Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2009

09 PL 64BD 3DQN ТО
Малка полска фирма е разработила и патентовала модел на платформени решетки за употреба в строителството и машиностроенето. Фирмата е една от най-големите европейски производители на платформени решетки в Европа. Фирмата търси външни партньори за търговско и лицензионно споразумение.

08 PL 61AK 2RZX ТО
Полскa фирма е разработила мембранна технология, която може да бъде използвана за много процеси в хранителната промишленост като например разделяне, концентриране, регенериране или пречистване на вода (метод на обратната осмоза). Фирмата търси индустриални партньори, които се интересуват от разработка и тестване на нови приложения, както и лицензиати.

08 PL 63AY 27IT ТО
Полска фирма от сектора на възобновяема енергия предлага технология за извличане на топлина от горещи отпадни води. Технологията се базира на топлинна помпа и може да бъде използвана във всеки един сектор, който произвежда топли отпадни води – например вода, използвана за баня в хотели и здравни центрове. Технологията е напълно разработена. Фирмата търси партньори, които се интересуват от търговско споразумение с техническа помощ.

09 FR 34k3 3DT4 ТО
Френска фирма предлага нов вид лубрикант, който намалява триенето и контакта между различни видове метал. Продуктът може да се използва за скоростни кутии, турбини, компресори, вериги, лагери и други, като позволява намаляване на вибрациите, температурата, консумацията на енергия и удължава живота на оборудването. Търсят се партньори като например производители на оборудване, изследователски лаборатории и други.

09 FR 36l5 3DQ7 ТО
Френска фирма разработва и произвежда мощни пулсови лазери за широка гама приложения, занимаващи се с фина обработка, която включва рязане, гравиране, отмиване, пробиване, закаляване, печат, записване, оформяне и други. Фирмата търси техническо сътрудничество, споразумения за производство и търговско споразумение с техническа помощ с промишлени и изследователски лаборатории.

09 NO 79EJ 3D5L ТR
Норвежка фирма от енергийния сектор търси висококвалифициран промишлен партньор с технология за производство на части за малки хидротурбини. Норвежката фирма оказва подкрепа с капацитет за разработка и инженерство. Партньорът трябва да бъде много компетентен, да притежава опит и производствени мощности в различни области на обработката на метал. Фирмата търси техническо сътрудничество/споразумение за производство/търговско споразумение.

09 CY 0641 3DE4 ТО
Кипърска фирма за разработка на софтуер и консултации с фокус върху управление на риска е разработила високо иновативен продукт за подкрепа на фирми и организации, сертифицирани или в процес на сертифициране за внедряване на международни стандарти (ISO9001, HACCP, ISO14001, OHSAS 18001 и др.). Фирмата е открита към всеки един вид сътрудничество, вкл. участие в изследователски дейности, но се интересува главно от лицензионно споразумение или сътрудничество чрез търговско споразумение.

09 IT 55W4 3DQ9 ТО
Италианска фирма, производител на промишлени електронни устройства, е разработила визуална система за контрол на качеството за проверка на нитове, които се използват за сглобяване на метални листи. Системата е вградена в производствена линия. Фирмата търси индустриални партньори, които се интересуват от разработка на системата и крайни потребители за по-нататъшно тестване.

09 DE 0855 3DON ТО
Малка немска фирма е разработила иновативна идея за запазване и опаковане за хранително-вкусовата промишленост. С тази идея, животът на обработени земеделски продукти, както и прясна храна може да бъде значително удължен, като в същото време се намаляват разходите за вода и енергия. Фирмата търси индустриални партньори за търговски споразумения с техническа помощ, техническо сътрудничество и/или лицензионни споразумения.

09 IT 55W4 3DXB ТО
Италианска фирма е разработила нов вид апарат за тестване на устойчивостта на материали, който е многофункционален и преносим. Фирмата търси техническо сътрудничество за приспособяване към специфични нужди.

09 RO 78EG 3DUM ТО
Румънски изследователски институт е разработил устройство, което може да бъде използвано в пневматични инсталации и пневматични системи с автоматична настройка. Настройката на изходното налягане се извършва автоматично поради съотношението входно-изходно налягане. Изследователският институт търси индустриален партньор за сглобяване и проектиране на пневматични регулатори.

09 RO 78EG 3DUE ТО
Румънски изследователски институт е разработил специално устройство, което се използва в областта на хидравличното задвижване за контрол на налягането. За това устройство балансът на силите, създадени от електромагнита, и реакцията, създадена от контролираното налягане, е независима от площта на сечението на потока. Институтът търси индустриален партньор за сглобяване и проектиране на клапана.

09 SE 67CJ 3DTK ТО
Шведска фирма от сектора за възобновяема енергия е разработила бойлер и печка на гранули за отопление, които имат много висока ефективност благодарение на използваните висококачествени материали. Системата е лесна за инсталация и поддръжка, постига 92% ефективност и спестява пари, време и пространство. Търсят се партньори за търговски споразумения, маркетинг, инсталация и технически консултации.

09 FR 37M3 3DLC ТО
Малка френска фирма, работеща като допирна точка за много видове фирми и подизпълнители за разработка на иновации и тяхното внедряване, разработва и внедрява електропроводими прежди или структури. Те се използват за отопление или за приложения, свързани с “умни” тъкани. Фирмата предлага ноу-хау и експертиза на други фирми, развойна дейност, техническо сътрудничество и други.

09 NL 60AH 3D0O ТО
Холандски изследователски институт разработва вид евтино лепило, което превишава съществуващите решения по сила и температурна устойчивост. Основните предимства са 200% повишаване на силата на залепяне и широката температурна гама (до 1000 градуса). Институтът търси партньори за по-нататъшно разработване на залепящото вещество и партньори, които се интересуват от неговото използване.

09 RU 86FG 3DVO ТО
Руска изследователска организация е разработила технология за рециклиране на утайка и мътилка от градски отпадни води, което води до производство на екологично чист тор. Организацията се интересува от търговски споразумения с техническа помощ и смесени дружества.

09 HU 50R7 3DQT ТО
Малка унгарска фирма предлага електронен туристически наръчник за туристи пешеходци, който може да бъде използван от хотели, туристически фирми, културни институти и други. Фирмата търси сътрудничество за производство, търговия, финансово и техническо сътрудничество, смесено дружество.

09 PL 62AP 3DWI TR
Полска фирма, която се специализира в обработка на стъкло, търси иновативна технологична линия за печат върху стъкло. Фирмата се интересува от пускане на нови продукти на пазара и от търговско споразумение с техническа помощ.

09 DE 18A5 3DD4 ТО
Немска изследователска фирма, занимаваща се с енергийни технологии, предлага нова технология, която ефективно преобразува геотермална енергия в електрическа като при нея се постига голяма ефективност. Потенциалният партньор трябва да построи първоначална инсталация и трябва да се интересува от производство на инсталации.

09 FR 36L3 3DXA ТО
Френска фирма предлага оригинална патентована технология с няколко приложения за хранително-вкусовата промишленост (изсушаване и текстуриране на плодове и зеленчуци, стерилизиране на прахообразни или фрагментирани продукти, извличане на ценни масла, попарване на зърнени храни и подобни), както и за запазване на археологически находки от дърво. Фирмата рекламира технологията чрез проектиране, производство и комерсиализиране на оборудване. Фирмата търси техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.