Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2010

10 RO 75DV 3HH0 TO Румънски изобретател е разработил новаторско устройство за поставяне на етикети върху бутилки. Търси се лицензиране, технологично сътрудничество или търговски споразумения с техническа помощ.

10 FR 32j0 3HF7 TO Френска фирма е патентовала иновативна технология позволяваща производството на каменни блокчета без добавянето на цимент, вар, гипс, лепила или смоли. Технологията пресъздава процеса на диагенезата (естественото формиране на скални образувания) и се осъществява в рамките на няколко секунди. Технологията имитира изцяло качествата на естествения камък, като подобрява якостта, издръжливостта и живота на материалите. Процеса позволява използването на остатъчната продукция от циментови и варови производства да се използва като суровина за производство. Френската фирма търси индустриални партньори за лицензиране и производствени споразумения.

10 BE 0213 3HJP TR Мултинационална компания, базирана в Брюксел търси доставчици и технологични компании с цел осигуряване на технология за ускоряване темповете на производство на метални кутии за съхранение на консервирани продукти. Фирмата търси партньори с богат опит и ноу-хау в производството на подобни продукти и инфраструктура за изпитания.

10 BE 0213 3HJN TR Мултинационална компания, базирана в Брюксел, търси фирми развиващи дейността си в сферата на потребителската електроника с цел разработването и внедряването на технология позволяваща на портативни електронни устройства да работят след изтощаването на захранващите ги батерии. . Фирмата търси партньори с опит, разработена технология и устройства за изпитване на продуктите.

10 AT 0105 3HJX TR Австрийска фирма търси технологични решения за обработка на керамични цилиндри/прътове за употреба при производството на ролкови лагери. Предложените технологични решения трябва да предлагат ефикасен и гъвкав по отношение на размера производствен процес, чийто краен продукт няма нужда от допълнителна обработка с високо абразивни материали. Фирмата търси партньори от машиностроителната индустрия, които се интересуват от по-нататъшно разработване.

10 GB 41n8 3HOM TO Фирма от Великобритания е разработила успешно иновативен метод за синтезиране и дозиране на течности и други течни компоненти. Разработената модулна технология е вече достъпна на международните пазари, като предлага подобрено смесване на разтворите и по-добър топлинен трансфер, който позволява провеждането на химически реакции при температури до 260°C и налягане до 100 бара. Останалите предимства на технологията включват производителност, подобрена доходност, по-висока селективност на реакцията, и подобрена безопасност. Фирмата търси сътрудничество с партньори от химическата промишленост и изследователски лаборатории.

10 BE 0213 3HN6 TR Мултинационална фирма, базирана в Брюксел, търси продукти/материали от нетъкан текстил с ниска цена, който не се мачка или разнищва. Фирмата търси различни форми за сътрудничество с заинтересованите доставчици на търсения продукт.

10 IT 53V2 3HFM TR Икономическа група от Италия търси партньори в сферата на строителното инженерство, устойчивата енергия и индустриалния мениджмънт за съвместни инженерингови дейности. Фирмата търси технологично сътрудничество за строителството на хидроенергийни съоръжения и тръбопроводи.

10 HU 50R8 3HOH TR Унгарски изследователски център възнамерява да кандидатства с проектно предложение в рамките на Седма Рамкова Програма на ЕС за подпомагане на изследванията в полза на МСП. Организацията търси партньори за участие в проекта, който цели да създаде STEP-NC софтуер и прилежащ хардуер за ерозивни машини. Унгарския център търси бизнес сдружения на МСП от машиностроителната индустрия за партньорство по проекта.

10 NL 60AH 3H8B TR Холандска компания е специализирана в разработването и производството на монтажна пяна за строителни и индустриални приложения в областта на строителството, въздушния и автомобилен транспорт. Фирмата е лидер на световния пазар на подобни продукти и се интересува от контакти с партньори работещи в сферата на производство на продукти за борба с пожари и разработването на монтажни решения за строителството.

10 PL 63BC 3HJE TR Полска фирма с традиции в металургията търси машини за рязане на ламарина с три оси. Новата машина ще подобри конкурентоспособността на фирмата и качеството на произвежданата продукция.

10 HU 50S1 3HPT TR Унгарска фирма, специализирана в производството и преработката на сладко сорго (sorghum), търси готова за употреба комбайн/машина за преработка на сок от сладко сорго в сироп. Компанията търси партньори специализирани в земеделската механизация и желае да сключи договор за търговско споразумение с техническа помощ.

10 PL 63BB 3HIL TR Полска фирма търси доставчици на двигатели Стърлинг. Двигателите ще бъдат използвани с топлинни газови генератори (основни продукти на фирмата), за да произвеждат електрическа енергия. Двигателите следва да са съвместими с газови генератори на енергия, вариращи от 10 до 1500 kW топлинна енергия. Фирмата търси търговско споразумение с техническо сътрудничество за тестване на двигателите по отношение на новото приложение и тяхното адаптиране към специфичните нужди на фирмата.

10 ES 73DI 3GWK TO Испанска технологична фирма е фокусирана в разработването на нов слънчев колектор със стационарен рефлектор и движещо се насочване. Предлаганата технология осигурява високи работни температури и добра архитектурна интеграция. Основни предимства са: ниската цена за производство и високата ефективност. Възможните приложения включват отопление на течности, пара, охлаждане и PV системи. Фирмата търси технологични партньори и дистрибутори за изпълнение на пилотни инсталации.

10 RO 74DN 3H4E TO Малка румънска фирма е разработила система за осигуряване на ниски енергийни разходи, която може да се използва за напоителни дейности, отводняване или при двигатели. Системата се захранва с вода. Фирмата търси лицензионно споразумение или смесено дружество.

10 RO 75DV 3HQ4 TO Румънска фирма е разработила регенератор за топлообменници, регенаративен вид подгряваща течност. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 BE 0213 3HIQ TO Химическия и биохимическия отдел на Център за приложни изследвания, базиран в Брюксел, специализиран в сферата на микроинкапсулиране в хранително-вкусовата промишленост, търси индустриални партньори за разработването на нови продуктова гама от земеделските храни. Центъра търси предприемачи желаещи да въведат новите продукти на пазара.

10 BE 0213 3HIK TO Фирма от Брюксел с дългогодишни традиции в производство на шоколад предлага богата гама висококачествени шоколадови пралини със специална добавка, която ги прави благоприятни за храносмилателната система. Фирмата търси търговско и производствено сътрудничество.

10 NL 60AF 3HLL TO Малка Холандска фирма е разработила технология за импулсно изгаряне в индустриални пеши, която ще увеличи производството с 40% в сравнение с това при обикновените пещи. Предимството на технологията е, че липсват подвижни части, както и значителното намаляване на разхода на енергия. Приложенията на новата технология са най-разнообразни – от изгаряне на шлака получена от обработката на отпадни води, до сушенето на зеленчуци. Фирмата търси търговски споразумения с фирми, желаещи да внедрят технологията в собствените си производства.

10 NL 60AF 3HL6 TO Холандска фирма е разработила нова технология за производство на нов тип двуосни слънцеследящи конструкции използвани при получаването на електрическа енергия от слънцето. Новия тип конструкция е специално проектирана за да издържа на висока и бързо-променлива скорост на вятъра, градушки и висока влажност на въздуха. Иновативността на продукта е представена в децентрализираната ос на въртене на конструкцията използваща т.н. ефект на ветропоказателя. Тази технология позволява въртене на конструкцията при високи скорости на вятъра, като по този начин се избягват повреди в движещите части. Полезната повърхност на конструкцията достига 140 кв.м. Фирмата търси партньори с опит на пазара на фотоволтаици.

10 FR 33J8 3HIG TO Френска фирма е създала иновативна опаковка за съхранение на течни, прахообразни или зърнести продукти. Технологията на опаковане позволява доставката на малки количества лекарства, храни, химически разтвори, козметика, ветеринарни или биологични продукти до крайния потребител. Фирмата търси партньори с цел производството на новия продукт съгласно споразумение за предоставяне на лиценз.

10 DE 18A5 3HNV TR Немска фирма с опит в отглеждането на технически и енергийни култури, както и семената за тях. Фирмата търси ноу-хау и технология за производство на енергийни култури с висока енергийна ефективност. Фирмата търси партньори за разработване на търсения продукт, като предлага споразумения за съвместно разработване и производство.

10 RO 662B 3HP2 TO Малка Румънска фирма, занимаваща се с научни разработки, е създала живачна лампа с висока енергийна ефективност (75~150 лумен/ват). Фирмата търси сътрудничество с научноизследователски институти за понататъшното разработване на технологията, лицензиране, джоинт венчър, както и търговски споразумения с фирми, работещи в сферата на производството и търговията с осветителни тела.

10 BG 0528 3HNL TO Фирма от България е разработила иновативна и високо ефективна технология за студено разширяване на конструктивни елементи, която увеличава якостта и издръжливостта им на натоварване. Технологията позволява постигането на ново ниво на прецизност при пробиването на отвори и постигането на еднакви нива на натиск около отвора, като по този начин се елиминират всякакви пукнатини и се предотвратява формирането на нови. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения и/или техническо сътрудничество.

10 BG 0528 3HM0 TO Български екип от инженери и специалисти е разработил технология за изобразяване на изображения чрез LED технология върху повърхности от плексиглас и стъкло. Новата технология може да бъде приложена в изработването на рекламни пана, витрини, врати, мебели и др. Фирмата търси производствени и търговски споразумения с техническо сътрудничество.

10 IT 52T2 3HIV TO Малка фирма от Италия е разработила автоматична машина за разливане на вино, масла и други течности. Машината позволява едновременното смесване на три вида продукти по екологично чиста и сравнително евтина технология. Фирмата се интересува от сключването на търговски или технологични споразумения с цел адаптиране на технологията към специфични нужди на конкретна индустрия.

09 IT 56Z6 3FY8 TO Новосъздадена фирма от Италия, която разработва иновативни решения за саниране и топлинна изолация на сгради, е разработила нов тип изолационен панел. Фирмата търси партньори от индустрията за осъществяването на съвместни изследователски дейности, изпитани и комерсиализация на иновацията.

10 GB 41n8 3HTY TR Фирма от Великобритания, специализирана в производството на картофени закуски, се нудждае от технология за запазване аромата на продуктите. Освен това фирмата се интересува от внедряването на методи за измерване на аромата на продуктите в реално време, като видовете споразумения за партньорство ще зависят от етапа на разработване на технологията.

10 GB 46P5 3HT5 TR Фирма от Шотладния, която е специализирана в производството на термичен стъклополиестер за приложение в строителната индустрия, търси партньори за внедраването на технология за рязане на стъкло, която намалява отделянето на прах при процеса на рязане.

10 BG 0528 3HNQ TO Българска фирма предлага ноу-хау и опит, свързани с оптималното използване на подземните помещения на съществуващи сгради на училища, университет, колежи, детски градини и детски площадки в гъстонаселени райони. Предлаганата технология цели превръщането на тези пространства в напълно автоматизирани паркови зони и гаражи с цел решаване проблемите с липсата на места за паркиране. Фирмата търси лицезионни и търговски споразумения с предоставяне на техническа помощ.

10 PL 61AJ 3HNN TO Полска фирма е разработила иновативна технология за производство на гранулирани органично-минерални торове. Органичния елемент, който съставлява 50% от субстанцията на торовете е химически активиран по специфичен начин, като представлява кафяви въглища съдържащи хумусна субстанция. Фирмата търси партньори за подписването на технологични, производствени и споразумения за съвместна разработка и развитие на технологията.

10 PL 63AU 3GYS TO Полски университет е разработил технология за производство на добвака за фуражи съдържаща смес (15-25%) от мастни киселини. Фуражната добавка позволява намаляване на мастните тъкани на различни видове едър добитък без намаляване на теглото и способността за даване на мляко. Фирмата търси партньори (ферми, земеделски производители) за лицензиране на технологията и прилагането и в земеделската индустрията.

10 TR 99PD 3HMP TO Турска фирма, работеща в хранителната промишленост, е разработила нов метод за производство на храни с висок срок на годност (над 1 година при стайна температура). Обработените храни се приготвят в специализирани машини и се стерилизират след опаковане. Могат да бъдат консумирани единствено след затоплянето им. Фирмата търси партньори за лицензиране на технологията, технологично и търговско сътрудничество.

10 PL 63BC 3HMN TR Полски производител на захарни изделия и печива търси машини за разбиване на различни субстанции. Фирмата цели да подобри качеството на продуктите си и от там своята конкурентноспособност.

10 ES 25E2 3HL7 TO Каталунска фирма специализирана в проектиране и производство на технологии за електронно управление на напояването, е разработила контролер за напояване (капково напояване и пръскане, хидропоника). Системата позволява дистанционно управление на напояване чрез контрол на устройства, оборудвани със сензори. Това намалява разходите за персонал и време и оптимизира консумацията на вода. Фирмата търси партньорство за адаптиране на системата към специфични нужди за увеличаване на степента на приложение.

10 IT 55W4 3HN7 TO Италианска фирма, специализирана в проектиране, производство и внедряване на инсталации основани на микровълнови технологии, е разработила микровълнова/радиочестотна инсталация за обработка и изсушаване на хранителни продукти (плодове и зеленчуци, сушени плодове, сладкиши или готови закуски). Фирмата търси техническо сътрудничество с цел прилагане на тази иновативна инсталация в различни производства и/или промишлени партньори интересуващи от тестване на технологията.

10 PL 63BC 3HIZ TR Полска компания, специализирана в производство на мебели, търси нова технология, даваща възможност за изгаряне на биомаса. Тя ще допринесе за осигуряване на ниско ниво на замърсяване и оползотворяване на отпадъчните продукти (стърготини). Освен това новата машина ще служи за отопление на нови помещения. Това ще намали разходите за отопление и ще допринесе за опазване на околната среда.