Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АПРИЛ 2010

10 RO 662B 3GP0 TO Румънски изследователски институт е проектирал термо-хромна система, предназначена за текстилен печат и предпечат. Института търси производствена компания за производство и продажба чрез лицензионно споразумение.

10 SE 67CC 3GN1 TO Компания от южната част на Швеция а разработила софтуерен пакет, който функционира като система за вземане на решения при поддръжка. Основните предимства на системата са намаляващия брой на разбивки по производствени процеси, възможност за идентифициране на най-подходящите дейности, поддръжката и икономически последици от оптимизирани нива на поддръжка. Компанията търси партньори от промишлеността или изследователски организации за търговско или технологично сътрудничество.

10 DK 20B7 3GIC TO Датски изследователски екип е разработил патентован метод за изпитване и сортиране на семена по качество. Технологията е близо до инфрачервения спектър и се базира на оборудване за сортиране на семена, като общата цел е да се гарантира много висока степен на правилно определяне на качеството на единица семе. Търсят се партньори за научни изследвания, сътрудничество, или лицензиране.

10 SE 67CM 3GN8 TO Малка компания от Северна Швеция е проектирала онлайн система за безопасно автоматично архивиране за Microsoft Windows. Технологията е ефективна и лесна за използване за създаване на онлайн резервни данни за МСП или други малки организации. Компанията се стреми да въведе тази система и в други европейски страни и търсят доставчици на услуги в областта на информационните технологии, които биха искали да развиват своя продуктов каталог чрез тази система.

10 SE 67CF 3GLY TO Шведско МСП е разработило иновативна и патентована технология за ремонт на тръби. Техниката дава възможност да се обновяват секции на тръби, което не е било възможно до сега. Тази техника може да бъдат използвана за ремонт на стари тръби, което е преимущество в сравнение с тяхната подмяна. МСП предлага лицензионни споразумения с техническа помощ и има интерес и в съвместни по-нататъшно развитие.

10 GB 45P2 3GET TO Великобритански университет е разработил нов метод за достъп до интернет на ниска цена до по-отдалечени райони с ниска гъстота на населението използвайки безжични мрежи с два или повече пътя за вътрешносистемни връзки. Университета предлага лицензионни споразумения на компании от сектора на комуникационните системи.

10 TR 98OA 3GJF TR Турска фирма, специализирана в медицински изделия търси технология, продукт, или фирма-партньор за развитие на собствените си системи. Търсената технология трябва да има капацитет за проверка на системни данни. Фирмата е готова да си сътрудничи за търговски и производствени предприятия. Също така има интерес и към джойнт венчърс.

10 TR 98OA 3GI2 TR Турска компания, специализирана в производство на асфалтови бази търси технология, продукта или фирма-партньор за развитие на собствените си системи. Компания се нуждае от технологии за енергийна ефективност и минимизиране на емисиите на различните асфалтови замазки и цветен асфалт, използвайки рециклирани материали. Компанията иска да установи контакт с производители или изследователски институции, за да намери технологична помощ. Търсят се и партньори, които имат производствен процес.

10 TR 98OA 3GFC TR Турскафирма, специализирана в областта на производството на генератори, търси технологии, продукти и фирми-партньори за развитие на собствените си системи. Компанията се нуждае от технологии за асинхронни и синхронни генератори за многостранно използване на повече от 500 кВт. Фирмата е готова да си сътрудничис търговци или производители с лицензирана технология.

10 TR 98OA 3GHY TR Турска фирма, със седалище в Анкара, специализирана в областта на промишлените решения за всички видове системи за автоматизация търси технологична компания за партньор за развитие на собствените си системи. Фирмата се нуждае от технологии за контрол на софтуерни системи, компоненти и иновативни решения за инсталация, оборудване и системи за контрол. Фирмата търси лицензи или производствени предприятия.

10 TR 98OA 3GHM TR Турска компания, специализирана в областта на промишлените решения за хидравлични съоръжения търси нова технология, продукт или компанията да развитие своите тестови системи. Компания се нуждае от технологии за автоматични хидравлични и пневматични системи за изпитване.

10 ES 24D8 3GJY TR Испанска компания в областта на вкусовата промишленост търси новa въртяща се преса за офсетов печат, пригодена за етикети на бутилки и консервни кутии. Печата трябва да предлага по-високо качество в по-кратък период от време. За предпочитане е технологията да е вече на пазара. Компанията търси техническо сътрудничество.

10 ES 28F9 3GJR TO Испанска компания е разработила новаторска светодиодна технология за множество приложения и по-висока енергийна ефективност. Компанията търси партньори за съвместно предприятие и / или търговско споразумение с техническа помощ.

10 ES 27F4 3GJS TR Испанско предприятие, което е разработило инструмент за разработване на отворен код чрез Моделно разработване (MDD), търси МСП като партньори за техническо сътрудничество с цел разработване на нови приложения и решения, където се включва основата на съответния инструмент за отворен код. Търсят се разработчици в NET технологиите.

10 TR 98OA 3GJQ TR Турска компания, специализирана в системи за съхранение на енергия от възобновяеми системи търси технология, продукт или фирма-партньор за развитие на собствените си системи. Компанията търси водородни технологии за съхранение и използване на системи за генериране на електричество. Компанията иска да намери дружества и / или изследователски институции с цел съвместно разработване на нови проекти и сътрудничество

10 NL 60AF 3GLA TO Малка холандска фирма е разработила система за пречистване на тор, състояща се от сепаратор, една станция за отпадни води и пречиствател за производство на питейна вода. Това е интегрално решение за въздуха, почвата и подземните води, което е уникално. Производствените разходи са намалени чрез увеличаване на количествата продукти. Фирмата търси индустриален партньор с опит в по-големите станции за отпадъчни води.

10 IT 52T2 3GCN TO Независим италиански изобретател предлага нова топлоелектрически слънчев панел с единична цена до 15 пъти по-ниски от нормалните панели. Лесен за изграждане и инсталиране и произвежда гореща вода за домашна употреба и плувни басейни. Може да се използва като система за отопление на къща, може да бъде интегриран в климатичната система, заедно с термо помпи, или да се използва на охлаждане на фотоволтаични панели. Изобретателят търси лицензионни договори или партньори за индустриализация на продукта.

10 NL 60AF 3GL4 TO Холандска компания предлага нова система, която използва носител върху който може да се отглежда биомаса. Системата вече е предоставена на заводи за домашни птици, растения и за преработка на риба. Компанията се интересува от лицензионен договор с изпълнител с опит в промишлени станции за отпадъчни води.

10 ES 28F8 3G4Y TO Испанска изследователска група е разработила от нови суровини форма, която може да се използва директно от производители на части от леене на метал под налягане. Групата се интересува от предоставяне на лицензирания патент или търговско споразумение с техническа помощ.

10 ES 28F8 3G4V TO Испански университет е разработил Sol-гел покрития за антикорозионна защита на сплави. Сол-гел покритията представляват физическа бариера между метален субстрат и агресивната среда на експозицията и действа като стимулатори на сцепление чрез свързване. Оптимизация на покривните свойства е лесна и се постига чрез промяна на параметрите на обработката и формулирането на слоя. Университетът търси патньори за лицензиране на патента или техническо сътрудничество.

10 PL 64BD 3GIR TR Полско дружество, произвеждащо прозорци, врати и портали от дърво търси иновативна технология за производство на алуминиеви части за врати и големи външни врати. Технологията ще се използва за производството на нови алуминиеви части, като лагери, профили, алуминиеви профили, панти, съединители и т.н., използвани в порти и врати. Исканата технология трябва да е напълно развита, лесна за употреба и поддърцане. Компанията търси търговско и техническо сътрудничество.

10 PL 64BD 3GH4 TR Полско дружество, което разработва системи за топлинна слънчева инсталация търси технологии за предварително инсталиране за подобряване и разширяване на услугите си. Дружеството търси най-добрите практики в разработването на интегрирана система, която се свързва с камина, бойлер или термо помпа в термални соларни системи и за използване на по-големи слънчеви системи. Дружеството се интересува от връзки с производители или изследователски организации, за техническо сътрудничество или лицензионно споразумение.

10 GB 42O1 3GE3 TO Великобританска компания е разработила 3G телекомуникационна система, която предоставя реален достъп до аудио и видео на живо или достъп до други форми на сигнали чрез мобилни телефони. Разработени са патентовани продукти за различни приложения, включително скрито наблюдение и дистанционно наблюдение. Компанията търси продажба на лиценза на технологията за използване в други приложения.

10 ES 23C6 3GDO TO Испански изследователски институт е разработил система за трансформация на органични отпадъци. Процесът е приложим за различни отпадъци от агроиндустрията и ферми. Полученият продукт има високо качество на органичен тор и субстрат, в зависимост от характеристиките на отпадъците. Института търси индустриални партньори заинтересувани от рециклиране на отпадъците от производствата им за техническо сътрудничество.

10 ES 23C6 3GDM TO Испанска публична изследователска организация е разработила евтин, бърз и ефективен метод за откриване на вируси по растенията. Този метод позволява ранното откриване на растителните вируси предизвикващи заболявания в градинарството. Института търси търговско и техническо сътрудничество.

10 MT 59AE 3GLS TO Малтийска фирма предлага медицински уред, предназначен за профилактика и рехабилитация в случаи на продължително обездвижване и нарушения в придвижването. Устройството осигурява механично стимулиране на опорните зони на краката, като активирате синергията между опорните зони и може да имитира физически действия на краката по време на ходене. Фирмата търси партньори, заинтересовани от лицензиране на разработката, както и за технически споразумения за сътрудничество.

10 GB 42O1 3GH1 TR Фирма от Йоркшир (Англия), специализирана в сферата на защитните каски, бронежилетки ползвани от полицията и обществени системи за сигурност, търси производители на черупки за каски. Предложените от потенциалните партньори алтернативни пластмасови материали трябва да бъдат изследвани за да се докаже, че осигуряват технически подобрения , като в същото време трябва да бъдат подходящи за малък обем производство, за намаляване на разходите за единица продукт и за поддържане на установените техническите характеристики.

10 TR 99PD 3GH0 TO Турска фирма е открила система за сушене на пресни плодове и зеленчуци за два дни, като подобен процес обикновено отнема четири дни при използване на съществуващите системи. Също така, с помощта на тази система, пестицидните остатъци се отстраняват от повърхностите лесно. Системата използва гореща вода, която е получена от слънчева енергия. Всички тези предимства водят до намаляване на разходите за труд и производство. Компанията търси договори с производители на хранителни продукти.