Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АПРИЛ 2013

12 CZ 0754 3RH8 TO
Чешка фирма е разработила нова система за вътрешно отопление на сгради. Системата работи чрез превръщане на слънчевото излъчване в електрическа енергия. Слънчевото излъчване, което достига до повърхността на фотоволтаични клетки, впоследствие излъчва електрони. Така електрическият ток може да се използва за захранване на електрически уреди в дома или за загряване на вода. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, производство и търговско споразумение с техническа помощ.

12 RO 662C 3RGZ TR
Технически университет от Румъния търси партньори за проучване в областта на екологичното инженерство. Изследването има за цел да разработи нов и сложен метод с висока степен на ефикасност и ефективност на разходите за отстраняване и задържане на тежки метали като Pb, Cu, Zn и Ni от отпадни води при използването на микроорганизми и наночастици. Търсените партньори са МСП и R & D изпълнители в областта на инженеринга на околната среда за техническо сътрудничество или европейски/ интернационални R & D програми

13 ES 23D1 3RM7 TO
Испанска биотехнологична компания, която прилага динамична стратегия за разработване на нови биотехнологични продукти, ориентирани към човешките здравни потребности, предлага своя модел за сътрудничество с европейските партньори за добавяне на стойност и прехвърляне на биотехнологии и знания от доставчиците (университети, изследователски центрове и болнични фондации) до своите потребители (биотехнологични компании, фармацевтичната индустрия и други фирми).

13 GB 4103 3RNM TO
Компания от Обединеното кралство предлага лиценз за нов агент, който може да индуцира производно на Oligodendroycte диференциация в невронни прекурсори и стволови клетки. Това може да помогне активно за миелинизацията на увредените аксони при демиелинизиращи заболявания, като MS или чрез насочване на развитието на нервните стволови клетки екс виво, преди имплантиране или чрез стимулиране на диференциацията на ендогенни стволови клетки на място в увредените области на мозъка. Може да се използва за разграничаване на клетки ин витро за изпитване на лекарства / други R & D цели.

13 HR 89GM 3RMY TO
Иновативна компания от Хърватия е разработила устройство за строителния сектор, за по-лесно и удобно разгръщане на големи пластмасови тръби за работниците, особено в ситуация, когато се изисква работна ръка. Уредът поставя пластмасовите тръби в окопите и фиксира маркуча в крайната му позиция без да се мести. Работата може да се извършва и на твърд терен. Клиентът търси лицензионни партньори и техническо сътрудничество

13 HR 89GM 3RMW TO
Хърватска новаторска компания с опит в строителния сектор е разработила устройство, което позволява по-лесно и по-ефективно преминаване на тръби през сондажи. Експандерът /устройството/, едновременно разширява дупката и провежда тръбите през отвора. Това е особено удобно вместо реконструкцията / премахването на съществуващите и стари азбестови тръби. Компанията търси лицензиране и техническо сътрудничество.

13 ES 29h5 3RMI TO
Испанска компания, специализирана в областта на мобилните разработки и приложения предлага технология за разработване на интелигентни мобилни водачи за туристически или културни обекти на мястото за посещение. Технологията има за цел да обогати опита на посетителите чрез включване на функции, създаващи персонализирани маршрути за мобилни устройства преди пътуване. Компанията се интересува от създаване, лицензиране и техническо сътрудничество за разработване на приложения, базирани на тази технология.

13 HU 50S5 3RL8 TO
Унгарски университет е разработил нова технология за предотвратяване на загуби на слуха, причинени от слушалки. Разработеното електронно устройство може да произвежда естествени звуци с ниско ниво на звуково налягане чрез симулиране смяна на електромагнитните вълни. Университетът търси лиценз и партньори за развитие.

13 DE 1592 3RNA TO
Иновативно немско МСП с опит в планирането, разработването и производството на електро-хидравлични системи е изобретило система за минимизиране на люлеенето при натоварване в рамките на РТГ-гумени рамки / подържащи рамки/. Фирмата търси партньори, напр. производители на РТГ или доставчици на услуги, които искат да подобрят процеса на товарене в пристанищата по отношение на съвместно по-нататъшно развитие, приемане на специфични нужди и търговски споразумения с техническа помощ.

13 KR 9A9E 3RNG TO
Корейски университет е разработил устройство за измерване на разликата при изкуствената колянна става. Тази технология измерва общото удължаване на коляното и разликата при сгъване с голяма точност чрез пневматичен или хидравличен цилиндър. Устройството осигурява точност при операцията на колянна става чрез числена и обективна мярка и може да се предлага на пазара за изкуствени коленни стави с огромна печалба. Корейският университет търси лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

13 KR 9A9E 3RNF TO
Корейска компания е разработила лечение на хронично възпалително заболяване на кожата, използващо PAR-2 инхибитор. Лечението е ефективно за различни симптоми като сърбеж, атопичен дерматит, рани, възпалителни реакции, и пигментация. То гарантира безопасност, докато го използвате, защото не е токсично и няма странични ефекти. Корейският университет търси лицензионно споразумение за трансфер на технологии.

13 GB 77dz 3RND TO
Компания от Обединеното кралство, специализирана в производството на помпени решения е въвела безклапанна перисталтична химична помпа за регулярно използване във вода и в индустрията на отпадъчните води. Помпите се използват за дезинфекция и подобряване на химическото дозиране на питейни и отпадъчни води, като предлага редица приложения и икономически предимства. Компанията се стреми да работи с нови партньори на търговска основа с техническа помощ

13 SE 67BY 3RN9 TO
Шведско МСП е изобретило и разработило продукт / система, която може да се използва за проучване на триенето, адхезия и общите сили между две тела / обекти. Основните предимства са широк спектър от области на приложение, разходи, лекота на употреба и преносимост. Компанията търси система за измерване, производители / разработчици, желаещи да пуснат продукта на пазара и по-нататъшно развитие .

13 LU 70DB 3RMG TO
Компания от Люксембург е разработила и патентовала технология за душови системи, спестяващи вода и щадящи околната среда. Технологията предлага намаляване на средствата за затопляне и консумация на вода на доста високо ниво /повече от 90 %/ като е лесно да се разгърне доста широко. Компанията търси лицензирани партньори с възможности за дизайн, производство и търговско развитие.

13 MK 82EX 3RN3 TR
Македонска организация търси партньори, можещи да осигурят нови иновативни технологии в областта на вентилацията . Компанията търси производители за прилагане на технологията при обществени постройки. Технологията трябва да е внедрена на пазара или да е на лабораторен етап, но готова за употреба. Организацията търси партньори за лицензионно споразумение и/или търговско споразумение с техническо сътрудничество.

12 FR 32I9 3Q96 TR
Френска компания е разработила нов чувствителен метод за определяне количеството на бактерии, чрез извличане на генна ДНК от различен вид проби. С цел достигане на нови пазари, компанията желае обединяване на верижната полимеразна реакция. Компанията търси техническо сътрудничество и по-нататъшно развитие.

12 FR 32I9 3Q8R TR
Френско промишлено МСП търси пасивно устройство за вземане на проби за контрол на въздуха и анализ на околната среда. Иновативното решение трябва да бъде пасивен дифузионен инструмент с висока чувствителност (термо-десорбция) и резултатите трябва да бъдат ефективни за полулетливи съединения .Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ или техническо сътрудничество с адаптиране към специфични нужди.

13 ES 23D2 3RQO TR
Испански университет ръководи проект Eurostars в областта на обработката на отпадъци за производство на биогориво. Проектът предлага трансформиране на отпадъци с високо съдържание на мазнини в биогорива от второ поколение, използващи пиролизна екструзия. Испанската компания търси предприятие, специализирано в производството на машини (екструзия) и / или инженерна компания, която е в състояние да изгради и / или проектира система за пиролизна екструзия.

13 ES 28G2 3RMC TO
Испанска обществена научноизследователска организация, заедно с френски университет и френски изследователски център са разработили прост метод за производство на кварцови тънки покрития, без да е необходимо специално оборудване или екстремни температури или налягане. Този метод, основан на химичен зол-гел е бърз, евтин и осигурява кварцови тънки слоеве с висок добив и перфектен контрол на дебелината. Индустриалните партньори искат да се възползват от съществуващото ноу-хау чрез споразумение за предоставяне на патентно лицензионно споразумение.

13 ES 276D 3RMA TO
Испанска обществена научноизследователска организация е патентовала метод за O-сулфитиране на гликозаминогликанови и олигозахариди, предшестващи хепарина. Методът е по-бърз (реакционното време се намалява от дни на само няколко минути), по-ефективен е (повече от 90% добив), по-опростен и по-евтин, в сравнение със сегашните методи .Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от патентен лиценз за използване на технологията.

13 ES 276D 3RM3 TO
Испанска обществена научноизследователска организация е разработила каталитична процедура, която дава възможност за изключително селективно окисление на алкохоли, алдехиди и кетони, като се използват минимални количества паладиеви катализатори. В сравнение с настоящите методи, не са необходими добавки , което означава значителни икономически и екологични предимства. Търсят се партньори, интересуващи се от споразумение за предоставяне на патент .

13 ES 276D 3RM2 TO
Испанска обществена научноизследователска организация и университет на Испания са разработили редица нови активни молекули, аналози на естествения Sulforaphane продукт, за разработването на нови лекарства (фармацевтичната промишленост). Те имат висок терапевтичен потенциал, по-специално за лечението на рак. Търсят се партньори, интересуващи се от споразумение за предоставяне на патент .

12 RO 662C 3RFF TR
Технически институт от Румъния търси партньори за проучване в областта на химичните технологии и инженеринг. Проектът изследва фазовото поведение и термофизичните свойства на въглеродния диоксид като например голямо количество течност - нефт. Търсените партньори са МСП и R & D изпълнители от областта на химичните технологии и инженеринг за техническо сътрудничество или които се интересуват от европейски / международниR & D програми.

12 GB 4803 3REK TR
Фирма със седалище в Южен Уелс насърчава туризма в своята област. Фирмата търси мобилна 360 градусова цифрова система с камера, с висока резолюция, GPS и софтуер за визуализация и цифрова картография. Софтуерът ще трябва да се вгради върху снимките, за да позволи на потребителите да разгледат и да продължат по пътя. Системата ще бъде използвана за създаването на визуална пътека / карта на крайбрежния път, като я представи на своята интернет страница. Търси се партньор, който да промени съществуващата система или да разработи нова .

12 FR 32j2 3QSK TO
Френско МСП проектира и доставя керамични инструменти. Фирмата е разработила инструменти за промишлени приложения, позволяващи завършване , форматиране или пробиване на различни видове метали (стомана или неръждаема стомана, титан, мед, алуминий и др.) Инструментите дават възможност да се деформират метални части чрез нагорещяване, без какъвто и да е чип или загуби. Фирмата търси техническо сътрудничество с фирми от автомобилната промишленост, аеронавтиката, отопление или санитарни инсталации.

12 ES 276D 3RA1 TO
Андалусийска изследователска група е разработила технологична система, която се състои от устройство и метод за локализиране на повреди в електрически разпределителни линии. Устройството е предназначено за електрически линии за дистрибуция със средно напрежение. То се основава на метода на импеданс анализа и оценка на информацията за напрежение, типично за реални инсталации. Фирмата търси индустриални партньори, интересуващи се от понататъшно развитие или адаптиране към специфичните нужди на тази технология.

12 GB 44O6 3REY TO
МСП, базирано в Лондон, е разработило уеб базирани напреднали системи - базирана рамка, предназначена за оценяване и развитие на компетентността на персонала в рамките на работното място. Значителни предимства се предлагат не само в тази област, но и при наемане на работа и други ресурси и отрасли. В МСП се стремят да работят с крайните потребители за по-нататъшно развитие и адаптиране към специфичните нужди или лицензиране на системата за компании, които искат да подобрят своята ефективност, или доставчици на обучение и други подобни услуги за индустрията.

12 GB 44O6 3REZ TO
Базирана в Лондон компания е разработила нова технология за потискане на гени, чрез използването на молекулни структури, които предизвикват промяна в хистоновите протеини. Компанията търси партньори, които да сътрудничат за по-нататъшното развитие на системите за доставка на лекарства, както и идентифициране на нови компоненти, които да бъдат включени в структурите.

12 SI 68CN 3QZN TO
Словенски изследователски институт е разработил сложна и икономически ефективна система за измерване на сигналите за изследване на полупроводникови детектори. Системата позволява да се подобри настоящата техника (TCT) на инфрачервена илюминация, за извършване на измервания с висока степен на качество в областта на физиката на елементарните частици. Търсят се партньори за техническо сътрудничество, интересуващи се от адаптиране на системата към специфичните нужди на крайните потребители.

12 RO 75DV 3RDS TO
Румънски изобретател е разработил душ, снабден с дозатор и миниконтейнер за течен сапун, който също така позволява измиване на кухненска посуда. Основното предимство на продукта е, че този душ със сапунерка се затваря автоматично, когато спрете да го използвате и може да се използва за миене на кухненски съдове. Изобретателят търси лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ

13 ES 276D 3RM1 TO
Испанска обществена научноизследователска организация и Университе в Испания са разработили процедура за получаване на нови органоборони. Тези химични съединения са изключително полезни като синтетични междинни съединения в органичната химия (производство на лекарства, агрохимикали, парфюми, нови материали и др.) Търсят се партньори, интересуващи се от споразумение за предоставяне на патент.

12 AT 0105 3RAS TO
Австрийско МСП предлага технология за изолиране на сгради, използваща рециклирани материали и опаковъчен полистирол на пяна. Предимствата са 50-75% по-кратко време за сушене, отколкото при обичайните изолационни материали, като същевременно се получава отлична изолация, като по този начин се спестяват време и разходи. МСП-то също така предлага бърз и лесен начин да се нивелират подове и стени.Търсят се търговски партньори, които да получат техническа помощ от австрийското МСП, както и лицензиране.

12 US 87GC 3R1E TR
Aмериканска корпорация се интересува от намирането на нови и иновативни абсорбиращи материали, химикали, или продукти, които могат ефективно да поемат или премахват отработени масла за готвене, мазнини и вода от повърхности. Продуктите трябва да бъдат ефективни при температури в диапазона от 70-200 градуса F. Етапът на развитие трябва да бъде търговски продукти. Търсените материали трябва да са безопасни (GRAS).

13 ES 28G2 3RLT TO
Испанска обществена научноизследователска организация е разработила зол-гел метод за производство на въглеродни нанокомпозитни материали за електрохимична детекция на тежки метали в разтвор и замърсители като цяло. Този метод има за цел да даде възможност за намаляване на разходите и получаване на еднократни устройства, които все по-често се търсят . От индустриалните партньори се иска да си сътрудничат при прилагането на тази технология, както и да използват съществуващото ноу-хау чрез споразумение за предоставяне на патент.

13 NL 60FI 3RLQ TO
Холандска фирма предлага слънчевосензорна технология на ниска цена, която определя позицията на слънцето еднозначно и надеждно за всеки слънчев панел. Това позволява използването на цялостни евтини конструкции и по-малко сложни оптични системи. Фирмата търси техническо сътрудничество (с адаптиране към специфични нужди) или научноизследователско сътрудничество.

13 LV 58AD 3RLO TR
Компания от Латвия, ангажирана в биологичното производство на бебешка храна, търси плодови и зеленчукови сокове и линия за производство на пюрета за детско хранене. Компанията търси цялостна производствена линия, както и няколко производствени процеса и функции. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

12 ES 276D 3RIK TO
Андалусийска компания е разработила нов аналитичен инструмент, сензор за количествено определяне на хистамин в рибата. Хистаминът в рибата може да е токсичен при определено ниво. Основното предимство на този датчик за рибната промишленост е, че този сензор показва токсичното ниво на хистамин. Фирмата търси фирми и технологични центрове, интересуващи се от тази технология за търговско споразумение с техническа помощ

12 ES 276D 3RIJ TO
Андалусийска компания е разработила иновативни технологии на микрокапсуловане, които могат да бъдат приложими за различни сектори: медицина и фармацевтична промишленост, хранително-вкусова промишленост, селското стопанство, текстил и нови материали. Тези технологии се състоят в капсулиране на активните съставки или съставки за разработване на нови продукти. Търси се лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.