Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2008

08 DE 1067 0IDK
Немска фирма е разработила хартиен материал, устойчив на пламъци, който има и други отлични свойства като например дълъг живот и превъзходна стабилност при тежки условия на употреба. Областите на употреба на този материал включват строителството, автомобилостроенето и опаковъчната индустрия. Фирмата търси партньори, които да въведат материала в техния производствен процес и/или да намерят нови области за употреба.

08 DE 0958 0INC
МСП, намиращо се в Саксония/Германия е разработило напълно безконтактна измервателна процедура в производството на текстил. Прилагането на тази технология ще спомогне за избягването на измервателни грешки по време на производството на нишки. Резултатът е спестено време и материали. Сензорът е от голям интерес за тъкачните предприятия. Фирмата търси партньори за по-нататъшно тестване, целящо широка гама приложения.

08 DE 1592 0INJ
МСП от Долна Саксония предлага технология за възстановяване на деградирали райони като бивши индустриални зони, стари мини, места на които е извършвано строителство и засяване на растения при сухи или полусухи условия.

08 DE 0958 0INB
МСП от Германия е разработило нови компактни преносими устройства за тестване на кабели. Тези устройства се основават на много нискочестотно напрежение на 0.1 херцова технология. Те могат да измерват напрежение от 30 до 50 киловолта. Процедурата е приложима за измерване на кабели за средно напрежение. Тя работи в съответствие с CENELEC HD 620. Фирмата търси партньори за въвеждане и настройка на устройствата към специфичните изисквания на различните държави.

08 IT 55X5 0IH0
Литовска фирма е разработила CMS софтуер за създаване на нови уеб сайтове и уеб портали. Всички възможности на CMS софтуера се предоставят на потребителите чрез интуитивен графичен интерфейс, който е базиран на Java. Фирмата търси стратегически партньорства, които да помогнат при създаването и разпространението на този продукт на нови пазари. Фирмата се интересува и от продажба на цялата система, вкл. източници и авторски права и допълнителна разработка според нуждите на партньора.

08 NL 60AH 0ILW
Холандски производител на земеделско оборудване е разработил и изпитал автономна роботизирана платформа за земеделска работа. Чрез употребата на GPS и базова станция се постига точност до 1 см. Платформата е била успешно демонстрирана при обработка на заплевени площи, пръскане на пестициди и косене. Фирмата търси търговски споразумения.

08 DE 0958 0IN9
Немска фирма с дълъг опит в ноу-хау за пекарни предлага екологична система за повторна употреба на енергия в пекарната с цел намаляване на общата употреба на енергия. Фирмата търси споразумение за сътрудничество с партньори, извършващи развойна дейност и/или химическата промишленост за общо допълнително разработване.

08 DE 0958 0IN1
Немско МСП е разработило метод за термомеханично смилане на дървесина в дървесни нишки. Системата е изпитана и успешна и дава на дървесината специални способности, благодарение на които могат да бъдат произведени качествено различни продукти. Фирмата търси индустриални партньори, които могат да я въведат в експлоатация и да намерят нови приложения.

08 IT 54W1 0IMU
Италианско МСП е разработило помощно средство, което може да се използва в хранително-вкусовата промишленост (основно за месо, зеленчуци и яйца). То намалява броя на микробите с до 95% и подобрява безопасността и срока на годността на продукта без да променя състава и вкуса му. Средството е одобрено според сегашното законодателство на САЩ и ЕС. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

08 CZ 0744 0IEF
Чешко МСП, специализирано в консултации и развойна дейност за енергийната индустрия разработва иновативно оборудване за производство на електрическа и топлинна енергия от отпадъчна биомаса. Биомасата се превръща в биогаз по време на анаеробен топлинен процес, който прави газа беден на кислород и богат на азот. Фирмата търси технология, която ще може да обогатява биогаза с кислород и да премахва негорими примеси. Технологията трябва да е във последна фаза на разработка или на пазара.

08 GB 43O3 0ION
Британско МСП е разработило метод за превръщане на изоставени и замърсени земи в пасища. Този новаторски метод позволява да се вкарат корени в компактни части земя без нужда от слой почва или торф. Пасището може да бъде създадено за срок от 17 дни, стига да има източник на прясна вода и подходяща температура. Технологията е ценово ефективна и е лесно решение за преобразуването на запустели земи. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения.

08 GB 43O3 0IOL
Британско МСП е разработило нова технология за производство на термопредпазващи покрития (ТП). Методът предлага просто и ценово ефективно производство на ТП с ниска топлинна проводимост и добра устойчивост на ерозия и топлинни шокове. Фирмата търси партньори за лиценз и финансови споразумения.

08 DK 20A9 0IOH
Малка датска фирма е разработила автоматична система за наблюдение и евентуално отхвърляне на запечатването на опаковани храни. Когато храната се опакова от машини, контролът върху опаковането, извършван на ръка е неефективен и тягостен. Системата предлага бърз и постоянен 100% контрол на запечатаните продукти, което позволява да се автоматизира целия процес по опаковане. Търсят се търговски или лицензионни споразумения.

08 IT 54W1 0IOE
Малка италианска фирма, базирана в Ломбардия, предлага машина за изпитване на различни елементи: пневматични системи, сензори, електрически клапани и техните параметри: позиция, скорост, ускорение, температура и въртящ момент. Приложения: изпитване на ключалки на врати и оборудване за железопътен контрол; подходящ за изпитване на всички видове машини. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от тестване и създаване на техническо сътрудничество.

08 GB 43O3 0IOW
Британска фирма, специализирана в опаковки, е разработила група опаковащи продукти за храни. Те са особено подходящи за храни, чувствителни на кислород. Опаковките се произвеждат чрез надуване, впръскване и топлинна обработка и лесно се дезинфекцират. Фирмата търси партньори за търговски споразумения.