Бюлетин "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2008

БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2008

BCD ID 20080827011
Полска фирма, занимаваща се с правно и финансово консултиране, търси посредник, който да предлага услугите й в чужбина и желае да стане представител на чуждестранна фирма в Полша. Фирмата се интересува от работа като подизпълнител и търси подизпълнители на други пазари.

BCD ID 20080827010
Литовска фирма, специализирана в проектиране, строителство и поддръжка на игрища на открито, спортни съоръжения, места за отдих и други подобни, търси производители на съответното оборудване и предлага търговско-посреднически услуги.

BCD ID 20080827003
Литовска фирма, специализирана в проектиране, производство и продажба на офис мебели търси търговски посредници (дистрибутори).

BCD ID 20080827001
Гръцка фирма, специализирана в производство на химикали за почистване на къщи, автомобили и други търси търговски посредници за продуктите си, които включват течно веро за съдове, течен сапун, шампоани за автомобили, полиращи препарати и други.

BCD ID 20080826015
Португалска фирма, занимаваща се със сглобяване на електромашинни компоненти търси споразумения за подизпълнение и смесено дружество.

BCD ID 20080826007
Италианска фирма, занимаваща се с услуги, свързани с публикации и публикуване, въз основа на фотографии, търси чуждестранни фирми, интересуващи се от споразумения за разпространение и съвместно реализиране на проекти в тази област.

BCD ID 20080826005
Полска фирма, занимаваща се с електрически инсталации търси сътрудничество като подизпълнител.

BCD ID 20080826001
Полско МСП, специализирано в проекти, свързани с употреба на възобновяема енергия търси партньори за смесено дружество.

20080904018
Фирма от северозападна Полша, специализирана в производство на изделия от хартия, търси посредници, разпространители, договори и реципрочно производство.

20080903007
Гръцка фирма проектира и произвежда машини за обработка на храна за животни, основно за земеделски стопани и малки инсталации за обработка на храна. Фирмата търси представители/продавачи на продуктите си в други европейски страни.

20080903001
Италианска фирма, търгуваща с нови и употребявани автомобили, търси разпространители и преки купувачи в цяла Европа.

20080902029
Полска фирма, която проектира и произвежда поръчково оборудване и машини за хранително-вкусовата промишленост и за обработка на плодове и зеленчуци, търси посредници, разпространители и представители, реципрочно разпространение/производство, както и развойна дейност.

20080901014
Полска фирма, специализирана в производство на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и за отопление, търси реципрочно разпространение. Фирмата търси и да отдаде за подизпълнение производство на елементи от неръждаема стомана.

BCD ID 20080912001
Гръцка плетачница се интересува от продажба на машинното си оборудване (машини за плетене).

BCD ID 20080911019
Фирма от Северна Ирландия е водещ световен лидер в доставките на висококачествени и новаторски инструменти за дишане за еднократна употреба за анестезия и критични нужди. Фирмата търси допълнителни посредници и разпространители в Европа.

BCD ID 20080910044
Италианска фирма, специализирана в търговия и разпространение на парфюми и продукти за косата, търси нови клиенти и потребители.

BCD ID 20080909031
Френска фирма от остров Реюнион, специализирана в производство на органични хранителни продукти, базирани на соя, търси търговско-посреднически услуги (посредници, търговци на едро, вносители) и партньори от производството.

BCD ID 20080908018
Белгийска фирма, занимаваща се с различни видове потребителски стоки, търси представител за новоразработените си продукти. Фирмата се интересува и от смесени дружества, подизпълнение и аутсорсинг.

BCD ID 20080908015
Италианска фирма, специализирана в производство на аксесоари от пластмаса за хранително-вкусовата промишленост, търси търговски посредници с цел износ на фирмените продукти и реклама по време на търговски изложения в ЕС и страните от Латинска Америка.

BCD ID 20080908010
Италианска фирма, лидер в производството на флорентински занаятчийски подаръци, търси търговски посредници от Европа.

BCD ID 20080918021
Австрийска фирма, специализирана в гарантиране на качеството на различни решения за производството, базирани на камери и сензори търси разпространител.

BCD ID 20080918011
Австрийска фирма, специализирана в производство на измервателни уреди за налягане и температура, търси разпространители и търговци на едро.

BCD ID 20080918003
Полско МСП от текстилния сектор, специализирано в завършващи услуги и търговия на плетени и тъкани материи, търси търговски посредници.

BCD ID 20080916003
Италианско МСП е разработило и патентовало модулен топлообменник, който е от особена полза за граждански отоплителни системи. Технологията може да бъде приложена за производство на цилиндрични радиатори, сушилни за кърпи и прибори за стопляне. Новаторският подход на системата е модулността, която позволява създаването на гъвкави продукти, евтин производствен процес и ниски производствени разходи. Фирмата търси партньори в промишлеността, производители на радиатори, вносители и разпространители, които се интересуват от търговски споразумения