искали да се свържат с ICT компании и ситемни интегратори от различни страни, които са активни в сектора на здравето и грижите.

13 GB 47P8 3RU5 TR
МСП със седалище Североизточна Англия, специализирано в брокерски събития, включващи китайски и европейски компании, търси специализиран продукт от името на клиент в Китай. Този продукт е калибрирана баня с възможност за тестване на около 100 термометри едновременно, която трябва да е способна да оперира в определната пълна температурна гама. В идеалния случай, продуктът трябва да е напълно разработен, но внимание ще се отдаде и за съвместна дейност, ако проектирането е в напреднало ниво.

13 GB 403U 3RU4 TO
МСП от Великобритания проектира и изгражда извънмрежови хибридни енергийни системи за възобновяема енергия, които предоставят надеждна, чиста и достъпна енергия. Системите отговарят на изискванията за автономно, неизискващо надзор производство на електроенергия (по-малко от 50kWp) в статични, подвижни и преносими конфигурации и предоставят решения за периодични мрежи на захранващата мрежа. Компанията търси технически партньори за сътрудничество, технологичен трансфер и адаптиране към местните пазари, както и проучване на възможностите за джойнт венчър.

Университет от Североизточна Великобритания с опит при идентифицирането на фармакологично активни натурални продукти и тяхното изследване за полезни свойства търси фармацевтични компании, работещи с ново лекарство за предразположените към диабет, за да си сътрудничат при широката скала на изолация на наскоро открито основно съединение, което е показало обещаващи характеристики. Търси се джойнт-венчър, с оглед осигуряване на средства.

12 ES 23C7 3RCI TO
Испански технологичен център е проектирал надеждна методика, която да идентифицира енергийната неефективност в хранителната и сродните на нея индустрии. Тя позволява да се определят действия, нови технологии, например, за да се намали потреблението на енергия и следователно спестяване на пари. Центърът се интересува от търговско споразумение с техническа помощ с хранителна и сродните на нея индустрии, интересуващи се от ограничаване на тяхното потребление на енергия.

12 ES 23C7 3RKE TO
Испански технологичен център е разработил оперативна система, която осигурява надежден информационен обмен между стъпките в хранителната верига. Системата позволява на заинтересованите страни в хранителната верига да споделят и обменят информация, целяща да реши проблемите лесно и бързо. Центърът търси компании, интересуващи се от техническо сътрудничество с адаптиране към специфични нужди.

13 GB 46P4 3RU3 TO
Шотландско МСП е разработило иновативно устройство, което събира сивата вода от бани или душове, премахва топлината и я прехвърля обратно към централната отоплителна система, след което използва охладената и пречистена вода за промиване на тоалетните. Идеално за нови строителства или проекти за обновяване, устройството приляга удобно в кухината на стената и може да обслужи множество тоалетни. Сега фирмата търси лицензионни споразумения или техническо сътрудничество с жилищни асоциации, проектанти, изпълнители или разработчици.

12 BE 0324 3Q5E TO
Белгийски изследователски център предлага система от биометанизация с анаеробен филтър, който съдържа бактериална синтетична подкрепа за пречистване на селскостопански и промишлени отпадни води. Изследователският екип търси индустриалци за съвместни изследователски проекти, лицензиране.

13 ES 23D2 3RTQ TO
Испански спин-оф университет е разработил симулаторно устройство за обучение при Интрацитоплазменото спермено инжектиране (ICSI). Устройството позволява симулирането на ICSI процеса без използването на какъвто и да било биологичен материал. Завършеното устройство за медицинска употреба е вече на пазара и е налично за демонстрация. Спин-оф университетът търси фирми, които придобиват това устройство за употреба или които да се присъединят за по-нататъшно развитие.

13 ES 23D2 3RU1 TO
Испански изследователи са разработили метод за компенсация на атмосферни газове в инфрачервения спектър, както и софтуер за прилагането на този метод. Новата технология е лесна за употреба, бърза, универсална и подобрява получените резултати, използвайки софтуерните инструменти, налични на пазара. Технологията може да бъде приложена за инфрачервен химичен анализ. Изследователите търсят партньори за лицензионни споразумения или техническо сътрудничество.

13 FR 36L8 3RO0 TO
Френски център за изследователска и развойна дейност е разработил процес, позволяващ лигноцелулозната биомаса да бъде разделена чрез метод на ензимна дефибрационна реакция, която води до глюкоза, ксилоза / арабиноза и деполимеризиран лигнин. Този ферментационен захарен сироп може да бъде използван за производство на второ поколение биогорива (етанол) или други молекули, които са от интерес (полихидроксиалканоат, ксантанова смола). Пилотната инсталация работи в Западна Франция. Търсят се партньори за по-нататъшно тестване и индустриално развитие на технологията.

13 PL 61AL 3RLB TO
Полска компания предлага иновативна автотоварна мобилна трошачка, която замества двата инструмента, използвани до сега: мобилен товарач и мобилна трошачка. Автотоварната мобилна трошачка е предназначена за смилане и раздробяване на бетон и чакъл от разрушени сгради, както и на различни минерали и скали в минната промишленост и производството на агрегат за строителство и изграждане на пътища. Компанията търси партньори от строителството на сгради и пътища за лицензионно споразумение.

13 ES 23D2 3RT7 TO
Испански университет е разработил нов метод за производство на нано корунд; по-лесен от настоящите, използващ натурални или изкуствени съставки в твърдо състояние. Полученият нано корунд може да бъде използван в специални приложения като катализаторни носители, импланти или космически приложения. Изследователите търсят партньори за постигане на лицензионни споразумения и техническо сътрудничество.

13 IT 55X2 3RNT TR
Малък частен изследователски консорциум, разположен в Италия, търси устойчиви заместители за полимерни оптични влакна или материал от течни оптични влакна (LOF) за употреба в иновативни проекти за осветлението. Групата може да участва в съвместно развитие на материалите, но също ще вземе под внимание материалите, които са напълно разработени.

13 IT 532W 3RVG TR
Италианско МСП в областта на възобновяемите енергии търси индустриален партньор или МСП за производството на извити соларни огледала, според специфичните технически изисквания, свързани с метода на снишаването. Огледалата ще бъдат използвани за конструирането на пилотен план за концентрирана слънчева енергия. Ще бъдат предложени производствени споразумения.

13 FR 32j3 3RQW TO
Френско МСП е разработило пълен набор от иновативни четци (за смарт карти, пръстови отпечатъци), контролери и софтуер за контрол на достъпа. Четците са подходящи за вътрешна и външна употреба (IP 65), те са оборудвани с анти-вандалски сензори и включват система за безопасен RFID, интегриращи MIFARE DESFire. Търсят се търговски споразумения с техническа помощ с големи инфраструктури и мултинационални компании.

12 FR 32j3 3QY7 TO
Френска лаборатория е разработила нов метод за измерването на зеебека на проводникови и полупроводникови материали, за тяхното неразрушително тестване. Търсят се лицензионни споразумения или техническо сътрудничество с лаборатории или фирми, специализирани в характеризиране и неразрушително тестване на материали, или фирми с нужда от контрол на качеството на еволюцията на техните материали под влиянието на външен параметър.

12 FR 32j3 3QYD TO
Френска лаборатория е разработила нова смола и естествени влакна, базирани на комбиниран материал, които могат да бъдат използвани в няколко отрасъла, като промишлени панели, производство на мебели, строителство и конструиране, автомобилна, морска и авиационна индустрия, спортни дейности и свободно време, оборудващи части.

12 FR 32j3 3QYF TO
Френска лаборатория е разработила нова смола и естествени влакна, базирани на гъвкав комбиниран материал, съдържащ по-малко от 5% нефтохимични продукти. Материалът е биоразградим, защото е направен от естествени продукти и има свойства по отношение на гъвкавост и еластичност, равни или по-високи от тези на конвенционалните съставки. Търсят се лицензионни споразумения и техническо сътрудничество с индустриални текстилни компании.

12 GB 4703 3RF6 TO A
Компания от Великобритания, специализирана в софтуер за подобрение на продажбите, е разработила докладно приложение в сферата на продажбите, разработено за предприятия и бизнес професионалисти, в който и да е сектор, търсещи подобрение както на ефективността на продажбите, така и на процесите за докладване в областта на продажбите в техните организации. Чрез лицензионно споразумение, компанията от Великобритания предлага своето технологично решение с техническа помощ, подкрепа и поддръжка на партньори, които искат да подобрят ефективността на своя екип по продажбите.

13 TR 99PB 3RTE TO
Турска фирма за изследователска и развойна дейност е разработила хидрокултурна система, стимулираща по-висока продукривност в сравнение с традиционните и други неопетнени системи за селско стопанство. Отглеждане на 80 тона продукт на 1000м2 площ е предвидено от системата. Високи и стабилни добиви, по-ниско потребление на вода, без хранително замърсяване.
Не е необходима почва за системата. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

13 RU 86FG 3RT0 TO
Руска компания от Новосибирск е разработила технология за производство на автоматизирани устройства, които правят чиста и здравословна питейната вода. Лечебният метод се основава на принципа на пречистване на натуралната вода чрез замразяване и топене, без изкуствени филтри и химични добавки. Фирмата се интересува от лицензионно споразумение.

13 IT 53U1 3RT1 TO
Компания от Южна Италия предлага иновативно решение за музеи и обекти в областта на културната индустрия. Предлаганата технология се състои от няколко софтуерни приложения, които могат да бъдат комбинирани с устройства с допир или без допир, за да показват всякакъв вид съдържания по интригуващ и непосредствен начин. Компанията търси обществени или частни фирми, интересуващи се от търговски споразумения с техническа помощ и техническо сътрудничество.

13 RU 86FG 3RSZ TO
Малко предприятие от Република Карелия, Русия е проектирало компактна здравословна сауна, отоплявана от твърдо-фазов топлинен акумулатор и топлинно-акумулираща електрическа печка, направена от талк. Топлинният акумулатор позволява използването на евтина електрическа енергия, като по този начин намалява разходите за енергия 1.5-2 пъти. Компанията търси партньори за по-нататъшно развитие и промотиране на технологията.

13 ES 276D 3RSC TO
Испанско МСП е разработило набор от ICT инструменти за наблюдение и анализ на социалните мрежи. Този инструмент може да събира информация за това какво се случва, мнението или чувствата по определена тема. Той работи на 2 етапа: улавяне на първоначална информация и анализ на уловената информация, за да се извлече полезна информация за експоатацията от всеки обект, присъстващ в социалните мрежи. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или търговски споразумения.

13 ES 276D 3RS5 TO
Испанско МСП е разработило иновационен инструмент за управлението на инциденти в градовете и натоварените пътища. Услугата, насочена към публичните администрации, позволява местните власти да следят процеса по управление на инцидентите чрез интегриране на всички отдели в общината. Този инструмент е подвижна клауд-базирана система, която може да бъде адаптирана към обстоятелствата във всеки град или държава. Търсят се партньори за търговски споразумения с техническа помощ и техническо сътрудничество.

13 ES 276D 3RS2 TO
Андалусийска спин-оф компания е разработила технологична платформа за онлайн интегрално управление на проекти. Инструментът е способен на Геоинформационен анализ, чийто резултати се показват на мап-вюърите, използващи интранет. Те се интересуват от лицензионни споразумения, техническо и/или търговско сътрудничество за подпомагане.

13 ES 276D 3RS1 TO
Южноиспанска спин-оф фирма, специализирана в напреднали геопространствени технологии е разработила уеб инструмент за Интелигентни бизнес ГИС. Този инструмент е проектиран, за да улесни задачите, отнасящи се до управлението на натоварени инфраструктури, съоражения и обществени услуги. Компанията се интересува от технически споразумения за сътрудничество, за да се осигури техническа консултация и да се приложи тази технология според специфичните нужди на крайния потребител.

13 ES 276D 3RQT TO
Испанско МСП е разработило уеб инструмент за онлайн регистрация и интегрално управление на събития с масивно участие (специално внимание за спортни събития). Този уеб инструмент прави възможна регистрацията на групи или отделни хора. Системата съдържа платформа за продажби на много субекти, позволяваща доплащането на регистрации и стоки или продукти, свързани със събитието. Те се интересуват от търговски споразумения с техническа помощ и/или техническо сътрудничество.

12 PL 63AV 3RHB TO
Малко полско предприятие, опериращо на европейския пазар за информационни технологии, специализирано в системите за управление на връзките с клиенти (CRM), търси партньори за сътрудничество. МСП предлага CMR системата с модули на електронен календар, електронна резервация и система за SMS напомняне в едно и търси компании, интересуващи се от съвместно по-нататъшно техническо развитие на тяхната CRM и мобилна версия на тази система с полско предприятие.

13 LV 58AD 3RSY TR
Фирма от Латвия, ангажирана с обработката на мед за добавки и медикаменти, търси иновационен материал или технология, за да произвежда медени лекарства от висококачествен биологичен мед. Компанията търси както материал, така и оборудване за производство на медените хапчета.Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

13 KR 9A9E 3RQ5 TO
Технологията засяга състава за избелване на кожата, включващ киселина от лайка, отделена от традиционната натурална билка Erigeron breviscapus. Съставът потиска производството на меланин с почти никаква цитотоксичност. Корейският университет търси лицензионни споразумения, техническо сътрудничество за съвместно бъдещо развитие (сътрудничество със здравните институти и медицински производители на оборудване) и търговски споразумения с техническа помощ.

13 KR 9A9E 3RPW TO
Технологията е медицинско оборудване, което осигурява медицинска картина на кръвоносните съдове, използвайки близка инфрачервена светлина и близка инфрачервена камера. В зависимост от абсорбцията на хемоглобин в кръвта, се използва дължината на вълните от 700~1,000 nm от близка инфрачервена светлина. Корейски университет търси лицензионни споразумения, техническо сътрудничество за съвместно по-нататъшно развитие (сътрудничество със здравните институти и медицински производители на оборудване) и търговски споразумения с техническа помощ.

13 KR 9A9E 3RQ6 TO
Разработеното устройство е високоскоростен масивен скенер, който получава картина от милиметрови вълни едновременно от различни ъгли. Устройството е основано на микро ивица и е нископрофилно, състои се от диелектричен субстрат, равно пространство, образувател на вълни и масивни парчета. Корейския университет търси лицензионно споразумение, техническо сътрудничество за съвместно по-нататъшно развитие и търговско споразумение с техническа помощ.

13 IL 80ER 3RRX TO
Израелска новостартираща компания е разработила иновативно смарт устройство за инжектиране, Poultry Vaccination, със състема за наблюдение, контрол и управление. Решението дава възможност за предварително определяне на точна и постоянна доза, необходима за ваксината за инжектиране на птици и позволява наблюдението и проследяването на целия процес на ваксинация на пилета като IT система за животновъди. Компанията търси партньори за по-нататъшно развитие на продукта, за постигане на джойнт-венчър споразумения или за осигуряване на финансови ресурси.

12 ES 28G2 3RHC TO
Испанска публична изследователска организация е разработила рекомбинантни вируси, базирани на модифициран вирус Анкара (високо атенюиран щам на поксвирус) със заличаване на 6CL ген като ваксини срещу VIH и други заболявания като малария, лайшманиоза, хепатит С вирус и рак на простатата. Търсят се индустриални партньори, фокусирани в разработването на ваксини срещу инфекциозни заболявания за лецензиране на технологията.

13 ES 28G2 3RLV TO
Испанска публична изследователска организация е идентифицирала и проследила картофения ген SP6A, ортологичен на гена Arabidopsis thaliana FLOWERING LOCUS T (FT) и е демонстрирала, че в гена е кодиран протеин, който действа като туберизационно предизвикващ сигнал в картофените растения. Били са произведени картофени трансгенни растения, които могат да се туберизират под топлинно-стресови условия (нощни температури над 25 градуса). Търсят се компании, интересуващи се от лицензиране на технологията.

13 ES 28G2 3RLX TO
Испанският национален съвет за научни изследвания е открил протеин p85b, подразделение на фосфоинозитид 3-киназа, като протеин мейкър, полезен за диагностиката на рак, прогнозата и проследяването на развитието на тумора. Изобретението също така се отнася до метод за диагностика и прогноза на рак. Търсят се индустриални партньори, фокусирани върху развитието на молекулярна диагностика на рак, за лицензиране на технологията.

13 GB 47P8 3RSM TO
МСП със седалище в Североизточна Англия, специализирано в 3D софтуер за обработка на изображения, е разработило прототип на система за 3D улавяне на движения, подходящ за анализ на походката и сродните биомеханични проблеми. Евтина 3D система за улавяне на движенията с автоматично записване на движенията в реално време, даваща по-голяма точност, незабавна обратна връзка/подобрен критичен път за клиентите. Устройството ще подкрепи процеса на вземане на решение на консултанта педикюрист или спортния лекар. Търси се партньор за развитие и/или тестване, за да се завърши търговското развитие.

13 FR 35L2 3RSU TO
Френско МСП предлага ново и ексклузивно технологично лицензионно споразумение за капсолиране за козметични приложения. Технологията е базирана на нов и патентован процес за получаване на липидни нанокапсули. Мащабното производство вече е приключило успешно. На разположение са разширяващи се процедури. Търси се лицензионно споразумение за козметични приложения. Лицензионното споразумение ще осигури солидна международна патентна защита.

13 ES 24D4 3RSQ TO
Испанска компания е разработила софтуерно приложение, проектирано, за да осигури надзор и наблюдение на мрежите за биогазово заснемане. Този софтуер, наред с други иновативни функции, е модерен уеб-базиран интерфейс, многопотребителска система със съответни работни възможности и интерактивна карта с допълнителни опции. Приложението в момента работи в организацията, която отговаря за управлението на твърдите отпадъци в региона на Астурия. Търсят се индустриални партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

13 AT 0105 3RSP TO
Австрийска фирма предлага нова технология за пречистване на отпадъчни води при анаеробни условия. Новата технология с вграден миксер и мембранен разделител е високоефективна система за пречистване на промишлени отпадъчни води при анаеробни условия. Тя предлага много по-широк набор от приложения за пречиствателния процес, отколкото други технологии и има сравнително по-добри пречиствателни резултати. Търсят се технически и търговски партньори, както и лицензополучатели.

13 DE 0855 3RS6 TO
Германска компания предлага нова система, работеща срещу котления камък и корозията по галванична/електролитна основа без химикали за водопроводните тръби, машините и приложенията. Тя не омекотява водата, но неутрализира котления камък и корозията, намалява разходите и е подходяща за всякакъв вид тръби. Тя предпазва металните повърхности, което води до по-добра производителност и по-дълъг живот. Подходяща е за частни, търговски и индустриални приложения. Търсят се партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

13 ES 27F3 3RSD TO
Андалусийска медицинска група за изследвания е разработила нов състав за профилактика и лечение на паталогични процеси, свързани с клетъчна пролиферация и ангиогенеза, като например рак и атеросклероза, който преодолява токсичните проблемите, свързани със статините в нивото на техниката. По-специално, новият състав включва статин и активиращ агент на съдовия ендотел. Изследователската група търси лиценз или споразумение за сътрудничество за по-нататъшно развитие.

13 KR 9A9D 3RSO TR
Корейска компания е специализирана в производството на химични продукти. Компанията търси материали от стъклено покритие, които имат предимството на висока температурна устойчивост (като производството на керамика при висока температура) и паропропускливост. Материалът ще бъде използван за покритие на стъклената повърхност на автомобили, колела и двигател. Компанията търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество и производствено споразумение.