Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2012

12 FR 34K2 3O7I TO
Френско МСП е разработило малък и лек робот с дистанционно управление за оглеждане на трудно достъпни места (като въздухопроводи) и заснемане на видео и изображения по време на процеса на поправка. Тази технология предлага много предимства: лесна употреба, добра видимост, екологично чист продукт и ниска цена. Компанията търси партньори (в областта на дистрибуцията на оборудване за почистване и поддръжка) за търговско споразумение с техническа помощ.

12 HU 50S0 3OE9 TO
Унгарска фирма разработва слънчеви колектори, опериращи с инфрачервено излъчване на специална течност за производство на топла вода, която да помага за охлаждането или отоплението на сгради и производство на електричество. Основното предимство на технологията е, че устройството не става горещо, дори и когато горещата вода не се използва. Технологията е подходяща за всякакъв вид сгради. Компанията wholesale handbags търси партньори, произвеждащи метални резервни части за правене на лабораторни тестове.

12 HU 50S0 3OE3 TO
Унгарско МСП разработва мобилна система за опазване на околната среда. Основното предимство е постоянното правене на проби. Технологията може да се използва за изследване на евентуално замърсяване и подготвянето на проекти. Компанията търси партньори в областта на услугите за приспособяване на технологията към управлението на фабрики (енергиен контрол, автоматизации на сгради).

12 DE 1271 3O7A TO
Немско МСП предлага услуги за разработване на мобилни приложения и интерактивни електронни книги (ePub3) за iOS и Android с мултимедийно съдържание за деца. Световноизвестният лидер на пазара търси издателства, филмови производители, доставчици на обучаващи материали като партньори, които желаят да подобрят съществуващите си продукти за деца с интерактивни цифрови продукти. Компанията се интересува от лицензно louis vuitton replica споразумение и търговски договор с техническа помощ.

12 ES 28G3 3OD9 TR
Испанска компания, произвеждаща контейнери от тръбовидно стъкло, търси ефективно и евтино решение за подобряване на управлението на отпадъци от стъкло. Основният проблем е диверсифицирането на стъкления отпадък и високата цена на мениджмънта му. Търси се техническо сътрудничество и/ или търговско споразумение.

12 ES 28G3 3OFU TO
Испанска фирма, работеща в сферата на лабораторното оборудване е разработила инновативна центрофуга за реконструктивната хирургия, която е много удобна за отделянето на човешка мазнина при процедури на прочистване. Търсят се компании за търговско споразумение с техническа помощ и за адаптиране към специфични нужди.

12 DE 0855 3OF5 TO
Немско МСП е изобретило технология, която да оптимизира използването на въздушния поток при шофиране на електрическа кола. Вентилатор, свързан към генератор, преобразува въздушния поток в енергия и зарежда акумулатора на колата. Оптимизацията на въздушния поток пести енергия, намалява нуждата от акумулатори с голям капацитет (намаляване на теглото) и увеличава пробега на колата. Притежателят на патента търси партньори от индустрията за монтиране на технологията в електрически коли и за лицензиране.

12 BE 0213 3OF4 TO
МСП от Брюксел търси Стърлингов двигател или подобен за интегриране в соларни параболични концентратори. Интеграцията не е насочена към високо концентрирана слънчева електроцентрала, а към индивидуални инсталации на място. Идеята е да се получи една уникална технология за производство на електричество и отопление/охлаждане. Компанията търси партньори, произвеждащи Стърлингови мотори или интегрирани решения (соларни параболични концентратори със Стърлингови мотори) и е отворена към всякакъв вид технологични партньорства.

12 HU 5010 3ODO TO
Информационен център към Унгарски колеж предлага анализатор на пестициди за компании в сферата на опазването на околната среда, селското стопанство или хранителната индустрия, за изследване на пестициди, базирани на естер на фосфорна киселина. Портативният инструмент е ценово ефективен, като при използването му не е необходимо да се носят проби в лаборатория. Той може да оценява 8 различни проби едновременно, с капацитет от 100 проби за час. Търсят се партньори за лицензиране, техническо производство или търговско споразумение.

HU 5010 3OFZ TO
Унгарско МСП е разработило рамка за копиране и визуализация на данни за връзка на мобилни устройства (независимо от платформата) с централната база данни. Тя позволява на разработчиците лесно и ефективно да създадат свой собствен софтуер за данни. МСП-то търси партньори за вграждане на технологията и/ или съвместно бъдещо разработване. Търсят се партньори за лицензно споразумение или съвместно предприятие.

12 FR 32I9 3OAH TR
Френско МСП, специализирано в дизайна на авангардни продукти в областта на спорта (колоездене) и други е разработило иновационно устройство за скорости. Технологията може да бъде вградена и в други превозни средства или всякаква друга машина, нуждаеща се от устройство за трансмисии. Компанията желае на установи дълготрайни отношения с компании, притежаващи силно ноу-хау в индустрията на велосипедите, автомобилите или други превозни средства, чрез съвместно предприятие.

12 DE 17A1 3NXQ TO
Немски учени са разработили мобилно устройство за измерване на разместването на пищяла, за подобряване на терапията и за предотвратяване на по-нататъшни наранявания. Изобретението се предлага за продажба или лицензно споразумение.

12 BG 0530 3NZL TO
Българска компания с богат опит в производството на високочестотни устройства и системи е разработило недеструктивно портативно устройство за измерване на процентното съдържание на вода в зърнени храни. Устройството може да бъде повторно калибриранo за измерване на всякакъв вид насипни материали. Компанията се интересува от съвместно предприятие, финансови ресурси и търговско споразумение с техническа помощ от компании, желаещи да приложат това изобретение.

12 CZ 0746 3NZS TR
Чешки медицински университет е разработил и патентовал ултразвукова сонда за измерване на температурата на течности за прилагане в областта на медицината, фармацията и хранително-вкусовата промишленост. Изследователите се интересуват от бъдещо разработване с партньори от областта на електрониката, способни да разработят система за контрол за прилагане към ултразвуковата сонда.

11 SK 69CX 3NP6 TO
МСП от Саксония с фокус върху високотехнологичните изследвания в областта на зъбните импланти, е разработило патентован имплант, който може да бъде персонализиран за всеки пациент. Компанията търси партньори за съвместно предприятие и/ или търговско споразумение с техническа помощ.

12 RU 86FG 3OAJ TR
Научен екип от Уляновск, Русия разработва хардуерна и софтуерна платформа и асортимент от модули за мониторинг на превозни средства на база на мрежа от безжични сензори. Разработчиците търсят партньори за бъдещо проучване, адаптиране към специфични нужди и участие в международни програми за сътрудничество.

12 DE 0957 3OAW TO
Немска изследователска група от Саксония, ангажирана със симулацията на физични феномени, използвайки метода на "Крайните Елементи" и метода на "Времевият Домейн" предоставя ноу-хау и опит в дизайна и симулацията на микро и нано оптични устройства, като фотонните кристали. Групата търси промишлени партньори, желаещи да включат тези оптични устройства в техните продукти, и да оптимизират тяхното представяне, съответно за техническо сътрудничество.

12 IT 56Z6 3OF8 TO
МСП от Северна Италия е разработило и патентовало иновативна система за рециклиране на материали, подсилени с фибростъкло от промишлените отпадъци и продукти в края на жизнения им цикъл в рециклируеми покрития или полузавършени монолитни продукти. Компанията търси партньори, заинтересовани от техническо споразумение и търговско споразумение( придобиване на системата) с техническа помощ.

PL 63AU 3OAM TO
Полско МСП от Долна Силезия, специализирано в системите за автоматично фокусиране, е разработило сензор с автоматично фокусиране за изследване на живи животни, който решава проблеми при животните (дори свързани с дишането или пулса). Системата поддържа микроскопа във фокус през цялото време. Компанията търси сътрудничество с производители на оборудване за изучаване на живи животни и лаборатории, желаещи да адаптират технологията към специфични пазарни нужди.

12 ES 29h4 3OAG TO
Испанска компания има 25 години опит в сектора на външните настилки. През 2008 г. компанията патентова настилка, която включва до 30% рециклирани материали и катализатор в повърхността си, способен да конвертира замърсяващи газове в безвредни продукти за здравето и околната среда. Компанията предлага лицензно споразумение на производители на настилки в Европа и САЩ.

12 PL 63BB 3OAC TO
Компания от западна Полша е разработила метод за производство на твърдо гориво от отпадъчни материали. Това гориво се прилага като източник на отопление за различни отоплителни устройства от домашни камини до големи промишлени пещи и котли. Системата може също да се адаптира за автоматично снабдяване на отоплителните уреди. Компанията се интересува от техническо сътрудничество, както и от инженерно сътрудничество и производители на "Брикетиращи" машини.

12 GB 46P4 3O9H TO
Шотландско МСП предлага своя опит и решения в областта на безжичните комуникации на оборудване за оператори на подводно оборудване. Те могат да поддържат цялостното управление на ръководството със своите иновативни подводни безжични комуникационни решения, за да се даде възможност за ефективен мониторинг на подводното оборудване за оптимизиране на живота на активите при минимална себестойност. Те се интересуват от съвместно предприятие, техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ за инженеринг/ интеграция към нуждите на клиента.

12 GB 46P4 3O9I TO
Иновативно шотландско МСП пусна нов етикет, показващ изминалото време след отваряне. Етикетът може да се добави към медицински устройства, лабораторни и тестови регенти и лекарства, като показва изминалото време от отварянето на контейнера и потенциалната загубена ефективност. Компанията търси производители на продукти и тестващи учреждения за бъдеща разработка и лицензно споразумение.

12 IT 532V 3O4Y TO
Италианска компания за производство на пластмасови съоръжения за различни промишлени сектори е разработил самостоятелно почистващ се статичен филтър, предназначен за преграда на всякакви отломки, влачени от течностите в тръбопроводните системи. Филтърът е изцяло направен от пластмаса, устойчив е на морска вода и агресивни течности, и не се нуждае от поддръжка за дълъг период от време. Търсят се компании, работещи с морска или прясна вода за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

TR 98OB 3OEV TR
Турско МСП търси партньори за проект по 7ма Рамкова Програма. Целта на проекта е да се разработи инструмент, помагащ на учителите, които подготвят и архивират материали за своите курсове по английски език, предимно насочени към децата, обучаващите се в начален етап. С помощта на този инструмент, учителите могат лесно да създават цифрови аудио-визуални материали за таблети и компютри, докато учениците могат сами да създават многобройни дейности. Търсят се партньори с опит в графичния дизайн и онлайн анимациите.

12 BG 0530 3NZK TO
Българска компания с богат опит в проектирането и производството на високо-честотни устройства и системи, е разработила преносим инструмент за измерване на разстоянието до повредата по коаксиален кабел. Компанията се интересува от съвместно предприятие, финансови ресурси и търговско споразумение с техническа помощ с компании, заинтересовани от прилагането на това изобретение.

12 BG 0530 3NZM TO
Българска компания с богат опит в проектирането и производството на високо-честотни устройства и системи, е разработила радиометър за мониторинг на влажността на почвата. Този инструмент се използва при системи за автоматично напояване. Фирмата търси съвместни предприятия, финансови ресурси и търговски споразумения с фирми, заинтересовани от прилагането на това изобретение.

12 IT 532W 3O9N TR
Италианско МСП от областта на възобновяемата енергия търси компании/ индустрии, произвеждащи намотки от тънко стъкло, за използване при различни цели, свързани с дейността на МСП-то, дизайна и производството на електроцентрали. Фирмата предлага търговско споразумение с техническа помощ.

12 IT 56Z4 3O79 TO
Италианска компания, занимаваща се с развойна дейност, е разработила и патентова нова обувка с възглавничен ефект, позволяващ преминаването на атмосферен въздух в обувката. По периметъра на вътрешната форма е вграден регулатор на въздушния поток, който естествено калибрира влизащия/ излизащия въздух по прецизен начин. Търсят се партньори за лицензно споразумение, техническо сътрудничество или съвместно предприятие.

12 IT 56Z4 3O9L TO
Италианска компания от промишлеността на електрониката по контрол в енергийния сектор е разработила инструмент за цифрово наблюдение, измерване и защита на въздушните линии, подходящ за всякакви MV системи. Компанията притежава ноу-хау, патенти и акредитация от различни Европейски и международни компании, заинтересовани от технологията, но без съответните финансови ресурси за нейното реализиране. Търсят се инвеститори и партньори за търговско и техническо споразумение.

12 KR 9A9D 3OEF TO
Корейско МСП е разработило устройство за безжично зареждане на всякакви мобилни устройства (смартфони и iphone), което може да се използва в офиса, вкъщи или в автомобила. Устройството се зарежда чрез поставянето му върху предавател. Безжичната система за индуктивно зареждане е водоустойчива, а предавателят е съобразен с Глобалните Стандарти за Безжично зареждане (WPC). Компанията търси партньор за техническо сътрудничество и финансови ресурси.

12 KR 9A9D 3OEE TO
Корейско МСП е разработило интелигентна система за контрол на ЛЕД осветлението, базирана на ИТ технология. Тя може да се приложи при осветлението на сгради, паркинги, училища и др. Предимствата на тази технология са ефективност на разходите и леснота на използването. Компанията търси партньори за техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

12 KR 9A9D 3OAP TO
Корейско МСП е разработило нов All-In-One компютър за бизнеса и индустрията. За разлика от другите All-In-One компютри, този може да се модифицира според специфичните нужди на клиента. Друго предимство на системата е, че има вградена система за сигурност, защитаваща от хакерски атаки, а самата машина е защитена чрез RFID карта и пръстови отпечатъци. Компанията търси партньори за техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

12 KR 9A9D 3O9G TO
Корейско МСП е разработило решение срещу хакерските атаки. Това може да бъде направено автоматично чрез изпращане на потвърдителна ел. поща на изпращача за проверка дали пощата е легитимна. Тъй като чрез този процес се открива спам пощата, информацията на клиента е защитена. Компанията търси партньори за техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

12 KR 9A9D 3O2U TO
Корейски университет е разработил метод за производство на гъвкави "светодиоди". Това е нова технология, която подобрява качеството на светодиодите. Тя също подобрява яркостта и енергийната ефективност на устройството. Този гъвкав дисплей може да се прилага в мобилните технологии, мониторите и декоративните аксесоари. Университетът търси партньори за лицензно споразумение и техническо сътрудничество.

12 GB 403U 3OCO TO
Великобританска компанията е изградила нов и всеобхватен набор от инструменти за разпознаване на лица, за използване от полицейските власти и наказателни разследвания. Технологията за биометрични данни на лицето е направена да получава обратни данни от полицията. Фирмата търси партньори за съвместно по-нататъшно развитие или лицензиране.

12 GB 403U 3OCW TO
Великобританско МСП е разработило уникална, портативна биометрична система за полево използване. Тя се състои от ръчно преносим, ударо устойчив компютър с вградени системи за разпознаване, като четец на лица, пръстови отпечатъци и ирис на окото. Системата работи дори при пълен мрак. МСП-то търси партньори за сътрудничество, проучване, лицензиране или пригодяване към специфични нужди.

12 GB 403U 3OD0 TO
Организация от югоизточна Англия е разработила каталитичен процес за преобразуване на глицерол, основният биопродукт от производството на биодизел и метанол. Новият метод е чист и действа при ниски температури и налягане. Полученият метанол може да се приложи като гориво или промишлен химикал. Организацията търси контакти с партньори в областта на горивата или химията за пазарно развитие на описания метод.

12 GB 403U 3OCZ TO
Университет от югоизточна Англия е разработил нова защитна обвивка за стомана или мед. Базирана на никел, кобалт и фосфор, обвивката е поне толкова ефективна, колкото използваната в момента хромирана обвивка, но без използването на химикали, вредни за човека и околната среда. Обвивката може да се прилага със същото оборудване като конвенционалната обвивка. Университетът търси партньори от промишлеността за съвместно бъдещо развитие, включващо увеличаване на мащаба или лицензни възможности.

12 GB 403U 3OCX TO
Компания от югоизточна Англия предлага своя опит в синтезирането, тестването, анализа и комерсиализацията на наночастици. Продуктите на компанията в момента се използват като горивни добавки, катализатори, полимери и обвивки. Търсят се партньори, които могат да помогнат да се достигнат нови пазари, посредством съществуващият опит на компанията, или нови продукти, направени с помощта на опита на компанията и партньорското знание за пазара.

12 GB 403U 3OCN TO
Компания от Обединеното кралство е разработила нова система, която използва най-съвременни гласови биометрични технологии, които да позволят на потребителите да рестартират паролата си. Тази технология може да бъде използвана за речник, бизнес линия и приложения за сигурността. Компанията се интересува от всякакъв вид сътрудничество, от съвместно предприятие до лицензиране и адаптиране към специфични нужди.

12 GB 403U 3OCM TO
МСП от Великобритания е разработило уникална платформа за много точно търсене на лица от изображения, която може да обработва 8 милиона лица в секунда. Операторът улавя изображения на заподозрян, докато той / тя минава пред камера. Изображението после просто се качва в системата и се прави търсене на идентичността с безпрецедентна скорост и точност в много милионен мащаб. МСП-то търси партньори за научно сътрудничество, лицензиране или пригодяване към специфични нужди.

12 GB 403U 3OCF TO
Университет от Великобритания е разработил нова снимачна технология за правене на високоскоростни клипове и снимки с висока разделителна способност едновременно и на същия детектор. Устройството може да бъде произвеждано от налични компоненти, и е приложимо към потребителските продукти, научното снимане и сигурността. Университетът търси партньори за лицензиране или съвместно бъдещо разработване на технологията.

12 GB 403U 3OCA TO
Великобритански университет е разработил нов метод за извличане на обекти от видео материали, дори когато външния вид на обекта е много по-различен поради запушване на гледната точка, осветление, отрупаност и частичност. Университетът търси партньори за лицензиране или съвместно бъдещо разработване според специфичните нужди на клиента. Приложение може да бъде областта на сигурността, библиотеки, продуктов скрининг и др.

12 GB 403U 3OC7 TO
Великобритански университет е разработил смарт резониращи тагове и сензори, които са ефикасни, евтини, здрави и изискват малко поддръжка за повишаване на видимостта на подземни активи и ги етикетира с уникален идентификатор. Подземните активи могат да бъдат кабели и тръби за газ, вода, електричество, телекомуникации и т.н. Различни варианти на тези тагове могат да бъдат използвани в наблюдението на околната среда и откриване на течове или химикали. Университетът търси партньори за лицензиране или съвместно бъдещо разработване според специфичните нужди на клиента.

12 GB 403U 3OC6 TO
МСП от Великобритания е разработило уникална система за разпознаване на автомобилни номера, която постига точност над нормалната. Системата включва уникална камера, софтуер за разпознаване на изображения и специален процесор. Тя може да бъде използвана за управление на трафика, контрол на достъпа и други приложения по сигурността. Компанията желае да се присъедини към изследователските консорциуми, или да лицензира системата като цяло или на всеки компонент по отделно, или да я адаптира към специфичните нужди на клиента.

12 GB 403U 3OC0 TO
Компания от югоизточна Англия е разработила процес за генериране на топлина и технически въглерод от нерафинирана захар. Този процес секвестира атмосферния въглероден диоксид и създава въглеродно негативна енергия. Продуктите на този процес не са вредни и са доста по-ценни от използваните материали. Компанията търси партньори от захарната промишленост или комунални фирми за съвместно бъдещо развитие или лицензни възможности.

12 GB 403U 3OBZ TO
Компания, базирана в Югоизточна Англия е разработила система за климатизация, без необходимост от точно разположение на отворите за въздух, позволяваща голяма гъвкавост при пренареждане на мебели или дялове от стаята. Системата елиминира нуждата от окачен таван, като по този начин намалява височината и цената на сградата. Системата може да се използва както в ново строителство, така и в стари сгради. Компанията търси разработчици на жилищни комплекси и архитекти за съвместно бъдещо развитие или лицензни възможности.

12 GB 403U 3OBX TO
Изследователска група от университет в югоизточна Англия, занимаваща се с проучване на окисляването, е разработила специфична хипотеза за това как да се генерират антитела за откриване на оксидативен стрес. Такива антитела могат да бъдат използвани и като реагенти за фундаменталните научни изследвания и комплекти за клинични проучвания. Групата търси биотехнологични/ фармацевтични компании, които вече произвеждат моноклонални или поликлонални антитела, за сътрудничество в генерирането на тези антитела.

12 GB 403U 3OBV TR
Компания от югоизточна Англия търси нови материали за използване като свързващи вещества за боросиликатни влакна. За намаляване на разходите и въздействието върху околната среда, компанията се интересува от алтернативи на водна основа, които да заместят използваните понастоящем химикали. Компанията търси академични партньори в сферата на химията или науката за съвместно разработване на нови материали, за предпочитане на консултантска основа. Приветстват се и промишлени партньори с вече развита технология.

12 GB 403U 3OBU TR
Мултинационална компания с централа в югоизточна Великобритания търси нови материали и процеси за лакове и мастила за метални опаковки. Материалите трябва да са съвместими със съществуващото оборудване и подходящи за контакт с храна. Компанията търси промишлени или академични партньори от сферата на възобновяемите материали, (полимерната) химия или преработващите технологии за съвместно бъдещо разработване на новите материали или лицензни възможности.

12 GB 403U 3OBT TR
Мултинационална компания с централа във югоизточна Великобритания търси нови материали за използване като уплътнители между метални капачки и стъклени буркани, като се замени използваният в момента PVC-тип материал. Материалите трябва да са съвместими със съществуващото оборудване и подходящи за контакт с храна. Компанията търси промишлени или академични партньори с опит във формулирането на материали за разработване на подходящи алтернативни уплътнители.

12 GB 403U 3OBS TR
Компания от югоизточна Англия търси нова технология в областта на строителството, насочена към намаляване на въздействието върху околната среда на нови и стари сгради. Компанията желае да получи лиценз за вече съществуваща технология или съвместно разработване на нови технологии.

12 GB 403U 3OBP TO
Компания от Обединеното Кралство е разработила система, предлагаща възможност за гледане на видео от всякакъв вид камери, за наблюдение с всякакъв вид мобилен телефон навсякъде по света чрез интернет връзка (GPRS/GSM/3G). Тази система дава възможност за управляване на до 64 устройства чрез мобилното устройство. Това позволява на потребителите да наблюдават няколко обекта. Технологията е на разположение за съвместно разработване и лицензиране.

12 GB 403U 3OA4 TO
Компания от югоизточна Англия предлага ново научно оборудване за анализиране на масла, взети от машини и съоръжения, съдържащи масла (включително гориво), грес и други индустриални течности като предоставя всички необходими действия по поддръжка. Това включва високоволтови електрически съоръжения от енергийната и железопътната промишленост. Компанията търси предприятия от изредените по-горе промишлености за вграждане на своите услуги в тяхното планиране за поддръжка. Те желаят също да се установят на местно ниво.

12 GB 403U 3OA3 TO
Компания от Великобритания е разработила уникален полимерен плат с изключително нисък коефициент на триене. Продуктите, направени от този плат (чаршафи за легла, калъфки за възглавници, бельо и др.) могат да защитават кожата на пациенти с проблеми, като например проблеми при залежаване и други дерматологични заболявания (тежка екзема, псориазис, розацея, и т.н.). Компанията желае да си сътрудничи с фирми и академични институти за съвместно разработване и/ или лицензиране.

12 GB 403U 3O9Y TO
Университетски отдел в югоизточна Великобритания е разработил виртуален микроскоп, който е с голямо предимство пред съществуващите устройства и металургичният, биологичният и медицинският сектор поради възможността му да се превключва бързо между различни светлинни условия, връзка към въртящи се изображения, текст или съставни данни. Отделът желае връзка с компании от горепосочените сектори, както и с производители на оптични инструменти и фотоапарати за лицензно споразумение.

12 GB 403U 3O9U TO
Малка компания от Великобритания разработва нова технология за обработване на повърхности на полимери, което да ги прави по-хидрофилни. Търсят се партньори от производственият сектор, които биха имали приложение на съответната технология и желаят бъдещо съвместно доразвиване на технологията. Предвижда се партньорите да работят заедно, за установяване пригодността на технологията за прилагане, с оглед лицензиране.

12 GB 403U 3O9V TO
МСП от югоизточна Англия проектира и разработи био- разградим материал за опаковане, базиращ се на съставни материали от растения: стъбла и листа на растения и други естествени съставки, които осигуряват надеждна алтернатива на пластмасата, използвана понастоящем. Компанията търси лицензно споразумение и желае контакти с предприятия от опаковащия и производствен сектор.

12 GB 403U 3O9X TO
Малка компания от югоизточна Англия с експертен опит в производството на гъста паста и керамични ленти е разработила техника за фин контрол на температурата на "светодиодите" използвани в осветлението. Компанията търси партньори за лицензиране на технологията.