Бюлетин "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - НОЕМВРИ 2008

БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - НОЕМВРИ 2008

BCD ID 20081021036
Немска фирма, която е специализирана в търговия с машинни инструменти, търси и предлага търговско-посреднически услуги.

BCD ID 20081107029
Немска фирма, разработчик на системи за защита от дим и предотвратяване на пожари в сгради, търси търговски посредник за продуктите си. Фирмата предлага пренос на знания и технологии и лицензи за производство.

BCD ID 20081107011
Водеща испанска фирма, производител на червен пипер и подправки, търси разпространители и фирми, които използват подправки по време на производствения си процес.

BCD ID 20081103012
Румънска фирма, специализирана в производство на градински мебели и други продукти от твърдо дърво, търси търговско-посреднически услуги (посредник, представител, разпространител), сътрудничество за производство и предлага подизпълнение и аутсорсинг.

BCD ID 20081113018
Италианска фирма, специализирана в производство и поддръжка на режещи инструменти за дървопреработвателната промишленост, търси фирми, търговски компании и търговски посредници с цел разширяване на пазара си.

BCD ID 20081113017
Немски производител на висококачествен твърд порцелан за хотели и ресторанти, носител на награди по проектиране, специалист в огнеупорни предмети и чаши за всички видове кафе и чай, търси посредници и търговци на едро във всички страни от ЕС и извън. Изисква се опит в областта на ресторантьорството, хотелския бизнес и посудата за хранене.

BCD ID 20081113016
Гръцка водеща фирма в областта на клиничната диагностика предлага застрахователни планове с болнично покритие за туристи по време на тяхната ваканция в Гърция и на туроператори от Европа и света.

BCD ID 20081113012
Италианска фирма, специализирана в производство на всички видове дървообработващи инструменти, търси търговско-посреднически услуги (посредници, представители, разпространители).

BCD ID 20081111016
Фирма от Люксембург, специализирана в радио и телекомуникационни услуги, търси франчайз и предлага услугите си като подизпълнител.

BCD ID 20081110030
Малка италианска фирма, производител на обувки и подметки за удобство и здраве с патентовано терапевтично устройство, търси разпространители в Европа и партньори, които желаят да започнат техническо сътрудничество с цел подобряване на дизайна на продуктите.

BCD ID 20081120034
Австрийски производител на пробиващи и пресоващи машини търси доставчик на метални части, използвани за пробиване и пресоване, който може да работи и като дистрибутор на продуктите на фирмата.

BCD ID 20081120033
Френска фирма, специализирана в проектиране, производство и маркетинг на изделия от пластмаса, пресовани, украсени и предназначени за автомобилното производство и други, търси търговско сътрудничество и нови споразумения в Европа.

BCD ID 20081120014
Израелска фирма, специализираща се в производство на висококачествени козметични продукти с екстракти и минерали от Мъртво море, разширява международната си дистрибуция и търси посредници, които познават висококачествената козметика. Фирмата търси разпространител с добре развита мрежа като например магазини, аптеки, козметични магазини и други. Фирмата търси и смесено дружество, предлага продажба/придобиване на цяла фирма или на част от нея и подизпълнение.

BCD ID 2008112001
Датски производител на етикети търси смесени дружества в Румъния, България, Чехия, Словакия или Словения. Датската фирма ще осигури печатането, а партньора ще осигури персонал, място за работа и поръчки. Ако това не стане, фирмата търси местни купувачи на печатарските машини или на част от тях.

BCD ID 20081119039
Израелска фирма, специализираща се в разработка и производство на висококачествени пластмасови микротръбички. Фирмата търси търговско-посреднически услуги, смесено дружество, развойна дейност, реципрочно производство и предлага аутсорсинг.

BCD ID 20081119016
Литовски търговец на едро на горски гъби и дребни горски плодове и производител на екологични дървени опаковки търси разпространители. Фирмата се интересува и от реципрочно производство.

BCD ID 20081118009
Немска фирма, специализирана във високопроизводителни лубриканти, търси партньор, който да купува и продава продуктите на фирмата в различни области на промишлеността.

BCD ID 20081117037
Испанска фирма, специализирана в земеделска техника търси търговско-посреднически услуги (посредник, представител, разпространител).

BCD ID 20081117035
Италианска водеща фирма в производството на оборудване за обработка на отпадни води търси посредници и разпространители.

BCD ID 20081117021
Немска фирма, специализирана в електронни и енергоспестяващи продукти, подходящи за отоплителни системи на масло и газ с цел намаляване на цената на енергията с до 35%, търси търговски посредници. Фирмата търси търговски партньор с добра мрежа за продажби. Фирмата търси и партньор, който желае да вгради този продукт в собствените си отоплителни системи.

BCD ID 20081117018
Френска фирма, специализирана в производство на дърводелски изделия, предлага реципрочно производство, особено на доставчици на железария и принадлежности.

BCD ID 20081117009
Литовска фирма е специализирана в култивиране, събиране, обработка и търговия на диви, медицински и ароматични билки. Фирмата търси посредници, представители и разпространители.