Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АПРИЛ 2012

IT 52T3 3NPY TO
Италиански логистичен оператор предлага техническа поддръжка за управление на цялата верига доставки. Фирмата е специализирана в пътни / морски / въздушни пратки, както и опаковане и складова обработка. Иновативните аспекти са по отношение на вътрешно развитата информационна система, позволяваща лесна конфигурация на логистичните потоци и различни видове складов мениджмънт. Те търсят предприятие от преработващата промишленост (главно в автомобилния сектор), за търговско сътрудничество с техническа помощ.

ES 28G2 3NVY TO
Испанска обществена организация за научни изследвания е разработила метод за получаване на магнитни наночастици с размери между 5-30 нанометра, направени от магнетитово ядро, обхванати от бисмутова черупка. Наночастиците с висока кристализация и ниско разсейване могат да се прилагат терапевтично чрез използване в RMN, MRI или TAC като туморни маркери. Търсят се партньори, заинтересовани от лицензно споразумение.

MK 82EY 3NR4 TO
Малка македонска компания в областта на производството на обемни ротационни помпи е разработила помпа с високо захранващо налягане. Фирмата търси партньор за по-нататъшно общо разработване и производство на продукта. Основни предимства на тази технология са малък размер, различен от конвенционалните центробежни помпи, на които разграничителните степени на използване са от 0,18 до 0,22., докато на тази помпа е 0,98%.

MK 82EY 3NRD TR
Малка македонска фирма с основна дейност производство на суровини и стоки от каучук и гума, се интересува от развитието на нови продукти, базирани на въглеродни нанотръби за засилване на еластомерите, търси партньор (изследователски институт, университет, фирма) за прехвърляне на ноу-хау за развитие на нови технологични процеси за производство на подсилена гума с оптимално разпръснати въглеродни нанотръби.

HU 5010 3NVR TO
Унгарско МСП е разработило интернет-базирана телевизионна система за общините. Основното предимство на технологията: създава интерактивна връзка между общината и местното население. Тази уникална система на камера робот може да се използва преди всичко от общините. Технология може да бъде полезна за изпълнение при управлението на всички демократични органи за вземане на решения. Компанията търси сервизни партньори за развитие, подкрепа и изграждане на мрежата на оператора.

LT 57AB 3NGZ TO
Литовско МСП, един от най-големите производители на допълнителна автомобилна и телеметрчна техника в прибалтийските държави, създаде нова GPS система за управление на флота. В сравнение със съществуващите GPS системи, новата системата за управление на флота има по-добри технически характеристики и надеждност. Фирмата търси партньори за прилагане на системата в практиката.

HU 50S2 3NVI TO
Унгарско МСП, занимаващо се с биоенергетика, климат и опазване на околната среда предлага интегрирана система. Комбинацията от възобновяеми енергийни, биотехнологични процеси за защита на околната среда са приспособими към преобразуване на парников газ за териториалните условия и специфичните нужди. Основни предимства на системата са нулеви въглеродни емисии и икономическа ефективност. Фирмата търси инвеститори.

HU 5010 3NVJ TO
Унгарско малко предприятие е разработило специализирана система за гласуване на конференции. Тя е водеща интегрирана система за поддръжка на научни конференции. Технологията може да се използва преди всичко от страна на общините и университетите.
Технологията може да бъде полезна за прилагане при управлението на всички демократични органи за вземане на решения. Фирмата търси сервизни партньори за инсталиране, поддръжка и експлоатация. Предпочита се техническо или търговско споразумение.

DE 19A8 3NTR TR
Компания от северната част на Германия е водещ производител на електронни компоненти за означителната индустрия. Фирмата търси трансфер за лиценз по технология за вграждане на акрилни светодиоди. Тази фирма търси технология, позволяваща вграждане на LED в прозрачни съединения, без страничен ефект от промени в цвета на светлината.

FR 37M3 3NVC TR
Френско МСП търси батерия за управление на мощността (лека, гъвкава и водоустойчива), която да позволява управление на оптимизиран силата на гъвкави и преносими отоплителни електро-устройства. Търси се готово за използване технологично решение от фирма с електронно-базирани дейности чрез търговско споразумение с техническа помощ.

LU 87GA 3NWO TR
Голяма американска компания търси предложения за надеждна технология за безжична комуникация, която може да получава данни от множество сензори и устройства с времеви цикъл 1ms. Фирмата се интересува от съвместно /договор/ за разработка, лицензиране, доставка на модул.

LU 87GA 3NWP TR
Голяма американска компания търси предложения за високо ефективни DC / AC инвертори за фотоволтаични системи. Те се интересуват от съвместно /договор/ за разработка, лицензиране, доставка на модул.

LU 87GA 3NWZ TR
Голяма американска компания търси предложения за органични съединения или натурални екстракти, имащи подхранващи свойства, разработвани за козметична употреба или потенциална козметична употреба. Те се интересуват от глобално изключително споразумение с доставчик, съвместно развитие и дистрибуция.

LU 87GA 3NY2 TR
Голяма американска компания има спешна нужда за идентифициране на технология, която лесно да съхранява чувствителни водни разтвори при специфични повишени температури. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукта, развитие на договора, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение с доставчик.

LU 87GA 3NXK TR
Голяма американска компания търси партньори, които могат да създават прецизни кожени текстури върху цилиндрични метални повърхности. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукт, съвместно развитие и споразумение за доставка.

GB 46P4 3NVK TO
Шотландската компания е разработила мощна и устойчива технология за микроемулсионно третиране, предназначени за почистване на утайки от суров петрол. Решението става за почистване на резервоари и пречистване на отпадъчни води. Фирмата разработва и продава микроемулсионно базирани продукти, които са предназначени за ускоряване на почистването, подобряване на производството, възстановяване на петрола и намаляване на отпадъците. Търсят се партньори в областта на управляване на отпадъците.

GB 46P4 3NYB TO
Шотландско МСП е разработило етикет с показател за изминалото време (ETI) с приложения в ежедневието например ОТС лекарства, индустриални лепила и уплътнители напр. авиационния сектор, козметика и храни. Етикетите могат да бъдат произведени с редица времеви периоди, в съответствие с необходимия период на годност на продукта. Цветните визуални показатели изразяват валидността на въпросния продукт. Също така етикета може да служат за защита на марката (за борба с фалшифицирането). Търсят се производители и собственици на марки интересуващи се от лицензиране.

GB 46P4 3NV7 TO
Шотландска компания предлага интегрирани възможности за проектиране, разработване и производство със специфичен опит във фотониката и с електро-оптичните системи. Фирмата търси собственици на IP технология, които са идентифицирали възможността за продукти въз основата на това нововъведение и които желаят да си сътрудничат с един опитен партньор за разработването на продукта. Предлага се търговско споразумение с техническо сътрудничество.

GB 77dz 3NXS TO
МСП във Великобритания предлага технология, даваща възможност за успешното отглеждане на морски риби, включително треска, калкан, ципура, групер, лаврак, омари, скариди и много други видове, дори червен тон, в сладководни басейни. Технологията предлага ценово, екологично и хранително предимство. Лесно преносима и лесна за настройка. Фирмата търси партньори, които да лицензират технологията или техническо и търговско споразумение.

GB 47P8 3N1J TO
Изследователски институт от Североизточна Англия е разработил нова технология (като се използва процес, наречен химическо циклене) за производството на два отделни потока водород и сингаз директно от природен газ и вода. Технологията е била демонстрирана в лабораторни условия. Институтът търси индустриален партньор за по-нататъшно разбиране и разработване на тази технология, което да доведе до увеличаване на мащабите на производството.

GB 47P8 3NU0 TO
МСП от Североизточната част на Англия е разработило технология за подобряване на продуктивността и ефективността на биопрогреса, чрез мониторинг на механичните свойства на био културите. Технологията е на разположение за демонстрация. МСПто търси партньор за производство, за подписване на договор за производство на техните термо-стабилни ултразвукови датчици и монтаж на сензор за наблюдение на биомаса. Продуктите се очаква да се продават в био-фармацефтичната индустрия, пивоварството, хранителната индустрия и био-екологични сектори.

GB 41n7 3NVM TO
Компания от Обединеното кралство е патентовала и пуснала в употреба просто устройство за противопожарна безопасност, допълващо димните аларми. Задействано от звукова или димна аларма, светодиодът с висока интензивност блести през дима в случай на пожар. Фиксиран за вратата на спалнята на децата, светлинният индикатор помага на пожарникарите при спасяването малки деца, тъй като те често се крият в техните спални. Търсят се европейски производители и дистрибутори на противопожарна техника за лицензиране или търговско споразумение с техническа помощ.

GB 41n7 3NW3 TR
Мултинационална компания предоставя материали и химикали на медицинския и потребителския пазар. Те искат да направят стратегически връзки със страни с опит в ароматологията, дисциплина, изучаваща ефекта на ароматите върху психологията. Съединения и технологии, облекчаващи тревожността в медицинските среди са от голям интерес. Видът на сътрудничество може да варира и зависи от етапа на развитие. Компанията ще предостави финанси и експертен опит за пускане на пазара.

GB 41n7 3NX3 TR
Компания от Обединеното кралство доставя високотехнологични филтриращи материали. Те търсят материали и технологии, които да позволят предотвратяването на формирането на полициклични ароматни въглеводороди или селективно премахването на тези от потока на отработените газове. Видът на сътрудничеството може да варира в зависимост от стадия на разработването. Великобританската фирма разполага с ресурси за по-нататъшно развитие и евентуално пускане на световните пазари.

SE 67CJ 3NXM TO
Шведско МСП, специализирано в производството на въглеродни нано конструкции търси производители на инструменти, заинтересовани във върхова технология. Компанията е базирана на патентовани технологии за контролиране на въглеродната наноструктура в процесите в съответствие с изискванията на полупроводниковата индустрия за намаляване на разходите и увеличаване на ефективността на интегралната схема. Фирмата се интересува от патентно споразумение за технологията с техническа помощ.

IL 80EP 3NWS TR
Нова землероеща CVT (безстепенна трансмисия), базирана на зъбни колела, е лесна за употреба и благоприятна за околната среда. Използва се в превозни средства и леки автомобили. CVT-то избира точната предавка, необходима за шофирането. Търсят се стратегически партньори, заинтересовани от масово производство или лицензиране.

IL 80EP 3NXD TO
Израелска стартираща компания, чиято мисия е да разработи нов биотехнологичен филтър, който решава постоянния проблем на образуването на цианова киселина (CYA) в плувните басейни, чрез овладяване на силата на ензими, търси партньор за съвместно разработване и производство на ензима.

IL 80EP 3NSG TO
Израелски иследовател е разработил метод за ултра-бързо силиконово текстуриране, което може да бъде използвано за повишаване на ефективността на силиконовите панели или за по-икономично рециклиране на използвани силиконови панели. Процесът е значително по-бърз от традиционния "електрохимичноецване" и по-безопасен от "киселинното ецване". Търсят се партньори за лицензно споразумение, съвместно по-нататъшно разработване или съвместно предприятие.

FR 33j6 3NL4 TO
Академична френска лаборатория е патентовала ново антивирусно лечение срещу човешките риновирус и ентеровирус. Това лечение се основава на пептиди, които потискат репликативните свойства на вирусния цикъл. То може да се използва за различни заболявания като настинка и синузит. Търсят се партньори за лицензно споразумение и техническо сътрудничество.

ES 23D2 3NW9 TO
Испанска фирма е разработила интернет-базирано оборудване за евтино, бързо и автоматично броене на аеробните организни в течни проби. Патентованите устройства са изпробвани и са на разположение за демонстрация. Вече има няколко промишлени приложения (за пречистване на отпадъчни води, питейна вода, производство на аквакултури, агро храни, общественото здраве и др.). Компанията е отворена към различни форми на икономическо сътрудничество.

ES 27F4 3NWK TO
Андалуски разработчик е разработил механизъм за използване на топлината от кондензацията на домашния хладилник за получаване на топла вода. Получената топла вода може да се изпилзва за душ или за готвене. Изследователят е заинтересуван от контакт с фирми за постигане на споразумение за лицензиране или с производители, заинтересовани от включването на този механизъм в своята производствена линия.

ES 27F4 3NXT TO
Андалуски разработчик е разработил процедура за киселинна хидролиза, където се получават материали за биогориво и други продукти с висока стойност от пресовано зърно или остатъци от захарна тръстика, основните отпадъчни продукти на пивоварните. Съдържанието на липиди и хранителни влакна, го прави идеален продукт за това приложение. Предлага се лиценз на производителите на биогорива и на пивоварните.

ES 28G3 3NXR TR
Испанско МСП търси фирма за разработването на софтуер за уеб анализ за да вгради своето решение за интернет-комерсиализация, за да може да включи своето ново решение което да позволи на клиентите да събират информация за потребителите и как те взаимодействат с платформата. Компанията е отворена към различни форми на икономическо сътрудничество.

DE 0855 3NU5 TO
Немска фирма с дългогодишен опит в екологичните процеси предлага пречистване на водата с помощта на високо капацитетна флокулация с интегриран сепаратор. Процесът премахва повечето мътности и значително намалява органичните вещества в откритите басейни. Процесът е приложим и за декарбонизация. Компанията е отворена към различни форми на икономическо сътрудничество.

DE 0855 3NTX TO
Германска компания е разработила лазерна технология за измерване и заснемане на промишлени предприятия, производствени линии, сгради и градска документация. Процедурата на сканиране позволява високо прецизна, съхраняваща време и пари триизмерна документация. Генерираните 3Д модели могат да бъдат използвани за основа за модификации или преместване на обектите. Компанията е отворена към различни форми на икономическо сътрудничество.

DE 1380 3NWI TO
Голям немски изследователски институт е разработил микромиксер за количествено малки реактори, който може да се използва за ефективно смесване на течности в микропотоци. Поради малките мъртви обеми тази технология е особено приложима в отрасли като микробиология, химия, фармацевтичната промишленост или микротехнологиите. Институтът търси лицензно споразумение или партньори за съвместно разработване.

DE 1380 3NX0 TO
Немски изследователски институт е разработил система с процес от два етапа и в две части за почистване и реформиране на пиролизани газове, генерирани например в газификациите. Като се има предвид, че подобен процес предизвиква кратък живот на необходимия катализатор, новият процес избягва този проблем. След почистване и реформиране на пиролизния газ може да се използва за синтез на химически или горивни клетки. Институтът търси лицензно споразумение или партньори за съвместно разработване.

DE 1380 3NWT TO
Немски изследователски институт е разработил масив от охлаждащи пръстови модули за високо производително охлаждане, който може да се използва в лазери с висока мощност или плазмени съоръжения. Тези съоръжения са изложени на много високи потоци, които трябва да се поддържат възможно най-дълго. Технологията се състои от охлаждащи пръстови модули и предвижда по-дълъг експлоатационен живот на лазери с висока мощност и е особено приложима в областта на енергийните технологии. Институтът търси лицензно споразумение или партньори за съвместно разработване.

DE 0855 3NTZ TO
Немска фирма предлага модуларен софтуер за симулационен дизайн. Поддържа формати (CAD, CAE и EDA). Може да се прилага в комплексни енергийни процеси като изгаряне и електрохимични реакции (горивни клетки). Институтът търси лицензно споразумение или партньори за съвместно разработване.

DE 0855 3NUA TO
Немска фирма, специализирана в биоенергийното оборудване предлага биометанови станции за пречистване на отпадъчните води и получаване на природен газ. Процесът се характеризира с кратки цикли, ниска поддръжка и висока чистота на газа. Търсят се енергийни доставчии и инженерни компании за търговско споразумение с техническо сътрудничество.

GB 41n7 3NUO TO
Великобританска компания предлага гама от иновационни услуги за фармацефтични и биотехнологични компании, които да спомогнат ускоряването на откриване на лекарства и разработването на проекти чрез предоставяне на синтезирани съединения. Това включва бързо синтезиране на молекули за проучване, междинни препарати и прототипи на лекарства. Търсят се фирми за търговско споразумение.

BE 0213 3NLT TO
Компания, базирана в Брюксел, водеща в дизайна, разработването и разпространението на инновационни продукти в сферата на радиотерапията, предлага единствената лазерна система за позициониране на пациентите на пазара, която позволява по-прецизно изобразяване и лечение на пациентите, което може да бъде използвано в стаята на скенера. Компанията е отворена към различни форми на икономическо сътрудничество.

LU 87GA 3NVA TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии, които ефективно да разлагат или намаляват на азотния оксид (NO) в изгорелите газове. Те се интересуват от договор в областта на научните изследвания, лицензиране на технологията, доставка на материали.

IT 532W 3NVX TR
Италиански университет предлага проект за дизайн и построяване на прототип на Стъклени-Блокове(GB) с интегрирани органични соларни клетки за построяване на ПВ панели за фасади на сгради. Подобрението на механичните и термалните свойства на (GB) и новото "сухо" сглобяване позволява на фирмите да създават нови енергоефективни (GB), които са бързо сглобяеми и могат лесно да се инсталират на фасадите, без значение от ориентацията. Търсят се партньори за съвместно разработване.