Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2011

10 HU 50R7 3J05 TR
Унгарска фирма търси технологични устройства за отливане на плазмено фенерче с метална насочваща дъга. Фирмата желае да използва плазменото фенерче за да направят безвредни органичните отпадъци без димен газ. В тяхното управление планират да изградят 150-400 kW експериментална установка за плазмено фенерче. Тя ще функционира 3-4 пъти годишно, при нужда до 3-4 дни. Търсените технологични устройства трябва да са на пазара. Партньори могат да бъдат производствени фирми.

10 HU 50R8 3J5T TO
Унгарски изследователски институт за приложни телекомуникационни технологии е разработил система за предвиждане на транспортни задръствания. Ключови ползи: позволява потребителят да избягва задръствания и предвижда пътни ситуации. Технологията е подходяща за флотски управленски, транспортни, превозни и таксиметрови компании. Фирмата търси сервизен партньор да интегрира технологията в навигационни и флотски управленски системи. Очакват се партньори за техническо коопериране.

10 HU 50R7 3J5S TR
Унгарска фирма търси прахо и шумоизмерващи технологии, за да ги интегрира в автоматични метеорологични измервателни устройства. Измервателна точност: максимално 5%, време за реакция: максимално 1 мин., измерване честота на всеки 10 секунди. Технологията може да е готова за демонстриране или съществуваща такава в оборот в търговската мрежа. Търсят се производствени фирми и доставчици. Унгарската фирма се занимава с разработване и производство на метеорологични измервателни устройства. prom dresses online

10 HU 50R7 3J5R TO
Унгарска фирма специализирана в разработване на биологично разградими опаковъчни материали незамърсяващи околната среда и технологията за тяхното производство. Най-голямото предимство: естествени, био-полимерно базирани, напълно разградими материали. Технологията може да касае фирми от хранителната индустрия и доставчици в секторите FMCG и HORECA. Фирмата търси партньори -производствени или сервизни за създаване на пазар и за разкриване на пилотна био-рафинерия.

10 HU 50R7 3J25 TO
Унгарски изследователски институт е разработил подобрени семена за пролетен и есенен малцов ечемик за различни кандидати от бирената индустрия. Основните им предимства: добра устойчивост и голяма производителност. Технологията може да е подходяща за производители на ечемик, малц и пивоварни.
Фирмата търси партньори -производствени или сервизни за лицензиране на новите видове малцов ечемик и да ги представи на пивоварната индустрия.

10 HU 50S2 3J47 TO
Унгарска фирма е разработила информационен терминал в помощ на MIS. Дистанционният терминал има лесни за употреба сензори за допир със съответния софтуер и хардуер. Предимства на системата: бързина, лесно въвеждане на данни за технологични операции, сигурно прехвърляне на данни, гъвкаво разширение, адаптиране и добро съотношение цена/полза. Може да е подходяща за производствени и търговски потребители. Търсят се фирми за интегриране и допълване на системата. Възможно общо предприятие.

10 HU 50S5 3IDZ TO
Унгарска фирма е разработила 3-компонентен курс за премахване на плевели, който при хората може да се използва за алтернативни медицина за детоксикация на тялото. Иновацията- точно следване (програма) за всмукване на компонентите. Типични сфери на приложение: билколечение, алтернативна медицина. Фирмата търси производители и дистрибутори, които биха приложили лиценза.

10 HU 50S0 3J3B TO
Унгарска фирма е разработила система за пълномерен он-лайн производствен контрол. Основни предимства: намалява производствени разходи и продължителността за получаване на обективни данни в реално време. Технологията е подходяща за производствени и обработващи фирми. Фирмата търси сервизен или производствен партньор за разпространение на технологията и за производство на радиочестотни идентификационни средства.

10 HU 50S0 3J39 TO
Унгарска фирма е разработила универсален ролков скейт за любители и състезатели. Основни предимства: V-образен двойно огънат колесник с по-бързо насочване и по-добра маневреност с по-малко усилия. Технологията е подходяща най-вече за спорт и свободно време, също за спортни клубове и полицаи. Фирмата търси производствен партньор за производство на скейтове и обувки.

10 DE 1375 3IR0 TO
Германска фирма свързано с независим изследователски институт търси партньори за разработване на интелигентни имплантанти. Търси нови партньори, по-специално международни компании за реализация и оптимизация на интелигентните имплантанти. Готово е за търговско, лицензионни коопериране, съвместно предприятие и също техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие на специфичните имплантанти.

10 DE 18A5 3J0C TO
Германска фирма е разработила продукти от епоксидна смола с различни характеристики за приложение в разнообразни сфери от промишлено и гражданско строителство. Продуктите може да се използват за изграждане на отпадни канали, суб-масла, подове, както и за адхезивни плочки или точно формоване на стъкло и метал. Партньори – заинтересовани от лицензионни споразумение за адаптиране на тези продукти към собственото им производство и оптимизирането им според изискванията на клиента.

10 RO 662C 3IK9 TO
Румънски изследователски институт е разработил технология за получаване на формовъчни мостри чрез самоформоване. Основно предимство – по този начин са елиминирани множество специфични етапи в сравнение с класическата процедура. Институтът търси фирми заинтересовани от съвместно разработване с цел индустриално приложение.

10 IT 56Z6 3IYX TO
Италианска технологична фирма специализирана в софтуер и лазерни системи за текстилния пазар и производствени машини, по-специално за лазерно гравиране, рязане, лазерно обработване или комбиниране рязане и гравиране. Фирмата търси технологично коопериране, производствено техническо сътрудничество и пазарно адаптиране на продукцията.

10 ES 28F8 3IYN TO
Испанска изследователска група е разработила EDDI - автоматична система за екстракция на лекарствени настройки /Drug-Drug Interactions/от био-медицински текстури. Откриването на лекарствените взаимодействия е важна сфера за безопасността на пациентите, тези взаимодействия може да са много опасни и да увеличат разходите за лечение. Освен това няколко подхода са свързани с екстракцията на протеинови съединения, EDDI е първата система. Групата търси техническо сътрудничество или търговско споразумение.

10 ES 28F8 3IYM TO
Испанска изследователска група е патентовала процес за производство на керамични или метални части чрез използване на свързваща система базирана на модифицирани полизахариди. Свързващата система създава термопластична среда като всеки обикновен полимер и по този начин може да се смеси с метални или керамични прахове за приложение представлява технология за инжекционно формоване Powder Injection Molding technology (PIM). Групата търси заинтересовани фирми за индустриализиране на технологията с цел следващо комерсиализиране.

10 ES 28F8 3IYL TO
Испанска изследователска група е разработила и патентовала лесна и не скъпа процедура която оползотворява мелнични отпадъци (люспите) в процеса на ламиниране на стоманата. Процесът създава гъби и най-вече специфичен прах, който е полезен изходен материал с множество приложения като производство на синтерована стомана,магнити, компоненти за електрически двигатели и други. Групата търси лицензионно споразумение.

10 ES 28F8 3IZ3 TO
Испанска изследователска група е разработила ui-Health- система за здравен мениджмънт вкл. администриране на пациенти и процеси. Инструментът създава работна среда за клинични процеси, улеснявайки управлението на приема, клиничните задачи и процеси относно всеки пациент и управлението на клиничните дигитални документи. Групата търси техническо и търговско сътрудничество.

10 FR 33k1 3IP9 TO
Френски международно признат изследователски център е създал клъстер за изобретения свързани с аеронавтиката и занимаващ се с методи и устройства за безразрушително композитно тестване. Клъстерът търси нови крайни потребители. Повечето от технологиите им са били използвани в индустрията и са добро ноу-хау при откриване на дефекти. Практични са за цели сфери от вятърна енергия до автомобили.

10 CZ 0748 3IDR TO
Чешки университет е изобретил спец.кислороден катализатор, практичен в частност за премахване на N2O в отпадни производствени газове. За целта е използвано разграждането на N2O на нитроген и кислород. Това решение носи висока ефективност, простота и технологична непретенциозност. Новаторите търсят основно лицензионно споразумение, но и други форми на сътрудничество са възможни.

10 NL 60AH 3IS8 TO
Холандска компания, специализирана в разработване и производство на оборудване и машини за хранително-вкусовата промишленост, наскоро е разработила компактна и напълно автоматизирана система за производство на сирене. Тази система е особено подходяща за обработка на малки количества мляко. Партидите могат да варират от 1,250 до 2,500 литра мляко. Компанията се интересува от контакти с мандри и фабрики за производство на млечни продукти в рамките на търговски споразумения с техническа помощ.

10 RU 86FG 3IXS TO
Руски изследователски екип е разработил иновативен ротационен двигател с нова кинематична схема на разпределяне на газ и мини електрически елементи базирани на нея. Двигателят може да се прилага за производство на електроенергия в области без централно електрозахранване, но богати на запалими отпадъци от изкопаем или органичен произход (включително дървен материал, селскостопански и битови отпадъци. Авторите търсят търговски споразумения с техническа помощ.

10 RO 662C 3IKD TO
Румънски изследователски институт разработи процедура за получаване на композитни полуготови продукти чрез атомизиране със смесена пулверизираща течност, керамични частици и газ. Предимството на тази процедура е, че позволява изработване на полу-готов продукт с фина, хомогенна структура и превъзходни механични качества. Институтът търси компании, които се интересуват от по-нататъшното съвместно развитие.

10 RO 662C 3IKC TO
Румънски изследователски институт разработи нова процедура за получаване на капилярни структури с контролиранa порьозност от обгорели прахове и устройството, необходимо за тяхното генериране. Основното предимство на тази процедура е, че позволява получаване на многослойни полуготови продукти с контролирана порьозност и различна дебелина. Изследователският институт търси компании, които се интересуват от по-нататъшното съвместно развитие за индустриални приложения.

10 HR 89GO 3INH TO
Хърватски медицински и изследователски център разработи новаторска серия от процеси и процедури за по-точна диагностика на различни здравословни проблеми, оптимизиране на формата на спортисти и възстановителна терапия. Резултатът от тази услуга е по-кратка рехабилитация, подобряване на качеството на живот на пациентите и намаляване на общите разходи. Може да се използва в хуманната медицина, рехабилитационните и спортни центрове. Компанията търси техническо сътрудничество или споразумение за съвместно предприятие за по-нататъшно развитие и изпълнение.

10 GB 46P4 3J2Q TR
Шотландска фирма произвеждаща павилиони за самообслужване, търси иновативни приложения за павилиони и хардуер за внедряване в техните иновативни павилиони например софтуер, специфичен за пазарните приложения, разплащателни технологии, хардуер за вграждане на павилионите в специална среда или работно място. Фирмата търси лиценз и споразумения за техническо сътрудничество, както и съответните пазарни споразумения.

10 GB 46P4 3J2N TO
Шотландска фирма предлага иновативен дизайн и производствена експертиза при предлагане на павилиони с поръчков дизайн и най-новите иновационни приложения за павилиони като тъчскрийн технология, технология за печат на карти, биометрични четци, мултимедийни четци, казино разплащателни терминали и кредитни и дебитни разплащателни терминали. Фирмата търси джойнт венчър, лицензионни и технически споразумения за сътрудничество с компании с иновативни технологии за производство на павилиони или такива, които може да внедрят павилионите в дейността си.

10 ES 25E2 3J2K TR
Каталонско МСП с богат опит в областта на електронното здравеопазване и телемедицината търси нови технологии за създаване на нови услуги и подобряване на съществуващите. Фирмата е специализирана в интегрирани решения за осигуряване на пълен набор от новите „теле-здравни” и здравни услуги. Търси нови конкурентни технологични решения за ново или подобрено биометрично събиране на данни, безжични и повсеместни комуникации, интегриране на данни в информационните системи и бизнес разузнаването.

10 GB 46P4 3IZ7 TO
Шотландска фирма е разработила нов, с размери колкото кутия за обувки, неизискващ поддръжка, музикален средно инфрачервен лазерен продукт, предлагащ най-съвременните характеристики в 3-5 μm лента. В комбинация със скенер, камера и елемент за обработка на сигнали, цялостната активна хиперспектрална система дава възможност за множество кадри в секунда и за изображения и спектроскопия с висока разделителна способност (> 256x256 пиксела). Търсят се интегратори на системи за сигурност, доставчици на сензори и крайни потребители за техническо сътрудничество, тестове и проучвания.

10 GB 44O7 3G3Q TO
Английски университет от Лондон е изобретил нов микроконфокален ендоскоп, който постига високо качество на образа без изискване за дистален скенер. Неговата пластичност го прави подходящ за изследване на вътрешните органи, малки телесни кухини или съдове в живи субекти. Търси се лицензиран партньор за тази технология.

10 SE 67CC 3J2O TO
Шведска компания в е разработила уеб-базирани услуги, които могат да бъдат използвани за разкриване на плагиатството в студентските курсови работи. Едно от основните предимства е, че тя дава на преподавателите възможност да оценяват студентите по-точно, на базата на по-точна скала и спестява време за корекции, което им позволява да се фокусират върху качеството на работите. Търсят се компании, заинтересовани от търговски и технически партньорства.

10 TR 99PD 3IV7 TO
Турска компания е разработила метално покритие с микро-частици силициев диоксид (SiO2), което намалява видимостта на оставени пръстови отпечатъци върху метални повърхности. Фирмата търси лицензионни споразумения, съвместно предприятие, както и търговско споразумение с техническа помощ.

10 TR 99PD 3J2L TO
Турска фирма е разработила нов строителен материал, със свойства, превъзхождащи традиционните строителни материали от гледна точка на ниско тегло, висока здравина и висока топлинна и звукова изолация. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ за патентования строителен материал.

10 GB 46P4 3J23 TO
Шотландска фирма е разработила и патентовала смарт-карт технология с множество приложения, която предлага намалени производствени и експлоатационни разходи за обслужване на потребителите в сравнение с традиционните подходи, предлагани от смарт-карт индустрията. Мулти приложенията могат да бъдат актуализирани, добавяни или премахвани с минимални вреди и разходи. Те търсят лицензионни и търговски споразумения със системни интегратори и доставчици на услуги, обслужващи различни пазари, включително местни власти, транспорт, билети, плащания и т.н.

10 DK 202G 3J6J TR
Датска фирма с активна научноизследователска дейност в областта на медицинските изделия от региона на Копенхаген търси партньори МСП с опит в областта на телемедицината за разработването и доставката на хардуерни части на медицински изделия в рамките на европейски проект по програмата „Изследвания в подкрепа на МСП”. Проектното предложение е да се разработи медицински уред за използване при дентални проблеми, което ще осигури лесно и достъпно лечение за пациентите.

10 US 87GA 3J2H TR
Американска компания търси предложения за генериране на стабилен и разтворим хетеротримерен ХИВ протеин, който може да бъде използван за създаването на ефективна ваксина срещу ХИВ. Те се интересуват от безвъзмездна помощ за финансиране на научни изследвания.

10 FR 38m5 3IS9 TR
Френска компания с международен консорциум, включващ 7 партньори, търси фармацевтичен производител с договор с AFSSAPS, EMA, FDA, Япония за производство на експериментални лекарства с клинични тестове върху хора. От производителя ще се очаква да произвежда експерименталните лекарства за първи път и лекарствата, като фармацевтичен производител след това. Търси се производствено споразумение и техническо сътрудничество.

10 US 87GA 3J2D TR
Американска компания търси решения за подобряване на отделянето на кожите от труповете на свинете, които елиминират или свеждат до минимум прехвърлянето на трупните мазнини върху кожата. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукт, договор за изследвания, доказателство на концепция, водещо до увеличаване на производството, съвместно разработване и постигане на споразумение за доставки.

10 SK 69CU 3J1K TR
Словашка фирма работеща активно в областта на рециклирането на пластмасови технологични отпадъци търси специализирано лабораторно устройство за измерване на скоростта на потока на термопластмасата. Сътрудничеството трябва да се основава на лицензионно споразумение с технологична помощ.

10 GB 41n8 3J17 TO
Британски университет е първи на пазара с платформа за високо контролирано капсулиране на отделни клетки и молекулярна реакции при picodroplets. На базата на микрофлуидна платформа, хиляди индивидуални проби могат да бъдат подбрани, съхранявани в индивидуална среда и проверени чрез верижен анализ. Ще бъдат спестени време и пари за научни изследвания, разработване на лекарства и подбор на промишлени клетъчни щамове. Търсят се партньори за лицензиране, R & D, разработване на продукти и технически консултации.

10 RU 86FG 3J2B TO
Руско иновативно предприятие от Обнинск, е разработило универсална технология за обработка и пречистване на битови и промишлени канализации. Фирмата предлага проектиране и производство на локални пречиствателни съоръжения за пречистване на битови и промишлени канализации и търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

10 BG 0530 3J1C TO
Българска фирма е разработила високоефективни продукти и технологии, приложими в производството на бетон. Методът повишава издръжливостта и стабилността на бетона и намалява производствените разходи. Той подобрява корозионните и ерозионните качества на бетона. Компанията се стреми към сключване на споразумения за производство, лицензионни договори, съвместна работа с фирми и заводи, заинтересовани в прилагането на това изобретение.

10 IT 55W9 3IM7 TR
Италианска фирма, специализирана в монтажа на механични части, търси технология, която позволява производство на базата на използването на гориво от биомаса. Технологията трябва да генерира топлинна и въглеродно- неутрална енергия. Необходимо е да е лесна за инсталация и употреба. Фирмата се интересува от разработването на технология, използваща отпадъчна дървесина от селското стопанство или промишлени дейности.

10 IE 51S6 3J29 TR
Ирландска фирма, специализирана във всички аспекти на управлението на пътно-ремонтните дейности - от проектиране до изпълнение, търси нови технологии, иновации и системи за повишаване ефективността на този специализиран пазар. В момента компанията участва в разработването на нови продукти, подобряващи достъпа и безопасността на пешеходците. Възможност за постигане на това е разширяването на дейността и сътрудничество с други фирми.

10 GB 77dz 3IZ8 TO
Великобританска фирма е идентифицирала 3000 генa, пряко синтезирани от стимули на въздух (газове), топлина, светлина и вода (суша) на простата химичната структура на гените, изложени на атмосферни влияния. Търси се партньор със стерилна лабораторна база за получаване на проста химична структура от основни вещества и по-нататъшно техническо сътрудничество, свързано с развитието на фармацевтично лечение на множество заболявания. Фирмата е отворена за лицензиране или други споразумения.

10 FI 30I2 3J28 TO
Финландска фирма е разработила нова технология при доставките на лекарства, в която са отстранени повечето недостатъци на настоящите технологии. Решението, което e на базата на силициев диоксид осигурява дълготраен контрол за малки молекулярни вещества с много ниска разтворимост във вода и големи нетрайни вещества. Фирмата търси партньори за лицензиране или за съвместно доусъвършенстване на технологията.

10 ES 28G2 3J14 TO
Испанска научноизследователска организация на потребителите е разработила покритие за храна, което възпрепятства едновременото смесване на два вида потенциални токсини при топлинна обработка на сладкарски и хлебни изделия- акриламид и хидроксиметилфурфурол. Покритието е водниста смес от хранителни съставки и е лесно приложимо върху храни преди топлинна обработка. Производителите на храни и хранителни съставки трябва да използват тази технология след получаването на лиценз.

10 GB 77dz 3J1E TR
Великобританска компания търси фирма, която да предложи или разработи иновационни решения, с помощта на които да се избегне обгарянето на покритите с полиестерни тъкани PVC при заваряване. Възможно е съвместно разработване или придобиване на съществуваща технология.

10 PL 63AW 3IXZ TO
Полска фирма, специализирана в проектирането и разработката на медицинско оборудване и технологии, разработи иновативни въртящи се микроскопи за неинвазивно лечение. Технологията може да бъде използвана като лазер за навигация при консултации; датчици, поставени в тялото по време на лазерна операция или за оказване позицията на върха на хирургически инструменти. Търсят се партньори, които се интересуват от производство или търговски договори.

10 NL 60AH 3H4M TO
Холандска фирма развива лабораторно тестван процес за производството на тънкостенен сферографичен чугун. Процесът интегрира леене с повишена топлинна обработка. Предстои демонстрационен проект. Важни предимства са високите свойства на издръжливост на материала, точността на размерите и редуцираното използване на материали и енергия. Холандската фирма има интерес към споразумения с различни партньори в производствената верига (леярна, производство на оригинална продукция, инженерство) и изследователски институти с лаборатории за тестване.

10 BG 0528 3J1L TO
Българска софтуерна компания е разработила софтуерен прототип за офлайн програмиране на 3D лазерни линейни скенери при координатно- измервателни машини или 6/7 осови автомати. Прототипът позволява пътят на сканирането да става автоматично на базата на CAD модела на обекта. Благодарение на параметрите, използвани при разработването, прототипа е много адаптивен. Компанията търси партньори за лицензионни споразумения, съобразени със специфичните нужди или за съвместно бъдещо усъвършенстване.

10 GB 45P2 3IWE TO
Британска фирма е проектирала нова част от оборудването за упражнения при терапевтично възстановяване на крайниците, извършването на различни упражнения за подпомагане на изграждането на мускулите или възстановяване. Предимството се състои в това, че може да се използва от хора с ограничени физически възможности или тежки увреждания на ръцете. Фирмата търси лицензиране с подходящи производители.

10 ES 28G2 3J1F TO
Испанска научно-изследователска потребителска организация е разработила технология, при която основите и сенките на маските, използвани при шаблоните в литографията, могат да се спазят с точност. Чрез наблюдението на сензора се изпраща електронен сигнал, който предава размерите на шаблона, както и приблизителната позиция на двете части. Търсят се партньори, заинтересовани от предоставяне на патент.

10 RB 1B1O 3IVZ TR
Сръбска фирма търси технология от всички фирми и институти, работещи в областта на металообработващата промишленост, интересуващи се от партньорство за разработването на нов вид големи (от 2 до 5 кубични метра) метални контейнери за отпадъци и улично сметосъбиране. Целта на настоящото предложение е навлизане на пазара в Сърбия и съседните страни (Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Черна гора и Словения) с продукти, които да станат важна част от пазарния дял в най- близко бъдеще.

10 DK 202G 3J6I TR
Датска фирма, развиваща интензивна научно-изследователска дейност в района на Копенхаген, търси партньори в сферата на безжичните мрежи за съвместни безжични комуникационни системи, за Европейски проект по програмата за изследвания на малките и средните предприятия. Целта на проекта е да се разработи медицинско приспособление, което да се използва в случай на увреждания на зъбите, което да осигури лесно лечение на пациентите.

10 ES 27F4 3J68 TR
Испански технологичен институт, работещ в областта на изкуствените образи и 3D подготвя предложение по искане на проучване в полза на малките и средните предприятия. Проектът цели разработването на хиперспектрална система, която да проверява качеството на храните и състоянието на съхраняване на пресни храни. Фирмата търси изпълнители с опит в областта на микроелектрониката и хиперспектралния анализ, и малки и средни предприятия от областта на агро-храните за сътрудничество като крайни потребители на технологията.

10 DK 20B7 3J64 TR
Датска фирма, произвеждаща картофено нишесте и датски изследователски институт подготвят съвместно предложение по искане на проучване в полза на малките и средните предприятия. Целта на проекта е възстановяване на функционалните протеини на вторични продукти като се използва мембранна разделителна технология. Търсят се партньори за консорциум с опит в разработването и тестването на протеинови фракции в нехранителната промишленост (козметика, фармация и др).

10 US 87GA 3J1I TR
Американска компания търси предложения за разработването на алтернативни системи за изолация, които да подобрят съществуващите досега полиуретанови системи с пореста пяна. Целта е да се постигне поетапно подобряване на съществуващото оборудване за охлаждане на безалкохолни напитки, както при единичните охладители, които се срещат в магазините, така и при по-големите за обслужване на по-голям брой потребители като на летищата. Фирмата има интерес към средносрочно и дългосрочно предварително проучване, както и съвместно разработване с друга организация.

10 ES 24E1 3J43 TR
Испанска компания работи по внедряването на мулти-параметрични платформи за подробен анализ на данните с цел ранно диагностициране, проследяване и грижи за пациентите, страдащи от лимфон на Ходжкин. Необходимо е потенциалните партньори да работят в сферата на медицината (изследвания, анализ и грижи), за да са в помощ на специалистите по ракови заболявания и на специалистите, предлагащи здравни грижи.

10 FR 37M3 3IXY TR
Френска фирма търси машина за автоматично пълнене на чанти. Те трябва да пълнят леки материали в чантите (с тежест +/- 1 килограм), точността на теглото е от значение. Машината за пълнене трябва да има система за автоматично шевно затваряне. Търсят се доставчици за сключване на търговски споразумения на готовите за употреба устройства.

10 BG 0538 3IZW TO
Българска научна организация е разработила иновативна технология и добавки за калаени обшивки. Предимствата на тази нова технология са, че е възможно да се използва за електролитно отлагане на калаени покрития в областта на електрониката, както и в хранителната, фармацевтичната и автомобилната промишленост. Организацията търси сътрудничество с индустриални партньори или с други научни организации за по- нататъшно развитие и комерсиализация на новата технология.

10 IE 51S6 3J0I TO
Ирландска фирма е разработила богато на функции, лесно за ползване, ценово ефективни онлайн софтуерно решение за управление, което да спомогне фирмите, работещи в хранителния сектор, за да намалят разходите си и да бъдат в съответствие с разпоредбите за храните. Технологията е в съответствие с текущото и очаквано законодателството за храните. Технологията е решение, което предотвратява много лабораторни анализи за предоставяне на информация по отношение на храненето, съставките, етикетирането на продуктите и производствените разходи и може да се извършва он-лайн.

10 US 87GA 3J1G TR
Американска компания търси предложения за разработване на откритие от следващо поколение за оборудване за студена напитка. Обхватът е специфичен охладител за студени напитки за покупка на потребителите (например 250-2000 L по обем капацитет), а не за оборудване за продажба или разпространение. Те се интересуват от разработване в среден и дългосрочен план. Съвместно разработване с друга организация с подобни приложения също е възможно.

10 US 87GA 3J1D TRа
Американска компания търси предложения за разработване на нов прототип на наблюдателни системи за инвентаризация и съхранение. Интерес представляват партньори с капацитет от специалисти за разработване на едната или на двете системи. Те се интересуват от развитие на тестване на концепцията.

10 FI 30I1 3IXH TO
Финландска компания е разработила технология за рециклиране и пълна концепция за обслужване, която дава възможност за безопасно обработване на отпадъци от реактивни батерии, включително алкални батерии, както и Ni-Mh, Li-ion-полимер, Ni-Cd и оловни акумулатори. Концепцията дава възможност за рециклиране на опасни батерии и акумулатори по наистина екологосъобразен начин. Фирмата търси предложения за съвместно предприятие или търговско споразумение за техническа помощ с фирми за рециклиране или метални рафинерии.

10 ES 28F9 3J0L TO
Испанскa технологична компания е разработила система, която позволява на потребителите да събират, съхраняват, криптират и изпращат данни от цифрова писалка, превръща ги в символи, като се генерира XML файл автоматично, и може да се интегрира във всеки ERP или бизнес софтуер за управление и документиране. Освен, че системата е готова за пазара, компанията търси интегратори и разработчици, които искат да използват тази технология като опция в техните портфолия.

10 IT 54W2 3I4D TR
Италианска фирма за видео продукции със седалище в Милано търси партньори за разработване на нова система за съхранение и търсене на архивиращи (не само аудиовизуални) материал. Споразумение за техническо сътрудничество за съвместно разработване.

10 LV 58AD 3J13 TR
Латвийска фирма търси иновативна технология за премахване на фиданки от селскостопански райони. Не са подходящи хербицидите, поради рисковете от замърсяването на подземните води. Търсената технология трябва да бъде напълно завършена и готова за продажба. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 ES 28G2 3J0K TO
Испанска изследователска организация е разработила нов 3D-импедиметричен биосенсор, който позволява директно откриване на произход на анализирани биологична проба. В биосенсора се увеличава значително чувствителността към промените в импеданса, произтичащи от биохимични процеси в сравнение с конвенционалните планарни устройства (2 порядъка по отношение сигнал / шум). Търси компании, заинтересовани от разработването на приложения и / или лицензионен договор.

10 ES 28G2 3J0P TO
Испанска изследователска организация е разработила ново устройство биосенсор, който позволява количественото определяне на различните анализи от биологична проба или с натрупване в многостепенен формат. Тази технология може да се прилага с помощта на микрочипове, за откриване на аналитични следи в различни области, като например контрола на остатъчни вещества в храни, контрол на околната среда или при диагностициране на болест. Търси компании, заинтересовани от разработването на приложения или лицензионен договор.

10 PL 63AW 3J0Y TO
Полска R & D група е разработила технология, която ускорява инкубацията на риба в люпилни. Технология позволява да се дозират съответните химични и фармакологични добавки по най-ефективен ред. Технологията е насочена към значително намаляване на честота на цикъла на отглеждане, като по този начин се намалява финансовата тежест и работното време. Партньорите се интересуват от техническо сътрудничество или споразумение за производство.

10 PL 63AW 3J0Z TO
Полска изследователска група е разработила технология за инкубиране на пъстървови риби в сладка вода. Технология позволява да се оставя да се лови риба в естествената и среда, вместо в изкуствена среда. Технологията е по-евтина, еднакво успешна и по-хуманитарна от инкубация в люпилня. Партньори интересуват от техническо сътрудничество или споразумение за производство.

10 PL 63AW 3J10 TO
Полска изследователска група е разработила технология, която значително увеличава ефективността на риболова, като се използват „капан” методи (например чиста риба) в сладки води. Технологията увеличава ефективността, като не изисква захранване. Технологията има проста и стабилна конструкция, с постоянен магнит, което е най-отличителната черта. Партньорите са заинтересовани от производство или търговско споразумение с техническа.

10 NL 60AH 3IZL TO
Холандска фирма, специализирана в разработване и производство на системи за преобразуване на енергията за електрически превозни средства, предлага R & D опит, съвместен инженеринг и производство. Основните предимства са по-добри резултати по отношение на загубите на енергия, интелигентен и лек дизайн, издръжливост на батерията и изработване по поръчка. Холандската фирма се интересува от партньорство за демонстрационни проекти и от търговски споразумения, които могат да бъдат подкрепени с техническа помощ.

10 NL 60AH 3IZM TO
Холандска фирма, специализирана в разработване и производство на въздушни нитро-промивачки, предлага R & D опит, съвместен инженеринг и капацитет за производство на въздушни нитро-промивачки. Основни предимства са по-добри резултати по отношение на премахване на амоняк, намаляване на миризмите, улавяне на частици и пречистване на въздуха. Фирмата се интересува от партньорство за демонстрационни проекти и от търговски споразумения, които могат да бъдат подкрепени с техническа помощ.

10 NL 60AH 3IZR TO
Холандска фирма, специализирана в проектиране на решения за химическата, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, предлага комбинирани основните знания, умения и опит в експериментиране при различните индустрии. Основно предимство по отношение на техният опит е изсушаване, разделяне и техники за кристализация и както и използването на енергия. Холандското МСП се интересува от търговски споразумения, които могат да бъдат подкрепени с техническа помощ.

10 NL 60AH 3IW4 TO
Холандска фирма се е специализирала в разработването и производството на сглобяеми дървени части за сгради, както за жилищни, така и за комунални приложения. Фирмата има много успешна практика в постоянните иновации на продукти, като покриви, фасадни елементи, подове, стени, капандури и завършени части за къщи. Фирмата търси други производители на дървени строителни панели и елементи като тях за сътрудничество, лицензиране и обмен на идеи и продукти.

10 ES 28G2 3J0H TO
Две испански публични научноизследователски организации са описали антивирусния ефект на валпроевата киселина по отношение на западнонилска треска и вируса Usutu, които заразяват човека и животните с менингит и енцефалит, дори в днешно време. Валпроевата киселина се използва при лечението на някои психологични и психиатрични разстройства, и може да попречи на репликацията на вируси с обвивката на липидите. Фармацевтичните компании се опитват да разработят и комерсиализират тези съединения при предоставяне на патент.

10 GB 43O3 3J0Q TO
Английска фирма е разработила нов начин за извличане и получаване на информация, чрез търсене в интернет и в съдържанието на корпоративни хранилища, като организира резултатите в групи по значение и теми, и ги представя е динамичен и визуален интерфейс на компютър или смартфон. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

10 GB 45P2 3IWH TO
Британска фирма от Северозападният регион на кралството е разработила нова адаптация н