Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АПРИЛ 2009

08 FR 32I9 27KR ТО
Френско МСП е разработило машина, която комбинира трите етапа на производство на дървесина за огрев – рязане, нацепване и опаковане. Осемколесна моторизирана платформа позволява лесно придвижване в гората. Фирмата търси партньор за индустриализиране и разпространение на машината.

09 DE 1168 3CYM ТО
Немско МСП е разработило мобилна система за ефективно натоварване на насипни материали в контейнери. Контейнерите могат да бъдат напълнени много по-бързо в сравнение с обикновените процедури, а технологията гарантира максимално възможна употреба на капацитет и товаровместимост на товарни контейнери. Фирмата търси лицензиати, фирми, управляващи влакове и станции за пренос на насипни материали.

08 PL 63BB 2S1S ТО
Полски изобретател е разработил инсталация за добив на енергия от вятър. Иновативната технология лесно преобразува вятърната енергия във въртеливо движение. Благодарение на специално проектираните роторни лопатки, устройството може да преобразува почти всяка вятърна енергия като се започне от скорост на вятъра 2-2.5 метра в секунда. Изобретателят търси партньори за производство и комерсиализация на устройството.

08 PL 63BB 2S1T ТО
Полски изобретател е разработил иновативно и лесно за употреба устройство за култивиране на почва, което може да поеме няколко дейности, засягащи работата на открито. Благодарение на това, земеделието става по-бързо и по-евтино (намаляват се разходите за гориво). Изобретателят търси партньори, които желаят да произвеждат и комерсиализират устройството, както и партньори, интересуващи се от бъдещото му развитие.

09 IT 55X8 3D12 ТR
Малка италианска фирма е разработила иновативна технология за инсталации за производство на енергия от биомаса, която представлява прост и икономичен процес за пречистване на получения газ от катрани за да може да стане подходящ за двигатели с вътрешно горене. Фирмата, която притежава процеса (европейски патент за ЕС и патент от Италия, Германия и Дания), търси партньори с подходящо оборудване за съвместна експлоатация.

09 PL 64BF 3CKR ТR
Полска фирма, занимаваща се с екология, търси екологично решение за превръщане в тор на органични субстанции/отпадъци, колкото се може по-ефективно и без миризми. Решението трябва да може да ги преобразува в стабилни и подходящи за растения хумусни субстанции.

08 SI 68CO 27OQ ТО
Словенска фирма е разработила нов изолационен материал, който е отличен звуков и топлинен изолатор. С вдухване на изолацията се постига запълване на всички празни пространства в стените. С тази процедура плътността на изолирането се повишава с 37% в сравнение с класическата изолация. Фирмата търси индустриални партньори или крайни потребители за различни видове сътрудничество.

09 SE 67CG 3CX1 ТО
Шведско МСП разработва система, която съчетава производство на електричество и гореща вода от слънчев концентратор, който се движи заедно със слънцето. Технологията е проектирана да произвежда най-ценово ефективната слънчева енергия на пазара. Фирмата желае да намери партньори за адаптиране на системата към няколко възможни приложения.

08 PL 61AJ 0J1P ТО
Полски институт, занимаващ се със създаване и внедряване на модерни материали и технологични решения за строителство на пътища и мостове, е разработил нова технология за гума с полимерни нишки на гранули, което е продукт от оползотворяването на гуми. Тези гранули се използват за подобряване на пътища и имат идеална еластичност, сила и прилепване. Те са устойчиви на външно влияние и имат ниска поглъщаемост. Търсят се партньори от пътното строителство за внедряване на технологията.

09 FR 38m9 3D37 ТО
Френска фирма, производител на медицински устройства, е разработила нов продукт, който възстановява метаболитния баланс на всички видове стави. За тази технология фирмата търси търговско сътрудничество с техническа помощ.

09 GR 49Q4 3D1V ТО
Гръцка фирма е разработила инсталация за свръхбързо изсушаване на керамични продукти. Инсталацията използва много модерна високочестотна електромагнитна технология за топлинно изсушаване на мокри керамични продукти като по този начин драматично намалява необходимото време за изсъхване без това да се отразява на производството. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, лиценз или закупуване на ноу-хау.

09 IT 55X8 3D1E ТО
Италианска университетска изследователска група е разработила модерни технологии за възстановяване на материали и енергия от различни отпадъци. Технологиите могат да бъдат приложени за възстановяване и рециклиране на материали и за подобряване на качеството на първични или вторични суровини, получени от твърди отпадъци.

09 RU 86FG 3D0Q ТО
Малка руска фирма е разработила екологична и безопасна технология за производство на биоактивна многополимерна РНК от мая без технологията да отделя отпадъци. Попълнени са две молби за руски патент. Фирмата търси партньор, който се интересува от прилагане на тази технология за използване на мая, която се намира в отпадъчно вино или бира. В резултат на това ще бъде разработена напредничава технология, която ще е от полза за партньора.

09 FI 30I1 3D3R ТО
Малка финландска технологична фирма предлага устройства за анализ на повърхности. Те могат да бъдат използвани за инспектиране на качеството и контрол на качеството на малки и сложни предмети както и на плоскостни и големи пластини или листи. Търсят се промишлени партньори, интересуващи се от по-нататъшна разработка, фирми за изпитване на нови приложения и фирми за работа с клиенти за търговско споразумение с техническа помощ.

09 DE 0855 3D5H ТО
Немска фирма, специализирана в оптични контролни системи, предлага новаторска технология за контрол на качеството на опаковки за храна. Системата анализира информация свързана с качество на отпечатване, наличие на етикети, както и цялост на опаковката. Технологията може да помогне на фирми да избегнат разходи свързани с лоши опаковки или етикети. Фирмата търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

09 MK 82EX 3CR5 ТО
Македонска фирма, специализирана в производство на термосоларни колектори, предлага технология за вертикални соларни колектори с ПВЦ слънчево тяло и поликарбонатен лист като прозрачно покритие. Фирмата използва ценово ефективен процес по боядисване за поставяне на избирателни покрития върху абсорбаторите. Коефициентът на абсорбиране е 87% и на емисии 32%. Фирмата търси производители на слънчеви колектори за техническо сътрудничество, смесено дружество или споразумение за подизпълнение.

09 MK 82EX 3CYU ТО
Македонски изобретател предлага нов вид строителни елементи за строителството. Иновативният аспект на този продукт е формата му, която позволява строителство без нужда от някакви свързващи материали или елементи. Новото патентовано решение позволява по-точно и по-бързо строителство, лесно демонтиране и повторна употреба. Изобретателят търси производители, изследователски организации и инженерни фирми за техническо сътрудничество, търговско споразумение и достъп до финанси.

09 MK 82EX 3CQZ ТО
Македонска фирма предлага технология за нов вид абсорбатори за слънчеви колектори с висок коефициент на ефективност въз основа на избирателно покритие. Този вид покритие се полага директно върху абсорбаторите с различни форми като осигурява топлинна и корозионна стабилност и по-висок коефициент на ефективност. Фирмата се интересува от сътрудничество с производители, изследователски организации и инженерни фирми за техническо сътрудничество, търговско споразумение и смесено дружество.

09 HU 50R8 3D2Q ТО
Голяма унгарска фирма предлага технология, подходяща за замяна или обновяване на пътни повърхности. Целеви фирми са предприятия, занимаващи се с поддръжка и експлоатация на мостове и обществени пътища, покрити с асфалт. Рециклирането на премахнатия асфалт позволява замяна на пътните повърхности с по-малко количество нов асфалт. Търсят се партньори за сътрудничество в рамката на техническо или търговско споразумение.